Sunteți pe pagina 1din 1

PORTOFOLIUL PROFESORULUI DE EDUCAIE FIZIC I SPORT

Cv
Incadrare : nr. de ore si clase
Structura anului scolar
Orarul de functionare si locatii dupa caz
Ordinul 3462/martie 2012
Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant
preuniversitar 4925/2005
Programe scolare
Normativele de dotare minimala pentru fiecare nivel de studio
Documente de planificare : esalonarea anuala a unitatilor de invatare, plan
calendaristic, proiectarea unitatilor de invatare
Bareme si standarde de evaluare (afisate si prezentate elevilor la inceput de
semestru)
Procese verbale de protectia muncii, intocmite regulamentar(in 2 exemplare)
Adeverinte medicale/clase
Scutiri medicale
Optionale vizate
Calendarul competitiilor sportive scolare la nivelul unitatii de invatamant dupa
forma cadru emisa de M.E.N. afisata la avizier, avizat de conducerea scolii si care
se va gasi si in dosarul comisiei metodice din scoala
Regulament de organizare si functionare a ONSS nr. 2880/2007
Competitii sportive din cadrul ONSS, rezultate ,elevi participanti pe clase si
discipline sportive
Procese verbale pentru orice deplasare cu elevii, semnate de parinti si invatator
la clasele I-IV

CAIETUL PERSONAL AL PROFESORULUI

Inregistrari absente
Probe si norme de control
Testari initiale/ finale, note cu data

DOCUMENTE PENTRU COMISIA METODICA

Componenta, statut, incadrare, responsabilitati


Plan de activitate
Documente de planificare
Calendarul competitiilor sportive scolare la nivelul unitatii de invatamantdupa
forma cadru emisa de MEN, avizat de conducerea scolii
Procese verbale incheiate dupa fiecare semestru privind activitatea sportiva din
calendarul competitional al scolii
Evidenta rezultatelor,diplome obtinute
Rapoarte semestriale ale activitatii de educatie fizica
Referate, perfectionari, alte documente ale catedrei de educatie fizica/profesori