Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Rector,

Subsemnatul Vântur Petru-Andrei , masterand al Facultăţii de Automatică şi


Calculatoare, anul 1 , grupa CI 2A , specializarea CALCULATOARE
ÎNCORPORATE, vă rog să binevoiţi a-mi aproba retragerea de la studii din
motivul inscrierii la o alta facultate.

Data Semnătura

20.07.2021 Vantur Petru-Andrei

Domnului Rector al Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi