Sunteți pe pagina 1din 5

CURS - 4.

ALCĂTUIREA COMPLEXELOR DE DEZVOLTARE


FIZICĂ ARMONIOASĂ - Exerciţii libere, exerciții cu partener.

Puncte de reper în execuţia mişcărilor:


Planuri de mișcare: sagital, frontal, orizontal
Axe: longitudinal, transversal, sagital
Direcţii: înainte - înapoi, sus – jos, stânga – dreapta
Sensuri: înainte, înapoi, sus, jos, spre stânga, spre dreapta

1.EXERCIŢIILE LIBERE
Complexele de exerciţii libere sunt exerciţii de dezvoltare fizică generală în
care se lucrează doar cu segmentele proprii.
Sunt exerciţii utilizate foarte frecvent deoarece necesită spaţiu şi dotări
minime.

Caracteristici:
- sunt formative: au acţiune asupra individului formându-l din punct de vedere fizic
dar şi psihic
- sunt analitice: sunt exerciţii care pot acţiona asupra anumitor segmente corporale
- au o structură simplă sau complexă
- pot fi învăţate rapid
- se folosesc foarte mult în programele de încălzire

Cerinţe privind exerciţiile libere:


- respectarea bazelor generale ale mişcării
- alegerea corectă a exerciţiilor pentru fiecare segment corporal
- corelarea exerciţiilor cu temele şi sarcinile lecţiei
- adaptarea exerciţiilor la nivelul de pregătire, vârsta şi genul subiecţilor
- utilizarea terminologiei specifice
- repetarea exerciţiilor până la o învăţare corectă a mişcărilor

Forme de organizare:
- individual
- în grup

Loc de desfăşurare:
- săli de sport sau săli de gimnastică
- aer liber
- săli de clasă
- centre de sănătate

MODEL
I. Stând
1. Pas lateral spre stânga cu ridicarea braţelor lateral, cu palma în sus
2. Revenire
3. Pas lateral spre dreapta cu ridicarea braţelor lateral, cu palma în sus
4. Revenire
II. Stând
1. Pas înainte cu piciorul drept cu ridicarea braţelor sus
2. Revenie
3. Pas înainte cu piciorul stâng cu ridicarea braţelor sus
4. Revenire
III. Stând depărtat
1-2 Ridicarea braţelor sus cu arcuire
3-4 Aplecarea trunchiului înainte
5-6-7 Îndoirea trunchiului înainte
8 Revenire
IV. Stând depărtat
1-2 semifandare laterală dreapta cu ducerea braţelor la ceafă
3-4 semifandare laterală stânga cu ducerea braţelor lateral
V. Stând
1-8 Sărituri depărtat lateral cu bătaia palmelor sus
1-8 Sărituri depărtat sagital cu ridicarea braţelor lateral

2. EXERCIŢII CU PARTENER

Exerciţiile cu partener sunt exerciţii de dezvoltare fizică generală la a căror


desfăşurare mai participă încă o persoană.
Partenerul are rolul de a fi sprijin, ajutor direct, obstacol sau adversar, mijloc
de uşurare sau de îngreuiere a exerciţiilor.

Caracteristici ale exerciţiilor cu partener:


- sunt atractive
- sunt adaptabile nivelului de pregătire şi dezvoltare a participanţilor
- sunt formative
- sunt stimulative în colaborarea cu partenerul
- se realizează prin ajutor reciproc
Cerinţe privind desfăşurarea exerciţiilor cu partener:
- organizarea adecvată a colectivului (cu înălţime şi greutate apropiată)
- coordonarea mişcărilor proprii cu ale partenerului
- ajutor şi colaborare din partea partenerului privind îndeplinirea cerinţelor
- organizarea spaţiului
- realizarea exerciţiilor cu faţa, cu spatele, cu un umăr, la partener
- cu ridicarea şi coborârea alternativă sau simultană

Forme de aplicare:
- în lecţiile de antrenament sau de educaţie fizică
- în programele de gimnastică aplicativă

MODEL
I. Stând depărtat, umăr lângă umăr, de mână apucat
1. Ridicarea braţului din interior cu ridicare pe vârf
2. Ridicarea braţului din exterior cu îndoirea genunchilor
3-8 Se repetă
II. Stând depărtat, faţă-n faţă
1-2 ridicarea braţelor sus cu arcuire
3-4 aplecarea trunchiului înainte, mâinile pe umerii partenerului
5-6 îndoirea trunchiului înainte
7-8 revenire
III. Stând depărtat
1-2 ridicarea braţelor sus cu arcuire
3-4 aplecarea trunchiului înainte cu mâinile pe umerii partenerului
5-6-7 răsucire spre dreapta şi spre stânga
8 revenire
IV. stând depărtat, de mâini apucat
1-8 fandări laterale spre dreapta şi spre stânga ambii sportivi
V. stând faţă în faţă, de mâini apucat
2x8 un sportiv execută sărituri în depărtat lateral iar celălalt sărituri
depărtat sagital

S-ar putea să vă placă și