Sunteți pe pagina 1din 3

Numele Prenumele______________________ Clasa______ Data__________

Test de evaluare c.V-VI Informatica opțională


1. Folder-ul este: 2p
a. un set de instrucţiuni;
b. o modalitate de grupare a informaţiilor;
c. o metoda de calcul;
d. o aplicaţie.
2. Crearea unui fișier are loc cu ajutorul opțiunii? 2p
__________________________________________________________________
__
3.Enumerați care sunt operațile efectuate asupra unui fișier? 6p

4.Copierea unui fișier are loc cu ajutorul opțiunii? 2p


a. Paste
b.Copy
c.File
5. Afirmați valoarea de adevăr? 4p
a. Delete este tasta destinata pentru a șterge un fișier. A/F
b. Rename este opțiunea pentru a decupa un fișier A / F

6. Lipirea unui fișier are loc cu ajutorul opțiunii? 2p


a.Delete
b.Paste
c.Rename
7.Enumerați ce tipuri de fișiere există în caculator? 9p
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Barem de notare (stabilirea performanțelor minime)

Nota 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1
0
Numărul 2 25 23 21 19 17 15 10 6 2
maxim de 7
puncte
acumulate
Numărul minim 2 24 22 20 18 16 11 7 3 1
de puncte 6
acumulate

Barem de corectare
Nr.iet Punctaj
m
1. b 2p

2. New Folder 2p

3. Copy, delete, rename, paste cut, 6p


proprieties, create shorth
4. b 2p

5. a.A b.F 4p

6. b 2p

7. Document , audio, text, imagini, 9p


registru de calcul, prezentări, baze de
date, video, arhive, executabile
Total 27p
Proiect didactic
Profesor: Moșnoi Rita
Instituția Publică Gimnaziul Vulcănești
Data : 05.11.2020
Obiectul de studiu: Informatica.
Clasa a V-VI-a.
Subiectul lecţiei: Evaluare sumativă
Timp de lucru: 45min Tipul lecţiei: de evaluare a
cunoştinţelor
Obiective operaţionale:Elevii vor fi capabili :
- Să identifice tipurie de fisiere
- Să cunoasca cum se creeaza un fisier
- Să identifice operatiile asupra fisierilor
Metode şi procedee: conversaţia euristica, pix, test de evaluare.
Forma de învăţămînt: frontală şi individuală
Materiale didactice: pix, test de evaluare a cunoştinţelor.
Desfăşurarea lecţiei:
Evenimentul Ob Activitatea profesorului şi a elevului Evaluarea
didactic
Evocarea - Momente de organizare. Frontală
3min - Împărţirea testelor.
- Explicarea modului de răspuns la întrebările testului.
Realizarea - Rezolvarea testului de către elevi. Frontală
sensului Individuală
35min
Reflecţie - Transmiterea testelor la masa profesorului Frontală
2 min. individuală
Extinderea - Analiza testului de evaluare Frontală
5 min