Sunteți pe pagina 1din 1

Calculaţi:

12h30min5s – 7h30min7s –
1.
11h25min10s = 5h25min10s

2. Un automobil care pleacă la ora 5, de la Km 10. Ajunge la Km 80 la ora 7. Care este


viteza de deplasare a automobilului? Exprimaţi viteza în Km/h şi în m/s. (3p)

3. Reprezentaţi graficul mişcării unui mobil ale cărui coordonate sunt date în tabelul de mai
jos: (3p)

t(min) 5 10 15 20 25 30 35 40
d(m) 50 100 150 150 150 200 250 300

Nr. 2
TEST
Fizică cl. a VI-a

Numele şi pren……………..
Data…………..
(2p din oficiu)
1. Calculaţi: (2p)

2. Un tren care pleacă la ora 8, de la Km 100, ajunge la Km 180 la ora 10. Care este viteza
de deplasare a trenului? Exprimaţi viteza în Km/h şi în m/s. (3p)

3. Reprezentaţi graficul mişcării unui mobil ale cărui coordonate sunt date în tabelul de mai
jos: (3p)

t(s) 2 4 6 8 10 12 14 16
d(m) 5 10 15 15 15 200 250 300