Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Instituţia Publică Gimnaziul Vulcănești


Profesor: Moșnoi Rita
Durata lecţiei : 45 min
Clasa IX-a
Data : 05.11.2020

Subiectul lecţiei : Manifestări ale democrației prin participarea civică

Obiectivele lecţiei: La finele lecţiei elevii vor fi capabili:


- Să definească ce este participarea civică
-Să identifice trăsăturile de bază ale democrației
-Să recunoască efectele benefice şi dăunătoare ale voluntariatul
-Să descrie formele de participare civică

Tipul lecţiei: predare-învățare

Tehnologii didactice:

a) forme- frontală, individuală


b) metode şi procedee - -expunerea, conversaţia, brainstorming, studiul de caz, observaţia, învăţarea prin descoperire
Demersul didactic

Etapele Activitatea profesorului Activitatea elevului Strategii didactice


lecţiei Metode şi Forme de lucru
procedee
Evocarea -Salută, verifică prezenţa, creează condiţiile -Salută, se aşează în bănci şi se pregătesc pentru
psihologice optime pentru desfăşurarea lecţiei ora
(organizează clasa), pregăteşte mijloacele conversaţia
necesare desfăşurării orei, stabileşte regulile de
disciplină Elevii răspund la întrebările profesorului
Democraţie frontală
Reactulizarea cunoştinţelor: (gr. demos „popor“
şi kratos „putere“),
- Explicaţi noţiunea,,democrație” formă de guvernămînt organizată pe temeiul
Care sunt trasaturile democrației? principiului potrivit căruia puterea aparţine
poporului.

- suveranitatea poporului
(participarea cetăţenilor la viaţa politică prin
libera exprimare – votul universal);
- separarea puterilor în stat;
- pluralismul
(recunoașterea diversității, existenţa mai
multor viziuni, curente,partide politice);
- legitimitatea puterii prin intermediul
alegerilor libere;
- respectarea drepturilor și libertăţilor
cetăţenești;
- libertatea economică.
Realizarea -Anunţă tema şi prezintă obiectivele care vor trebui atinse pe parcursul orei. Elevii
sensului notează Explicaţia
Participarea civică - dicționar p.38
subiectul
Într-o comunitate sănătoasă, cetăţenii participă la procesul de luare a lecţiei în
deciziilor de interes public, informîndu-se cu privire la problemele care îi caiete. Discuţia
afectează,solicitînd autorităţilor să adopte măsurile pe care ei le consideră dirijată
de cuviinţă și participînd efectiv la punerea în practică a deciziilor luate. Frontală
Elevii scriu
Democrația participativă își propune să diminueze distanța dintre cetățean și
definiţia în
administrație, să creeze căile de comunicare astfel încît membrii unei comunități să
caiete. Oferirea de
fi e conștienți de actul de guvernare și să fi e implicați în procesul de luare a
feedback-
deciziilor. Este un mijloc prin care administrația locală ia cunoștință mult mai
Elevii privesc uri pozitive
rapid cu problemele existente. Implicarea cetăţenilor poate suplini atributele
şi ascultă cu pentru
organelor guvernamentale în ceea ce privește controlul și metodele de
atenţie cele răspunsurile
constrîngere, economisîndu-se astfel bani și timp pentru autorităţi. Îmbunătăţirea
propuse, corecte,
performanţei și a imaginii instituţiilor democratice poate avea loc prin reducerea
notează în completarea
clientelismului și a corupţiei.
caiete răspunsurilo
Forme de participare civică:
r
audienţe, întâlniri civice nonformale, discuţii cu responsabilii pentru
Exprimă incomplete,
politici publice, încercarea de convinge,mitinguri, proteste,
concepte, idei corectarea
voluntariat
pe care le răspunsurilo
Definiţie DEX-
asociează r greşite.
CIVÍSM - Atitudine, devotament de care dă dovadă un bun cetățean
Ce este voluntariatul?
Activitatea desfasurata din proprie initiativa de catre o persoana fizica prin
care aceasta isi ofera timpul, talentul, energia, cunostintele si abilitatile in
folosul comunitatii, fara a fi recompensat material, in domenii variate cum
ar fi: social, sanatate, cultural, civic, protectia mediului, etc
Ca VOLUNTAR poti sa:
- organizezi seminarii, trainiguri, conferinte, actiuni de preventie si
informare, campanii;
- ajuti copii cu handicap, copii saraci, copii delincventi;
- protejezi mediul;
- strangi fonduri pentru diferite cauze;
- intervii in situatii de dezastru;
- ajuti la construirea de case;
- ai grija de persoane varstnice;
- faci educatie pentru sanatate;
- si multe altele!!!
Ce înseamnă să fii voluntar ???
Înseamnă să vrei să faci ceva bun în timpul tău liber....
să te dedici.....
să îţi doreşti să înveţi mai mult...
să ajuţi atunci când este nevoie....
să cunoşti oameni noi...şi să înveţi de la ei...
să îţi doreşti să fii acolo...
Aduceți argumente Pro si Contra la afirmația Eu sunt voluntar?

Reflecţii Propun elevilor să organizeze o dezbatere pe te ma „Participarea civică fortifică Elevii Conversația
democrația”. raspund la Grup
Voluntariatul întrebări.
Participarea civică este elementul –cheie al funcționării unei societăți Argumenteaz
democratice, în care indeferență este inlocuită cu acțiuni de voluntariat și alt. a

-Iată că am ajuns la finele lecţiei, şi vreau să vă întreb: Elevii


-Cum v-aţi simţit azi la lecţie? răspund la
- Ce aţi aflat nou? întrebările
profesorului
Notare elevilor. -Exprimă
părerile cu
Sarcini pentru acasă: privire la
Extindere -Cer elevilor să reflecteze asupra temei această oră.
Identifică în comunitatea ta probleme care necesită rezolvare. Propune soluții.
De studiat tema p.38-40,
De analizat tabelul p. 40