Sunteți pe pagina 1din 6

Facultatea de Științe Umaniste

Specializarea: Kinetoterapie și motricitate specială

Bazele generale ale atletismului


Lucrări practice
PROIECT OPERAȚIONAL 4

Obiectivele lecţiei:
O.1. Exersarea alergării accelerate
O.2. Exersarea exercițiilor din școala săriturii
O.3. Exersarea aruncării împinse cu o mână
Obiective operaţionale: la sfârşitul lecţiei studenţii vor fi capabili:
Obiective motrice:
O.1. să execute corect alergare accelerată;
O.2. să execute corect pasul săltat și pasul sărit;
O.3. să execute corect aruncarea împinsă cu o mână.
Obiective cognitive:
O.1. să redea algoritmul pentru exersarea alergării accelerate;
O.2. să prezinte algoritmii pentru învățarea pasului săltat și a pasului sărit.
O.3. să prezinte tehnica și 4 exerciții pentru însușirea aruncării împinse cu o
mână.
Obiective afective:
O.1. să colaboreze cu colegii în rezolvarea sarcinilor motrice;
O.2. să-şi exerseze memoria motrică şi atenţia distributivă.
Metode: explicaţia, demonstraţia, exersarea.
Materiale: fluier, 4 jaloane, 10 mingi de handbal.
Mijloace: algoritm de exerciţii.
Bibliografie:
1. ALEXE, D., I., (2007), Atletism – Îndrumar practico-metodic, Editura Pim, Iaşi.
2. CUCUI, I., A., 2014, Metodica predării atletismului în şcoală - Caiet de lucrări practice pentru studenţii
anului II, Editura Bibliotheca, Târgoviște.
 Cucui, I., A., (2016), Practica atletismului în kinetoterapie - Caiet de lucrări practice, Editura
Bibliotheca, Târgovişte, ISBN 978-606-772-135-5.
 Cucui, I., A., (2014), Bazele generale ale atletismului - Caiet de lucrări practice pentru studenţii anului
I, Editura Bibliotheca, Târgovişte, ISBN 978-973-712-869-0.
 MIHĂILESCU, L., MIHĂILESCU,N., (2002), Instruirea programată în atletism, Editura Universităţii
din Piteşti.
 PEHOIU, C., (2007), Îndrumar practic şi metodic pentru studenţii de la specializarea Atletism, Editura
Valahia University Press, Târgovişte.

Pasul săltat Pasul sărit


PARTEA PREGĂTITOARE

 Adunarea colectivului.
 Alinierea, salutul, prezenţa (în linie câte unul).
 Verificarea echipamentului şi a stării de sănătate.
 Comunicarea temelor lecţiei.
 Alergare uşoară 400m.
 Exerciţii speciale din şcoala alergării şi săriturii:
 1 x 30m, alergare cu joc de gleznă (a.j.g);

 1 x 30m, alergare cu genunchii sus (a.g.s.);

 1 x 30m, alergare cu pendularea gambelor înapoi (a.p.g.înapoi);

 1 x 30m, alergare cu pendularea gambelor înainte (a.p.g.înainte);

 1 x 30m, pas săltat;

 1 x 30m, pas sărit;

 1x30m, alergare cu pas adăugat;

 1x30m, alergare cu pas încrucișat;

 2 x 50m, alergare lansată (a.L.).

 Exerciţii de gimnastică şi mobilitate articulară 8 min.

PARTEA FUNDAMENTALĂ

OBIECTIV 1: Exersarea alergării accelerate


 2x40 m, mers, trecere în alergare uşoară urmată de accelerare liberă pe 30 m;
 2x80m, alergare uşoară alternată cu alergare accelerată la semnal auditiv;
 2x80m, alergare uşoară alternată cu alergare accelerată pe distanţe marcate;
 2x40m, alergare accelerată în turnantă cu plecare liberă şi apoi la semnal sonor;
 2x50m., alergare accelerată în turnantă, pe culoare, câte 2-3 sau mai mulţi studenţi, cu plecare
la semnal auditiv sau vizual.

