Sunteți pe pagina 1din 2

NUME şi PRENUME: Data: 10 mai 2012

TEST DE EVALUARE

I. Completează spaţiile libere cu informaţia corectă: 30 p.

Sfânta Liturghie este cea mai aleasă şi cea mai înaltă ................... prin care
membrii .................... Îl cinstesc, Îl slăvesc, şi Îi mulţumesc lui ............................

Ea a fost întemeiată de Însuşi ................................. la ................................. când luând


pâinea a ............................. şi le-a dat-o ucenicilor zicând:
„.............................................................................................................................................”

Şi apoi luând paharul, mulţumind, le-a dat, zicând:


„.........................................................................................................................................”

II. Care este valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri: 20p.

a. Sfânta Liturhie se poate oficia doar în biserică, paraclise sau capele sfinţite.

b. În cultul Bisericii Ortodoxe se slujesc două liturghii: a Sfântului Vasile cel


Mare şi a Sfântului Ioan Gură de Aur.

c. Timpul slujirii Sfintei Liturghii este ceasul al IV-lea.

d. Sfânta Liturghie se săvârşeşte în mod obişnuit duminica şi în zile de


sărbătoare.

III. Descoperă care este virtutea din fiecare fericire enumerată prin asociere a
elementelor din coloana A cu cele din coloana B: 20 p

A B

1. Fericiţi cei ce plâng a. Curăţia inimii

2. Feiciţi cei săraci cu duhul b. Buna înţelegere cu semenii

3. Feiciţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate c. Smerenia

4. Feiciţi cei blânzi d. Dreptate şi sfinţenie

5. Feiciţi cei milostivi e. Blândeţea.

6. Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate f. Starea de pocăinţă

7. Fericiţi cei curaţi cu inima g. Înfăptuirea dreptăţii şi a binelui

8. Feiciţi făcătorii de pace h. Milostenia


NUME şi PRENUME: Data: 10 mai 2012

IV. Realizează un text (10-15 rânduri) în care să prezinţi modul în care te pregăteşti
pentru participarea la Sfânta Liturghie. Aveţi în vedere: pregătirea trupească,
pregătirea sufletească, timpul prezenţei la Sfânta Liturghie, comportamentul tău în
timpul slujbei. 20 p.

10 p. Oficiu.