Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea Ovidius Constanța

Facultatea de Arte
Specializarea Muzică

Sisteme Educaționale
Mijloace Media Utlizate În Educația Muzicală

Profesor : Iliana Velescu


Student : Crăciun Ștefan
Anul II
Introducere
Integrarea resurselor multimedia în educaţie prilejuieşte explorarea posibilităţilor pe care
mediul on-line le oferă pentru eficientizarea educaţiei mediate de calculator, concretizându-se în
instrucţia muzicală prin crearea unor baze de date cu valenţe vizual-auditive formative .
Integrarea tehnologiilor informatice şi de comunicaţie (TIC) în toate domeniile de activitate
reprezintă la ora actuală şi, mai ales în viitor, calea vitală de progres. Fenomenul este implicat
deja profund în educaţie, în prezent existând programe prin care se pot învăţa cunoştinţele
fundamentale ale muzicii, iar după utilizarea acestora, abilităţile dobândite pot fi întrebuinţate
pentru elaborarea altor programe, care să diversifice procesul informării.

Cuprins
Informaţia şi comunicarea cu noile tehnologii îndrumă profesorul de muzică să folosească
noi strategii, pentru a îmbunătăţii sau a particulariza multiple direcţii ale învăţării, softurile la
care se recuge în procesul instruirii conducând la dezvoltarea aptitudinilor artistice. Spre
exemplu, pornind de la propriile creaţii, copii îşi pot dezvolta o reţea de comunicare a propriilor
compoziţii, sau, prin intermediul TIC, ei pot intra în dialog cu alţi colegi. De asemenea, copiii
pot folosi TIC pentru a face improvizaţii care să constituie suportul sonor al unor prezentări pe
diferite teme, creându-le disponibilitatea de a avea un acces mai larg la activităţile care implică
muzica.
Tehnologiile multimedia, prin totalitatea modalităţilor de creare, stocare, compunere,
difuzare şi utilizare a documentelor alcătuite din medii multiple, se dezvoltă într-un ritm
amețitor, cu consecinţe evidente asupra procesului educaţional. Din punct de vedere al procesului
de învăţare şi predare, recunoaşterea valorii tehnologiilor multimedia prin forţa de influenţă a
resurselor audio şi video şi a elementelor inovatoare de informare din procesul de învăţămant
constituie o provocare pentru profesori. Aceştia au nevoie de sprijin şi îndrumare pentru a deveni
cunoscători autentici ai domeniului TIC, însuşindu-şi utilizarea eficientă şi dezvoltarea resurselor
prin aceste noi tehnologii, aplicând metode pedagogice adecvate cerinţelor elevilor În educaţia
muzicală, resursele multimedia pot fi eficient integrate în lecţiile de muzică, în situaţii de felul
următor:
• pentru sincronizarea informaţiilor cu componente audio-video;
• pentru realizarea unor scheme de gândire, planuri sau grafice interactive;
• în prezentarea de modele, imagini dinamice, asamblate sub formă de prezentări
multimedia în Microsoft Power Point;
• în folosirea tablei electronice interactive;
• pentru simularea unor procese auditive;
• pentru efectuarea de exerciţii de instruire şi aplicare;
De asemenea, prin realizarea de produse multimedia se va putea combina sunetul,
imaginea, pentru a produce proiecte mutimedia, care să dezvolte interesul copiilor pentru
învăţare. Cu toate acestea, pe lângă avantajele tehnologiilor menţionate, rămân de însuşit
numeroase aspecte legate de aplicaţiile efective în domeniul didactic şi tehnic.
Tabla Interactivă
Acest mijloc modern de predare–învăţare–evaluare pune la dispoziţie prin softul tablei
Smart Notebook, elemente multimedia interactive care pot fi adaptate de către profesor,
transformându-le, introducând conţinut specific orei, prin diverse exerciţii-joc care se pot utiliza
pe parcursul etapelor lecţiei . Tabla Interactivă poate fi valorificată atât pentru valenţele ei
formative de exersare a deprinderilor de utilizare a tehnologiilor digitale, de mobilizare a
funcţiilor psiho-motorii în utilizarea TIC, cât şi pentru creşterea randamentului însuşirii coerente
a cunoştinţelor prin aprecierea imediată a răspunsurilor elevilor datorită utilizării diferitelor
aplicaţii cu verificare automată şi corectare. Alte avantaje ar fi: conştientizarea faptului că
noţiunile învăţate încă din clasă îşi vor găsi utilitatea în rezolvarea misiunilor muzicale pe
parcursul orelor, la partea de consolidare şi fixare a cunoştinţelor ceea ce are ca efect învăţarea
lecţiei din clasă, stimularea gândirii logice, instalarea climatului de competitivitate. Un alt aspect
este amplificarea motivaţiei elevilor în procesul de învăţare.
Utilizarea Tablei interactive în cadrul Educaţiei muzicale determină o atitudine
pozitivă a elevilor faţă de această disciplină. Activităţile multimedia cu Tabla Interactivă la
disciplina Educaţia muzicală se realizează şi în echipă, prin schimb de informaţii şi cooperare în
rezolvarea unor sarcini de lucru, varietatea resurselor de informaţii ajută la realizarea produsului
muzical final. Învăţarea devine una prin cooperare care contribuie la dobândirea cunoştinţelor
prin utilizarea multiplelor elemente multimedia.
Folosind acest dispozitiv, cu programul SMART NOTEBOOK, activităţile de educaţie
muzicală devin captivante şi interesante pentru elevi. Ele includ toate etapele lecţiei (de la teorie
şi audiţie, până la vizualizări, teste, interpretare, creare şi evaluare). Designul lecţiei SMART
ofertează valorificare potenţialului artistic al fiecărui copil de gimnaziu.
Pagina Web Wikispaces
Wikispaces este proiectat pentru a fi uşor şi distractiv, pentru a putea concentra pe ceea
ce se dorește a se realiza cu elevii, profesorii, şi oricine altcineva de care aveţi nevoie pentru a
lucra.

