Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea:Liceul ”Dimitrie Cantemir FISA Nr.: 2 Var.

1
„Darabani TEHNOLOGICA Data:25.03.2016 Fila:1
Sector de activitate:Atelier școală Lăcătușerie generală
SCHITA Denumirea piesei: Sector cerc Reper nr.002.0
PRODUSUL: PLG
Piese Lăcătușerie Generală
Desen nr. poz. buc/produs
Valabil pentru seria de: bucati produse
Intocmit Verificat Normat
tehnolog
Numele Dănăilă V. Resp.
Sorin Catedra
Tehnică
Data si
semnat
Materialul OL37 Cal Sectiune U/M Necesar pen- Valoare material
tru 1 bucata Pret unit Pe buc
Tablă Gros 0.6 mm

Operatia Echipa Timp Val manopera


Indicatii teh normat pe opera

Cumul pies
Bucati prel

Pregatire

Pregatire
Atelierul

Denumirea
Masina
Numar

Unitar

Unitar
S.D.V

Des

Cat
1 Debitare L1
Foarfece
-se trasează și se debitează placa la manual
cotele 110x110 mm sau banc

2 Ajustare - debavurare L1 Pilă


lată

3 Trasarea L1 Riglă de
-se trasează diagonalele plăcii trasare,
Ac ece
de
trasat
4 Punctare-marcare L1 Punctator,
-se punctează centrul cercurilor situat la ciocan,
intersecția diagonalelor. Banc
-se marchează cu creta conturul ce lăcătușe-
urmează a fi trasat rie

5 Trasare L1 Compas
-se trasează cercurile cu diametrele de de
60 mm, 80 mm și 100 mm; lăcătușe-
-se poziționează brațele compasului pe rie, Riglă
rigla metalică pentru obținerea cotei de metalică
30 mm, 40 mm și 50 mm (razele
cercurilor);
- se poziționează compasul pentru
trasarea celor 3 cercuri;