Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAȚIE

Subsemnatul/Subsemnata__________________________________________,
îmi exprim în mod expres consimțământul ca instituția de învățământ Colegiul
Național „Petru Rareș” Piatra Neamț să prelucreze datele mele cu caracter personal,
care sunt oferite de mine prin înscrierea la Concursul Național Interdisciplinar
Chimie și Științe „Ioan Zgârciu”, ediția a-II-a, precum și să prelucreze datele mele
pe durata cât îmi mențin calitatea de participant și să asigure limitarea accesului
persoanelor neautorizate la acestea.

Am luat la cunoștință faptul că îmi pot exercita toate drepturile


prevăzute de Legea nr.677/2001.
Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra Neamț asigură confidențialitatea
datelor cu caracter personal prelucrate în conformitate cu acordul exprimat și
conform legii.

Începând cu data de 25 mai 2018 se va aplica Regulamentul European


privind Protecția Datelor cu Caracter Personal, respectiv a datelor aparținând
persoanelor fizice.

Numele și prenumele: Semnătura:

Data:

Str. Ştefan cel Mare 4, 610101, Piatra-Neamţ, jud. Neamţ


Tel:+40 (233) 213751
Fax:+40 (233) 232588
E-mail:cnpr.pn@gmail.com
Web:www.cnpetrurares.ro