Sunteți pe pagina 1din 258

KINETOTERAPIE/PHYSIOTHERAPY

Coordonatori:

Vasile Marcu
Mirela Dan

Autori:
Radu Bogdan Petru M rcu
Angela Bucur Corina Matei
Mircea Chiriac Zoltan Pasztai
Doriana Ciobanu Elisabeta Pasztai
Dana Cristea Vasile Pâncotan
Mirela Dan Petru Pe an
Ianc Dorina Valentin Serac
Isabela Lozinc Carmen erbescu
Vasile Marcu Emilian Tarc u

Contribu ie or dean la realizarea proiectului 2004 Ro/04/b/P/PP 17 5006 Centru


de preg tire pentru oferirea unor servicii medicale, profilactice i de recuperare /
Training Center for Health Care, Prophylactic and Rehabilitation Services

EDITURA UNIVERSIT II DIN


1 ORADEA, 2006
1. RADU BOGDAN – asistent univ. – medic. Domenii de competent , anatomie, fiziopatologie,
semiologie, E-mail : dr.radubogdan@yahoo.com
2. ANGELA BUCUR – lector univ.doctorand – medic. Domenii de competen : fiziologie
fiziologia efortului. E- mail : bcrangela@yahoo.com
3. MIRCEA CHIRIAC – lector univ.doctorand. Domenii de competen : bazele kinetoterapiei,
tehnici i metode în kinetoterapie, obiective în kinetoterapie, E-mail:
chiriac_mircea_adrian@yahoo.com
4. DORIANA CIOBANU – asistent univ.doctorand. Domenii de competen : electroterapie,
kinetoterapie în afec ini cardio-vasculare, kinetoterapia în afec iuni obstretico-ginecologice,
kinetoprofilaxie E-mail : doriana_ciobanu@yahoo.com
5. DANA CRISTEA – asistentent univ.doctorand. Domenii de competent : educa ie fizic i
sport, exerci iul fizic, E-mail: cr_reli@yahoo.com
6. MIRELA DAN – lector univ.dr. Doctor în tiin din anul 2005, Domenii de competen :
terapie ocupa ional , activit i motrice adaptate, hidroterapie, termoterapie, E-mail :
kineto2004@yahoo.com
7. DORINA IANC – asistent univ. doctorand. Domenii de competen : biomecanic , tehnici i
metode în kinetoterapie, E-mail: dorina.ianc@yahoo.com
8. IZABELA LOZINC – conf univ.dr. Doctor în tiin din 2004, Domenii de competent :
chirurgie, kinetoterapie în afectiunile aparatului respirator, metobolico-digestive i cardio-
vasculare, Psihologie, E-mail: kineto2004@yahoo.com
9. VASILE MARCU – prof.univ.dr. Doctor în tiin din 1981. Domenii de competen :
psihologia sportului, psihologie educa ional , kinetoterapie, pedagogie general ,
psihopedagogie special , asisten a persoanelor aflate în dificultate, E-mail:
vmarcu@uoradea.ro
10. PETRU M RCU – lector univ. Doctorand, Domenii de competen : educa ie fizic i sport,
exerci iul fizic, E-mail: petru_marcut@yahoo.com
11. CORINA MATEI – asistent univ.doctorand.Domenii de competen : kinetoterapie în afec iuni
neurologice, E-mail: corina_matei@yahoo.com
12. ZOLTAN PASZTAI – lector univ.dr. Doctor în tiin din 2006. Domenii de competen :
kinetoterapia în afec iunile aparatului locomotor, activit i sportive, pediatrie metode în
kinetoterapie i hidroterapie, E-mail: pasztayzoltan@yahoo.com
13. ELISABETA PASZTAI – kinetoterapeut. Domenii de competen : metode în kinetoterapie, E-
mail: epasytai@yahoo.com
14. VASILE PÂNCOTAN – lector univ.doctorand. Domenii de competen : kinetoterapia în
afec iuni reumatismale, obiective în kinetoterapie, E-mail: vasilepancotan@yahoo.com
15. PETRU PE AN – lector univ.doctorand. Domenii de competen : educa ie fizic i sport,
exerci iul fizic, E-mail: petanp1967@yahoo.com
16. VALENTIN SERAC – asistent univ.doctorand. Domenii de competen : masaj, kinetoterapia
în afec iunile geriatrice, E-mail: valentinserac@yahoo.com
17. CARMEN ERBESCU – lector univ.doctorand. Domenii de competen : masaj,
kinetoprofilaxie, E-mail: carmen_serbescu@yahoo.com
18. EMILIAN TARC U – asistent DESPRE AUTORI:
univ.doctorand. Domenii de competen : evaluare în
kinetoterapie, kinetoterapia în afec iunile aparatului locomotor, E-mail: bobitaro@yahoo.com 2
CUPRINS
INTRODUCERE
1.BAZELE KINETOTERAPIEI
1.1.Bazele anatomice ale kinetoterapiei
1.1.1.Anatomia i biomecanica aparatului locomotor
1.1.2.Anatomia sistemului nervos central
1.1.3. Anatomia organelor interne
1.2.Bazele fiziologice ale kinetoterapiei
1.2.1.Fiziologie general
1.2.2.Fiziologia efortului
1.3.No iuni de kinetologie
1.3.1. No iuni; terminologie
1.3.2. Bazele generale ale mi c rii
2.MIJLOACELE KINETOTERAPIEI
2.1.Mijloace fundamentale ale kinetoterapiei
2.1.1. Exerci iul fizic
2.1.2. Masajul
2.2.Mijloace ajut toare kinetoterapiei
2.2.1.Termoterapia
2.2.2. Electroterapia
2.2.3. Hidroterapia
2.2.4. Terapia ocupa ional
2.2.5. Activit i fizice adaptate
2.3.Mijloace asociate kinetoterapiei
2.3.1.Factorii naturali: apa, aerul ,soarele
2.3.2.Factorii igienici i alimenta ia
3.TEHNICI I METODE ÎN KINETOTERAPIE
3.1. Tehnici kinetologice de baz
3.1.1 Tehnici akinetice
3.1.2 Tehnici kinetice
3.2. Stretchingul
3.3. Tehnici de transfer
3.4. Tehnici de facilitare neuroproprioceptiv (FNP)
3.4.1 Tehnici FNP generale
3.4.2 Tehnici FNP specifice
3.4.2.1 Tehnici pentru promovarea mobilit ii
3.4.2.2 Tehnici pentru promovarea stabilit ii
3.4.2.3 Tehnici pentru promovarea mobilit ii controlate
3.4.2.4 Tehnici pentru promovarea abilit ii
3.5. Metode în kinetoterapie
3.5.1. Metode de relaxare
3.5.1.1 Metoda Jacobson
3.5.2.1 Conceptul Bobath 3.5.1.2 Metoda Schultz
3.5.2.2 Metoda Brünngstrom 3.5.2. Metode de educare/reeducare neuromotorie
3.5.2.3 Conceptul Vojta
3.5.2.4 Conceptul Castillo Morales 3.5.2.5 Metoda Frenkel 3
3.5.3. Metode de facilitare neuro-proprioceptiv
3.5.3.1 Metoda Margaret Rood
3.5.3.2 Metoda Kabat
3.5.4. Metode de reeducare postural
3.5.4.1 Metoda Klapp
3.5.4.2 Metoda von Niederhoeffer
3.5.4.3 Metoda Schroth
3.5.5. Metode de recuperare a afec iunilor lombare
3.5.5.1 Metoda Williams
3.5.5.2 Metoda McKenzie
4.OBIECTIVE ÎN KINETOTERAPIE
4.1.Finalit i ale programelor kinetice
4.2.Obiective generale în kinetoterapie
4.3.Opera ionalizarea obiectivelor din progr amele i activit ile kinetice
5.EVALUARE ÎN KINETOTERAPIE
5.1.Evaluare – no iuni generale
5.2.Câteva caracteristici ale evaluarii
5.3.Evaluarea – mijloc de baz în stabilirea diagnosticului func ional
6.APLICA II ALE KINETOTERAPIEI
6.1. KINETOTERAPIA ÎN AFEC IUNILE PEDIATRICE
6.1.1.Bazele generale ale mi c rii
6.1.2.Tulbur ri, disfunc ii în formarea, dezvoltarea i cre terea copilului
6.1.3.Boli ereditare
6.1.4.Bolile reumatismale ale copilului
6.1.5.Afec iuni respiratorii
6.1.6.Traumatologie infantil
6.2. KINETOTERAPIA ÎN CHIRURGIE
6.2.1. Chirurgie pulmonar
6.2.1.1. Diagnostice care necesit interven ie chirurgical
6.2.1.2. Interven ii chirurgicale
6.2.1.3. Deficite postoperatorii
6.2.1.4. Kinetoterapia
6.2.2. Chirurgie cardiac
6.2.2.1. Diagnostice care necesit interven ie chirurgical
6.2.2.2. Angioplastia coronarian transluminal percutan (PTCA)
6.2.2.3. Recuperarea kinetic post angioplastie
6.2.2.4. By-pass-ul i Pacemakerii
6.2.2.5. Recuperarea kinetic în interven iile cardiace
6.2.3. Chirurgie abdominal
6.2.3.1. Diagnostice care necesit interven ie chirurgical
6.2.3.2. Interven ii chirurgicale
6.2.3.3. Recuperarea kinetic în chirurgia abdominal
6.2.3.4. Opera ia cezarien
6.2.3.5. Kinetoterapia
6.3.1.Recuperare lehuzei dup –nanotere
în traumatologie iuniprin opera ie cezarian
generale;
6.3.2.Recuperarea afec iunilor traumatice pe regiuni; A KINETIC ÎN ORTO-TRAUMATOLOGIE
6.3.ASISTEN
6.3.3.Traumatismele în activitatea sportiv6.4.KINETOTERAPIA
i inciden a lor pe ramuriÎNdeBOLILE
sport REUMATISMALE
4
6.4.1.Descrierea bolilor reumatismale dup criteriul regiunilor anatomice afectate,
organelor i sistemelor
6.4.1.1.Afec iuni reumatismale ale membrului superior
6.4.1.2Afec iuni reumatismale ale coloanei vertebrale
6.4.1.3Afec iuni reumatismale ale membrului inferior
6.5. KINETOTERAPIA ÎN AFEC IUNILE CARDIOVASCULARE
6.5.1. Kinetoterapia în cardiopatia ischemic (CI)
6.5.2. Recuperarea în infarctul miocardic acut (IMA)
6.5.3. Kinetoterapia în angina pectoral stabil de efort
6.5.4. Kinetoterapia bolnavilor cu disritmii
6.5.5. Kinetoterapia în cardiopatia ischemic silen ioas
6.5.6. Kinetoterapia în insuficien a cardiac
6.5.7. Kinetoterapia în hipertensiunea arterial (HTA)
6.5.8. Kinetoterapia în hipotensiunea arterial
6.5.9. Kinetoterapia bolnavilor valvulari
6.5.10. Kinetoterapia în arteriopatiile periferice
6.5.11. Kinetoterapia în afec iunile venoase
6.5.12. Kinetoterapia posttransplant cardiac
6.6. KINETOTERAPIA ÎN RECUPERAREA AFEC IUNILOR RESPIRATORII
6.6.1. Kinetoterapia în disfunc ia ventilatorie obstructiv (DVO)
6.6.2. Kinetoterapia în disfunc ia ventilatorie mixt (DVM)
6.7.KINETOTERAPIA ÎN AFEC IUNILE NEUROLOGICE
6.7.1. Evaluarea neurologic
6.7.1.1. Inspec ia
6.7.1.2. Mi c rile involuntare (diskineziile)
6.7.1.3. Mi carea activ (motricitatea activ /voluntar )
6.7.1.4. Tonusul muscular
6.7.1.5. Reflexele
6.7.1.6. Coordonarea
6.7.1.7. Sensibilitatea
6.7.1.8. Tulbur rile trofice i vegetative
6.7.1.9. Tulbur rile de limbaj i comunicare
6.7.2. Kinetoterapia în sindroamele neurologice
6.7.2.1. Sindromul de neuron motor central (SNMC)
6.7.2.2. Sindromul de neuron motor periferic (SNMP)
6.7.2.3. Sindromul extrapiramidal
6.7.2.4. Sindromul cerebelos
6.7.2.5. Scleroza în pl ci
6.7.2.6. Traumatismele vertebro-medulare (TVM)
6.7.2.7. Accidentele vasculare cerebrale (AVC)
6.7.2.8. Polineuropatii i Poliradiculoneuropatii
6.8.1.1. Tulbur ri de degluti ie 6.7.2.9. Paralizia facial periferic
6.8. RECUPERAREA
6.8.1.2. KINETIC
Recuperarea timpului ÎN AFEC
bucal al degluti iei IUNILE DIGESTIVE I METOBOLICE
6.8.1.3. Recuperarea timpului faringian al degluti6.8.1.
iei Kinetoterapia în afec iuni digestive
6.8.1.4. Gastrita cronic
6.8.1.5. Kinetoterapia în gastrita simpl , atrofic , hipoacid i hiposecretorie 5
6.8.1.6. Kinetoterapia în ptoza i atonia gastric
6.8.1.7. Boala ulceroas
6.8.1.8. Dischineziile biliare
6.8.1.9. Dispepsia
6.8.1.10. Colonul iritabil
6.8.1.11. Tratamentul nevrozelor cu predominan a dischineziilor intestinale
6.8.1.12. Constipa ia
6.8.1.13. Defeca ia
6.8.2. Kinetoterapia în afec iuni metabolice
6.8.2.1. Diabetul zaharat
6.8.2.2. Guta
6.8.2.3. Obezitatea
6.9.KINETOTERAPIA ÎN OBSTETRIC -GINECOLOGIE
6.9.1. Kinetoterapia dup o na tere normal cu epiziotomie
6.9.2. Kinetoterapia l uzei cu simfizioloz
6.9.3. Kinetoterapia l uzei dup opera ie cezarian
6.9.4. Incontinen a urinar de efort
6.9.5. Kinetoterapia în sarcina extrauterin postoperator
6.9.6. Recuperarea kinetic dup interven ii chirurgicale în afec iuni ginecologice
6.10.KINETOTERAPIA ÎN AFEC IUNI GE RIATRICE
6.10.1. Problematica general a îmb trânirii
6.10.1.1.Teoriile îmb trânirii;
6.10.1.2.Criterii ale îmb trânirii
6.10.1.3.Îmb trânirea aparatului respirator
6.10.1.4.Îmb trânirea aparatului locomotor
6.10.1.5.Îmb trânirea sistemului nervos
6.10.1.6.Îmb trânirea aparatului cardiovascular
6.10.1.7.Clasificarea persoanelor în vârst în func ie de nivelul condi iei fizice
6.10.2.Probleme ale asisten ei kinetice la vârstnici
6.10.2.1.Evaluarea capacit ii de efort
6.10.2.2.Modalit i de antrenament la vârstnici
6.11. KINETOPROFILAXIE
6.11.1.Kinetoprofilaxia femeii
6.11.2.Kinetoprofilaxia copilului de la 0 la 3 ani
6.11.3.Incontinen a urinar de efort
6.11.4.Prevenirea osteoporozei
6.11.5.Kinetoprofilaxia vârstnicului

6
INTRODUCERE

Programul Leonardo da Vinci, ini iat i lansat de Uniunea European în 1994, este un
program de
cooperare transna ional în domeniul form rii profesionale a for ei de munc , pentru
îmbun t irea
calit ii sistemelor de formare profesional i implementarea unor politici armonizate în
statele membre,
în contextul realiz rii EUROPAS. Ca partener, România particip la Proiectul Leonardo
da Vinci
i Sport – persoana de contact fiindîncepând
Avramescucu 1Taina,
septembrie
conferen1997, având ca
iar univ.dr., responsabil na ional Ministerul Educa iei i
taina_mistico@yahoo.com),
Cercet
iar ca rii prin Prefectura jude ului Dolj (România), Funda ia Universitar pentru
parteneri
Agen ia Na ional
Kinetoterapie din pentru Programe Comunitare în Domeniul Educa iei i Form rii
Profesionale.
Oradea (România; Dan Mirela – lector univ. dr. – kineto2004@yahoo.com),
Proiectul RO/04/B/P/PP
Universitatea din Oradea 17 5006, “Centru de preg tire pentru oferirea unor servicii
medicale, de Educa ie Fizic i Sport, Marcu Vasile – profesor univ. dr.
(Facultatea
profilactice i de recuperare”, având ca promotor Universitatea din Craiova (Facultatea de
vmarcu@uoradea.ro),
Educa ie Fizic
Universitatea Profesional West Vlaanderen (Belgia), Entente UK, Oficiul de consultan
pentru integrare
- oferirea unui centru bine în Uniunea
echipat European
în cadrul c(Italia), Universitatea
ruia asisten ii, studen Tehnic din Creta
ii i tinerii (Grecia).
absolven i de
kinetoterapie,
Programul î i î propune
i pot dezvolta
cre tereaabilit
caliti ii,practice pentru procesul
a caracterului novator ideimplementarea
recuperare, prin
aplicarea
dimensiunii unor
proceduri
europene îni sistemele
standarde i practicile
specifice, de lucrând
formaredirect cu bolnavul
profesional sub supravegherea
a kinetoterapeu ilor prin i
îndrumarea
realizarea în cadrelor
comun a
medicale.
urm toarelorAcesta va oferi noi forme de înv are i dezvoltare a abilit ilor de baz
obiective:
necesare în procesul
educa ional i voca ional în kinetoterapie (îmbun t irea calit ii procesului de preg tire).
Prine, echipamente i tehnologii ce vor asigura o folosire optim
- accesul i utilizarea noilor cuno tin
a componentelor în scopul dezvoltposibilitatea
rii i adapt riioferit
celortinerilor absolven
mai eficiente i de a în
proceduri lucra i câ tigai experien în acest centru
prevenirea
num rulc i noi în realizarea preg tirii specifice;
recuperarea unor patologii variate, oferind
- oferirea unui centru specializat undekinetoterapeu
persoanele ilor va cre
cu nevoi te, permi
speciale ând i în Olteniei
din regiunea România voratingerea
putea standardelor europene în
domeniile
fi tratate i recuperate gratuit, oferind astfel protec ia social ;
- cre terea posibilit ilor de profilaxiei
angajare ai beneficiarilor
recuper rii (îmbun
prin t cre
ireaterea
aspectelor
experien cantitative ale procesului
ei i a gradului de de preg tire);
preg tire al acestora;
- implementarea unor strategii de înv are pentru toat durata vie ii prin elaborarea unei curriculae
adaptat la standarde europene i crearea unui centru virtual;
- crearea de material didactic (manuale, CD-uri) cu informa ii specifice care s contribuie la
continuarea preg tirii voca ionale i dup terminarea proiectului i la diseminarea acestuia;
- oferirea posibilit ii de a afla mai multe despre sta iunile balneo-climaterice pentru partenerii
str ini, inten ia noastr fiind aceea de a extinde procesul de înv mânt prin organizarea de stagii practice
în sta iunile vecine (Herculane, Govora, C lim ne ti).
Consider m c manualul nostru poate constituiprivind
interesant un prilej de discu ii finalit
îndeplinirea i dezbateri, poate oferi Suntem
ilor proiectului. o baz recunosc tori tuturor
partenerilor pentru
viitoarele sugestii i-i invit m pe to i s participe la completarea prezentului volum, astfel
încât în final s
putem oferi un veritabil manual de kinetoterapie, conform 7 standardelor europene.
1. BAZELE KINETOTERAPIEI

