Sunteți pe pagina 1din 5

Testare de Sistem

Este etapa din procesul de dezvoltare cu scopul de a evalua daca sistemul corespunde cerintelor
clientului.

TEME

Teorii de testare

Concepte de test

Ce este un caz de test - „Testcase”?;

Diferenţe între TestCase-urile funcţionale şi nefuncţionale;

Ce sunt specificaţiile de testare?;

Ce este un raport de testare?;

Teste de fum, teste de regresie, teste de stres;

Teste de Validare\verificare a design-ului;

Teste de Validare a produsului (teste EMC, teste funcţionale, teste de mediu etc.).

Metode şi tehnici de testare

Ce este metoda de testare cutie neagră - „Black Box” ?;

Ce este metoda de testare cutie albă – „White Box” ?;

Tehnica valoarea limită (exerciţii special practice);

Tehnica clasa de echivalență (exerciţii special practice).

Nivele de testare (definiţii)

Ce este „Unit Test”;

Ce sunt testele de integrare – „Integration tests”;

Ce sunt testele de sistem – „System Test”;

Ce sunt testele de acceptare – „Acceptance Test”.


Defecte / Erori / „bug-uri”

Definiţii, diferenţe, utilizare.

Modele de dezvoltare software

Ciclul de dezvoltare V – „V-Cycle”.

BIBLIOGRAFIE

[1] Foundation Level Syllabus (2011) - International Software Testing Qualification Board (ISTQB),

Programare

Fundamentele programării calculatoarelor

Conversii între diferitele baze numerice (2, 10, 16);

Reprezentarea numerelor în memoria calculatoarelor: „Little Endian” vs.” Big Endian”;

Elemente de logică booleană;

Tipuri de date, interval de valori, cu sau fără semn;

Variabile şi constante;

Structuri repetitive, structuri de decizie;

Reprezentarea pseudocod.

BIBLIOGRAFIE

[1] Bazele matematice ale calculatoarelor, Florian Mircea Boian, Liana Bozga, Presa Universitara
Clujeana, 2000

[2]The C Programming Language (2nd edition), Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, Prentice Hall
Software Series, 1988, chapters:Types, operators and expressions (variables, types and sizes, constants,
declarations, arithmetic operators, relational and logical operators, increment/decrement operators,
bitwise operators, assignment, conditional expressions, precedence); Control flow (if, else-if, switch,
while, for, do-while, break-continue, goto-lables).

[3]Limbajele C şi C++ pentru incepatori Vol. I (p.1 si 2) - Limbajul C, Liviu Negrescu, Editura Albastra,
2009,

[4] Tehnici de programare şi structuri de date, editia a 2-a , Horia Ciocârlie, Editura : Eurostampa 2012

Electronică

Componente discrete

Rezistenţe, capacitori, tranzistori, diode, LED-uri;

Conexiuni înseriate sau paralele;

Legile lui Ohm şi Kirchhoff;

Abilitatea de a citi scheme electrice simple;

Porţi logice.

BIBLIOGRAFIE

[1] Electronică industrială şi automatică, Babutia,I.,Boraci,R. , I.P.T.V.Timisoara 1989

[2] Dispozitive şi circuite electronice; D.Dascalu, M.Profirescu, Editura didactică şi pedagogică,


Bucureşti, 1982

Echipamente de testare

Echipamente de măsură şi control

Multimetre, osciloscoape;

Surse de tensiune;

Generatoare de semnal;

Sisteme de achiziţie.
BIBLIOGRAFIE

[1] Măsurări electronice, senzori si traductoare - Ignea, A., Stoiciu, D., Ed. Politehnica, Timisoara, 2007

Microcontrolere, memorii

Bazele sistemelor integrate

Ce este un microcontroler?;

Microcontrolere vs. microprocesoare;

Tipuri de memorie (externă şi internă);

Întreruperi (tipuri, mod de funcţionare);

Magistrale de date, de adrese, spaţiu de adresare;

Internal structure of a microcontroller (registers, converters, ports, etc.).

BIBLIOGRAFIE

[1] Embedded C, Michael J. Pont , Addison Wesley, 2002

[2] First Steps with Embedded Systems, Byte Craft Limited, 2002

[3] Sisteme cu microcontrolere orientate pe aplicaţii, M. Popa, Orizonturi Universitare, Timişoara, 2003

Achiziţie şi procesare de semnale

Cunoştinţe generale

Tipuri de semnale;

Amplitudine, perioadă, frecvenţă;

Conversii Analog Digitale, Digital Analogice;

Modulaţii de semnal (amplitudine şi frecvenţă).


BIBLIOGRAFIE

[1] Digital Signal Processing. Principles, Algorithms and Applications, G. Proakis, D. G. Manolakis, 3rd
Edition, Prentice-Hall, 1996.

S-ar putea să vă placă și