Sunteți pe pagina 1din 2

V VI VII VIII

Anul I de instruire Anul I de instruire Anul II de instruire Anul III de instruire


 pasa azvârlită cu o mână de pasa azvârlită cu o mână de  pasa azvârlită cu o mână de  acţiuni tehnico-tactice
deasupra umărului: de pe loc şi deasupra umărului: de pe loc şi deasupra umărului, de pe loc şi specifice sistemului de atac
din deplasare din deplasare din deplasare, pe direcţii diferite cunoscut
 prinderea cu două mâini, de pe prinderea cu două mâini, de pe  driblingul multiplu  acţiuni tehnico-tactice
loc şi din deplasare loc şi din deplasare  aruncarea la poartă de la 7 m specifice sistemului de apărare
 driblingul simplu driblingul simplu  aruncarea la poartă cu paşi cunoscut
 aruncarea la poartă de pe loc aruncarea la poartă de pe loc încrucişaţi  variante de joc cu temă, de joc
 aruncarea la poartă cu paşi aruncarea la poartă cu paşi  aruncarea la poartă din cu efectiv redus, pe teren redus
adăugaţi adăugaţi alergare  integrarea acţiunilor
 aruncarea la poartă din poziţia fundamentală  aruncare la poartă din săritură tehnicotactice în jocul bilateral,
 alergare procedee tehnice specifice  deplasări specifice în poziţie în condiţii regulamentare
 poziţia fundamentală portarului fundamentală în atac şi în  cunoştinţe despre arbitraj,
 procedee tehnice specifice repunerea mingii în joc de către apărare organizare şi conducere a jocului
portarului portar  blocarea mingilor aruncate de handbal
depăşirea  informaţii cu caracter sportiv
 repunerea mingii în joc de sprepoartă
replierea  marcajul adversarului cu şi fără
către portar
marcajul adversarului aflat în
 depăşirea minge
posesia mingii şi demarcajul
 replierea  demarcajul
intercepția
 marcajul adversarului aflat în  pătrunderea
sistemul de atac în semicerc
posesia mingii şi demarcajul  depăşirea
aşezarea în apărare în sistemul
intercepţia  repunerea mingii în joc de
6:0
sistemul de atac în semicerc către portar
variante de joc cu temă
aşezarea în apărare în sistemul
cunoştinţe privind regulile de  intercepţia
6:0
joc: paşi, fault, dublu dribling  procedee tehnice specifice
variante de joc cu temă portarului
informații cu caracter sportiv
cunoştinţe privind regulile de
Anul II de instruire  sistemul de atac cu un pivot
joc: paşi, fault, dublu dribling
pasa cu o mână de la umăr, de  contraatacul direct
informații cu caracter sportiv  contraatacul cu intermediar
pe loc şi din deplasare, pe
direcţii diferite  acţiuni tactice în sistemul de
driblingul multiplu apărare 6:0
aruncarea la poartă de la 7 m  variante de joc cu temă

1
aruncarea la poartă cu paşi  cunoştinţe şi informaţii privind
încrucişaţi regulile de joc: apărarea în
aruncarea la poartă din semicerc, călcarea semicercului
alergare în atac, picior
 aruncare la poartă din săritură  informaţii cu caracter sportiv
 deplasări specifice în poziţie
fundamentală în atac şi în
apărare
 blocarea mingilor aruncate
spre poartă
 marcajul adversarului cu şi fără
minge şi demarcajul
 pătrunderea
 depăşirea
 repunerea mingii în joc de
către portar
 intercepţia
 procedee tehnice specifice
portarului
 sistemul de atac cu un pivot
 contraatacul direct
 contraatacul cu intermediar
 acţiuni tactice în sistemul de
apărare 6:0
 variante de joc cu temă
 cunoştinţe privind regulile de
joc: apărarea în semicerc,
călcarea semicercului în atac,
picior
 informații cu caracter sportiv