Obiective:
Studiind acest capitol un kinetoterapeut trebuie:
• s cunoasc structura i func iile aparatelor i sistemelor organismului uman;
• s în eleag rela iile morfo-func ionale i mecanismele care genereaz i sus in capacitatea de
mi care ca factor de rela ionare cu mediul;
• s fie în m sur s formuleze o explica ie i o descriere coerent , tiin ific i în detaliu a
oric rui act motric.
Con inut:
1.1. Bazele anatomice i biomecanice ale kinetoterapiei
1.1.1.Anatomia aparatului locomotor
1.1.2. Biomecanica aparatului locomotor
1.1.3. Anatomia sistemului nervos central
1.1.4. Anatomia organelor interne
1.2. Bazele fiziologice ale kinetoterapiei
1.2.1.Fiziologia general
1.2.2.Fiziologia efortului
1.3. No iuni de kinetologie este flexor sau extensor; se prive te articula ia/articula iile respectiv în lungul axului
1.3.1. No iuni. Terminologie transversal - din
1.3.2. Bazele generale ale mi c rii lateral în acest caz; se stabile te punctul fix i implicit segmentul liber; se scurteaz
Cuvinte
mu chiul i se cheie: anatomie, fiziologie, biomecanic , kinetologie.
stabile te sensul de deplasare a segmentului liber).
Ca metode 1.1. de Bazele
abordareanatomice i biomecanice
sintetico-analitice ale kinetoterapiei
recomand m întocmirea schemei de ac iune
a 1.1.1. Anatomia aparatului locomotor
Referitor la ac iunile unui singur mumu chichiului
se vizeazo :dat în varianta descriptiv i apoi în varianta superschematic (segmente
- ac iunea sa principal i ac iunile secundare;
reprezentate prin
- dac e uni-, bi- sau pluriarticular cu posibilitatea
drepte, segmentul fix, de axe
a fiarticulare
într-una prin
din vectori,
articula ii mu chi
punctul fixmotori
i direc ia de scurtare). Pe baza
principali,
schematiz riiiar în alte articula ii mu chi motori secundari;
- ac iunea dinamic a mu chiului cu posibilitatea
se ofer posibilitateainvers
realizriiriipunctului
pârghiei fix (se specific contrac
osteomusculare ia elementelor acestei
cu analiza
dinamic cu punct fix pe unul dinpârghii. oasele Aceast
articulare i ce anume ac iune se realizeaz prin aceast
contrac ie); analiz va permite deducerea clar a motivelor pentru care un mu chi este mai „bun”
- vizualizarea ac iunii mu chiului înflexor,
lungul extensor,
axului de mi care (Ex: dorim s stabilim dac mu chiul
abductor etc, într-o anumit articula ie decât un alt mu chi cu aceea i ac iune sau de
ce un mu chi este
motor principal i nu secundar precum i a particularit ilor biofunc ionale ce diferen iaz mu
chii motori
principali de cei secundari cu aceea i ac iune; se permite astfel o ierarhizare chiar în
cadrul mu chilor
motori principali sau secundari cu aceea i ac iune.
Odat cu asimilarea ac iunilor musculare apare evident no iunea de mu chi sau grupe
musculare
agoniste sau antagoniste, dar se subliniaz aspectul conform c ruia doi mu chi antagoni
ti pot ac iona
sinergic în realizarea unei anumite ac iuni, acest sinergism fiind dat de finalitatea ac iunii
pentru care cei 8
1.1.1.1. Osteologie – situarea osului, tipul s u, orientarea lui, elemente descriptive insistându-se pe
suprafe ele articulare i pe elementele articulare ce servesc ca inser ie de origine sau termina ie pentru
mu chi, raporturile vasculo-nervoase importante în traumatisme.
1.1.1.2. Miologie – regiunea din care face parte mu chiul, inser ia de origine, direc ia fibrelor
musculare fa de principalele axe de mi care, articula ia sau articula iile peste care
trece, inser ia
terminal , ac iunile mu chiului rezultate din direc ia sa fa de axe cu întocmirea
doi mu chi antagoni ti ac ioneaz , fapt u or eviden iabil în cazul activit ii statice. În cazul
Suger m abordarea dual : o dat schemei
cu regiunea de din ac iune
care iface parte i apoi prin prisma ac iunilor sale
mu chilor cu
(Ex: mu chiul adductor mare ca mu analiza
chi al pârghiei, inerva iaa mu
regiunii mediale chilorapoi
coapsei (nerv,
ca plex, neuromer).
extensor Se adductor
principal, specific raporturile cele mai
inciden
importante.e variabile fa de axele de mi care exist posibilitatea ca doi mu chi s ac ioneze în
principal, flexor secundar, rotator etc).
acela i sens
Ac iunea mu chilor se interpreteaz nu numai ca mi care de rota ie în jurul axelor, fiind important
într-un plan, dar s fie antagoni ti în ceea ce prive te cuplurile de mi c ri executate
i momentul în care intervine contrac ia static sau dinamic cu punctul fix pe unul din oase (segmente) în
într-un alt plan de
locomo ie, static , postur , precum i finalitatea acestei mi c ri (Ex: contrac ia dinamic a
ace ti doi mu chi (Ex: ambii mu chi sunt flexori dar unul este adductor, iar altul abductor).
gluteului
Urmeaz apoi
mijlociu i mic cu punct fix pe femur realizeaz abduc ia pelvisului, adic înclinarea sa
ac iunea static a mu chiului ce se realizeaz prin contrac ia izometric a acestuia i
de partea
importan a acestei
membrului de sprijin cu importan în mers i deducerea posibilit ilor de suplinire a acestei
ac iuni: Ce se realizeaz ? Ce stabilizeaz ? Ce postur fixeaz ? Când se întâmpl ?
În abordarea regional a musculaturii mi c riunprinplus de în elegere i gândire analitic aduce prezentarea
Finalitatea acestui tip de abordare, dup parcurgerea tuturor articula iilor i a mu chilor
tabelar a mu chilor incluzându-seacîniunea acestealtor
tabelemu denumirea
chi abductori muscular
ai coapsei:
, regiunea
poatedin tensorul?
care facpoateparte,fasciculele superioare
motori,
originea, termina ia, ac iunile mu chilor
ale gluteului
i inerva ia.
este de a se avea o imagine de ansamblu clar asupra posibilit ilor de realizare a mi c rilor
mare?).articula iei i ce oase sunt articulate. Tipul articula iei din
1.1.1.3. Artrologie – cuprinde denumirea
în articula ii,
punct de vedere func ional (sinartroze,a mu amfiartroze
chilor motori sauprincipali
diartrozei secundari,
precum i dup esutulii de
a posibilit leg turacîniunii mu chilor efectori
suplinirii
cazul sinartrozelor). principali de
Diartrozele – vor fi clasificate dup num rul gradului de libertate i dup forma suprafe ei
cperiferic:
tre mu chii plexurile
secundari,(cervical,
a roluluibrahial,
acestor lombar
mu chi în i sacral
dinamic - ,sublocomo
aspectul
ie, static
modului
i postur
de
articulare (trohlear , trohoid , condilian , elar
constituire),
cu ansa , sferoidal ).
a ramurilor Urmeaz descrierea suprafe elor articulare, a
mijloacelor de unire, congruen i alunecare.
colaterale
elabor rii prin
i terminale
modelelecu teritoriu
schematice motorar tate
i senzitiv
mai sus,
mergându-se
a lan urilor
retrograd
cinematice,
de la una mu
implic
chi la
rii
Subîmp r irea func ional a unor articula ii unitare ca morfologie i localizare este un element
neuromerele
musculo-
important
de origineîn
articulare pentru abordarea
arealizarea
nervilor. pozi prin
Astfel prisma
iilor,se
mipot mi
c rilor, cexerci
rilor. iilor,
identifica i nivelul
etc. medular al posibilei leziuni i
1.1.1.4. Angiologie i nervi – consider
se
Capot m util de
modalitate
explica cunoa terea arterelor
asimilare recomand imvenelorstudiereace nutresc mu chii(nu topografic ): oasele
pe segmente
i articula iile, iar în ceea ce privece modific rile particulare din parezele periferice i eventualele nervos
te inerva ia este esen ial cunoa terea organiz rii sistemului variante de suplinire a mu
formeazparaliza
chilor suprafei ele articulare, articula iile dintre oase i mu chii ce ac ioneaz în acea articula
cunoscându-se mu chii sinergici.
ie. 9
Util este cunoa terea circula iei limfatice cunoscându-se principalele grupe de ganglioni limfatici
i traiectul drenajului limfatic al membrelor, trunchiului, regiunii cervicale i a capului.
1.1.2. Biomecanica aparatului locomotor
1.1.2.1. Principiile mecanicii newtoniene
Principiul iner iei (Kepler): un corp î i men ine starea de repaus sau de mi care rectilinie uniform
atâta timp cât asupra lui nu ac ioneaz alte corpuri care s -i schimbe aceast stare.
Dificultatea de a mi ca un obiect depinde atât de masa obiectului, cât i de viteza pe care dorim s
o atingem. Produsul acestor doi parametri reprezint cantitatea de mi care sau impulsul (p). Formula
varia iei impulsului este p = m x v, unde m = masa corpului, v = varia ia vitezei, respectiv vfinal –
vini ial )
For a este cauza modific rii st rii de repaus sau mi care a unui corp. Dup efectele induse, putem
vorbi despre for e statice sau dinamice.
A doua lege a lui Newton sau principiul fundamental al dinamicii: dac o for (F) ac ioneaz
asupra unui corp, ea imprim acestuia o accelera ie (a), a c rei m rime este propor ional
cu for a, având
aceea i direc ie i acela i sens ( F = m x a). Unitatea de m sur este Newtonul (N); un newton
este egal cu
For a este egal cu varia iamimpulsului
rimea for eiraportat
care aplicat unui corp
la intervalul cu masa
de timp. de 1deci
Rezult kg cîi imprim
mi carea acestuia o accelera
corpului depinde nu numai de for aieaplicat
de 1 m/s2.
asupraÎnlui, ci i de durata de aplicare a acestei for e. Impulsul
este m rimea fizic ce arat efectul for ei aplicateseînfolose
kinetologie timp (pte =i Funitatea
x t). de m sur pentru for de kilogram for (1 kgf = 9,81 N).
Principiul ac iunii i reac iunii: dac un corp ac ioneaz asupra altui corp cu o for , numit
ac iune, cel de-al doilea corp ac ioneaz asupra primului cu o for egal în modul i opus ca sens, numit
reac iune (Ex: dac facem o s ritur am exercitat o for -ac iune asupra solului-, iar acesta va r spunde cu
o reac iune).
1.1.2.2. Caracteristicile unei for e
For a este un vector i are: m rime, direc ie, sens, punct de aplica ie. O for este reprezentat
printr-o s geat care indic direc ia i sensul ei de ac iune i câteodat i m rimea ei. Ca
orice vectori,
for ele pot fi compuse sau descompuse. Dac dou sau mai multe for e ac ioneaz
simultan asupra unui
punct material, efectul lor asupra acelui punct este acela i cu al unei for e unice,
Asupra oric rui sistem pot numite
ac iona rezultanta lor. (din exteriorul sistemului) i for e interne (din
for e externe
Descompunerea
interiorul unei for e se realizeaz invers compunerii sale. Este întotdeauna
sistemului).
For ele externe - sunt for ele ce ac posibil s înlocuim
ioneaz asupra o
unui sistem din exteriorul sistemului; cele de care se
for prin dou componente care
ine cont în activitatea fizic sunt: gravita ia, reac ia solului, for a de produc acela
frecare, i efect.
rezisten a mediului, for a
de iner ie.
For e interne - sunt for ele ce ac ioneaz asupra unui sistem din interiorul s u; cele de care se ine cont
în activitatea fizic sunt: for a de contact articular, for ele tendoanelor i a ligamentelor, for a
muscular , presiunea intraabdominal , for a elastic .
1.1.2.3. Pârghii
În fizic , pârghia este o bar rigid , care se poate roti în jurul unui punct de sprijin (S) i asupra
c reia ac ioneaz : for a care trebuie învins (for rezisten - R) i for a cu ajutorul c reia este învins
for a rezistent (for a activ - F).
Mu chii ac ioneaz ca for e active în cadrul aparatului locomotor, producând mi c rile prin
deplasarea oaselor pe care se inser . Astfel, mu chii i oasele alc tuiesc în biomecanic lan uri mobile,
care se comport
Pârghiile osoase, ca sisteme complexe
biologice, mudechi.
sunt formate pârghii.
de
La dou
o pârghie,
oase vecine,
se disting articulate
trei elemente:
mobil i legate10 printr-un
poate ad uga greutatea sarcinii de mobilizat;
- for a activ (F) este dat de mu chiul care realizeaz mi carea.
Dreptele perpendiculare pe vectorii for i rezisten i care trec prin punctul de sprijin - fulcrum
(S) reprezint distan ele directe i se numesc
bra e (ale for elor respective). Din punct F de vedere
mecanic, o pârghie este în echilibru când: F x a
= R x b , unde F = – for a activ . a = bra ul for ei,
R = rezisten a, b = bra ul rezisten ei. Fulcrum
b
Pârghiile au rolul de a transmite mi carea,
m rind eficien a ei (adic amplificarea for ei,
vitezei sau deplas rii, eventual schimbarea
direc iei mi c rii sau contrabalansarea ei).

