Sunteți pe pagina 1din 7

Colegiul Naional Teodor Ne Salonta

Denumire opional: Volei

Clasa: a XII a prof. Simina Cristina


a XI a prof. Popescu Marius

Numr de ore pe sptmn: 1 h

2016 2017
Proiectarea unitatii de invatare

Optional Volei
Numar de lectii afectate: 35
Continuturi cuprinse in instruire:

Procedee tehnice in atac:


- Pozitii si deplasari specifice
- Pasa cu doua maini de sus, cu traiectorie inalta si medie
- Ridicarea mingii pentru atac
- Lovitura de atac, procedeul drept
- Serviciul de sus din fata si de jos din fata
Actiuni tactice in atac: combinatii cu trei lovituri (intre zone apropiate); sistemul de atac cu ridicatorul in zonele 3-2.

Procedee tehnice de aparare:


- Pozitii si deplasari specifice
- Preluarea cu doua maini de jos sau de sus din serviciu si din atac
- Blocajul individual
Actiuni tactice in aparare: sistemul de joc cu jucatorul din zona 6 avansat sau intermediar.
Joc bilateral cu efective si dimensiuni ale terenului variabile.

NR. COMPETENTE SPECIFICE DETALIERI EXEMPLE DE ACTIVITI DE EVALUARE


LECTIEI DE INVATARE
CONTINUT
1 1.1. Operarea corecta cu Pozitii si - exersarea pozitiilor de baza si a Predictiva
notiunile specifice domeniului deplasari deplasarilor specifice cu pasi adaugati,
1.2. Utilizarea terminologiei de specifice in toate directiile
specialitate in transmiterea - simularea pasarii mingii cu
mesajelor Pasa cu doua intoarcerea corpului in directia de
1.3. Utilizarea deprinderilor maini de sus pasare
motrice in actiuni motrice - demonstratii de autocontrol
complexe individual
- exersarea pasei cu doua maini de sus
de pe loc in conditii usurate (la perete,
din minge oferita, prin pase de
control) etc.
- demonstratii repetate
2-5 1.1.Operarea corecta cu notiunile Pasa cu doua - exersarea pasei cu doua maini de sus, Obs.
specifice domeniului maini de sus din din minge aruncata, precedata de sistematica
1.2.Utilizarea terminologiei de pozitie deplasari si opriri cu fata spre directia
specialitate in transmiterea fundamentala de pasare (in pozitie fundamentala)
mesajelor - demonstratii si corectari
1.3.Utilizarea deprinderilor motrice Concurs individualizate
in actiuni motrice complexe - pase de control de pe loc alternate cu
pase inaintedeplasare-oprire si
reluarea exercitiului
- intrecere: cine executa (pe perechi)
cel mai mare numar de pase
consecutiv
5-7 1.1. Operarea corecta cu Pasa cu doua - exersarea pasei de sus precedata de Tema la grupa
notiunile specifice domeniului maini de sus deplasare si oprire mingea aruncata
1.2.Utilizarea terminologiei de la diferite distante si pe diferite directii
specialitate in transmiterea Serviciul de jos - demonstratii, corectari realizate de
mesajelor din fata partener
1.3.Utilizarea deprinderilor motrice - exersarea pasei la perete peste o linie
in actiuni motrice complexe trasata la 3 m de la sol, de pe loc si cu
1.4. Utilizarea mijloacelor deplasari variate, in toate
recomandate pentru dezvoltare directiile.Corectari diferentiate
fizica - exersarea serviciului de jos din fata
pe perechi (in afara fileului)
- demonstratii, precizari privind
structura tehnica
7-9 1.1.Utilizarea deprinderilor motrice Pozitii si - exersarea pozitiei fundamentale si a Observare
in actiuni motrice complexe deplasari derivatelor acesteia in functie de sistematica
1.2. Relationarea optima in grupuri specifice traiectoria mingii transmisa de
diferite preconstruite sau constituite corelate cu partener
spontan pasarea mingii - demonstratii
- exersarea pasarii mingii individual la
Serviciul de jos perete cu diferite traiectorii si la
din fata sau din diferite distante
lateral - exersarea serviciului la perete in
perechi marind treptat distanta
- corectari individuale
9-12 1.1. 1.1.Utilizarea mijloacelor Pasa cu doua - exersarea pasei de control cu Observare
recomandate pentru dezvoltare maini de sus schimbari de planuri, cu deplasari si sistematica
fizica opriri, adoptand pozitii adecvate
1.2. Utilizarea deprinderilor motrice Serviciul de sus - pasa in doi intercalata cu deplasari
in actiuni motrice complexe din fata variate si opriri
1.3. Relationarea optima in grupuri (optional) - exersarea serviciului de sus din fata
diferite preconstruite sau constituite (initiere) optional si de jos din fata
Serviciul de jos - demonstratii si explicatii
spontan
din fata - joc bilateral 2x2 pe terenuri adecvate
12-15 1.1.Utilizarea mijloacelor Pasa cu doua - exersarea pe grupe de trei elevi: pasa Observare
