Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

PROFESOR: GHERASIM ELENA CLAUDIA


ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ACADEMICIAN ALEXANDRU ZUB” VÂRFU CÂMPULUI
CLASA a−III−a
LOC DE DESFĂȘURARE teren de sport (ASFALT)
MATERIALE: jaloane, mingi de oină, cretă.

TEME:
1. Rezistența (2/4): Eforturi cu durată medie;
2. Aruncarea mingii de oină(2/4): Școala aruncării, priza, aruncări de pe loc din diferite poziții;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
Obiective motrice:
A. Să parcurgă traseul de 25m, în timp cât mai scurt;
B. Să arate o execuţie corectă a prizei și a aruncării tip - azvârlire cu o mână de deasupra umărului;
C. să arate o execuţie corectă a driblingului și a conducerii mingii cu latul din deplasare.
Obiective cognitive:
D. Să descrie parcurgerea traseului;
E. Să denumească deprinderile motrice utilizate;
F. Să identifice traiectoria mingii după aruncare;
Obiective afective:
G. Să coopereze cu colegii în rezolvarea sarcinilor motrice;
H. Să fie interesat să realizeze alergarea într-un mod cât mai corect;
I. Să acorde ajutor în diferite situaţii de instruire.
J.
Formații de lucru
Verigile lecției
(durată) CONȚINUTUL LECȚIEI DOZARE Indicații metodice
Forme de exersare
OBS

− adunarea și alinierea colectivului de elevi în formație de raport;


− salutul;
Organizarea colectivului − verificarea prezenţei, echipamentului şi a stării de sănătate;
de elevi (2-3’) − comunicarea temelor lecţiei;
− întoarceri prin săritură la stânga la dreapta, de pe loc (spre direcții
indicate: gard, perete, școala etc. și la semnale sonore);
Din linie pe un rând prin intoarcere la stânga trecere în șir câte unul; 1
atenționarea colectivului cu privire la
− alergare ușoară în jurul terenului de sport1; 1 tură ocolirea colțurilor ale terenului de
− alergare uşoară cu schimbarea formației de deplasare la semnal sport; corectarea cu privință la ținuta
Pregătirea organismului sonor (trecere pe două șiruri și invers); 4-5x elevilor în timpul alergării;
pentru efort (7-8’) − la semnal sonor trecere din alergare ușoară în mers obișnuit cu
exerciții de respiratie; 1L
Pe laturile terenului se execută (din coloană câte unul):
− mers pe vârfuri cu brațele sus; 1L
− mers pe călcâie cu mâinile pe șold; 1L
− mers ghemuit cu mâinile pe coapsa piciorului; 1L
− mers cu exerciții de respirație; 1L
Pe diagonala terenului de sport se execută următoarele exerciții (la
capătul diagonalei, cu ocolirea formație de deplasare spre stânga, pe
laturila terenului, se trece în mers obișnuit cu exerciții de respirație):
− alergare cu joc de gleznă;
− alergare cu genunchii sus; 1diagonală
− alergare cu genunchii sus, cu spatele spre direcția de alergare; 1diagonală
− alergare cu pendularea gambelor înapoi; 1diagonală
− alergare cu pendularea gambelor înainte, mâinile așezate pe șold; 1diagonală
− mers obișnuit cu exerciții de respirație; 1diagonală
− alergare laterală cu pas adăugat; 1diagonală
− pas săltat; 1diagonală
− pas sărit. 2diagonală
Deplasare câte doi pe mijlocul terenului cu oprire la capătul terenului 1diagonală
în coloană pe două şiruri şi formarea coloanei de lucru
cu specificarea bazei şi mărirea intervalelor.

Ex.1 Stând:
Formații de lucru
Verigile lecției
(durată) CONȚINUTUL LECȚIEI DOZARE Indicații metodice
Forme de exersare
OBS

1.îndoirea brațelor și așezarea mâinilor pe șold;