Fig. 1. Elementele unei pârghii a


R
Pârghiile de gradul I – pârghii de echilibru; F
i R sunt aplicate de o parte i de alta a axei de
rota ie i ac ioneaz în acela i sens. (Ex: capul în echilibru pe coloana vertebral )
Pârghiile de gradul II – pârghii de for ; F i R sunt aplicate de aceea i parte a axei de rota ie; F
este aplicat la mai mare distan fa de axa de rota ie decât R; F i R ac ioneaz în F sensuri opuse; în
general, toate mi c rile în care p r ile distale sunt fixate în exterior folosesc avantajele pârghiilor de
gradul II: (Ex: ridicarea pe vârfuri din stând).
Pârghiile de gradul III – pârghii de vitez ; F i R sunt aplicate de aceea i parte a axei de rota ie; F
este aplicat mai aproape fa de axa de rota ie decât R; F i R ac ioneaz în sensuri opuse (Ex: flexia
cotului).
1.1.2.4. Statica articular
Importante i esen iale probleme de static sunt la nivelul coloanei vertebrale, genunchiului,
piciorului, iar în general la nivelul tuturor articula iilor portante.
La nivelul coloanei vertebrale se doresc cunoscute: tipurile de inut , echilibru intrinsec i
extrinsec, rolul componentelor musculare în func ia static dar i dinamic a coloanei
vertebrale i
eviden ierea rolului discurilor intervertebrale i a ligamentelor anterioare i posterioare a
coloanei
vertebrale. Se impune cunoa terea axelor biomecanice de transmitere a for elor, care
glene La tibiale,
nivelul degenunchiului pot problemele
ridic diferi deexercitate
presiunile isecontrapresiunile axele asupra
legate de modulplatoului tibialie ia asupra
de reparti greut iicondililor
pe cele 2
femurali, interes prezentând i pârghiile anatomice.
formate la nivelul genunchiului i „închise” de ligamentele
pe de o parte morfologiei structurilor osoase, iar pe de alt parte ligamentelor
colaterale.
articulare. La nivelul
Stabilitatea articula iei talo-crurale trebuie în eleas prin rolul diferit ce revin în realizarea acesteia,
piciorului, statica poate fi aprofundat cunoscând modul de formare i structura bol ii
plantare, stâlpii i
arcurile acesteia, modul în care arcurile sunt sus inute, precum i modul de distribu ie a
greut ii la nivelul
-osoase,
punctularticula
de sprijin
ii, mu
(S) chi
sau fulcrum-ul
i con ine:
piciorului,
(F)
mi creprezint
rilef cându-se
posibile
axa biomecanic
apoi
prin distinc
structura
aiami
din
articula
c punct
rii; iei,de vedere
definirea
static
axelor
i dinamic
de dintre antepicior i
-mifor1.1.2.5.
care Biodinamica
a deperezisten
unde i articular
trec(R)eleeste eventualele survine
dat de greutatea
postpicior. ca un sau
reperecorpului corolar
anatomice, dup mi
adefinirea parcurgerea
segmentului ccare în ordine
rilorseladeplaseaz
modul 11 i laacare
general capitolelor
i inându-
se
Analiza biomecanic a mersului
De i obi nuit pentru om, aceast mi care este foarte complex , realizându-se cu un randament
maxim i cu un consum energetic minim.
Mersul, ca „bipedalism alternativ“, este o mi care ciclic , realizat prin ducerea succesiv a unui
picior înaintea celuilalt, fiecare dintre cele 2 membre inferioare având pe rând func ia
de propulsor i de
suport (exist un sprijin permanent al corpului pe sol, fie prin intermediul unui picior -
perioada sprijinului
pendulant. În mersul normal, pentru unilateral – fie 60%
un membru, cu ambele picioare-
din durata unui perioada
ciclu de sprijinului bilateral). de
mers este reprezentat În timpul sprijinului
sprijin i 40% de balans. unilateral, un picior
Momentul în care piciorulsus ine greutatea
oscilant se afl în corpului
dreptuli celui
este numit picior
de sprijin se de
numesprijin, iar cel lalt se nume te picior
te momentul
oscilant sau
verticalei i el împarte pasul în: pas posterior i pas anterior.
Unitatea func ional în mers este reprezentat de pasul dublu (ciclu de pa i) –totalitatea mi c rilor
efectuate între dou sprijiniri succesive ale aceluia i picior; el este alc tuit din 2 pa i
simpli. Lungimea
pasului dublu se m soar de la c lcâiul primului pas la vârful celui de al doilea pas,
iar cea a pasului
Kinematica mersului este în strâns simplucorela
de laie ccu
lcâiul piciorului
consumul de contact
energetic; acestacu determin
solul la vârful piciorului de impulsie.
apari ia
oboselii în mers, fiind în raport de Num rul de
propor pa i
ionalitate direct cu amplitudinea mi c rilor centrului de
greutate pe vertical i pe orizontal . executa i pe unitatea de timp (minut) se nume te caden (frecven ).
Mi c rile determinante ale mersului sunt: rota ia pelvisului, înclinarea pelvisului, flexia
genunchiului, mi carea piciorului, deplasarea lateral a pelvisului. Desigur c în mers se produc i alte
mi c ri, ale trunchiului, capului, balansul bra elor, dar acestea nu determin kinematica mersului, ci doar o
urmeaz .
În func ie de momentele de sprijin i balans se disting 4 faze ale mersului (în fiecare din ele
analizându-se situa ia unghiurilor articulare în care se afl ambele membre inferioare):
- Faza 1: faza de amortizare compus din contactul ini ial (atacul cu talonul) i înc rcarea ine pân la
momentul verticalei.
- Faza 2: momentul verticalei piciorului de sprijin sau sprijinul median; dureaz foarte pu in; centrul de
greutate are pozi ia cea mai înalt i se deplaseaz u or spre piciorul de sprijin.
- Faza 3: desprinderea de pe sol a piciorului sau faza de impulsie; dureaz pân la ridicarea piciorului de
pe sol; centrul de greutate este la nivelul cel mai coborât; spre sfâr itul fazei, datorit impulsului dat de
piciorul de sprijin, corpul este împins spre înainte i în sus, iar membrul de sprijin va deveni picior
oscilant.
- Faza 4: oscila ia sau balansarea; cunoscut i sub denumirea de al doilea sprijin unilateral este
subîmp r it în oscila ia ini ial (posterioar ), oscila ia de mijloc i cea terminal (anterioar ).
Kinetica mersului - studiaz for ele musculare care realizeaz mi c rile corpului necesare acestei
activit i. i automate; deci indiferent de nivelul de unde porne te impulsul motor (receptor,
voluntare
cortex motor
1.1.3. Anatomia
sau respectiv structuri sistemului nervos aceasta
extrapiramidale) central î i g se te finalitatea pe neuronul
1.1.3.1. M duva spin rii somatomotor
este gazda neuronilor
în coarnelemotori periferici, efectorii motilit ii reflexe
anterioare, de unde prin r d cina anterioar a nervilor spinali determin contrac ii
se cont de segmentele articulare ce
musculare
se deplaseaz
de diferite
, amplitudinea mi c rii - condi ionat în principal de
forma suprafe ei articulare. tipuri. 12
M duva spin rii este cale de trecere pentru c ile ascendente - la acest nivel excita ia senzitiv
putând fi integrat în arcul reflex sau transmis spre etapele superioare, precum i
pentru c ile
descendente sau subcorticale.
În contextul func ionalit ii m duvei spin rii ca centru reflex - cu cele dou tipuri
fundamentale de
arcuri i acte reflexe (mono i polisinaptice), se impune cunoa terea: tipurilor de neuroni
medulari
1.1.3.2. Trunchiul cerebral(somatomotori,
se dore te într-adevsenzitivi- simpatici
r privit ca o iprelungire
parasimpatici, visceromotori)
a m duvei i a nervilor spinali.,
spin rii nu
situa iilor în care
numai atât sub aspect morfologic cât i ca func ionalitate. El continu pe de o parte s
organismul
dea trecere folose
c ilor te aceste tipuri de reflexe, buclei gama, fasciculelor ascendente i
descendente i- descendente,
ascendente al c ror iar pe de alt parte func ioneaz reflex (pe baza unor arcuri
traiect se
reflexe cevaimplic
urm ri în etajele superioare.
nervii cranieni) ca centri de comand pentru efectori (mu chi, glande, func ii
metabolice) i ca centri de
integrare a aferen elor senzitive (care la fel ca i în cazul m duvei pot fi încadrate în arcuri
reflexe sau pot
fi transmise etajelor superioare).
La fel ca i în cazul neuronilor somatomotori medulari i neuronii din nucleii
Nucleii proprii ai trunchiului somatomotori
se raporteaza la semnifica ia lor func ional , dat în principal de
conexiunile lor, putând fi: trunchiului cerebral sunt unicii beneficiari ai impulsurilor motorii voluntare, automate sau
Apartenen
reflexe a unor nuclei proprii la c ile extrapiramidale este evident , îns subliniem c
(în acest
- deutoneuroni ai c ii sensibilit ii proprioceptive con tiente (nucleii gracili i cuneat);
ace ti
ultim caz,
- cale de leg tur cu cerebelul (nucleul cuneatdatorit
accesor)conexiunilor realizatei m
sau cu cerebelul în duva
mare(complexul
m sur prinolivar)
fasciculul de asocia ie
nuclei nu numai c constituie punctul de plecare a unor fascicule extrapiramidale, ci
realizându-se interconexiunea întrelongitudinal
sistemul extrapiramidal i cerebel, intervenind astfel în reglarea
sunt conecta i cu
medial,.exist
tonusului mu chilor de ac iune i a celui postural; posibilitatea ca aferen a s se realizeze prin fibrele senzitive ale unui
structurile nervsuperioare extrapiramidale i chiar corticale (vezi nucleii pontini i cele trei
-anume
cale motorie cranian,
secundar (nucleii pontini);
fascicole cortico-
-iarstaeferen
ie de areleu
prinafibrele motorii(corpul
c ii acustice ale altui nerv cranian).
trapezoid);
pontine).
- reglatori ai mi c rii voluntare i a tonusului muscular (substan a neagr );
La nivelul trunchiului cerebral se impune aprofundarea nucleilor echivalen i
- reglatori ai mecanismelor de feed-back cerebelos (nucleul ro u);
somatomotori,
- realizatori ai reflexelor oculo- i cefalogire în leg tur cu excita iile vizuale i acustice i ai
somitici i branhiali, somatosenzitivi visceromotori i viscerosenzitivi cu aferen ele i
coordon
mi c riiriisinergice oculare (lama tectal ).
eferen ele lor,
cunoa tere ce permite dup stabilirea originii reale i aparente, asimilarea nervilor
cranieni cu origine la
nivelul trunchiului cerebral (III – XII).
Fasciculele senzitive ale trunchiului cerebral sunt fie continuare a celor medulare, fie cu
origine în
trunchi, constituind c i ale sensibilit iilor extero i proprioceptiv cu destina ie talamus i
apoi scoar
cerebral prin lemiscul medial.
Fibrele descendente ale trunchiului cerebral au în principal origine cortical conducând
motilitatea
voluntar , fasciculul piramidal (direct i încruci at) i geniculat precum i motilitatea
involuntar fiind
vorba de fibre ce se termin pe nucleii proprii de unde pleac apoi alte fibre spre cerebel i
pun ile constitutive (vermis, emisferele retrograd cerebeloase,
spre incizuri), fe ele cerebelului i mai ales pedunculii
cerebelo
1.1.3.3.i -Cerebelul
ce reprezint
– studiul
c ile de sleg
u scoar
tur
implic aferente
a cerebral
cunoai eferente
terea
sau spre
configura
cumregiunile
duv ieii apoi
externe,
învecinate.
mu chiînsau
elegând
spre
13 nucleii
prin aceasta
somatomotori i apoi mu chi.
Configura ia intern este important sub 2 aspecte: structura macroscopic a substran ei cenu ii
(respectiv cei 4 nuclei cenu ii) i albe, iar pe de alt parte structura microscopic a substan ei albe
(straturile molecular, ganglionar i granulos).
Complexitatea func ional a diferitelor forma iuni cerebeloase se coreleaz direct cu conexiunile
acestora i cu apari ia lor pe scara filogenetic : arhicelebelul - locul unde ajung excita iile din sistemul
vestibular; paleocerebelul - locul unde ajung excita iile din mezencefal i hipotalamus; neocerebelul -
legatura cu emisferele cerebrale i olivele bulbare.
1.1.3.4. Diencefalul - importan a acestei regiuni rezid , la fel ca i în cazul altor regiuni ale
S.N.C.-ului, din conexiunile nucleilor talamici i hipotalamici cu regiunile asociate acestor regiuni,
realizate prin c i aferente i eferente.
1.1.3.5. Scoar a cerebral implic cunoa terea configura iei externe ( an uri, fisuri, girusuri)
studiate pe fe e, structura microscopic i mai ales câmpurile corticale, cu accente pe câmpurile piramidale
i pe ariile extrapiramidale ale neopaliumului i pe zona sensibilit ii din girul postcentral al lobului
parietal.
Importante sunt i cunoa terea nucleilor cenu ii ai telencefalului, regiunea sublenticular i
subtalamic alb a telencefalului (sistemul comisural).
Vasculariza ia encefalului cuprinde: circula ia arterial , sistemul carotidian, sistemul membrano-
bazilar i poligonul Willis, distribu ia arterial la nivelul encefalului, arterele bulbului, pun ii i a
emisferelor cerebrale, circula ia venoas i sistemul capilar.
Un alt capitol de studiat este circula ia lichidului cefalorahidian i spa iile sale anatomice (pânzele
i plexurile coroide i sistemul ventricular).
C ile de conducere din sistemul nervos cerebrospinal reprezint corolarul S.N.C., studiat ini ial pe
etape, dorindu-se o vedere de ansamblu de la receptori la scoar a senzitiv i de la cortexul motor la
efectorii musculari - pentru mobilitatea voluntar i automat .
1.1.4. Anatomia organelor interne
Se are în vedere o abordare pragmatic , sintetic i analitic , insistându-se asupra problemelor de
lobula ie i segmenta ie (a organelor gen pl mâni, ficat), structurii i func ionalit ii inimii
(sensul
circula iei intracardiace, sistem valvular, excitoconductor) marii i micii circula ii,
topografiei peretelui
abdominal i perineului, drenajului limfatic, inerva iei i vasculariza iei organelor. Scopul
este de a privi
în ansamblu asupra splanhnologiei, 1.2. Bazele
punând
fiziologice
accent alepekinetoterapiei
func ionalitate, localizare i
raporturi1.2.1.
i nuFiziologia
atât pe general
structura
1.2.1.1. Aparatul cardio-vascular asigur histologicsângelui
transportul a diferitelor organe, aparate
în organism. i sisteme.
Din punct de vedere al
sângelui intereseaz : elemente constitutive, propriet ile fizice (culoare, temperatur ,
densitate,
vâscozitate, gust, miros), propriet ile chimice (pH-ul, presiunea osmotic , presiunea
coloidosmotic
i men inerea echilibrului
), osmotic). Se insist asupra aspectelor de:
Coagulare a sângelui – proces biochimic complex
func iile în cursul
(nutritiv c ruia sângele
, excretorie, trece dindestarea
respiratorie, lichid într-
termoreglare, imunitar , men inerea
echilibrului acido-bazic
o stare semisolid ; are 4 faze i se produce doar în cazuri patologice.
Hemostaz – proces de oprire al sângerarii, atunci cand arborele vascular a fost lezat; în acest proces
particip pe lâng sânge, vasele sanguine i sistemul nervos.
Grupe sanguine – în func ie de prezen a aglutininelor sau aglutinogenilor pe membrana hematiei sau
în plasma sanguin se disting patru grupe (0, A, B i AB); importan deosebit în transfuziile de
sânge.
Factor Rh
Circula ie a–sângelui
spre deosebire
– asigurat
de sistemul
prin activitatea
auAB0 nuinimii
factorul este
Rh suntprezent
i sistemul
în plasm
Rh+ (85%)circulator
în mod
iar cele (artere,
care normal;
nu vene,
au, 14
persoanele
suntcapilare).
Rh- (15%).care
Ciclu cardiac – ansamblul fenomenelor mecanice care duc la expulzarea sângelui din cavit ile
cardiace.
Zgomote cardiace – fenomene mecanice produse de deplasarea sângelui, mi carile pere ilor cardiaci i
ale valvulelor cardiace; pot fi auzite aplicând urechea pe peretele toracic sau cu ajutorul stetoscopului.
Electrocardiogram – înregistrarea grafic a activit ii electrice a inimii; este alcatuit din unde (P, Q,
R, S, T), segmente (PQ, ST, TP) i intervale.
Presiune sau tensiune arterial – presiunea cu care este expulzat sângele în artera aorta i ramurile
sale;. m surat prin înregistrarea diferen ei de presiune a sângelui din artera humeral i aerul
introdus
în man eta tensiometrului; ea depinde de debitul cardiac, for a de contrac ie a
miocardului,
elasticitatea peretelui arterial, rezisten a periferic arterial ; valorile normale ale
presiunii arteriale
sistolice
Puls arterial – expansiuni (vibra ii) ritmice suntilor
ale pere cuprinse între
arterelor 120-150
cauzate mm.Hg.)
de coloana iar cele
sanguin ale presiunii arteriale diastolice
, urmare
a expulziei sângelui din inim ; se consider cuprinse normal
între un puls amplu, bine b tut i ritmic, de 62-72
60-90 mm.Hg (variaz func ie de vârst , condi ii meteo, altitudine, pozi ie corporal ,
b t i/min. la b rbat i 68-78 b tai/min. la femei.
sex);
Vase limfatice – situate în spa iile libere cre terea lacunar (intersti ial) î i au originea în capilarele
ale sistemului
limfatice; circula ia limfatic se desfa oar constant a tensiunii
într-un peste
singur sens valorile
- de normalespre
la periferie ducecentru;
la suspiciunea de hipertensiune arterial .
ganglionii
limfatici sunt interpu i pe c ile limfatice i au rolul de a opri invadarea organismului de corpuri
str ine.
Activitatea inimii i a vaselor sanguine se gase te sub influen a SNC.
1.2.1.2. Respira ia – realizeaz schimburile gazoase dintre organism i mediul înconjur tor prin 3
procese fiziologice:
respira ia extern (pulmonar ) alc tuit la rândul ei din ventila ia pulmonar (prin care se realizeaz
inspira ia i expira ia) i schimburile gazoase la nivelul alveolelor pulmonare (pe baza diferen ei de
presiune a gazelor din capilarele sangvine i acinii pulmonari);
transportul gazelor prin sânge se face sub forma leg turilor labile cu hemoglobina: oxihemoglobina
(oxigen legat) i carbohemoglobina (dioxid de carbon legat)
respira ia intern sau tisular prin care esuturile absorb din sânge cantitatea de O2 necesar i
cedeaza surplusul de CO2; cantitatea de O2 absorbit , respectiv de CO2 cedat , pe unitatea de timp
depind de fluxul sanguin prin esutul respectiv i de diferen a de presiune par ial a acestor gaze (din
sânge i esuturi).
Reglarea respira iei se realizeaz pe cale nervoas , reflex i umoral .
1.2.1.3. Termoreglarea – func ia fiziologic de p strare constant a temperaturii
corpului; se
realizeaz prin termogenez (producere de caldur ) i termoliz (pierdere de caldur prin:
conduc ie,
convec ie, radia ie i evaporare).
1.2.1.4. Digestia – realizat la nivelul tubului digestiv, const în descompunerea
Digestia începe în cavitatea bucal
substan
, undeeloralimentele
descompune în substansunte sf râmate
u or (triturate)Prin
absorbabile. i amestecate
activitatea cu
mecanic asigurat de mu
alimentare
saliva. Aici se formeaza bolul alimentar care
chii netezi aicomplexe
este înghi în
it unele
(deglutimai
ia - simple
cu cele (care
3 pot
faze: fi metabolizate
bucal , faringian dei organism), prin ac
esofagian ) i ajunge în stomac. iunea mecanic
peretelui i
stomacului, aceste substan e sunt împinse în intestinul sub ire - organul prin
chimic
La nivelul stomacului se secret sucul
care se asupra
gastric alimentelor.
face care ac ioneaz asupra bolului alimentar pe care îl
absorb ia alimentelor în sânge. Resturile nedigerate trec în intestinul gros i apoi sunt
eliminate prin actul
Glandele anexe ale tubului digestiv,
defeca
ce con
ficatul
in
iei.enzime
i pancreasul,
i fermen
secreta
i care ajuta
bila, respectiv
la digestie.sucul15pancreatic,
1.2.1.5. Metabolismul – asigur schimbul permanent de materie i energie între organism i
mediul înconjur tor. Are 2 laturi (care în organismul s n tos sunt în echilibru):
descompunerea i degradarea substan elor complexe pân la „pietrele de constitu ie”, simple
(dezasimila ie sau catabolism);
asimila ia/anabolismul, orientat spre sinteze complexe, care duc la compu i macromoleculari proprii
organismului uman.
Metabolismul bazal reprezint cantitatea minima de energie necesar între inerii func iilor vitale,
valoarea lui fiind de aproximativ 40 Kcal/m2/or (Ex.: b rbat, cu o suprafa corporal medie, în 24 ore =
1600-1700 kcal). Metabolismul bazal sufer varia ii în func ie de vârst , în l ime, greutate, sex,
graviditate, activitate sportiv , condi ii de climat i presiune barometric .
Metabolismul energetic reprezint cheltuielile energetice propor ionale cu activitatea muscular .
1.2.1.6. Excre ia – func ia prin care se elimin din organism produsele de dezasimila ie,