recomandate pentru dezvoltare maini de sus sub forma de suveica si pasa peste cap sistematica
fizica - demonstratii, precizari tehnice
1.2. Utilizarea deprinderilor motrice Serviciul de sus - exersarea serviciului de sus din fata
in actiuni motrice complexe din fata si de jos din fata (optional)
(optional) - joc bilateral 2x2 pe terenuri adecvate
1.3. Relationarea optima in grupuri
Serviciul de jos
diferite preconstruite sau constituite
din fata
spontan
15-19 1.1. Aplicarea procedeelor tehnice Pasa cu doua - exersarea pasei cu doua maini de sus, Autoevaluare
de baza in forme adaptate de maini de sus precedata de deplasari variate
intrecere/concurs inainte si peste - exersarea preluarii cu doua maini de
1.2. Rezolvarea diferitelor sarcini in cap jos din minge aruncata (precedata de
cadrul actiunilor tactice de atac si Preluarea cu fandari)
aparare doua maini de - demonstratii
1.3. Selectarea modelelor de reusita jos - joc bilateral 2x2 pe terenuri de 4x4
din lumea sportului Joc bilateral
19-24 1.1. Utilizarea deprinderilor motrice Pasa cu doua Pe perechi: Observare
in actiuni motrice complexe maini de sus - exersarea pasei cu doua maini de sus sistematica
1.2. Rezolvarea diferitelor sarcini in inainte si peste (inainte si peste cap), alternata cu
cadrul actiunilor tactice de atac si cap preluarea de jos
aparare Preluarea cu - corectari individualizate
1.3. Aplicarea procedeelor tehnice doua maini de - exersarea serviciului (procedeu
de baza in forme adaptate de jos optional)
intrecere/concurs Serviciul - corectari
- exercitii pregatitoare pentru
preferat
Lovitura de atac invatarea loviturii de atac
Joc bilateral - explicatii si demonstratii
- joc bilateral 3x3 pe teren de 5/6m
24-27 1.1. Utilizarea deprinderilor motrice Repetarea - exersarea unor structuri combinate, Observare
in actiuni motrice complexe procedeelor de cuprinzand procedeele tehnice de sistematica
1.2. Rezolvarea diferitelor sarcini in pasare a mingii invatare
cadrul actiunilor tactice de atac si si serviciului - exersarea loviturii de atac din minge
aparare tinuta si aruncata
Lovitura de atac - explicatii si demonstratii
Joc bilateral - joc bilateral pe grupe valorice cu
numar diferit de participanti si terenuri
cu dimensiuni variabile
27-31 1.1.Utilizarea mijloacelor Blocaj - exersarea blocajului individual la Observare
recomandate pentru dezvoltare individual mingi tinute sistematica
fizica - exersarea loviturii de atac cu
1.2. Aplicarea mijloacelor specifice Lovitura de atac ridicarea mingii la fileu de jos sau din
dezvoltarii calitatilor motrice mingi aruncate (pe grupe valorice)
Preluarea cu - serviciu si preluare de jos, pe
1.3. Utilizarea deprinderilor motrice
doua maini de perechi, corectari generale si
in actiuni motrice complexe
jos din serviciu individuale
1.4. Relationarea optima in grupuri
diferite preconstruite sau constituite - joc bilateral pe grupe valorice, pe
Joc bilateral
spontan terenuri adaptate, respectand regulile
stabilite
31-34 1.1. Aplicarea mijloacelor specifice Efectuarea unui - exersarea procedeelor tehnice Observare
dezvoltarii calitatilor motrice cicuit tehnico- insusite: pasa, preluarea, serviciul, sistematica
1.2. Utilizarea deprinderilor motrice tactic lovitura de atac, blocajul intr-un
in actiuni motrice complexe Joc bilateral circuit conceput cu sase statii
1.3. Relationarea optima in grupuri - corectari individualizate
diferite preconstruite sau constituite - joc bilateral in conditii de
spontan autoorganizare si autoarbitrare (pe
1.4. Aplicarea prevederilor grupe valorice) aplicand sistemul de
regulamentare ale disciplinelor joc in atac cu trei lovituri ale mingii si
sportive practicate in forme sistemul de joc in aparare cu jucator
adaptate de intrecere/ concurs din zona 6 avansat
34-35 1.1. Relationarea optima in grupuri Pregatirea si - exersarea celor trei variante de Sumativa
diferite preconstruite sau constituite sustinerea evaluare oferite de profesor
spontan probelor de - joc bilateral intre grupe valorice
1.2. Aplicarea prevederilor evaluare constituite, realizand combinatii in
regulamentare ale disciplinelor atac cu trei lovituri
sportive practicate in forme Joc bilateral - arbitraje realizate de elevi prin
adaptate de intrecere/ concurs rotatie
Evaluari la - sustinerea, pe parcurs, a probei de
1.3. Rezolvarea diferitelor sarcini in
cerere evaluare pentru care au optat elevii
cadrul actiunilor tactice de atac si
aparare

S-ar putea să vă placă și