Sunteți pe pagina 1din 4

+

Unitatea de învăţământ: Liceul cu Program Sportiv Nr.1 Clinceni


Prof: Ștefan Elena
Data: 14.12.2017
Clasa: a-VI-a
Efectiv: 24 elevi
Loc de desfăşurare: sala de sport
Materiale sportive: 4 saltele gimnastică, 4 bastoane ,copete, covoare fitness, 1 fluier
Mijloace/procedee: exercitiul fizic, jocul dinamic, ștafetă aplicativă
Metode: explicatia, demonstrația, exersarea, observarea curentă, problematizarea, modelarea, aprecierea
verbală, etc.

Teme si obiective :
1.Gimnastică acrobatică
- consolidarea elementelor statice din gimnastica acrobatică învățate ( cumpăna pe un genunchi,
semisfoara, stând pe omoplați, podul de jos)

2.Forța
- dezvoltarea forței la nivelul musculaturii abdominale și a membrelor inferioare

Competente generale :
- optimizarea stării de sănătate și a dezvoltării fizice armonioase;
- dezvoltarea capacității motrice generale a elevilor prin metode și mijloace specifice educației fizice și
sport.
Competente specifice :
- realizarea de acțiuni motrice simple
- recunoașterea calităților motrice în cadrul diferitelor acțiuni motrice

Obiective operaţionale: la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili :


Obiective motrice:
O1: Să efectueze corect elementele statice din gimnastică acrobatică;
O2: Să execute corect exerciţiile de forţă pentru dezvoltarea forţei dinamice a principalelor grupe
musculare;

Obiective cognitive :
O1: Să cunoască denumirea elementelor statice efectuate ;
O2: Să recunoască principalele grupe musculare şi exerciţiile fizice corespunzătoare dezvoltării forţei
acestora;