substan ele în exces i cele str ine organismului (medicamentele, etc.). Se realizeaz cu
ajutorul rinichilor
care sunt organele principale de epurare a organismului i men inere a homeostaziei
mediului intern.
Unitatea morfologic i func ional a rinichiului este nefronul, alc tuit din glomerulul
renal (realizeaz
1.2.1.7. Glandele cu secrefiltrarea)
ie intern i –tubul
secret
urinifer
în fluxul
(undesanguin
au loc secre
substan
ia ei reabsorb
cu ac iune
ia selectiv
specific a apei, glucozei,
cloruriisau
(hormoni) care accelereaz defrâneaz
sodiu). ritmul activit ii majorit ii organelor corpului.
În urma acestor
La nivelul procesesese
hipofizei formeaza
secret : urina care este depozitat în vezica urinar i eliminat
• în adenohipofiz – hormonii dindeorganism
cre tere (somatotrop), de stimulare a produc iei de hormoni
prin procesul mic
corticosuprarenali (ACTH – adrenocorticotrop), de iunii.
stimulare a secre iei hormonului tireotrop
(TRH), de stimulare a secre iei de hormoni gonadotropi;
• în lobul posterior (neurohipofiz ) – ocitocina i vasopresina (adiuretina - ADH).
Glanda tiroid secret hormoni care intervin în stimularea proceselor metabolice din organism.
Glandele paratiroide secret parathormonul, cu rol în metabolismul calciului i al vitaminei D.
Glandele suprarenale secret :
• în corticosuprarenal : mineralocorticoizi (men in echilibrul hidromineral), glicocorticoizi
(ac ioneaz asupra metabolismului glucidic), androgeni sau steroizi (confer caracterele sexuale
secundare).
• în medulosuprarenal : adrenelina (epinefrina), noradrenalina (norepinefrina) i
izopropilnoradrenalina, toate ac ionând asupra mu chilor netezi ai pere ilor vaselor
(produc
constric ie), asupra inimii (cresc for a, amplitudinea i frecven a contrac iilor), asupra pl
mânilor
(inhib musculatura bronhiilor i m resc diametrul c ilor respiratorii), asupra glicemiei (o
Pancreasul endocrin secret insulina (efectcresc),hipoglicemiant) i glucagonul (efect hiperglicemiant).
asupraorganismului.
Timusul (glanda copil riei) are rol în imunitatea nivelul mu chilor scheletici (prelungesc contrac ia), asupra centrilor vegetativi
superiori
Activitatea tuturor glandelor cu secre ie intern se afla sub controlul SNC, respectiv al
(m resc tonusul).
hipotalamusului.
1.2.1.8. Mu chii – din punct de vedere al func iei pot fi clasifica i în 3 categorii:
scheletici sau stria i (asigur configura ia extern a organismului, men inerea posturii normale i
deplasarea lui);
netezi (asigur motricitatea or ganelor interne);
miocardul (mu chiul inimii) este o form i funcintermediar
ional cu cei, asem n toare structural cu mu16
netezi. chii scheletici
Contractia muscular st la baza mi c rii i se realizeaz datorit prezen ei în structura fibrei
scheletice a proteinelor contractile - actina i miozina., iar în secundar - actomiozina i tropomiozina. Ionii
de calciu favorizeaz activitatea ATP (acid adenozintrifosforic), iar ionii de magneziu o inhib .
În urma aplic rii unui excitant cu valoare prag (liminal ) mu chiul va r spunde cu o contrac ie
unic numit secus muscular . Excitarea unui mu chi scheletic cu doi sau mai mul i stimuli supraliminali
poate avea efecte diferite, în func ie de intervalul de timp dintre stimuli, producându-se o contrac ie
tetanic incomplet sau complet .
Bioenergetica contrac iei musculare cuprinde principalele transform ri metabolice care au loc în
timpul contrac iei i duc la eliberarea de energie necesar tuturor celulelor.
Contrac ia muscular are 2 componente:
cre terea tensiunii interne a fibrelor musculare (component obligatorie) contrac ie izometric ;
scurtarea fibrei musculare contrac ie izotonic .
În urma contrac iilor izotonice sau izometrice efectuate sistematic, se dezvolt fibrele musculare
atât prin cre terea lor în volum (hipertrofie), cât i prin influen area raportului dintre fibrele ro ii i cele
albe ( i implicit a caracteristicilor de contrac ie ale mu chiului respectiv).
1.2.1.9. Sistemul nervos – are dou func ii fundamentale: reflex i de conducere.
Excita ia ap rut la nivelul receptorilor se transform în influx nervos, care este apoi transmis ca
informa ie spre centrii nervo i, unde va fi prelucrat i analizat pentru a se reîntoarce
la organele
efectoare sub form de comand . Conducerea influxului nervos se desfasoar dup
anumite legi (legea
integrit ii fiziologice a nervului, legea conducerii izolate, legea conducerii bilaterale, legea ac
Fenomenele electrice ale activit iunii polare – activitatea nervilor este înso it de modific ri ale
ii nervoase
poten ialului electric
a lui Pflüger). de laexcitabilit
Parametrii suprafa aii sunt:
externtensiunea
i internprag a membranei
(intensitateacelulare. Astfel,
curentului în
m surat
timpul repausului
în miliamperi
exist o diferen
- reobaza), timpuldenecesar
poten ial permanent
trecerii denumit
curentului poteni brusche
prin esut ial de repaus (PR). Prezen
ea curentului a lui se
excitant.
explic prin
faptul c , la nivelul celulelor, membrana are o permeabilitate selectiv pentru diver i
ioni, fiind chiar
impermeabil pentru unii dintre ei. În timpul activit ii neuronului, suprafa a care se g
se te în stare de
excita ieeste
Reflexul esteunelectronegativ , fa dei restul
r spuns involuntar celulei
stereotip la unaflate
stimulînparticular.
repaus. În acest caz diferen a de
poten ial între
Efectele complexe ale reflexelor polisinaptice produse de stimuli exteroceptivi au fost
cele dou suprafe e se nume te poten ial de actiune (PA).
demonstrate
Sinapsele
de Flüger i(legpoartturile întrede
numele neuroni),
«Legiledup locul exteroceptive».
reflexelor de contact, sunt: axosomatice (axon - corp
celular),
1) Legea unilateralit ii reprezentat de flexia homolateral ;
axodendritice
2) Legea iradierii (axonreprezentate
- dendrite), de:
axoaxonale
- extensia(axon - axon). , flexia homolateral ;
heterolateral
3)prin
Legea iradierii
încruci are; longitudinale: reac ia în oglind a membrelor superioare la r spunsul
celorLegea
4) inferioare
generaliz rii: contrac ia tuturor grupelor musculare.
Dup mai multe repeti ii ale reflexului apare fenomenul de oboseal datorat epuiz rii
neurotransmi torilor sinaptici. Ca urmare a acestei oboseli apare fenomenul de rebound
(revenire) – un al
doilea reflex
1.2.2.determin
Fiziologiaunefortului
r spuns crescut al antagonistului.
Reprezint o parte a fiziologiei care se ocup cu modific rile care au loc la nivelul aparatelor i
ridicat al sanogenezei, stare de nutri sistemelor în timpul
ie corespunz efortului
toare, i la distan
dezvoltare fizic . i a capacit ii de efort foarte
1.2.2.1.
bun Formadesportiv
, capacitate – stare
refacere fiziologic
natural foarte bun calitativ
Forma
. sportivi cantitativ
includesuperioar caracterizat
starea de start cu cele 17 prin: nivel
3 forme ale ei:
fizic i psihic, are o dorin mare de victorie;
- „febra de start” – stare negativ , în care sportivul este agitat, pentru el competi ia a început deja, nu se
poate concentra;
- „apatia de start” – stare negativ , cu sportiv nep s tor, obosit.
Forma sportiv se poate atinge de 2 maximum 3 ori pe an, cu condi ia efectu rii unui antrenament
tiin ific condus i o refacere adecvat .
1.2.2.2. Antrenamentul la altitudine medie – (1800 - 2400 m) este benefic în special pentru
sporturile de anduran , în condi iile în care durata antrenamentului este cuprins între
14-28 zile. În
condi ii de altitudine are loc sc derea presiunii atmosferice (hipobarism), sc derea
presiunii par iale a
oxigenului (hipoxie), intensificarea fenomenelor electrice i a curen ilor de aer, cre terea
cantit ii ionilor
negativi i în special a cantit ii de ozon din atmosfer , condi ii ce duc la urm toarele
modific ri
adaptative: usc ciunea mucoaselor, senza ia de urechi înfundate, tahicardie, cre terea
frecven ei 1.3. No iuni de kinetotolgie
respiratorii, senza ia de
1.3.1. No iuni. Terminologie.oboseal . Aceste fenomene persist 7-10 zile dup care intervine
adaptarea
Recuperareasau medical – activitate complex medical , educa ional i profesional prin
aclimatizarea
care se la noile condi ii prin cre terea cantit ii de hemoglobin i a num rului de hematii
dinurm sânge
re te restabilirea cât mai deplin a capacit ilor func ionale reduse sau pierdute de c tre o
(rezultând
persoan ,îmbun t irea capacit ii de efort aerobe).
în urma unor boli congenitale sau dobîndite ori a unor traumatisme, precum i
dezvoltarea
Dup OMS, nervoas
coincide cu debutul bolii i cuprinde m surile terapeutice, medicale,
compensatorie
ortopedice, etc. i de adaptare, respectiv "o via activ cu independen economic i/sau
social "fazei bolii cât i procedeele menite s previn sau s limiteze sechelele.
adecvate
În(Academia
convalescen Român se de tiinree).
urm te reabilitarea func iei pierdute (par ial sau total) prin
utilizarea
diverselor mijloace terapeutice.
Recuperarea profesionalÎn postconvalescen
(voca ional ) –seetapurm arerecuper
te men rii
inerea
axat rezultatelor
pe problema (etapa
orientderiistabilizare complet
a
profesionale; se realizeaz prin efectuarea bilan urilor:
leziunilor, bolii) i lichidarea
a) de aptitudini deficien
ale bolnavului elor func
(examen ionale restante.
psiho-tehnic)
• tr s tura personalit ii bolnavului;
• aptitudini fiziologice (test de efort i rezisten );
• abilitate gestual .
b) de lucru, ce aduce date referitoare la locul de munc (pozi ii, solicit ri de mi care, surmenare,
etc.); de aici se desprind concluziile: dac se întoarce sau nu la locul de munc (trebuie f cute
adapt ri?, schimb definitiv sau temporar, recomand ri pentru alte meserii).
Recuperarea social – etapa recuper rii axat“Kinetologie”
Termenul pe rezolvarea problemelor
– introdus vie ii
în 1857 decotidiene
c tre Dally,(toalet ,
desemneaz tiin a ce studiaz
alimenta ie, deplasare, etc.); se utilizeaz în acest scop orteze, proteze, dispozitive corective, etc.
mi c rile
organismelor vii i a structurilor ce particip la aceste mi c ri.
Kinetologia medical – obiectul de studiu al medicinii fizice; ea cuprinde trei
componente:
a) kinetologia medical profilactic – se ocup de studiul mi c rii ce vizeaz men inerea i
- „gata de start” – stare pozitiv
b) kinetologia
, înt de smedical
în care
rirea nsportivul
sttate;
rii terapeutic
este dornic– aredemetode
a începe
ce vizeaz
competiterapia
18
ia, se în
simte
sine;preg tit
bolilor cronice.
1.3.2. Bazele generale ale mi c rii
1.3.2.1. C ile motorii involuntare (tonice) cuprind: fusul neuromuscular (cu fus i lan
nuclear),
organul tendios Golgi, calea aferent , celule Renshaw, neuronii intercalari, motoneuronii alfa
(tonic i
fazic) i gama (statici, dinamici), calea eferent , fibre musculare. Schematic, mecanismul de
reglare a
Complexul neuromuscular este reprezentat de unitatea motorie – totalitatea fibrelor musculare
tonusului muscular, cunoscut sub denumirea de „bucla gama” are urm torul traseu:
inervate de (la care ajung) termina iile unui axon (neuron).
motoneuron gama –
Raportulfibre
neuron
Agama – termina ie anulospiral – fibre A1 – motoneuron senzitiv spinal – motoneuron alfa
tonic. fibre musculare = coeficient de inerva ie al unit ii motorii.
Afec iunile SN pot influen a reflexele în unul din urm toarele trei moduri:
1) Reflexele diminuate => hiporeflexe sau areflexe
Orice proces care întrerupe (organic sau func ional) conducerea într-o por iune a arcului reflex are
drept rezultat hipoactivitatea acestui reflex (în raport cu nivelul afect rii). Leziunea se poate afla la nivelul
c ii aferente (Ex: tabesul dorsal - sifilisul coloanei medulare) sau eferente (Ex: poliomielita anterioar
acut ).
Afectarea trunchiurilor nervoase intereseaz în mod obi nuit atât segmentul aferent cât i pe cel
eferent al actului reflex.
Excitabilitatea neuronului motor este condi ionat de c ile descendente ce ajung la m duva spin rii de
la nivelele suprasegmentare.
2) Reflexe hiperactivate => hiperreflexivitate
Provine uneori de la leziuni inflamatorii ale arcului reflex segmentar (Ex: în fazele precoce al
polinevritei).
Persisten a hiperreflexivit ii reflexelor profunde indic aproape întotdeauna distrugerea c ilor
descendente inhibitorii ale mecanismului segmentar al reflexului (Ex: inhibarea reflexului de întindere în
hemipareza spastic ).
Atunci când excitabilitatea neuronului motor este crescut , desc rcarea recurent de impulsuri poate s
stimuleze neuronii motorii care în mod normal sunt numai facilita i (Ex: semnul Hoffman la b trânii cu
ateroscleroz cerebral ).
Clonusul apare atunci când asincronismul desc rc rii neuronilor motorii într-un reflex de întindere
este pierdut; în acest caz urmeaz o serie de contrac ii fazice repetate, în mod regulat
suprapuse peste o
contrac ie tonic (Ex: clonusul piciorului în hemipareza spastic ).
3) Tipul
patologice.
r spunsului reflex la o excita ie standard se poate transforma într-un nou r
Se consider reflexe patologice r spuns spunsurile care nu apar la subiec ii normali (Ex: semnul Babinski în
=> reflexe
afectarea c ilor piramidale).
Controlul involuntar al motricit ii se face la dou nivele:
medular – prin urm toarele reflexe medulare: miotatic (dinamic, static, negativ), de greutate, de
acomodare, de tendon, flexor (extensor încruci at pin mecanismul de inerva ie reciproc ).
Întreaga activitate reflex de la nivel medular este în conexiune i în control permanent al zonei
supramedulare.
supramedular – prin reflexe posturale i reflexe de locomo ie (Ex: reac iile de redresare, de echilibrare,
Reflexele supraspinale ac ioneaz prin de modificarea
stabilitate). reflexelor spinale (Ex: reflexele tonice
cervicale
c) kinetologia
simetrice-asimetrice;
medical
1.3.2.2.
Teoriade
Cregl
ile
recuperare
rii
motorii
reflexele
directe,
voluntare
labirintice
–voli
are ionale,
metode
– statice-kinetice)
descriu
prin
în scopul
tractul
reglarea
trat
piramidal
cerebral
rii deficien
(pornit
a activit
elor
direct
func
ii19
din
motorii
ionale
cortex);
prin:
din cadrul
Teoria patternurilor, eviden iaz faptul c activitatea muscular decurge dup patternuri motorii, adic
se dezvolt în copil rie pe m sur ce SN se mielinizeaz , devenind din ce în ce mai precise odat cu
vârsta; aceste patternuri de activitate par s se dezvolte în engrame la nivelul sistemului extrapiramidal
i nu depind ce cortexul voluntar.
Orice activitate motorie declan at supraspinal este îni iat în forma iunile piramidale i
extrapiramidale. Aceste forma iuni emit impulsuri depolarizante ce se transmit neuronilor medulari alfa i
gama, desc rcarea acestora ducând la contrac ii ale musculaturii striate.
1.3.2.3. Controlul motor – reprezint atât reglarea mi c rii propriu-zise, cât i ajust rile dinamice
posturale. Dezvoltarea controlului motor presupune urm toarele 4 etape:
Mobilitatea – capacitatea de a ini ia o mi care voluntar i de a o executa pe întreaga amplitudine de
mi care articular posibil ;
Stabilitatea – capacitatea de cocontrac ie eficient în posturi de înc rcare articular ;
Mobilitatea controlat – capacitatea de a efectua mi c ri în „lan kinetic închis”, cu amplitudine i
for func ional , în condi ii de men inere a echilibrului corporal;
Abilitatea – capacitatea de a efectua mi c ri în „lan kinetic deschis”.
Schemele de mi care, formate pe baza sistemului „încerc ri i erori”, se memorizeaz (neurologic
vorbind) sub forma engramelor senzitivo-senzoriale ale mi c rilor motorii. Rapiditatea mi c
rii voluntare
este determinat de existen a engramelor (scheme de mi care imprimate senzitivo-
senzorial prin
antrenament, începând din copil rie, la nivelul cortexului senzitiv). Pentru abilitatea mi c rii
sunt necesare
În dezvoltarea mi c îns engramedeimprimate
rii umane, la na teredirect
pân în la cortexul motor, undeactual
vârsta cronologic mi carea voluntar se desf oar dup
, se disting
un program
urm toarele stadii:
preexistent, iarStadiul
I. 0-3 luni. contribumi ia voluntar
c rilor const doar
neorganizate în ini
(primul ierea,desus
model inerea i oprirea mi c rii
flexie);
(restul se face
II. 4-6 luni. Stadiul mi c rilor necoordonate (primul stadiu de extensie);
numaiIII.dup
7-10engram ).
luni. Stadiul de debut al coordon rii (al doilea stadiu de flexie);
IV. 1-24 luni. Stadiul coordon rii par iale (al doilea stadiu de extensie);
V. 2-5 ani. Stadiul controlului total al corpului.
În cadrul stadiilor de dezvoltare neuromotorie se descriu posturile caracteristice, reflexele i
reac iile motorii, capacit ile de mi care i principalele caracteristici psiho-motorii, comportamentale i
senzitivo-senzoriale.
Dezvoltarea neuromotor ie normal a copilului se poate împ r i în 3 tipuri de reflexe motorii
principale:
Reflexe de atitudine – programate în trunchiul cerebral (Ex: reflexele tonice cervicale, labirintice)
Reac ii de rectitudine – formate în mezencefal, prin care se men ine corpul drept în spa iu (Ex: reac ia
modul de provocare, r spunsul a teptat i semnifica ia func ional (Ex: Reac ia Landau – nu
esteoptic /labirintic de îndreptare a capului/corpului)
o schem
Reac ii de echilibru – programate în cortex, prin care se controleaz men inerea centrului de greutate
izolat , ci de fapt urmarea altor reac ii: de redresare labirintic , optic , corp pe corp, corp pe
cap îni corp
interiorul
pe bazei de sus inere.
În prezentarea fiec rui reflex sau reac ii se men
redresare ioneaz
cervical vârsta
. Apare la la
3-4care
luniapare ( i eventual
i persist pân ladispare),
12-24 luni. Mod de provocare
– se pozi ioneaz
copilul în suspendare orizontal , sus inut cu o mân de sub toracele inferior. R spuns –
capul se extinde,
apoi spatele, oldurile, ambele membre superioare se abduc din umeri. Semnifica ie:
aceast schem rupe
1) Motiva ia – informarea SNC complet
asupra
cortex
Etapele
unei
pozi
în „idee”;
ia
necesit
mi
fetalc rii
;i,o voluntare
ce
proast
este reac
analizat
ie arat
, integrat
hipotonie20
isau
transformat
probleme congenitale).
în
comanda motric neuronilor medulari (alfa i gama) i de aici aparatului efector (mu chi-articula ie),
ce realizeaz mi carea voluntar conform planului elaborat i transmis de cortex;
5) Ajustarea permanent tonico-fazic a mi c rii pr in receptorii proprioceptivi, vizuali, vestibulari, etc
(feed-back-ul).
Din punct de vedere cibernetic, în contextul mi c rii intervin trei sisteme:
A) Sistem informa ional format din:
• aferen e proprioceptive i somestezice con tiente ce urmeaz mai multe c i:
- ajung la nivelul r d cinii posterioare din m duv , de unde, f r sinaps , formeaz c ile
ascendente Goll i Burdach, ce se îndreapt apoi spre bulb, talamus, cortex parietal;
- fac sinaps în m duv cu motoneuronul cornului anterior, intervenind în reflexele
senzitivo-
motorii;
• aferen e proprioceptive incon tiente- spinocerebeloas
– pornesc de direct orimuscular
la fusul prin substan a reticulat
i organul ascendent
Golgi, , ajungând la cerebel.
se transmit
prin intermediul c ii spinocerebeloase spre cerebel i nucleii bazali; se pot transmite în mod direct i
spre cortexul motor.
• aferen e vestibulare – au receptori în ampulele canalelor semicirculare, în utricul i sacul ; ajung
la nucleii vestibulari din plan eul ventriculului al IV-lea, de unde pornesc conexiuni spre cerebel,
talamus, cortex; asigur echilibrul static i dinamic al corpului.
• aferen e senzoriale – de la nivelul organelor de sim care se integreaz în cortex; v zul are un rol
deosebit în supravegherea mi c rii voluntare, putând înlocui par ial proprio- i exterocep ia.
B) Sistem reglator, cu dou componente:
• spinal – prin intermediul buclei gama;
• supraspinal – cu rol în controlul mi c rii (substan a reticulat , cerebel, talamus, cortex).
C) Sistem efector - reprezentat de unitatea func ional mu chi-articula ie.