2.ridicarea și așezarea mâinilor pe șold;
3.prin săritură trecere în stând depărtat cu brațele lateral;
4. prin săritură revenire în poziția inițială.
Ex.2 Stând:
1.ridicarea brațelor înainte;
2.ducerea brațelor lateral;
3.ridicarea brațelor sus și ridicarea pe vârfuri cu bătaie din palme
deasupra capului;
Influențarea selectivă a
4.coborârea brațelor prin lateral și revenire în poziția inițială.
aparatului locomotor (7-8’)
Ex.3 Stând cu brațele înainte:
1.semiîndoirea genunchilor cu balansarea brațelor înapoi;
2.revenire în poziția inițială;
3.prin săritură trecere în stând depărtat cu brațele sus;
4.prin săritură revenire în poziția inițială.
Ex.4. Stând depărtat cu brațele sus:
1.îndoirea trunchiului spre stând cu mâna stânga pe șold cealaltă
coroană sus;
2. revenire în poziția inițială;
3.aplecarea trunchiului înainte cu coborârea brațelor lateral;
4.ridicarea trunchiului și revenire în stând depărtat brațele sus;
5.8. idem spre dreapta.
Ex.5 Stând depărtat cu brațele lateral;
1-2.extensia trunchiului cu arcuire, brațele sus;
3-4.îndoirea trunchiului, mâinile ating solul.
Ex.6. Stând (exercițiu de respirație):
1-2.ridicarea brațelor prin lateral-sus cu ridicare pe vârfuri, cu
inspirație;
3-4. coborârea brațelor prin lateral cu aplecarea trunchiului, cu
expirație;
Ex.7.Sprijin ghemuit:
1.ridicarea trunchiului și pas înainte cu trecere în stând fandat pe
piciorul stâng, brațele lateral;
2.apropierea piciorului dinapoi cu trecere în stând pe vârfuri brațele
sus;
Formații de lucru
Verigile lecției
(durată) CONȚINUTUL LECȚIEI DOZARE Indicații metodice
Forme de exersare
OBS

3.îndoirea trunchiului înainte, mâinile ating solul;


4.revenire în sprijin ghemuit.
Ex.8 Stând cu mâinile pe șold:
1.ridicarea piciorului stâng înainte, celălalt ușor îndoit, brațele lateral;
2.revenire în poziția inițială;
3.ridicarea piciorului stâng înapoi, brațele sus;
Acomodarea cu mingea de oină
a.aruncarea și prinderea mingii în sus, cu două mâini, pe perechi, fără
Aruncarea mingii de oină(2/4): să cadă;
Școala aruncării, priza, aruncări b.aruncarea și prinderea mingii de oină, pe perechi, precedată de două 2minute
de pe loc din diferite poziții; bătăi din palme;
(15’)
c.ducerea mingii sub formă ce cerc. în jurul trunchiului capului,
printre picioare etc.
1.Priza mingii de oină
1.1 explicații și demonstrații a prizei mingii (mingea susținută în
dosul palmei, degetele răsfirate, cuprinde toată mingea);
2.Școala aruncării (fiecare exercițiu este precedat de explicațiile și
demonstrațiile profesorului)
Pe perechi la o distanță de 5-6m, unul față de celălalt, se efectuează
toate tipurile de aruncare:
2.1.aruncare tip azvârlire cu două mâini (de deasupra capului), de pe 5x
Aruncarea mingii de oină(2/4):
Școala aruncării, priza, aruncări loc, din stând depărtat;
de pe loc din diferite poziții; 2.2.aruncare tip azvârlire cu o mână (de deasupra umărului), de pe 5x
loc, din stând depărtat;
(15’) 2.3.aruncare tip împingere (cu douâ mâini de la piept), de pe loc, din 5x
stând depărtat;
2.4.aruncare tip lansare cu douâ mâini și cu o mână (similară aruncării 5x
discului sau ciocanului.
Formații de lucru
Verigile lecției
(durată) CONȚINUTUL LECȚIEI DOZARE Indicații metodice
Forme de exersare
OBS

3.Aruncări de pe loc din diferite poziții:


Pe perechi la o distanță de 6-7m, de pe loc se execută următoarele
exerciții:
3.1.din stând depărtat cu fața spre direcția de aruncare, aruncarea 7-8x
mingii de oină cu o mână de deasupra umărului;
3.2.din stând cu piciorul stâng (pentru dreptaci) spre direcția de 7-8x
aruncare, brațul drept întins înapoi, aruncarea mingii de oină la
partener (cu accent pe mișcare de biciuire);
3.3.din stând cu piciorul stâng (pentru dreptaci) spre direcția de 7-8x
aruncare, piciorul drept îndoit din genunchi, brațul drept întins înapoi,
aruncarea mingii de oină la partener (cu accent pe mișcare de
biciuire);
Ex.1 Navetă 5x5m prin parcurgerea distanței de 5m de câte 5 ori;
Rezistența ( /4): Eforturi cu durată pauză pasivă 30-40secunde între repetări (mers cu exerciții de 4x
2

medie; respirație);
Ex.2 Stafetă cu plecare în torrent, trecând peste diferite obstacole
(5’) (elevi, mingi, banca de gimnastică, jaloane); se efectueaza pe
lungimea terenului de handbal de 3 ori consecutiv; pauză 40secunde.

Revenirea organismului
− mers normal cu relaxarea musculaturii membrelor inferioare si
superioare;
după efort (3’) − mers normal cu exerciții de respiratii ample;

Concluzii, aprecieri − aprecieri pozitive și negative asupra activității elevilor din lecție;
− discuții despre tehnica aruncării mingii de oină
și recomandări (2’) − încheierea organizată a lecției.