Sunteți pe pagina 1din 2

Labiş

ntre munţi -
stalagmite -
upă război,
eau rănite.

unţii-nvineţea,
eţau în plante,
ora în zori
i, diamante.

i trei august
menire vie
printre plopi
amnă timpurie.

ntre munţi,
pricepură
e-i acea zi
oaie sură.

de pe străzi
mai o sută,
ă de bărbaţi -
ului volută,
u vuvuia
ele sărace,
murile mari
face.

e închinau
n cimitire,
u din cap
dumerire,
ţeau sub cer
e nevăzută,
ie defilau
cei o sută.

prin ruini,
arcuri şi sunt case)
, câinii bat,
re zgomotoase)
cadenţat,
od pe strai s-anină,
, nouri cresc,
uri e lumină.

- ochi fierbinţi,
se-nvineţite,
ăzură mulţi
, ori sub cuţite).
pe asfalt -
ude ramuri -
rescură mulţi
-au stat la geamuri).

ntre munţi,
soare suie
strâmbe străzi,
de vântul vuie.
pulsând,
a desfăcută
or păşind
cei o sută.

S-ar putea să vă placă și