Bibliografie
1. Baciu, I. (1979) Fiziologie, Editura Didactic i Pedagogic , Bucure ti
2. Caplan, L.B. (1985) Handbook of Clinical Neurology – vol.I, Amsterdam, The Netherland,
Elsevien
3. Cordun, M. (1999) Kinetologie Medical , Editura AXA, Bucure ti
4. Demeter, A. (1967) Fiziologie, Editura C.N.E.F.S., Bucure ti
5. Dragan, I. (1994) Medicina sportiv aplicat , Editura Editis, Bucure ti
6. Dragan, I. (2002) Medicina sportiv , Editura medical , Bucure ti
7. Enoka R. (1994) Neuromechanical Basis of kinesiology, Editura Human Kinetics SUA
8. Flora,
13. MatcD. (2002)
u, L., MatcTehnici de baz Diagnosticul
u D. (2001) în kinetoterapie, EdituraînUniversit
neurologic practicaiimedicului
din Oradea de familie,
9. Groza,
Timi oara P. (1991) Fiziologie, Editura Medical , Bucure ti
10. H
14. ulic , V
Marcu, I. (1996)
i colab.Fiziologie uman , Editurapentru
(2003) Psihopedagogie Medical , Bucureprofesorilor,
formarea ti Ed. Universit ii
11. Oradea
din Kolb, B., Whishawi, I. (1990) Fundamentals of Human Neuropsychology, N.Y., W.H.
Freeman
Thieml,
15. Mogo
2) Germany
Programarea
, Gh. (1985)
– transformarea
Compendiuidei
de (în
anatomie
cortex, icerebel
fiziologie,
i ganglionii
Editura bazali)
tiin ific în
, Bucure
program ti de
12. care;
16.
mi Kretschmann,
Papilian, H., Wenirich
V. (1982) AnatomiaV. (2006)- Cranial
amului, vol.II – Neuroimaging
Splanhnologia,and Ed.Clinical
DidacticAnatomy, 2nd
i Pedagogic
Ed. Luarea
Bucure
3) Stutgard
ti deciziei de a face o mi care – reprezint un act cortical con tient;
17. Sbenghe,
4) Execu ia T. – (2002)
intrareaKinesiologie.
în ac iune a tiin
sistemului
a mi c rii,piramidal
Editura Medical
i extrapiramidal,
, Bucure ti ca sisteme
18. Schmid,
motorii ce transmit
G.R. (1993) Anatomia sistemului nervos21 central, Litografia UMF, Cluj-Napoca
2. MIJLOACELE KINETOTERAPIEI