OBIECTIV 2: Exersarea exercițiilor din școala săriturii – pasul săltat


 2x5 repetări, din stând, ridicarea coapsei la orizontală, concomitent cu ridicarea pe pingeaua
piciorului de sprijin;
 2x10 repetări, din stând, ridicarea alternativă a coapselor la orizontală, gamba perpendiculară
pe sol, mâinile pe şold;
 2x10 repetări, exerciţiul anterior executat cu lucru de braţe;
 2x20m, din mers, ridicarea coapsei la orizontală la 2 paşi, concomitent cu ridicarea pe pingeaua
piciorului de sprijin şi coordonarea braţ/picior opus;
 2x20m, din mers, ridicarea coapsei la orizontală la 3 paşi, concomitent cu ridicarea pe pingeaua
piciorului de sprijin şi coordonarea braţ/picior opus;
 2x20m, din mers, desprindere în pas săltat la 3 paşi, concomitent cu impulsia energică şi
coordonarea braţ/picior opus;
 2x30m, din alergare uşoară desprindere în pas săltat, prima dată pe piciorul drept apoi pe piciorul
stâng;
 2x30m, din alergare uşoară desprindere în pas săltat alternativ, cu accent pe execuţia corectă,
braț și picior opus;

Exersarea pasului sărit


 2x15m, mers fandat cu trunchiul drept, cu accent pe extinderea articulaţiilor piciorului de
impulsie, mâinile pe șolduri;
 2x15m, mers fandat cu trunchiul drept, braţele executând mişcările ca în alergare (braţ-picior
opus), cu accent pe extinderea articulaţiilor piciorului de impulsie;
 2x20m, din alergare, executarea pasului sărit la 3 paşi de alergare cu accent pe impulsia
completă a piciorului din înapoi;
 2x20m, din alergare, executarea pasului sărit peste linii (semne) trasate pe sol sau peste mingi
medicinale, cu accent pe impulsia completă a piciorului din înapoi;
 2 x 30m, pas sărit cu accent pe faza de zbor cât mai lungă.

OBIECTIV 3: Exersarea aruncării împinse cu o mână


 2x10 aruncări, din stând depărtat cu faţa pe direcţia de aruncare, împingerea mingii medicinale
spre înainte sus cu mâna dreaptă apoi cu mâna stg. din dreptul umărului, fără îndoirea
genunchilor şi apoi cu îndoirea acestora;
 2x10 aruncări, din stând depărtat sagital, cu faţa pe direcţia de aruncare, împingerea mingii
medicinale spre înainte sus cu mâna dreaptă apoi cu mâna stg., fără îndoirea genunchilor şi apoi
cu îndoirea acestora;
 2x10 aruncări, din stând pe un genunchi sau stând pe bancă, cu faţa pe direcţia de aruncare,
împingerea obiectului spre înainte sus, fără răsucire şi apoi cu răsucirea trunchiului spre înapoi;

PARTEA DE ÎNCHEIERE
 alergare uşoară 200m;
 observaţii, analiză;
 alinierea, salutul.
INDICAŢII METODICE

 se va insista asupra creşterii treptate a vitezei de accelerare;


 se vor folosi semnale acustice pentru imprimarea ritmului de accelerare;
 este recomandată alternarea tempo-urilor alergărilor;
 este indicat lucru individual la început, urmat de lucru pe perechi sau pe grupe.
 se va pune accent pe contactul rapid cu solul (timpul de contact cu solul cât mai scurt la
sărituri);
 se va urmări desprinderea înaltă şi uşor spre înainte;
 se va urmări ca impulsia să fie completă;
 la pasul sărit se va pune accent pe deschiderea coapselor pentru un zbor cât mai lung;
 exerciţiile vor fi executate mai întâi din stând pe loc, din mers şi apoi din alergare uşoară sau
cu ajutorul altor elemente din şcoala alergării;
 pauza între repetări va fi suficient de lungă pentru revenire (P: 2’-3’);
 se vor utiliza obiecte uşoare în etapa de iniţiere;
 se va urmări ca braţul de aruncare să se îndoaie şi să se extindă corect şi rapid;
 se va pune accent pe creşterea vitezei de execuţie;
 dozarea se va alege în funcţie de vârsta subiectului, de nivelul de pregătire şi de obiectivul
lecţiei.

GREŞELI FRECVENTE

 impulsia incompletă în piciorul de sprijin;


 ridicarea braţului şi piciorului de aceeaşi parte;
 la pasul săltat, coapsa nu se ridică şi nu se menţine la 90º faţă de trunchi şi gamba nu este
perpendiculară pe sol;
 trunchiul este prea înclinat spre înainte sau spre înapoi;
 braţele nu se avântă energic pentru a ajuta lucrul picioarelor;
 contactul cu solul prea rigid şi pe pingea;
 aruncarea nu este destul de energică;
 împingerea incompletă, ca urmare a nefolosirii articulaţiilor pumnului şi degetelor;
 obiectul este eliberat de la o înălţime mică;

S-ar putea să vă placă și