Sunteți pe pagina 1din 4

Anunturi Primarie

Anunturi CJG
-

Anunturi publicitare

AMENAJARE PRIN PIETRUIRE De 51/4, Comuna Castelu, Jud. Constanta


Numar anunt: ADV1053031
Tip contract: Lucrari
Tip anunt: Achizitii directe
Data publicare: 30.11.2018 10:46
Data limita depunere oferta: 04.12.2018 10:01
Autoritatea contractanta: 4515735 COMUNA CASTELU (CONSILIUL LOCAL CASTELU)
Cod si denumire CPV: 45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
424.423,14  RON

Lucrari de instalatii
Numar anunt: ADV1052993
Tip contract: Lucrari
Tip anunt: Achizitii directe
Data publicare: 29.11.2018 16:20
Data limita depunere oferta: 03.12.2018 16:03
Autoritatea contractanta: 4515255 MUNICIPIUL MANGALIA
Cod si denumire CPV: 45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
300.000,00  RON

Anunturi de intentie
-

Invitatii de participare
-

Anunturi de participare

CN1006910 01.12.2018 01:48


Consolidarea sistemului de transport în România, între Onești - Isaccea și inversarea fluxului la Isaccea” – faza 2 (Interconectarea Sistemului
Național de Transport cu Sistemul Internațional şi reverse flow la Isaccea - faza 2) : Modernizarea Stației de comprimare Onești și Modernizarea
Stației de comprimare Siliștea
Tip procedura: Licitatie deschisa
Tipul contractului: Lucrari
Stare procedura: In desfasurare
Modalitate de desfasurare: ONLINE
Modalitatea de atribuire: Contract de achizitii publice
CPV: 45255121-3 - Lucrari de constructii de instalatii de suprafata (Rev.2)
Autoritate contractanta: RO13068733 - Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias
Data limita depunere: 10.01.2019 15:00
239.400.502,00  RON

Anunturi de concurs de solutii


-

Rezultate concurs de solutii


-
Concesionari
-

Anunt consultare piata


-

Invitatii de participare / Anunturi de participare simplificate

SCN1029106 29.11.2018 10:13


Execuție lucrări de construcții a rețelei de drumuri de interes local în localitatea MUNTENII DE JOS în cadrul proiectului ”MODERNIZARE
DRUMURI COMUNALE SI STRAZI ÎN COMUNA MUNTENII DE JOS, JUDETUL VASLUI”
Tip procedura: Procedura simplificata
Tipul contractului: Lucrari
Stare procedura: In desfasurare
Modalitate de desfasurare: ONLINE
Modalitatea de atribuire: Contract de achizitii publice
CPV: 45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
Autoritate contractanta: 3337702 - COMUNA MUNTENII DE JOS
Data limita depunere: 20.12.2018 15:00
4.152.381,60  RON

SCN1029121 28.11.2018 13:51


Realizarea lucrarilor de modernizare si reabilitate drumuri in Comuna Albesti, jud. Constanta
Tip procedura: Procedura simplificata
Tipul contractului: Lucrari
Stare procedura: In desfasurare
Modalitate de desfasurare: ONLINE
Modalitatea de atribuire: Contract de achizitii publice
CPV: 45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
Autoritate contractanta: 5110918 - Comuna Albesti
Data limita depunere: 21.12.2018 15:00
6.082.262,33  RON

Parteneriat public-privat
-

Anunturi de atribuire

Anunt de atribuire numarul 225998/29.11.2018


SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
Comuna Vernesti (Primaria Comunei Vernesti)
Adresa:  comuna Vernesti, judetul Buzau , Localitatea:  Vernesti , Cod postal:  127675 , Buzau , Romania , Email:  comunavernesti@yahoo.com,
achizitii.buzau@gmail.com , Tel.:  +40 238705007 , Fax:  +40 238705017
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

II.1)   DENUMIRE CONTRACT    Modernizare drumuri locale în Comuna Verne?ti, Judetul Buzau, în cadrul proiectului ”Modernizare drumuri
locale în Comuna Verne?ti, Judetul Buzau”
OBIECTUL CONTRACTULUI    Modernizarea unor drumuri de interes local (comunale si satesti) apartinind comunei Verne?ti, com.
II.2)   Verne?ti, jud Buzau Lucrari de modernizare platforma drum + acostamente + santuri si rigole + podete tubulare + lucrari de siguranta
circulatiei