Obiective:
• S cunoasc no iunilor teoretice privind procedele i manevrele din cadrul mijloacelor
kinetoterapiei.
• S cunoasc principiilor, condi iilor, indica iilor i contraindica iilor aplic rii acestora.
• S cunoasc influen elor fiziologice i terapeutice ale fiec rui mijloc terapeutic.
• S fie capabil s aleag cele mai bune metode care apar in mijloacelor kinetoterapiei
• S fie capabil s adapteze i eventual s readapteze mijloacele kinetoterapiei la stabilirea
programelor kinetice.

Con inut:
2.1.Mijloace fundamentale ale kinetoterapiei
2.1.1. Exerci iul fizic
2.1.2. Masajul
2.2.Mijloace ajut toare kinetoterapiei
2.2.1.Termoterapia
2.2.2. Electroterapia
2.2.3. Hidroterapia
2.2.4. Terapia ocupa ional
2.2.5. Activit i fizice adaptate
2.3.Mijloace asociate kinetoterapiei
2.3.1.Factorii naturali: apa, aerul ,soarele
2.3.2.Factori de igien i alimenta ie
Cuvinte cheie : Exerci iu fizic, masaj, fizioterapie, electroterapie, terapie ocupa ional ,, factori
naturali
2.1. MIJLOACE FUNDAMENTALE ALE KINETOTERAPIEI

2.1.1. Exerci iul fizic


Ac iune fizic f cut sistematic i repetat, în scopul dobândirii sau perfec ion rii unor deprinderi
sau îndemân ri. Instruire a militarilor pentru mânuirea armelor i executarea ac iunilor de lupt . Din fr.
exercice, lat. exercitium. (DEX 98)
În sens etimologic, exerci iul presupune repetarea unei activit i de mai multe ori pân la
câ tigarea u urin ei sau “îndemân rii” în efectuarea unei mi c ri. Se pot “exersa” i
anumite func ii, în
sensul activ rii repetate a acestora în scopul dezvolt rii. În acest sens dictonul “func ia
creaz organul”
devine ilustrativ. Prin aceasta dorim s scoatem în eviden , pe de o parte func ia didactic a
Defini ia exerci iului fizic,exerci
datoritiului i
concep iilor speciali tilor domeniului, a suportat în timp
pe de
urm alt evolu
toarea parte,ie:func ia sa organic . Cu alte cuvinte, exerci iul fizic fa de exerci iu,
în general,
- ac iune preponderent corporalcap t
, efectuat sistematic i con tient în scopul perfec ion rii
valen
dezvolt riiefizice
deosebiti a de complexe:
capacit adaptative(în
ii motrice sens
a oamenilor biologic),
( iclovan de 1979).
Ioan, dezvoltare, înv are intelectual .
- ac iune (fizic sau
îndemânare.
intelectual (Baciu
) f cutCl. sistematic
- 1981). pentru a dobândi22o deprindere sau o
- o activitate static i dinamic , executat i repetat în limitele anatomice i fiziologice normale
în vederea ob inerii unor efecte utile organismului.(Fozza Cristina, Nicolaescu Viorica, 1981).
- ac iune motric cu valoare instrumental , conceput i programat în vederea realiz rii obiectivelor
proprii diferitelor activit i motrice (Bota, Dragnea, 1999).
- este nu numai o form de repetare preponderent corporal ci i un complex ideatico-motric, cu
reguli particulare de aplicare, de verificare i clasificare (Bota, Dragnea, 1999)
- act motric repetat sistematic i con tient care constituie mijlocul principal de realizare a
obiectivelor educa iei fizice i sportului, avându- i originea în actul motric al omului. Tinde spre
perfec ionarea omului sub aspect bio-psiho-motric (Brata Maria, 1996).
Propunerea noastr pentru defini ia exerci iului fizic: Exerci iile fizice sunt structuri psiho-
motrice create i folosite sistematic, ce presupun deplas ri ale corpului omenesc i ale
segmentelor lui în
acelea i sau diferite planuri i axe, din i în pozi ii definite, efectuate cu amplitudini, pe
- înv rii, reînv rii i perfec ion rii priceperilor
direc ii i i deprinderilor motrice;
- dezvolt rii capacit ilor condi ionaletraiectorii
i coordinative;
bine precizate, cu doz ri ale efortului prestabilite, în scopul:
- redobândirii i perfec ion rii func iilor aparatului neuro-mio-artrokinetic i a celorlalte aparate i
sisteme;
- amelior rii calit ii vie ii;
- supuse continuu procesului de feed-back.
Clasificarea exerci iilor fizice
Clasificarea exerci iilor fizice, datorit diversit ii mi c rilor din care sunt alc tuite, se face luând
în considerare urm toarele criterii:
1. Dup structurile anatomice ale corpului – poart denumirea segmentului(-lor), articula iei(-lor)
sau mu chiului/grupelor musculare implicate.
2. Dup complexitatea mi c rilor efectuate:
- exerci ii simple –se adreseaz unui singur segment/articula ie/mu chi i se efectueaz în jurul
unui singur ax, pe o direc ie (dar putând fi pe ambele sensuri i cu amplitudini
diferite) i deci implicit
într-un singur plan;
- exerci ii compuse –includ mi c rile, în cadrul timpilor succesivi ai unui exerci iu,
- exerci ii combinate –cuprind miefectuate
c rile, în cadrul
de aceluia i timp al exerci iului, efectuate cu dou
acelamai
sau i segment/articula ie/mu chi,
multe segmente/articula dar în
ii/mu chidiferite planuri;
dar în acela i plan;
- exerci ii complexe – cuprind mi c rile, în cadrul aceluia i timp al exerci iului, efectuate cu dou
sau mai multe segmente/articula ii/mu chi dar în planuri diferite.
3. Dup gradul de implicare al executantului în efectuarea exerci iilor:
- exerci ii pasive – mi c rile sunt efectuate în totalitate prin eforturi externe depuse de alte
persoane sau de aparatur i instala ii speciale;
- exerci ii semiactive: - pasivo-active, în care prima secven motric este realizat cu ajutor
extern, iar urm toarea de c tre executant; activo-pasive, în- care prima secven
cu obiecte motric
– mi c rile sunteste realizatcuderezisten a opus de
efectuate
c tre executant, iar urm toarea cu ajutor extern.
greutatea
- exerci ii active – mi c rile sunt efectuate
diferitelor în totalitate
obiecte prinmingi,
(bastoane, depunerea
coardunor eforturi
, gantere interne:
etc.);
- libere – rezisten a este dat -de“cu”greutatea
i “la” aparate – mi c rile corpului;
proprie a segmentelor sunt efectuate cu rezisten a dat
atât de - cu rezisten :
- în perechisegmentelor
greutatea – mi c rile sunt efectuate
corpului, cât cu rezisten
i de a opus
greutatea de un partener;
aparatelor (masa de kinetoterapie, scara
fix , banca de
gimnastic , scaunul, haltere, bara de perete, cadrul metalic,
23 etc).
5. Dup scopul urm rit:
- exerci ii pentru însu irea bazelor generale ale mi c rilor;
- exerci ii pentru influen area selectiv i analitic a aparatului locomotor (dezvoltare fizic
armonioas );
- exerci ii pentru adaptarea organismului la efort;
- exerci ii metodice (pentru înv area/consolidarea/perfec ionarea priceperilor i deprinderilor
motrice);
- exerci ii pentru dezvoltarea capacit ilor motrice (for , rezisten , control, coordonare,
echilibru,
mobilitate, vitez );
- exerci ii pentru prevenirea efectelor negative ale inactivit ii motrice;
- exerci ii pentru corectarea deficien elor fizice;
6.- Dupexerciefectul
ii pentru readaptarea
lor asupra func din
organismului iilor organismului
punct (cardio-respiratorii, endocrino-
de vedere medical:
-metabolice, digestive, – asigur înt rirea/dezvoltarea s n t ii organismului:
exerci ii profilactice
-obstetrico-ginecologice,
pentru kinetoprofilaxiepsihice) primar i a(atunci
posibilitcând
ilor de
încmi nu
cares-a(aparat neuro-mio-artro-kinetic);
instalat în organism nici un
-proces
exerci patologic
ii pentru ameliorarea
– calit ii vie ii (loasir)
“adev rata profilaxie”)
- pentru kinetoprofilaxie secundar (atunci când exist în organism un proces patologic local,
dar se are în
vedere men inerea nivelului func ional maxim în structurile neafectate)
- pentru kinetoprofilaxie ter iar (atunci când procesul patologic a fost rezolvat, cu sau
f r sechele,
urm rindu-se ca patologia s nu recidiveze).
- exerci- generale,
Efectele exerci iilor fizice sunt: locale ii terapeutice – tratarea
imediate afec iunii
- tardive, trecdiagnosticate
toare - de lungmedical,
duratîn, timpul perioadei acute.
- exerci ii de recuperare
morfogenetice a func iiloreducative-reeducative.
(plastice), fiziologice, afectate în urma îmboln virilor, traumatismelor sau
Toate exerci iile fizice au un con inut interven
i o form iilorspecifice mi c rilor din care sunt alc tuite.
Con inutul exerci iului fizic reprezint chirurgicale,
totalitatea precum i readaptarea
proceselor persoanelor pentrui energetice
psihice, neuro-musculare via a profesional i social ..
ale organismului care intr în desf urarea unui exerci iu. Aceste procese complexe sunt subordonate
obiectivului(-lor) vizat(-e) i în acela i timp, tot ele sunt cele care realizeaz aceste obiective prin
influen area somatic , func ional i psihic a organismului.
Forma exerci iului fizic este determinat de totalitatea aspectelor externe ale mi c rilor (ceea ce se
vede din exterior), raportate la caracteristicile spa io-temporale în care se efectueaz
4. Dup felul activit ii musculare:
exerci iul. Forma
- exerci ii dinamice – activitatea muscular are caracter izotonic; deplasarea
exerci iului este dat de succesiunea în care se deplaseaz în timp i spa iu elementele
segmentelor se efectueaz
componente ale
prin contrac ii cu alungirea fibrelor musculare (excentrice) sau scurtarea fibrelor musculare
fiec rei mi c ri – pozi ia corpului i a segmentelor sale, succesiunea secven elor motrice
(concentrice);
Dup coala de kinetoterapie de ale - la
întregului
Boston
exerci (Sullivan
ii statice P., Markos
– activitatea P., Minor
muscular M.), un
are caracter exerci iu fizic
izometric;
terapeutic este structural format din exerci iup r(timpii exerci iului), traiectoria, direcpeia,cearitmul, tempoul i m rimea for ei
- exerci ii mixte – activitatea muscular are ori caracterde-a
trei i; prima parte denumit “activitate”, doua
auxotonic (combinat izotonic-
“tehnic ” i pe ultima “elemente”, contrac iilor într-un sistem unitar — ATE.
considerându-le
1. Pozi ia de start i mi c rile efectuate izometric,
în cadrulca acestei
i în posturi;
musculare.
2. Tipul tehnicii kinetice efectuatecontrac
sisteme
de c tre iile
alestructurile
organismului
pliometrice),
aparatului
ori
în func
include
ie
locomotor
dei obiectivul(-ele)
activitate
sau de
a relaxare
altor
24urmaparate
rite;
musculari voluntar .
3. Elementele declan atoare ale unui stimul senzorial, cu scop de facilitare sau inhibare a
r spunsului, la care se adaug elementele de dozare a efortului i eventualele indica ii metodice.
Kinetoterapeutul în activitatea lui trebuie s comunice atât cu pacientul cu care lucreaz , cât i cu
ceilal i speciali ti componen i ai echipei de recuperare (medici, fizioterapeu i, asisten i medicali,
psihologi, terapeu i ocupa ionali, ortezi ti-protezi ti, asisten i sociali). Pentru a u ura aceast comunicare
el trebuie s st pâneasc cele dou terminologii:
- terminologia educa iei fizice i sportului;
- terminologia specific kinetoterapiei.
Activit i (A) - descrierea pozi iilor + mi c rilor (înafara utiliz rii foto/video) folose te dou
procedee:
• procedeul descriptiv –prezentarea pozi iilor i mi c rilor prin cuvinte - oral i scris;
• procedeul grafic –prezentarea pozi iilor i mi c rilor prin imagini desenate.
Cele dou procedee se pot folosi fie separat, fie împreun , ele complectându-se reciproc.

