Sunteți pe pagina 1din 1

Test la EDUCAȚIE CIVICĂ

Nume şi prenume elev _________________________ Clasa IX


Evaluare sumativă nr. 2
SUBIECTUL I (6×2p = 12 puncte)
Completaţi spaţiile libere cu termenii potriviţi :
Democrația are următoarele trăsături de bază: ________________ poporului; __________________
puterilor în stat; ____________; legitimitatea puterii prin intermediul alegerilor ________________;
respectarea __________________ și libertăților cetăţenești; ______________ economică.

SUBIECTUL II (4×3p= 12 puncte)


Stabilește valoarea de adevăr a următoarelor afirmații:
1. În prezent, în R. Moldova funcţionează sistemul de de guvernare al democraţiei directe. ________
2. Prin democraţie reprezentativă înţelegem sistemul de guvernare în care deciziile de interes
public sunt luate de către reprezentanţii aleşi de cetăţeni. ________
3. Într-un stat democratic cetăţenii n-au dreptul să se asocieze liber în organizaţii care să le
promoveze interesele. _______
4. Orice cetățean a cărui țară este membră a UE, devine simultan și cetățean al UE. _______

SUBIECTUL III (8×2p=16 puncte)


„Aderarea RM la UE va rezolva toate problemele existente în ţară”.
Analizează afirmația prin intermediul cadranului SWOT.
Puncte forte Puncte slabe
a) a)
b) b)
Oportunități Temeri
a) a)
b) b)

SUBIECTUL V (5×2p= 10 puncte)


Cetățenia Republicii Moldova se dobândește prin:
1. ______________________________________ 4. ____________________________________
2. ______________________________________ 5. ____________________________________
3. ______________________________________

SUBIECTUL VI (20 puncte)


Descrie prin 10-12 enunțuri tradiţiile și obiceiurile ce ţin de una dintre următoarele sărbători:
Sfîntul Vasile, Paștele, Paparudele, logodna (la alegere).
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________