II.3)   TIP CONTRACT    Lucrari


II.4)   CPV    45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.5)   CRITERIU DE ATRIBUIRE    Pretul cel mai scazut
II.6)   INVITATIE DE PARTICIPARE / ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT    402256/28.03.2017 16:55
SECTIUNEA III: ATRIBUIRE

III.1) NUMAR DE OFERTE PRIMITE    9


         VALOARE ESTIMATA TOTALA    3,949,515.33 RON
III.2) LISTA CONTRACTE
Contract Valoare
7953  / 20.09.2017 3,257,000.05 RON
Castigator CUI Adresa
STR. VIITORULUI, NR. 50, SECTOR 2,
HIDRO SALT B 92 S.R.L. RO 8309185
Bucuresti, 020614, Bucuresti

Total (fara TVA):


 
3,257,000.05 RON

Anunt de atribuire numarul 225997/29.11.2018


SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
COMUNA IVANESTI
Adresa:  ivanesti, judetul Vaslui , Localitatea:  Ivanesti , Cod postal:  737300 , Vaslui , Romania , Email:  ivanesti_vaslui@yahoo.com , Tel.:  +40
0235340506/+40 0726/064557 , Fax:  +40 0235340575
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

II.1)   DENUMIRE CONTRACT    Proiectare, asistenta tehnica si executie de lucrari pentru obiectivul: “ REABILITARE SI MODERNIZARE
CLADIRE DISPENSAR MEDICAL DIN COMUNA IVANESTI, SAT IVANESTI, JUDETUL VASLUI “

II.2)   OBIECTUL CONTRACTULUI    Se propune atribuirea unui contract de Proiectare, asistenta tehnica si executie de lucrari pentru
obiectivul: “REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE DISPENSAR MEDICAL DIN COMUNA IVANESTI, SAT IVANE?TI, JUDETUL
VASLUI “ asa cum sunt acestea descrise in documentele caietului de sarcini. Serviciile de proiectare vor consta in: intocmire documentatii
necesare pentru obtinerea avizelor/ acordurilor necesare autorizarii si executiei lucrarilor inclusiv DTAC ; proiect tehnic; detalii de executie;
verificarea documentatiilor tehnice de catre specialisti verificatori de proiecte atestati conform legislatiei in vigoare; asistenta tehnica din
partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor. Descrierea lucrarilor este disponibila în sectiunea Caietul de sarcini din cadrul prezentei
documentatii de atribuire. Valoarea totala estimata pentru acest obiectiv este de 1.074.378 lei fara TVA, conform devizului general. Durata
contractului si intervalele de timp cuprinse in documentatia de atribuire: • 2 luni pentru finalizarea serviciilor de proiectare tehnica si verificare
tehnica a proiectului; • 10 luni pentru finalizarea executiei lucrarilor. Valoarea estimata fara TVA a contractului 1.074.378 lei fara TVA,
defalcata astfel: Valoarea estimata pentru toate prestarile de servicii : 58.677 lei fara TVA, formata din Cap. 3.1.b Proiect tehnic si proiect obt
autorizatie 33.187 lei fara TVA; Cap. 3.1.c Detalii de executie 2.712 lei fara TVA; Cap. 3.1.d. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 4.500 lei fara TVA; Cap. 3.1.e Elaborarea certificatului de performanta energetica 1.000 lei fara TVA; Cap.
3.2 Documentatiile tehnice necesare în vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 1.000 lei fara TVA; Cap. 3.3 Cheltuieli pentru
expertiza tehnica efectuata pentru constructii incepute si neterminate 3.500 lei fara TVA; Cap. 3.4 Cheltuieli pentru efectuarea auditului
energetic 3.000 lei fara TVA; Cap. 6.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor: 9.778 lei fara TVA
Valoarea estimata pentru executia lucrarilor : 1.015.701 lei fara TVA formata din : Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului: 10.983 lei fara TVA; Cap. 4.1 Constructii si instalatii: 937.814 lei fara TVA; Cap. 4.2 Montaj utilaje tehnologice 10.374 lei fara
TVA; Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 29.640 lei fara TVA; Cap. 5.1 Organizare de santier : 26.890 lei fara
TVA . Nota: Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cel mai
tarziu, cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care solicitarile sunt transmise in termenul precizat la cap. I.1, in
sensul ca numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 13 zile.

