Sunteți pe pagina 1din 4

Facultatea de Științe Umaniste

Specializarea: Kinetoterapie și motricitate specială

Bazele generale ale atletismului


Lucrări practice
PROIECT OPERAȚIONAL 5

Obiectivele lecţiei:
O.1. Exersarea pasului lansat în tempo moderat
O.2. Însușirea ritmului respirator
Obiective operaţionale: la sfârşitul lecţiei studenţii vor fi capabili:
Obiective motrice:
O.1. să execute corect pasul lansat în tempo moderat;
O.2. să execute corect exercițiile de respirație.
Obiective cognitive:
O.1. să redea algoritmul pentru însușirea pasului lansat în tempo moderat;
O.2. să prezinte algoritmul pentru învățarea ritmului respirator.
Obiective afective:
O.1. să colaboreze cu colegii în rezolvarea sarcinilor motrice;
O.2. să-şi exerseze memoria motrică şi atenţia distributivă.
Metode: explicaţia, demonstraţia, exersarea.
Materiale: fluier, 10 bastoane.
Mijloace: algoritm de exerciţii.

Bibliografie:
1. ALEXE, D., I., (2007), Atletism – Îndrumar practico-metodic, Editura Pim, Iaşi.
2. CUCUI, I., A., 2014, Metodica predării atletismului în şcoală - Caiet de lucrări practice pentru studenţii anului II,
Editura Bibliotheca, Târgoviște.
 Cucui, I., A., (2016), Practica atletismului în kinetoterapie - Caiet de lucrări practice, Editura Bibliotheca,
Târgovişte, ISBN 978-606-772-135-5.
 Cucui, I., A., (2014), Bazele generale ale atletismului - Caiet de lucrări practice pentru studenţii anului I, Editura
Bibliotheca, Târgovişte, ISBN 978-973-712-869-0.
 MIHĂILESCU, L., MIHĂILESCU,N., (2002), Instruirea programată în atletism, Editura Universităţii din
Piteşti.
 MIHĂILESCU , N., MIHĂILESCU , L., (2006), Atletism în sistemul educaţional. Editura Universităţii din Piteşti.
 PEHOIU, C., (2007), Îndrumar practic şi metodic pentru studenţii de la specializarea Atletism, Editura Valahia
University Press, Târgovişte.
 PEHOIU, C., (2007), Tehnica probelor atletice, curs pentru uzul studenţilor de la specializarea Atletism, Editura
Valahia University Press, Târgovişte.
PARTEA PREGĂTITOARE

 Adunarea colectivului.
 Alinierea, salutul, prezenţa (în linie câte unul).
 Verificarea echipamentului şi a stării de sănătate.
 Comunicarea temelor lecţiei.
 Alergare uşoară 400m.
 Exerciţii speciale din şcoala alergării şi săriturii:
 1 x 30m, alergare cu joc de gleznă (a.j.g);

 1 x 30m, alergare cu genunchii sus (a.g.s.);

 1 x 30m, alergare cu pendularea gambelor înapoi (a.p.g.înapoi);

 1 x 30m, alergare cu pendularea gambelor înainte (a.p.g.înainte);

 1 x 30m, pas săltat;

 1 x 30m, pas sărit;

 1x30m, alergare cu pas adăugat;

 1x30m, alergare cu pas încrucișat;

 Exerciţii de mobilitate articulară și suplețe musculară 8 min.

PARTEA FUNDAMENTALĂ

OBIECTIV1: Exersarea pasului lansat în tempo moderat


 1x100m, mers cu pas întins / ritm vioi cu trecere în alergare uşoară;
 1x120m, mers din ce în ce mai rapid cu trecere în alergare uşoară urmată de alergare cu pas
lansat în tempo moderat uniform;
 2x140m, alergare în tempo moderat uniform cu un număr mic de pași și cu un număr mare de
pași;
 2x120m, alergare în tempo moderat uniform cu sprijin diferit pe sol (pe pingea, pe toc, pe toată
talpa);
 2x150m, alergare în tempo moderat uniform pe o linie marcată pe sol, în vederea aşezării
tălpilor paralele faţă de linie.

OBIECTIV 2: Însuşirea exerciţiilor de respiraţie


 din mers, respirație în care raportul inspiraţie-expiraţie este egal:
 2 timpi inspirație cu 2 timpi expiraţie;
 3 timpi inspiraţie cu 3 timpi expiraţie;
 din mers, respirație în care raportul inspiraţie-expiraţie este inegal:
 2 timpi inspirație cu 3 timpi expiraţie;
 3 timpi inspiraţie cu 4 timpi expiraţie;
 din alergare, respirație în care raportul inspiraţie-expiraţie este egal:
 2 timpi inspirație cu 2 timpi expiraţie;
 3 timpi inspiraţie cu 3 timpi expiraţie;
 din alergare, respirație în care raportul inspiraţie-expiraţie este inegal:
 2 timpi inspirație cu 3 timpi expiraţie;
 3 timpi inspiraţie cu 4 timpi expiraţie;

PARTEA DE ÎNCHEIERE

 stretching;
 observaţii, analiză;
 alinierea, salutul.

INDICAŢII METODICE

 se va pune accent pe respirație și pe parcursul desfășurării exercițiilor de gimnastică, de pe loc;


 distanţele sau timpii de lucru vor fi mici la început, se va lucra în linie dreaptă și în turnantă
după care se vor mării distanţele sau timpii de lucru;
 se va pune accent pe executarea unei alergări cât mai relaxate, naturală, dezinvoltă şi pe o
respiraţie corectă;
 pauza între repetări va fi suficient de lungă pentru revenire, în funcţie de solicitările
organismului în timpul execuţiei (P: 2’-3’).

GREŞELI FRECVENTE

 piciorul de sprijin permanent îndoit din cauza extensiei insuficiente a piciorului de impulsie;
 pendularea înainte exagerată a gambei şi aterizare pe călcâi;
 lungimea pasului este prea mică şi se transformă în alergare uşoară sau prea mare, şi se
transformă într-o alergare sărită cu un cosum mare de energie;
 umerii se ridică şi sunt rigizi;
 braţele nu sunt îndoite din articulaţia cotului;
 trunchiul se leagănă lateral stânga şi dreapta.

S-ar putea să vă placă și