Regulile de descriere a pozi iilor


Nota: Descrierile efectuate cu caractere italice se refer la terminologia în kinetoterapie.
A) Procedeul descriptiv
Pentru descrierea pozi iilor, cuvintele se folosesc în urm toarea succesiune: denumirea pozi iei
fundamentale, denumirea segmentului a c rei pozi ie trebuie de descris, denumirea pozi iilor derivate ale
segmentelor corpului. Pozi ia fundamental se descrie începând cu liter mare, restul pozi iilor se descriu
cu litere mici.
a. Denumirea pozi iei fundamentale. Se folosesc ase pozi ii fundamentale ale corpului: Stând /
Ortostatism, (Stând) pe genunchi* / Pe genunchi *, A ezat / A ezat, Culcat / Decubit, Sprijin / Sprijin,
Atârnat / Atârnat
* În unele lucr ri pozi ia se mai descrie i ca o pozi ie derivat a pozi iei “ Stând”: “Stând pe genunchi”
În practic se folose te foarte des, înafara celor ase pozi ii fundamentale urm toarele pozi ii
derivate (ob inute prin omiterea denumirii pozi iei fundamentale): Fandat … / Fandat …; Ghemuit /
Ghemuit; - * / Unipodal; Cump na … / Cump na …; - * / Cavaler; Sfoara …,
Semisfoara … / - *;
A ezat / A ezat alungit; - * / A ezat scurtat; A ezat echer / - *; A ezat turce te / A ezat
turce te; Pozi ia
gardistului / Pozi ia gardistului; - * / P pu a înalt ; - * / P pu a joas ; - * / Pozi ia fetal
; Sprijin
echer / - *; Sprijin pe genunchi / Patrupedie; - * / Pozi ia mahomedan ;
b. Denumirea segmentului a c rei pozi Sprijin ghemuit
ie trebuie descris/ .Sprijin
Se descriu toate segmente corpului care
ghemuit;
adopt Sprijin
o alt poziculcat înainte
ie, diferit / Sprijin
de pozi decubit ventral;
ia fundamental . În acestSprijin culcatcând
caz (atunci înapoi / Sprijin
sprijinul nu
decubit
se dorsal;
efectueaz
Sprijinaceste
pe culcat lateral
segmente)… / Sprijin decubit lateral...
succesiunea descrierii segmentelor este urm toarea:
* Nu au corespondent
picioare/membre uzual în terminologia respectiv , dar ele se pot descrie conform
inferioare,
regulilor
trunchi, generale.
bra e/membre superioare,
multor segmente, se începe întotdeauna cap-gât. Pentrucu fiecare segment descrierea
segmentul/segmentele pemodific
care rilor pe
se afl
articula ii se
greutatea corpului sau
c. Denumirea pozi iilor derivate facecea de lamare
ale mai articula
segmentelor ia proximal
corpului.
parte Dacspre
a acesteia, cea distal
trebuie
respectiv . cel(-e)
scuse descrie pozi ia mai
apropiat(-e) de suprafata de sprijin i
Not : În
se continu spre cazul în care se descrie pozi ia unui singur bra /membru superior sau
picior/membru
partea opus (liber inferior se
) a corpului, p strând regula de descriere a succesiunii modific rilor
specific pe
articula iilor care parte (lateral ) a corpului se afl segmentul/membrul respectiv, stânga sau
Astfel,
de la picioare/membre dreapta.
din pozi iile Stând/Ortostatism,
inferioare i se
pentru
continu
Pe
segmentul(-ele)
genunchi,
cu trunchiul,A ezat
respectiv(-e),
bra ele/membrele
i Culcat/Decubit,
de la superioare
proximal
descrierea
la
25i distal.
capul.
începe
Atunci când corpul se g se te în pozi ia sprijin sau atârnat, descrierea începe de la priz spre partea
opus [spre proximo-caudal].
• Reguli specifice terminologiei educa iei fizice – Pozi ia „Stând” este pozi ia de
referin pentru toate
pozi iile segmentelor corpului. Indiferent în ce pozi ie se afl corpul, toate pozi iile
picioarelor, bra elor terminologiei
• Reguli specifice i kinetoterapiei – Descrierea pozi iilor derivate, dup
capului se descriu
specificarea pozi iei în func ie de orientarea lor fa de trunchi, când acesta se afl în pozi ia
“Stând”.
fundamentale, se poate face prin dou procedee: prin specificarea nivelului articular
Not : În varianta “scrupuloasmodificat,
” se pot prin combina (prin alipire) cele dou posibilit i de descriere,
specificarea
for ându-se dup modific
p rerearilor ap rute
noastr între cele dou
o exprimare ce sesegmente
apropie deînvecinate.
pleonasm.
B) Procedeul grafic
Pentru redarea imaginii pozi iilor corpului omenesc, se folosesc desene simple, formate din linii,
drepte i curbe, u or de reprodus i de c tre cei care nu au “talente artistice”. Imaginea
corpului se
deseneaz întotdeauna pe o linie orizontal , ce reprezint linia solului.
Pentru ca desenul s reprezinte cât mai fidel corpul, în realizarea lui, trebuie s se in
cont de
propor iile corpului. Numai astfel desenul va ap rea real i estetic. Aceste propor ii sunt
urm toarele:
Dup descrierea capul = 1/8 adin
complet pozilungimea corpului; trunchiul =se1/3
iei subiectului/pacientului, vadin lungimea
descrie corpului, m surat de la
pozi ia
linia umerilor la
kinetoterapeutului (în cazul în care acesta are o interven ie în cadrul exerci iului kinetic),
sol; unde
atât picioarele/membrele
se afl inferioare = 2/3 din lungimea corpului, m surat de la linia
umerilor
el fa de la sol; cât i contactele pe care le are cu pacientul. Pozi ia kinetoterapeutului
pacient,
bra ele/membrele
trebuie s fie cât superioare = 1/2 din lungimea corpului, m surat de la linia umerilor la sol.
mai favorabil efectu rii exerci iului, dar în acela i timp s fie ergonomic pentru el.
Contrapriza are rolul
de a stabiliza-fixa un segment, în timp ce priza poate avea roluri multiple: mobilizeaz
un segment, îl Regulile de descriere a mi c rilor
sus ine sau opune rezisten mi
A. Procedeul c rii. Prizele i contraprizele pot fi efectuate de c tre specialist
descriptiv
• Reguli specifice terminologiei educa sau iei
se pot
fizice – Ordinea cuvintelor folosite în descrierea mi c rilor este
folosiurmdiverse
toarea:aparate, instala ii i „chingi” speciale. Aceastea se descriu pentru pozi ia ini ial ,
iar în cazul
- Cuvântul ce denume te mi carea (ce se va efectua); pentru descrierea mi c rilor efectuate de segmentele
modific
corpului în plan orizontal, indiferent în ce rii
pozilorieînsecadrul exerci
afl ele, iului se
se folose vor preciza,
te termenul dscriindu-le în dreptul timpului respectiv.
de “ducere”;
- Denumirea segmentului care efectueaz mi carea;
- Direc ia de deplasare a segmentului care efectueaz mi carea; se folose te numai atunci când exist mai
multe posibilit i de deplasare a segmentului pentru a ajunge în pozi ia dorit ;
- Pozi ia final în care ajunge segmentul care efectueaz mi carea.
• Reguli specifice terminologiei kinetoterapiei – În descrierea mi c rilor se folosesc dou variante:
În cazul variantei cu descrierea mi c rii “pe articula ii” ordinea cuvintelor folosite este
urm toarea:
- Cuvântul care denume te mi carea (care se va efectua);
- Op ional cuvintele “din articula ia”;
- Denumirea anatomic a articula iei din care se efectueaz mi carea; dac mi carea nu este efectuat
simetric se denume te partea, stâng /dreapt , care va efectua mi carea;
- Dac se dore te ca mi carea s
pozi ia” i se denume te pozi ia final se opreasc
sau “pân într-o anumit
la (un unghipozi ie se denume
de)” folosesc teexpresiile: “pân în/la
cifra reprezentând
unghiul goniometric articular urmat de cuvintele “de grade” i dac este necesar se încheie 26 denumindu-
se pozi ia final în care se g se te articula ia; dac nu se specific o pozi ie final se subîn elege c
mi carea se va efectua pe toat amplitudinea articular posibil .
În cazul variantei cu descrierea mi c rii unui segment fa de alt segment (al turat, considerat
static-fixat) ordinea cuvintelor este urm toarea:
- Cuvântul care denume te mi carea (care se va efectua);
- Denumirea segmentului care se deplaseaz ;
- Cuvântul “pe”;
- Denumirea segmentului care r mâne fixat/stabilizat;
- Dac se dore te ca mi carea s se opreasc într-o anumit pozi ie se folosesc
expresiile:
pozi ia” “pân i se denumeîn/la te pozi ia final sau “pân la (un unghi de)” se denume te cifra
reprezentând
unghiul goniometric articular urmat de cuvintele “de grade” i dac este necesar se încheie
denumindu-
se pozi ia final
• Reguli comune descrierilor în care seeduca
în terminologiile g se te iei articula
fizice i ia; dac nu se specific o pozi ie final se
kinetoterapiei:
Dac într-un singur timp al exerci subîn
iuluielege c
se efectueaz mi c ri la care particip deodat mai multe
segmente corporale, ordinea în care se mi careasegmentele
descriu se va efectua pe toat
începe amplitudinea
de la segmentul(-ele)articular posibil .
de sprijin.
Dac mi c rile prin care se ajunge de la o pozi ie a corpului la alta (efectuate în doi timpi succesivi
ai exerci iului) se desf oar într-o succesiune logic din punct de vedere biomecanic (sunt fire ti,
obi nuite), atunci se poate omite denumirea mi c rilor.
Atunci când descriem un timp al exerci iului folosind expresiile “trecere în (pozi ia de)…” sau
“revenire în (pozi ia de) …” dar segmentele corpului pot ajunge prin mai multe direc
ii în pozi ia
respectiv , dup folosirea cuvintelor “ i prin”, se va descrie (conform regulilor de
Comunicarea cu pacientul sedescriere
face suba forma mi c rilor comenzilor date de c tre specialist în vederea
prezentate anterior)
transmiterii clare i concisemodalitatea particular
a sarcinilor de mi care,
planificate, a reglîncheindu-se
rii efortului. cu descrierea
Fiecare timp alpozi iei
exerci
finale.necesit
iului
o comand , ce se adapteaz nivelului de în elegere al pacientului, pe un ton cu nuan e
variabile - ce
depinde de sarcina B.Procedeul imediat grafic
. Ca i descriere, în dreptul fiec rui timp, se va indica
Se deseneaz imaginea corpului aflat (între ghilimele
în pozi ia ini iialcu, conform regulilor de alc tuire a desenelor
pentru
semnulreprezentarea
exclam rii la final) pozi iilor.
formulaSubde linia solului
comand . se scriu dou litere de tipar “P.I.“ – “pozi ia
ini ial ”.
În continuare, pe aceea i linie care reprezint solul, se deseneaz imaginea pozi iei
în care a ajuns
corpul dup efectuarea mi c rilor. Sub linia solului se scriu dou litere de tipar “P.F.” – “pozi ia
final ”.
Pentru Îna general
reda mimi c rile
c rileprin care s-a corpului
segmentelor ajuns la seaceast
efectueazpozi pe
ie se traseaz scircular
o traiectorie ge i pe
i forme diferite în func ie desenul
de ce
amplitudinea,
deoarece ele se direc ia i sensul de deplasare a segmentelor.
repezint
produc înpozi
structura complet
jurul ia unor
final
ca .axe S ge
de ile
descriere rotaiseie traseaz
execu
aflate în nivelul
ie la dreptul ,articula
procedural segmentelor
ce areiilor. care
senss-au
i unAceste mi deplasat
terapeutic.
c ri se
din pozi iaprin
reprezint
Tehnicile deinibaz sialge, i
având
care auoriginea
reprezint form de în
elementele arclocurile cerc desauunde
deconstitutive de aleau unui
cerc. pornitexerci
mi ciurile, iar dup
fizic, vîrfurile
cumînliterele
locurile în careîntr-
ordonate se
termin
un anumit mi c
Pentrumod rile.
ca s nu se aglomereze desenul cu prea multe s ge i, se traseaz numai s ge
Ele indicarat
ile care
formeaz untraiectoriile
cuvânt care pe care are seundeplaseaz
sens. În extremit
descriereaile exerci
dep rtate/distale
iului fizic,alelasegmentelor,
partea de
având
„Tehnici”lungimi
mi c rile esen se faceiale ce conduc la ob inerea pozi iei dorite; cele care se deduc sugestiv
Tehnici (T). Tehnicile kinetologice prinprin
coresponden ele aînsele
modificarea dintresunt lipsiteexerci
obiectivul de finalitate,
iului i cu ceexerci iul se
tehnici fizic fiind timpii exerci iului -
efectueaz
pozipartea
din iilor desenate
de (pozi ia final fa de pozi ia ini ial 27
), se pot omite.
Elemente (E). În aceast parte se descriu manevrele care declan eaz stimuli senzitivi meni i s
m reasc sau s reduc r spunsul motor, elementele de dozare a efortului i eventualele indica ii
metodice. “Elementele” facilitatorii sau inhibitorii se vor clasifica în func ie de receptorii pu i în ac iune,
de unde pornesc semnalele senzitive.
A. Elementele proprioceptive
a. Întinderea (“stretch”) este o manevr care se poate executa în 2 modalit i:
- Întinderea rapid – faciliteaz sau amplific mi carea.
- Întinderea prelungit – efect inhibitor pentru agoni ti (mai accentuat pe mu chii tonicii).
b. Rezisten a unei mi c ri cre te recrutarea de motoneuroni alfa i gama. Aplicarea rezisten ei trebuie
tatonat , i dac nu se ob ine un rezultat pozitiv se trece la o rezisten minim . Cei mai sensibili la
acest element sunt mu chii posturali extensori.
c. Vibra ia – ef ect facilitarea mu chiului vibrat (cea mai favorabil frecven este de 100-200Hz.) i
inhibi ia mu chiului antagonist (dar nu datorit leziunilor de neuron motor central).
d. Telescoparea (compresiunea) – efect cre terea stabilit ii.
e. Trac iunea – efect m rirea amplitudinii de mi care (sc derea durerii articulare).
f. Accelera ia (liniar i angular ) – utilizat pentru cre terea tonusului muscular (în func ie de direc ia
de accelerare) ca i pentru cre terea abilit ii.
g. Rota ia ritmic , repetat – diminueaz impulsurile venite prin sistemul reticular activator, cu efect de
relaxare. Rularea, pendularea, leg narea, balansarea, rostogolirea unui segment sau a întregului corp
(aflat de preferin i într-o postur facilitatorie – relaxant , cum este de exemplu pozi ia fetal ),
exercit efecte relaxante.
B. “Elemente” exteroceptive
a. Atingerea u oar (manual sau cu calup de ghea ) – m re te r spunsul fazic (mai ales) din partea
musculaturii fe ei i a musculaturii distale a membrelor.
b. Periajul – utilizat în 3 scopuri: sc derea intensit ii durerii, cre terea reflexului miotatic, reducerea
secre iei sudorale
c. Temperatura – C ldura se folose te în principal pentru a schimba propriet ile fizice ale esuturilor,
cre teri moderate ale fluxului sangvin i în unele cazuri, pentru a reduce durerea; –
Temperatura
sc zut (recele) este folosit de obicei pentru a reduce edemul, spasmul muscular,
spasticitatea i
d. Tapotarea u oar paravertebral – efectul durerea. M. Rood
de sc dere descrie
a tonusului dou tehnici
muscular de aplicare
i de calmare a stimul rilor cu ghea : tehnica "C-
în general.
icing" i contactele manuale (se au în vedere parametrii
C. Elemente combinate proprio i exteroceptive:
acestora: durata, locul i presiunea exercitattehnica), "A-icing".
presiunea pe tendoanele lungi (se realizeaz o sc dere a
tensiunii musculare).
D. Elemente telereceptive: v zul, olfac ia (faciliteaz sistemul nervos vegetativ).
modific ri adaptative morfofunc ionale i psihice în strâns dependen cu natura i
E.Elemente interoceptive: stimularea sinusului carotidian (plasarea capului sub nivelul corpului) –
intensitatea
are un efect depresor asupra centrilor
solicit medulari, tensiunii
rii). Efortul arteriale
presupune i scade
activit tonusul muscular.
i psiho-motrice la baza c rora stau contrac iile
Dozarea efortului. Vorbim despre efort fizic
musculare, care înîn contextul no iunii de solicitare (realizarea unor
func ie de acoperirea integral sau par ial a cerin elor de oxigen într-un efort fizic,
este predominant
anaerob (alactacid – lactacid) sau predominant aerob. Efortul fizic se diferen iaza în
- eforturi
Activit i. Tipurile
cantitative,
de în
tehnici
care parametrul
de efectuare
tipuriefortului
de
a unui
efort–exerci
volum
în iu– kinetic
este direct
suntimplicat;
descrise la capitolul 4 - Tehnici i
- eforturiîncalitative,
metode kinetoterapie
în careRaportând
parametrul
func
efortul
calitativ
ie defizic
oîlserie
reprezint
la latura
de criterii
cantitativ
intensitatea;
sau indicatori
i calitativastfel
a capacit
(adaptate
28
ilor dup
motrice:
Marinescu Gh, 2000):
- eforturi complexe, interesând capacit ile coordinative, priceperile i deprinderile motrice.
Dup m rimea efortului sunt: eforturi exhaustive, maximale, submaximale, medii i mici.
Dup forma de manifestare, eforturile se grupeaz în:
- eforturi uniforme: cu solicitari constante;
- eforturi variabile: în sensul cre terii sau descre terii intensitatii i/sau volumului;
Parametrii efortului se raporteaz la modul de îmbinare a activit ii fizice cu
odihna/pauza.
Capacitatea de efort se dezvolt /men ine prin orice mijloace ce includ contrac ie
muscular de peste un
nivel prag de intensitate/volum.
Volumul efortului - se refer la durata efectu rii (“întinderii ei în timp”) i la însumarea
cantitativ
a înc rc turilor folosite în cadrul unei edin e/program kinetic. Se masoar în cadrul unei
edin e kinetice
(de la începutul primului exerci iu, pân la finalul ultimului, inclusiv pauzele) prin:
num rul total de
repet ri, ob inute prin sumarea lor din cadrul seriilor i reprizelor; timpul necesar efectu
rii edin ei;
Ritmul, ca o caracteristic distan temporal
a parcurs ;a numarul
mi c rilor,deindic
kilograme
durata deplasate;
unui timpnum rul leg
al exerci rilori i combina iilor (la
iului
mi c rile
succesiunea timpilor accentua i în cadrul acelui exerci iu. Durata timpilor exerci iului
aciclice).
se exprimVolumul cifric se poate aprecia prin calificativele: mic, mediu, mare.
Intensitatea
(dup durata efortului
notelor poate fi exprimat
muzicale: 1/1, 1/2, prin
1/4,“t1/8,
ria excita iei” conform
1/16) sau i se caracterizeaz
unor ritmuri prin
travaliul de (ritm
fiziologice
lucru
Modalit i paraclinice/medicale de respirator,
exprimare depusaritm într-o unitate
intensit de timp.
ii efortului:
cardiac). Estetimpilor
VO2max.,
Succesiunea determinat
Kcal/min., de MET
accentua viteza
i îndecadrul
execu ie a miiului
exerci c rilor,
se de
a.
num activ
rul ,loratunci
pe când este prezent o activitate psiho-motric ; în acest caz distingem
(echivalent metabolic), Joule, Watt, exprim
Newton, prinparametrii
indicarea fiziologici (frecven cardiac , frecven
dou
unitateamodalit i de (tempoul), de ritmul impus, de durata pauzelor, de valoarea înc rc
der torului
timp
respiratorie, tensiune arterial , EKG,cifrei EEG,num EMG, frac iei muzicale.
lactacidemie, nivelul albuminelor plasmatice, nivelul de
aplicare:
turii. - cu contrac ii de intensitate sc zut ale acelora i grupe musculare
acumulare a cataboli ilor).
- cu contrac
Tempoul/frecven se ii de intensitate medie (100%-75%-50%-25%)
spre mare folosind îns alte grupe musculare ce
Caracterul pauzelor aeste apreciaz
dat de modulîn procente
de folosire a timpului de pauz : respectiv în frac ii (4/4,
induc la
3/4, 2/4, 1/4).
nivelul scoar ei cerebrale fenomene de inhibi ie în centrii motori solicita i în efortul
anterior;
b. pasiv , atunci când este absent activitatea motric .
Modalit i de reglare a efortului:
- modificarea pozi iilor de lucru, a amplitudinii, vitezei, tempoului, ritmului;
- varia ia for ei de contrac ie muscular (la izometrie) sau a înc rc turii (la izotonie);
- reducerea sau prelungirea timpului activ de lucru raportat la durata edin ei (densitate motric
);
- cre terea sau reducerea num rului repet rilor ori a num rului, duratei i felului
pauzelor, ceea ce duce
implicit la modificarea duratei edin ei kinetice
- varia ia complexit ii efortului, pornind de la nivelul individual de dezvoltare neuromotorie,
se face prin:
solicitarea efectu rii deprinderii la nivel de înv are-consolidare-perfec ionare, combina ii
noi de ac iuni
Indica ii metodice se pot preciza motrice, în aplicarea/exersarea
final, sub forma deprinderii
unor aten ion în ri, pentru
condi anumite
ii u urate aspecte introducerea st
sau îngreuiate,
particulare de efectuare a exerci iilor fizice.
rilor de emula ieAceste indica ii metodice cu privire la efectuarea exerci iilor
fizice
• Mi cau legcetur
• rile
Exerci alccu
iile urm toarele
tuiesc
trebuie în a aaspecte:
fiecare exerci
fel sau
selec
iula
întrecere
ionate
trebuie
realizareaîncât
înconcepute
activitatea
corect
s aib ivaloare
ieficient
kinetic
selecdeionate
.aîntrebuin
obiectivelor
în a aare
felplanificate;
cât
încât
mai
29 smare:
contribuie
• Dozarea efortului s se realizeze în concordan cu particularit ile individuale, structurale i
func ionale ale organismului i sub un control de specialitate permanent;
• Ca s produc influen e pozitive asupra dezvolt rii organismului trebuiesc folosite în mod sistematic i
continuu, dup o planificare tiin ific întocmit , timp îndelungat
• Acelea i exerci ii fizice pot avea influen e multiple asupra organismului; exerci iile cu structuri
diferite pot avea aceea i influen asupra unei anumite func ii ale organismului;
• Organizarea diferen iat a modalit ilor de repetare a exerci iilor pot influen a diferit dezvoltarea
organismului;
• În aceast context, intr i no iunea de contraindica ii; astfel, în func ie de aten ion rile-indica iile
medicale, de bolile asociate ale pacientului, trebuie adaptat ori forma exerci iului, ori modul de
execu ie (tehnica), ori ajustat dozarea efortului; aceste activit i se desf oar sub o i mai atent
implicare i monitorizare din partea specialistului (kinetoterapeutului).
• Insistarea pe anumite aspecte care ar putea denatura mi carea i în consecin ar afecta îndeplinirea
obiectivului exerci iului.