Obiective afective :
O1: Să manifeste respect față de colegi, responsabilitate față de dezvoltarea fizica a propriului corp ;
O2: Să dovedească încredere în forţele proprii, încurajând tendinţele de afirmare pozitivă.
Strategii didactice Obs
Verigi şi Conţinut Dozar Formaţii de Metode/ .
durată ( sisteme de acționare) e lucru şi evaluare
indicaţii
metodice
1.Organizare - Adunarea, alinierea; 30” - în linie pe exersare
a colectivului - Salutul ; 15” un rând; frontală;
de elevi - Prezenţa, verificarea echipamentului 30”  observaţia;
(2 min.) şi a stării de sănătate; 45”
- Anunţarea temelor de lecţie;
2.Pregătirea - Mers pe vârfuri cu braţele în 1L -în linie pe exersarea;
organismului continuarea corpului; un rând;
pentru efort - Mers pe călcâie cu mâinile la spate; 1L -coloană câte demonstraţia
(6 min.) - Mers normal cu relaxarea braţelor şi unul ; ;
picioarelor; 1L -coloană câte observaţia;
- Mers ghemuit ; doi;
- Alergare uşoară ; 1l - să răspundă
- Alergare cu pendularea gambelor la comenzi;
înapoi; 1L - să păstreze
- Alergare cu genunchii sus; 1l distanţa
- Mers cu exerciții de respirație;
- Alergare ascuțită cu forfecarea 1L
picioarelor înainte; 1l
- Alergare laterală cu pas adăugat; 1L
- Alergare ușoară,
- Mers cu exerciţii de respiraţie;
- Sarituri din ghemuit in ghemuit
Joc de atenție : Ia copeta 2x
Joc dinamic : Ascultă comanda
3.Influenţare Complex de dezvoltare fizică -coloană de
a selectivă a armonioasă pe fond muzical gimnastică demonstraţia
aparatului Exerciţiul nr. 1 în grup însoțită de
locomotor P.I. Stând depărtat palmele pe solduri 3x ( inform) descriere;
(7 min.) T1-2 - aplecarea capului înainte,
arcuire; exersare
T3-4 - extensia capului, arcuire; frontală;
T5-6 - răsucirea capului lateral stânga,
arcuire;
T7-8 -răsucirea capului lateral dreapta,
arcuire,7-8
Exerciţiul nr. 2 -să execute
P.I: Stând depărtat, brațele pe lânga corect
corp exerciţiul;
T1-8 – rotirea brațelor și a umerilor 2x
înainte - să păstreze
T1-8 – rotirea brațelor și a umerilor ritmul de
înapoi execuție;
Exerciţiul nr. 3 explicaţia;
P.I. Stând depărtat, brațele îndoite apreciere;
palmele la piept
T1-2-5-6– arcuirea bratelor, cu ducerea
coatelor spre înapoi 3x
T3-4-7-8 – extensie cu întinderea bratelor
lateral
Exerciţiul nr. 4
P.I. Stând depărtat, brațele îndoite,
palmele la ceafă
T1-2-5-6 – răsucirea trunchiului la stanga
cu arcuire
T3-4-7-8 - răsucirea trunchiului la 3x
dreapta cu arcuire
Exerciţiul nr. 5 -să execute
P.I: Stând depărtat, brațele întinse corect
lateral exerciţiul;
T1-5- ducerea trunchiului lateral stânga,
simultan cu brațul drept coroană sus și - să păstreze
stângul în dreptul abdomenului ritmul de
T2-4-6-8 – revenire 3x execuție;
T3-7 – ducerea trunchiului lateral
dreapta, simultan cu brațul stâng
coroană sus și dreptul în fața
abdomenului
Exerciţiul nr. 7
P.I: Stând depărtat, brațele întinse pe
lângă trunchi 3x
T1-5 – aplecarea trunchiului spre
piciorul stâng, simultan cu o bătaie din
palme în spatele genunchiului
T2-4-6-8 - revenire cu bătaia palmelor pe
coapse
T3-7 – aplecarea trunchiului pe piciorul
drept, simultan cu o bătaie din palme 3x
în spatele genunchiului
Exerciţiul nr. 8
P.I. : Stând cu mâinile pe solduri
T1-5 – ridicarea genunchiului stâng la
piept, simultan cu bătaia palmelor
deasupra capului
T2-6 – revenire 3x
T3-7 – ridicarea genunchiului drept la
piept, simultan cu bătaia palmelor
deasupra capului
T4-8 – revenire
Exerciţiul nr. 9
P.I. Stând, mâinile pe şolduri: 3x
T1-3 - sărituri ca “mingea”
T4 – ghemuit
T5-7 -sărituri ca “mingea
T 8 – ghemuit
Exerciţiul nr. 10 3x
T1-4 - ridicarea braţelor prin lateral
sus, cu inspiratie profund şi ridicare pe
vârfuri;
T5-8 - coborârea braţelor prin înainte
jos îndoind trunchiul, cu expiraţie. 3x
4. Gimnastică acrobatică: - 4 grupe de exersarea;
Consolidarea câte 6 elevi;
elementelor 1.Elemente acrobatice statice: 3-4x -se lucrează demonstraţia
statice din alternativ ;
gimnastică - cumpăna pe un genunchi;
acrobatică  - semisfoara; -se păstrează observarea
(22 min.) - stând pe omoplați ordinea și execuției;
- podul de jos disciplina
aprecierea;
elevii vor
denumi
elementele
de
gimnastică ;
5. Ștafetă aplicativă - concurs
Dezvoltarea Primul elev, cu bastonul apucat cu
forței ambele maini la lățimea umerilor;
dinamice mers ghemuit cu sprijinul alternativ al 2x - patru șiruri exersarea;
segmentare capetelor acestuia pe sol, sărituri în - deplasarea elevii vor
(8 min.) ghemuit cu bastonul la ceafă până la cu bastonul recunoaşte
saltea ,întoarcere 180,rulare pe spate, este principalele
revenire în stând, sărituri pe un picior asemănătoar grupe
( 6 pe piciorul stâng, 6 pe piciorul e vâslirii în musculare
drept).La întoarcere alergare pâna la canotaj; supuse
capătul șirului și predarea ștafetei antrenării
(bastonului).
2x10x
-culcat dorsal ridicarea trunchiului la p 30” - pe perechi
orizontală, picioare ușor flexate
mâinile la ceafă
6.Revenirea Pe fond muzical 3’ -în cerc  exersarea 
organismului - Mers pe loc cu exerciții de
după efort respiraţie ;
(3 min.) - Exerciții de relaxare a musculaturii.
7.Concluzii, -Evidenţierea elevilor care au lucrat 1’ -în linie pe conversația
aprecieri corect; 1’ un rând;
(2 min.) -Formularea recomandărilor pentru
activitatea viitoare, a temelor pentru
acasă.