II.3)   TIP CONTRACT    Lucrari


II.4)   CPV    45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
II.5)   CRITERIU DE ATRIBUIRE    Pretul cel mai scazut
II.6)   INVITATIE DE PARTICIPARE / ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT    424804/15.03.2018 08:35
SECTIUNEA III: ATRIBUIRE

III.1) NUMAR DE OFERTE PRIMITE    1


         VALOARE ESTIMATA TOTALA    1,074,378 RON
III.2) LISTA CONTRACTE
Contract Valoare
2484  / 11.06.2018 1,069,006 RON
Castigator CUI Adresa
MERIDIAN CONSTRUCT Str .24 Ianuarie , nr. 8 , Mun. Galati, Galati,
RO 14989680
S.R.L. 800258, Galati

Total (fara TVA):


 
1,069,006 RON

Anunt de atribuire numarul 225996/29.11.2018


SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
COMUNA BARCEA (PRIMARIA BARCEA)
Adresa:  SAT BARCEA, COM. BARCEA, JUD GALATI , Localitatea:  Barcea , Cod postal:  807005 , Galati , Romania , Email: 
barcea_galati@hotmail.com , Tel.:  +40 236335701 , Fax:  +40 236335701
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

II.1)   DENUMIRE CONTRACT    MODERNIZARE STRAZI RURALE IN COMUNA BARCEA, JUDETUL GALATI
OBIECTUL CONTRACTULUI    Proiectare si executie pentru obiectivul ,,Modernizarea urmatoarelor strazi rurale din comuna Barcea,
judetul Galati" : str. Margaretelor 2 – lungimea 248 m , str. Florilor – lungimea 113 m , str. Morii – lungimea 564 m , Aleea Scolii – Sat Barcea
– lungimea 1511 m , str. Margaretelor 1 – lungimea 419 m , str. Razesilor – lungimea 269 m , str. Cimitirului – 94 m , str. Rasaritului –
lungimea 80 m , str. Bisericii – lungimea 267 m , Aleea Scolii – Sat Barcea Veche – lungimea 250 m , Aleea Islazului – lungimea 186 m , Str.
Nucilor – lungimea 385 m , Aleea Caminului – lungimea 407 m , str. Crizantemelor – lungimea 344 m , str. Erou Naculai Druta – lungimea
152 m , str. Narciselor – lungimea 156 m , str. Bujorului – lungimea 255 m. Valoarea estimata a investitiei este de 6172670, fara TVA -
II.2)   Valoarea estimata a contractului cuprinde: - PROIECTARE+EXECUTIE 6172670 lei, fara TVA Reguli de comunicare si transmitere a datelor:
Solicitarile de clarificari se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Sectiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace
electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de
participare.Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar, complet si fara ambiguitati, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitata,
într-o perioada care nu trebuie sa depaseasca, de regula, 2 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea operatorului
economic, cu conditia transmiterii solicitarii de clarificari în timp util de catre operatorii economici. Numar zile pana la care se pot solicita
clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 5 zile.

II.3)   TIP CONTRACT    Lucrari


II.4)   CPV    45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.5)   CRITERIU DE ATRIBUIRE    Pretul cel mai scazut
II.6)   INVITATIE DE PARTICIPARE / ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT    423558/28.02.2018 13:55
SECTIUNEA III: ATRIBUIRE

III.1) NUMAR DE OFERTE PRIMITE    3


         VALOARE ESTIMATA TOTALA    6,172,670 RON
III.2) LISTA CONTRACTE
Contract Valoare
44  / 28.11.2018 4,525,014.79 RON
Castigator CUI Adresa
STR. DOAMNA NICA, NR 43, Valea Marului,
BRIALBET SRL RO 24973664
805300, Galati

Total (fara TVA):


 
4,525,014.79 RON

S-ar putea să vă placă și