Wikispaces  nu se limitează la text. Se pot crea mai multe pagini, fiecare dintre
ele putând avea imagini, clipuri video, forumuri de discuţii, documente, foi de calcul şi mai
mult. Se poate lucra la eseuri sau alte proiecte bazate pe text, dar se pot încărca, de asemenea,
notiţe pentru lucrul în clasă şi teme pentru acasă sau se pot crea cu elevii proiecte multimedia
interesante.
Spaţiile wiki se pot folosi:
- ca simple site-uri web
-pentru grupuri de proiecte
-pentru gestionarea documentelor şcolare, jpg,doc, wls, ppt, ProProfs, prezi
-pentru discuţii şi dezbateri cu elevii, părinți
-pentru colaborare cu alţi profesori
-pentru gestionarea temelor pentru acasă sau a altor activităţi extraşcolare
-pentru colaborare cu elevii altei şcoli din ţară sau din străinătate.

Concluzie

Integrarea computerului în procesul de învățământ nu mai este privită ca o mișcare


anvangardistă, ci ca o necesitate. Lecțiile digitale îi țin pe elevi la școală mult mai atenți iar
educația virtuală a devenit un adevarat fenomen în industria românească în ultimii ani.
Alfabetizarea tehnologică este o problemă contemporană și va fi în continuare deoarece rata
schimbării tehnologice este foarte mare. În principiu fiecare individ își dirijează formarea în
funcție de cerințele mediului social în care trăiește .
Bibliografie
- Internet : tic.edituramediamusica.ro/reviste/2011/
- Internet : Utilizarea Mijloacelor Media în Educație
- Internet : Ionela Hîncu – Tabla Interactivă , aplicații în predarea-învățarea – evaluarea
Educaței Muzicale

S-ar putea să vă placă și