2 .1 . 2 . Ma sa j ul
Masajul reprezint prelucrarea metodic a p r ilor moi ale corpului, prin ac iuni manuale sau
mecanice, în scop fiziologic, profilactic i terapeutic.
Efectele masajului
A.Efectele asupra circula iei sangvine
a. Efectele asupra circula iei subcutanate
Orice aplicare a masajului asupra pielii este urmat de apari ia, mai mult sau mai pu in rapid a unei
înro iri locale, de intensitate variabil . Aceast vasodilata ie superficial creaz senza ia
de cre tere a
c ldurii locale. Fery nu a putut s obiectiveze clar aceast lucru, dup efleurajele
aplicate pe regiunea
dorsal . Experien a ar trebui refacut cu manevre mai intense. Acest vasodilata ie este
probabil
Au fost avansate mai multe ipoteze:susceptibil de a ameliora troficitatea celular local , crescând schimburile între mediul celular
- ac iunea mecanic a masajului asuprai sanguin.
capilarelor sanguine sub-cutanate;
malaxarea esuturilor ar declan a, în Aportul nutritivi/sau
mod reflex i de mecanic,
oxigen, i secre
transportul de de euri
ia de substan metabolice i de gaz carbonic, pare a
e vasodilatatoare
(histamine, serotonin , acetilcolin ),fi în
demonstrat
special pin mastocite (celule situate în vecin tatea capilarelor
sanguine în derm); de lucr rile lui Fawaz.
- stimularea manual cutanat realizat prin masaj, ar crea un reflex denumit de axon (influx
antidronic pe c ile ce controleaz vasomotricitatea în capilarele sub-cutanate), ceea ce ar antrena o
vasodilata ie reflex .
b. Efectele asupra circula iei de întoarcere venoase
Presiunile alunecate i cele statice permit cre terea influen
dopplergrafie circula iei de întoarcere
a acestor tehnicivenoas
pentru. S-a ar tat princircula iei venoase. Astfel, au
favorizarea
demonstrat lui
(triunghiul c Scarpa) în ob inerea acceler rii circula iei sângelui venos. Ei au pus în
aplicareac acestor
eviden flexia manevre asupra membrului inferior antreneaz o accelerare a vitezei
fluxuluipasiv
dorsal venossau la activ a gleznei, care permite comprimarea vaselor din loja posterioar a
nivelul marilor
gambei, ar fi trunchiuri venoase, profunde. Efectul este optimal xînd sunt efetuate
într-un
mai eficace
ritm decât
lent: contrac
5 ia dinamic a tricepsului sural realizat în acela i scop. În fine,
Al i autori au ar tat eficacitatea
secunde
ei presiunilor
demonstreaz statice în
cel pu in trebuie fosascurg
s se poplitee
întrei dou
în triunghiul
manevrefemural
succesive. Cele mai bune
crezulatate
un drenaj
se obvenos
in cu eficace a piciorului trebuie s se realizeze printr-o presiune
o frecven, de
alunecat exercitat
aplicarepe de 0,1 Hz. 30
Aceste experimente au permis elaborarea unor protocoale de masaj circulator a membrului inferior
situate
descris înîn profunzime
special de ap sarea
c tre este Santos.
Pereira mai puternic
Ac iunea , ceea ce impune
masajului estepruden
de ordinpentru a nu
mecanic,
traumatiza zonele
presiunile antreneaz
degajate
un colaps (triunghiul
venos care femural,
beneficiazfosa de poplitee);
un sistem de importan
valvulea anti-reflux,
(m rimea) care pediculului
permitevenos,
doar
pentru
circula ia re în
eaua
sensul
profund
returului.. Dup Ritmul C. utilizat
Gillot, partea
trebuiemedial
s permita gastrocnemianului
trunchiului venos dreneaz pân la
s se umple din7 nou,
ori mai
dupmult
ce
decât partea
manevrele de
De notat c tehnicile se adreseaz numai sistemului venos profund, care dreneaz marea parte
(90%) a patului vascular venos i lateral masaj
prime te ,le-au
semi-tendinosul
pe golit
tot deUn4 ritm
complet.traiectului
parcursul ori smai
prea mult
rapid
u aferen e decât bicepsul
nu permite
provenite re(care
eaua este
dinumplerea de ,fapt
complet mai
sc zând
superficial (sub-aponevrotic ), reprezentat mare), vastul
astfel eficien alateral
la membrele alinferioare în special de vena sfen intern i
cvadricepsului
masajului.
extern . De aceea este bine s se in cont de urm toarele aspecte: dreneaz pân la de 3 ori mai mult decât partea medial ; ritmul i viteza
- traiectul vasului; sensul centripet de execu (maiie, pu in pentru plant ); localizarea vaselor, pentru cele
ambele, trebuie s fie lente. Ritmul trebuie s fie 6-7 manevre pe minut, pentru a
permite reumplerea
venoas , iar viteza trebuie s urmeze debitul sanguin, deci o vitez prea mare
favorizeaz refluxul c tre
re elele colaterale; respira ia joac un rol relativ: Franceschi arat , în doppler, c în
decubit dorsal,
expira ia este cea care accelereaz viteza sanguin în vena femural , iar în ortostatism este
inspira ia, dar
intr-o m sur infim . De fapt, important este ritmul în care se succed umplerea i golirea. S-a
mai ar tat c
manevrele a a-zise “de apel abdominal” (diafragmatice sau presiuni manuale), utilizate
în scopul
favoriz rii returului venos ale membrelor inferioare, nu prezint intres în acest sens,
dimpotriv , aceste
tehnici, antreneaz un blocaj venos la nivelul membrelor inferioare i câteodat chiar un
reflux sanguin;
pozi ia decliv : m surând debitul venos maximal de golire, prin pletismografie, Leroux
a c utat s
determine pozi ia ideal de drenaj venos a membrelor cu ajutorul gravita iei (pozi ia
decliv ). Dup acest
autor, atunci când un subiect este instalat în decubit dorsal, membrul inferior trebuie
pozi ionat astfel:
coapsa flectat la 40°, abdus la 30°, gamba în u oar flexie iar piciorul în pozi ie neutr .
Lejars a descris fenomenul denumit “talpa de
Pentru motive venoas superficial a lui Lejars”, aplicabil re elei
profunde i a ar tat c re eaua superficial este prea slab reprezentat la nivelul piciorului
ordin practic, este interesant de ad ugat o rota ie lateral a coapsei, pentru a facilita
pentru a permite
accesul manual în
acest fenomen., lucru confirmat de faptul c la nivel plantar nu exist vene care s
timpul masajului în fosa poplitee ; dac masajul circulator al membrului inferior este
asigure o perfuziune
codificat, cel al
Masajul trebuie s fie asociat rapid cu între iunea
re eauafavorabil
profund ai mobiliz
cea superficial , ci doar câtevaiilor
comunicante, ceea ce
membruluiac superior nu este. Este adevriiratarticulare,
c tulburalrilecontrac
circulatorii la acest nivel sunt
musculare i al întinderilor aponevrotice. nu permite o
Ea trebuie s asigure circula ia venoas a piciorului prin
excep ionale i
presiune, ca i în timpul mersului, saudesc7 rcare
pa i suficient de
consecutivi, rapid anecesari
primei cpentru
tre ceaa de-a doua, a a cum se observ în examenul
cardiacepiciorului,
planta ( i a b t ilor
de laarteriale,
c lcâi ccare
treintereseaz
antepicior
ac ioneazmai ales care
i asupra
printr-o veneisunt
sectorul
presiune
vecine),
limfatic.
staticreprize
Dup
asupra
de ficapului
eficace.
Leroux,
repaus pozi
metatarsienelor,
decliv
ia optim
în timpul
de drenaj venos este:
Trebuie de asemenea sociat Doppler.
cu o bun igien de via : activitate general , activatoare a pompei
zilei, o de
urmat buno extensie
activitate
pasiv
abdominal
a articulabra
(tranzit
iilor
ul metatarso-falangiene,
flectat
digestiv
la i activitateîn muscular
scopul de),a comprima
imobilizarere eauaîn cazul
venoasunei
insuficieni intermetatarsian
plantar e. . 30°, în abduc ie de 45°, antebra ul flectat la 60° i în prona 31 ie.
c. Efectele asupra sistemului arterial
Exist pu ine experimente asupra efectului masajului asupra acestui sistem. Samuel i Gillot C., nu
exclud posibilitatea unei ac iuni indirecte asupra sistemului arterial ac ionând asupra sistemului venos,
inând cont c sistemul circulator este un sistem închis. Shoemaker i col. au aplicat diverse manevre
(efleuraj, fr mântat, tapotament) pe mu chii antebra ului i asupra cvadricepsului pentru a m
sura efectul
asupra fluxului sanguin adus la aceste mase musculare de arterele brahiale i femurale.
Ei nu arat efect
De asemenea nu exist validare asupratiinvitezei medii ac
ific privind de iunea
circulaBGMie sanguin
(masajului, nicireflex
asupra diametrului acestor artere, m
al esutului
surat prin
conjunctiv) asupra cre terii circula iei arteriale la nivelul membrelor inferioare.
ultrasonografiemodific
Studiindu-se dopplerrilei prin echodoppler.
circula ei apreciate prin temperatura cutanat înainte i dup manevre nu au observat
modificare. Se
raporteaz chiar o diminuare a temperaturii cutanate dup aplicarea acestui tip de masaj,
atât la subiec ii
s n to i, cât i la cei suferinzi de arterit . Problema r mâne deschis , pentru c este
vorba doar de d. Efectele asupra circula iei de întoarcere limfatice
Aceste manevre de masaj deosebit dem blânde
sur tori(40f Toricelli,
cute la sau suprafa
în jur, dei pentru c practicienii
50-60 g/cm2, aplicate peBGM atest amelior ri clinice
evidente în acest
traiectul vaselor limfatice superficiale prin drenaj limfatic manual, realizeaz
domeniu. Defluxului
accelerarea i, este evident
de c exist pu ine efecte ale masajului asupra sistemului arterial,
comparativlimfatic.
întoarcere cu Aceste tehnici se efectueaz dup un protocol special i se aplic în caz
activitatea
de edeme, fizic
fie , totu
B. Efectele i r spunsurile
asupra sistemului nu sunt înc complete.
musculo-tendinos
de origine limfatic , fie venoas
a. Efectele asupra , fie mixt ,iei
contrac pentru a ajuta la resorb ia acestora.
musculare
Un studiu clinic efectuat de Chatal asupra efectului tapotamentului înainte de o prob de detent
vertical , raporteaz c aplicarea acestuia înainte de s ritur nu permit cre terea în l imii
acesteia,
câteodat se ob in chiar rezultate mai slabe dup aceste tapotamente i c acest tip de manevr
este cel mai
adesea dezagreabil i dureros pentru subiect. Serot a studiat efectul presiunii alunecate
superficiale i
De asemenea s-au studiat efectele frprofunde
mântatului, i astretchingului
tapotamentului i încasupra
lzirii principalilor
rezisten ei dinamice
mu chi alei statice a cvadricepsului. El
nu arat o inferioare asupra amplitudinii de mi care articular i asupra for ei ischio-
membrelor
modificare, decât
gambierilor i o u oar ameliorare a anduran ei musculare dup aplicarea presiunilor
alunecate
cvadricepsului. El arat o tendin spre diminuarea for ei acestor mu chi. Viel a studiat
superficiale.
efectul masajului
asupra contrac b.ieiEfectele
musculare: asupranimic
relaxnuriia fost demostrat. Dar, trebuie totu i remarcat c
aspectul
Constat rile sunt convergente, psihologic
mai ales în ceea ce prive te efleurajul, presiunile alunecate,
nu este luatstatice,
presiunile în considerare
tapotamentul,
în aceste
fric studii,
iunile de
i fri mântatul.
el joac un rol foarte important.
contracturilor sau tensiunilor musculare, reperate la evaluarea ini ial . Acest lucru este
La palpare se constat , de fapt, c aceste
deovedit prin dou manevre duc la diminuarea sau chiar la cedarea
aspecte ale examenului clinic efectuat dup masaj: senza ia de durere la palpare, i rezisten a
sau duritatea
la palpare sub mâna examinatorului. De i aceast evolu ie nu este obiectivat înc la ora
actual , totu i se
poate vorbi de o anume fiabilitate, deoarece ea poate fi reg sit în mod obiectiv de doi
Crielaard descrie, dup un
involuntar cu scurtare non paroxisticmasaj mecanic
practicieni diferia. Ea
i îndelungat i musechiului
manifestcvadriceps, o diminuare
prin cre terea a tonusului
tonsului muscular de
Contractura
reapus i î i poate
muscular
avea, manifestare muscular,
sediul într-oînc
lazon
acelamai apreciat
insuficient
i pacient, cumai
multcunoscut
sau
iar ajutorul
în mod
,pueste
in unui tonometru
subiectiv,
extins
o stare de
(câteva
este (tij
unitieculisant
contrac
apreciat c treipacientul
i muscular
de
32
motrice).gradat
Aceast). însu i.
i secundare. Primele apar de obicei dup un surmenaj sau o activitate neobi nuit . Ele se numesc algice,
ar fi de origine metabolic i ar rezulta printr-o epuizare energetic local , favorizat
de o ischemie
între inut sau provocat prin men inerea timp îndelungat a contrac iei. Acest tip de
contractur
Al doilea tip de contractur corespundenu areunui mecanism reflex de ap rare sau de protec ie
manifest ri EMG
articular , ce vizeaz i esteimobilizarea
parte din cercul
sau vicios bine cunoscut:
diminuarea mobilit ii,ischemie
poten ialdurere contractur
dureroas .
, a unei
articula ii.
Aceste contracturi se numesc antalgice i corespund unei exager ri a excitabilit ii neuro-
Adesea intricate, aceste dou tipurimusculare
de contracturi
care vor beneficia de efectele masajului. Apari ia
se traduce
acestora esteprintr-o
explicatcreprin
tere
dou a tonusului
teorii: muscular. Ea este înso it de o activitae EMG
înregistrabil
- masajul ar avea un efect trofic asupra mu chiului,. îmbun t indu-i vasculariza ia (deci aporturile
nutritive, energetice i schimburile gazoase). Ar fi favorizat astfel de contrac ia
muscular prin
restabilirea echilibrului metabolic local care permite reajustarea tonusului muscular.
Aceast ipotez nu
este totu i confirmat prin lucr rile lui Shoemaker i ale lui Crielaard care au comparat,
prin scintigrafie,
debitul sanguin la nivelul vastului lateral al cvadricepsului, înainte i dup aplicarea
masajului mecanic al
- o alt ipotez este c masajulcoapsei.
ar puteaAcest masaj oa relaxare
s antreneze fost realizat cu un
nervoas aparat carepentru
a tonusului, imit tehnica
c , se fr mântatului manual.
tie c tensiunea i tonusul muscular Debitul
depindsanguin
de suma influxurilor activatoare i inhibitoare ce parvin
a fost ale
motoneuronilor din coarnele anterioare g sit chiar diminuat
m duvei, i c , pe de dupaltaplicarea acestuitehnici
parte, diverse tip de de
masajmasajmecanic.
i De altfel, este
posibil
kinetoterapie permit ac ionarea asupra c ilorcadeoriginea
reglare nervoas a tonusului muscular.
metabolic
Astfel, contrac ia unui agonist poatea contracturii s explice
antrena decontrac decontracturarea
ia antagonistului s uconsecutiv realiz rii contrac iei-relax rii,
(Sherrington),
aplicat ca muscular antreneaz o diminuare a excitabilit ii motoneuronale , vibra iile
întinderea
o tehnic a aplicate
mecanice masajului.
pe tendoane creaz senza ia mi c rii, segmentul fiind imobilizat în aparat gipsat. Acela i
tip de vibra ii
mecanice poate fi utilizat pentru a ob ine cedarea contracturilor. Morelli i Sullivan,
au ar tat c
manevrele de fr mântat, efleuraj i presiunile alunecate, aplicate tricepsului sural, antreneaz
o diminuare
Utilizarea în mod ra ional a uneia terapii
reflexului lui sHoffman
trebuie se bazeze (H)pe- cunoa
reflexul
tereamonosinaptic
indica iilor, stimuleaz fibrele Ia prin oc
electric
contraindica iilor precum i a limitelor transcutanat
acesteia, trebuie cunoscute de asemenea i eventualele riscuri la
(prinunei
care pacirentul poate fi expus în timpul stimularea
edin e de sciaticului
tratament. la nivel popliteu, apare la tricepsul sural) -, ceea ce
înseamna.Contraindica
o diminuareiile a indiscutabile ale masajului sunt urm toarele:
excitabilit ii motoneuronolor
- Fenomene inflamatoarealfa.aflate în faza acut
Contraindica
- Puseeiile generale ale
inflamatoare masajului
reumatismale
- Procese infec ioase în stadiu evolutiv
- Afec iuni cutanate cum ar fi: cancerele cutanate, dikeratozele maligne, hematodermiile,
- Fragilitatea vascular micozele,
dermatozele majore (eczeme, Zona Zoster, herpes),escarele
- Flebitele, atâta timp cât exist posibilitatea mobiliz rii unui tromb
- Masajul local în litiazele renale i biliare
b. Contraindica
decât la accidente,
ii relative
motiv pentru care se adreseaz mai mult unor procedee i tehnici i recomand
Nerespectarea
folosirea
stare poate
unuifi mod
în
acestora
modde spontan
acpoate
iune bine
duce
dureroas
adaptat.
mai mult
sau nu.
la apri
Se pare
ia unor
c pot
incidente
exista dou
adesea
tipuri
lipsite
de contractur
de33importan
: primitive
În dermatologie, printre contraindica iile relative se citeaz (Mârza, D, 2002) psoriazisul, eczema,
pruritul; fragilitatea capilar a vârstnicilor presupune precau ii, nu interdic ii; existen a
echimozelor
sugereaz neaplicarea local a unor tehnici de mare intensitate, dar nu contraindic aplicarea
masajului cu
suprafa mare de contact pe o suprafa mare.
Contraindica iile topografice de refer la spa iul popliteu, triunghiul Sarpa, plica
cotului, regiunea
anterioar trebuie
În caeea ce priv te spasmofilia, a gâtului,
men care
ionat numaisuntdegrab
neap rat „tabu”,
frecven dar prezentând
a mare a e ecurilorun mai mare grad de
vulnerabilitate,
terapeutice decât faptul c ar reprezenta o contraindica ie real . În practic s-a constatat c rezultatele sunt
sub limita medie sau inferioar a kinetoterapeurul
eficien ei, motivresponsabil
pentru care va înineaceast
cont deafec
raportuile anatomice
iune masajul poatei mecanice dintre mâna sa
reprezenta o contraindica ie relativ .i elementele
regiunilor mai sussomatic
Masajul men ionate.
Manevrele manuale sau mecanice de masaj au cunoscut bineîn eles de-a lungul timpului un proces
continuu de evolu ie i adaptare, astefl c la ora actual pot fi clasificate în func ie de
tehnica i metodica
de execu ie, efecte i importan a lor în aplicare. Unele manevre sunt cuprinse în toate
formele de masaj,
asupra
manevretuturor esuturilor
ajut toare, i segmentelor
ori secundare (Marcu,corpului.
V 1983). Acestea se numesc manevre principale
sau Procedeele principale de masaj
A. Efleurajul sau netezireafundamentale.
este o alunecare Altele
u oarse, ritmic
aplic , numai
efectuatanumitor regiuni, segmente
asupra tegumentelor în sau esuturi i se
numesc procedee sau
sensul circula iei de întoarcere (venoase i limfatice). Se adreseaz în primul rând pielii, nervilor periferici
i esutului conjunctiv, având ca efecte principale activarea circula iei superficiale (capilare i limfatice).
Efectele cele mai importante ale manevrei sunt de activare a circula iei superficiale
(capilare i limfatice)
datorit stimul rii mecanice directe, dar mai ales pe baze reflexe, producând o
hiperemie local datorit
modific rilor vaso-motorii, umorale i nervoase. Se execut cu fa a palmar a degetelor i
a mâinii, cu
B. Fric iunea este o manevr de pumnulmasajsaucarecuconst
fa a dorsal
într-o apa sare
degetelor. Exist a i esuturilor
i deplasare alte variante
moi deîn netezire în func ie de
zonele asupra
limita elasticit ii acestora. Ca efecte se ob in o hiperemie a pielii i efect analgezic
c rora scsezând
local, aplicfoarte
, i anume efleurajul „în pieptene”, efleurajul „sacadat”, „în pic tur de
ploaie”
mult sau „în
sensibilitatea termina iilor nervoase. Pe cale reflex , fric iunile au efecte de durat ,
cle te”.
trofice i
circulatorii, contribuind fie la calmarea nervoas i relaxarea muscular , fie la stimularea
sistemului
C. Fr mântatul se adereseaz neuro-vegetativ
în primul rând (în esutul
func iemuscular
de necesit i i deîntehnica
i const apucarea, de execu ie). Se poate executa cu
ridicarea,
fa a palmari ap
stoarcerea a sarea esuturilor moi pe planul osos dur. Ac iunea fr mântatului este mai
pdegetelor
trunz toarei ai mâinii, cu fa a dorsal a degetelor îndoite, cu vârful degetelor sau cu
pumnul
decât a (Marcu,V.,
celorlalte manevre, adresându-se mai ales masei musculare, fapt pentru care
1983).
este foarte mult
folosit în masajul sportiv în toate perioadele (de preg tire, competi ional sau de
D. Tapotamentul reprezint recuperare
lovirea u oar medical ), a esuturilor moi i face parte tot din grupul
i ritmic
manevrelor principale de masaj. Se dupadreseaz
cum i esuturilor
pentru tratarea atrofiei
superficiale sauoriprofunde,
insuficienîn ei
funcmusculare
ie de de diferite etiologii
intensitatea de lovire, i vizeaz în mod (accidente,
deosebitimobiliz
terminariiile nervoase. Efectele apar la nivelul pielii i al
esutului etc.).
(hemoragii
esuturilor
E iVibra
afec
moi.iuni
iile
Manevra
sunt
cutanate) i conjuctiv
manevre
se poate
suntprincipalesubcutanat,
reprezentate
efectua manual
de demasaj unde faproduc
imprimarea
cu cu o foarte
ao palmar
arie
unor vasodilata ie i oide
mia cdegetelor
ri
restrâns înc
oscilatorii
34 lzire local
mâinii.
ritmice
contraindica
Exist. iii
asupra
Procedeele ajut toare de masaj
Aceste manevre se pot încadra între cele principale, întregind ac iunea acestora.
A. Cernutul i rulatul sunt dou manevre deosebit de eficiente, care completeaz fr mântaul i
tapotamentul segmetelor cilindrice ale corpului, membrele inferioare i superioare, fiind
asem n toarea ca
tehnic de execu ie. În cazul cernutul, masa de esut moale este mobilizat de jos în sus i în
lateral dintr-o
palm într-alta, cu degetele mâinilor u or îndoite, producându-se un sunet specific
cernutului cu o sit .
Pentru rulat, palmele sunt a ezate de o parte i de alta pe suprafa a segmentelor,
B. Presiunile i tensiunile înt rescdegetele
efectelefiind întinse,
celorlalte manevre. Se aplic în masajul sportiv, mai
ales pe coloan , dar i în alte regiuni ale corpului. Se adreseaza articula
executându-se o rulare segmentului
iilor înrespectiv
vederea pînstrambele sensuri,
rii stabilit ii în limita elasticit ii
acestuia.
i mobilit ii.
Manevrele
C.Trac iunile, scutur rile i elonga iile suntîncep
manevrede ajut
la toare
extremitatea distal a masajul
care conmpleteaz membrelor i au spre cea proximal ,
aderesându-se în principal
efectul unor presiuni negative, descongestionând elementele intra i periarticulare, îmbun t ind circula ia
i schimburile nutritive locale. Tracmaseiiunilemusculare, dar i în
se efectueaz celorlalte
axul lungestuturi moi. Au
al articula efecte
iilor, iar de relaxare
scutur rile a masei musculare.
constau din imprimarea unor u oare mi c ri oscilatorii membrelor, toracelui sau întregului corp.
Elonga iile sunt manevre terapeutice care se adreseaz în special coloanei vertebrale.
D.Diverse. În aceast categorie de manevre secundare sunt incluse ciupirile i pens rile, stoarcerile
i ridic rile mu chilor, prin apucarea unei cute adânci i deplasarea acesteia în scopul cre terii elasticit ii
locale.
Succesiunea manevrelor de masaj
În timp s-a generalizat urm toarea succesiune a manevrelor de masaj: 1.Efleurajul introductiv; 2.
Fric iunea; 3.Fr mântatul; 4.Ciupiri i pens ri, stoarceri i ridic ri; 5.Tapotamentul; 6.Cernutul i rulatul;
7.Presiunile i tensiunile; 8.Trac iunile i scutur rile; 9.Vibra iile; 10.Efleurajul de încheiere.
O problem metodic deosebit o constituie succesiunea regiunilor de masat, în privin a c rora
p rerile sunt împ r ite. Consider m c urm toarea succesiune a regiunilor masate este cea mai eficient
(Ionescu, A., 1970), f r o modificare frecvent a pozi ie celui masat i a celui care lucreaz .
1. În decubit ventral se efectueaz masajul spatelui, al regiunii fesiere, al piciorului pe fa a
plantar , ca i al gambei i coapsei pe partea dorsal .
2. Din decubit dorsal se continu masajul membrelor inferioare pe partea anterioar (picior,
gamb , genunchi, coaps ).
3. Din ezând rezemat sau culcat rezemat se maseaz peretele abdominal i toracic, membrele
superioare, ceafa i gâtul.
Aplica iile masajului i automasajului în sport
Pentru ca activitatea de educa
realizaie ofizicimportant
posibilitatea i sport
aplic s scurtare
rii unor nuvibra
devin doar
ii amecanice risip
timpului cu dede energie,
diferite
inactivitate e necesar
aparate care s mai rapide,
a sportivului,
sunt aceasta
asigur m sportivului timp i condi perfect
ii optime
determinând pentru
ritmice, refacere,
planificarea i pentru compensarea sau supracompensarea
energiilor cheltuite în efort, masajul repr ezentând
realizarea
uniforme care unul
i unui pot dintre
volum celedemai
fi mare
aplicate timp importante
lucru, mai procedee
ceeaîndelungat.
ce înseamn de refacere
Efectele i sauiilor
dou vibra chiarsunt
trei
recuperare. antrenamentede„tari”
întotdeauna calmare,
pe zi.
Conform cercet rile noastre, prin aplicarea
Masajulmasajului
relaxare. este
Executate în profund
refacerea
una dintre i recuperarea
cele produc
mai importante medical
i o activare„metode sedepoate
a circula lini
iei,tireo idescongestionare
relaxare f r inhibii oie
iîmbun
de activare
t ire a i
stimulare
capacit ii de
func
efort.
ional , f r efort propriu” (Ionescu, A., 35
1970).
Masajul i automasajul la sportivi
Pot fi aplicate în urm toarele situa ii:
- În perioada preg titoare ( de obicei dup antrenament)
- În perioada competi ional ; înainte de probe; între probe; dup probe
- În perioada de refacere i recuperare medical
- În cazul accidentelor i îmboln virilor specifice, dup cum urmeaz : a) în cazul
esuturilor moi periferice; b) în cazulleziunii
leziuniilor musculare i tendinoase; c) în accidentele articulare; d) în
accidentele osoase; e) în leziunile nervilor periferici; e) în cazul unor tulbur ri func ionale; f) în cazul
apari iei supraantrenamentului; g) în cazul epuiz rii fizice
Drenajul limfatic
Drenajul este o grupare de tehnici manuale folosite pentru a facilita eliminarea
lichidelor în exces
din esututi prin circuitul limfatic; limfa le purific pe parcursul trecerii sale prin
ganglionii limfatici,
manipulatorii
înainte de a intra nu sunt
în sânge.capabile s ofavorizeaz
Masajul ob in . Dactrecerealu m în considerare
în untrul capilarelortrecerea
limfaticeîn
capilarele
a tuturor limfatice a
reziduurilor
reziduurilor prezenteprezente în în spa iile intersti
esuturi, combateiale staza
ale esuturilor
circula ieiapare evidentstimuleaz
limfatice, faptul c limfa are
ie irea
capacitatea de
A. Efectul anti-edem este din ganglionii
ac iunea cea mai semnificativ , pe care alte tipuri de interven ii
alimfatici
interveni în eliminarea/diminuarea
a celulelor imunitare, care, edemelor,
trecând înînsânge difuzarea
cresc serului pe care
capacitatea de sângele
ap rare anu
reu e te s -l
întregului organism
elimine
contra infec în iilor
totalitate
de orice i petip. care nici chiar limfa, în condi ii normale, nu poate s -l
absoarb complet.
Efectele drenajului
Edemele pot interesa una sau mai multe zone ale corpului. Partea edema iat se
prezint umflat ,
tensionat , neted , aproape str lucitoare. O presiune normal determina o deformare a
esuturilor care
întârzie s revin . Edemul poate fi provocat de o staz venoas sau de cre terea concentra iei
de clorur de
natriu (NaCl) i ap în sânge. Poate fi determinat de boli cardiace sau ale circula iei
sanguine, ca flebitele.
Edemele de acest tip se localizeaz de obicei la nivelul membrelor inferioare sau
membrelor superioare,
sau chiar în zona gâtului. Edemele care au la origine intoxica ii, afec iuni ale ficatului
sau rinichilor,
dimpotriv , apar ini ial la nivelul fe ei, mai ales la pleoape, i numai într-o faz secund
se extind la alte
B. Efectul cicatrizant. Masajul limfaticp r i ale acclereaz
corpului. curentul
În toate fluxului
acestelimfatic.
situa ii Când într-o parte
patologice, compozi a ia chimic a sângelui
corpului
sufer alter suntri prezente r ni sau diferite ulcera ii, fluxul limfei proaspete, bogat în
celule reconstructive,
semnificative care tulbur echilibrul normal care exist între sânge i diferite esuturi ale
favorizeaz
organismului. procesul de cicatrizare. Acela i masaj limfatic este capabil s elimine din
zona
Efectele
datorate afectat
limfei.
negativeMasajul
asupra nu sângelui
poate idecât
asupras raportului
contribuie slau cu accentuarea
organismulacestui
sunt determinate
fenomen.
C. Efectul imunizant. Îmbun t irea substan
sistemului ele imunitar
de evenimente
Tratamentul iritante
zonelorcare
esteîmpiedic
unul din reconstruc ia esutuluiprocese
cele mai importante conjunctiv. Masajul limfatic se arat
extraordinar
trumatice vaca:ajuta
specifice fracturi,
la rezolvarea
contuzii,maiarsuri,
rapid aprocese
problemelor
inflamatorii
determinatei infec
de exemplu
ii. Folosirea
de
de util în
masajului
acnee, plulcere varicoase,
gilimfatic în escare, arsuri sau dup interven ii chirurgicale.
tratamentul edemelor
posttraumatice, interven careii sechirurgicale,
manifest la amigdalite,
persoane însinuzite,
timpul perioadei
faringite. premenstruale,
Interven ia
restabilirea echilibrului hidric în zonele
al gravidit
manipulatorie
deshidratate.
ii, sau
va fi Pielea ridat , tern , semn tipic de îmb trânire î i
revine, î D.Efectul regenerant.
i recap t încetul Drenajul
cu încetul fla
culoarea
cut contribuie
persoanele
pentru care,lastau
s n toas
aceste rozo mai
afec itimp
iuni bun
doar hr
luminoas
îndelungatnireînauscat
preventiv
, pielea esuturilor
pozi
i nu
iecap i poate
concomitent
ortostatic
t36prospe, nucuduce
ime afec la
necesit iuni
prescrip
acute. ie medical .
Tehnicile masajului de drenaj limfatic
Manevrele masajului limfatic sunt neteziri (efleuraje) realizate cu o presiune mult mai u oar decât
în masajul obi nuit, somatic. Dac pentru cel din urm manevrele de netezire se execut cu
o presiune de
600-700 mm coloan de mercur, în drenajul limfatic manevrele se execut cu o presiune de
30mm coloan
Secven a corect de aplicare ademanevrei
mercur. Pentru o mai udeoardrenaj
fundamentale reprezentare
limfatic aeste:
acesteia,
faza cinipresiunea
ial de mâinilor trebuie s fie
similar cu cea
contact, faza de deplasare a mîinilor i faza de relaxare a presiunii. Cele trei faze se
necesar ritmic,
succed a întoarce
prino foaie de hârtie.
mi c ri circulare, eliptice, spiralate, executate cu podul palmei, sau cu degetele, astfel
încât suprafa a de
contact cu corpul pacientului s fie cât mai mare posibil. Mîinile sa vor utiliza pentru
drenarea
Tehnica. Reglarea sistemului limfatic unor de mecanisme fiziologice de „filtrare-resorb ie”.
depinde
suprafe e
Aceasta se traduce prin dou manevre principale mai care
extinse
tind ale corpului (gambe,
s îndeplineasc membre
aceast func inferioare;
ie dubl : apelul itorace, spate), pe când
resorb ia. degetele sunt
Apelul. Manevra serve te folosite pentru
la golirea drenareai unor
nodulilor zonede
vaselor maicon
limitate
inutul(gât,
lor,mîini, picioare,
dirijând fa c). tre
limfa
trunchiurile jugulo-sub-claviculare, unde ea se al tur fluxului venos. Apelul se
efectueaz în general la
distan fa de edem, dar experien a a ar tat totu i c ea este cu atât mai eficace cu cât se
practic cât mai
aproape posibil de edem. Pentru a efectua apelul asupra nodulilor limfatici, se utilizeaz
pulpa degetelor
care orienteaz presiunea c tre nodulii sub-iacen i, în sensul drenajului fizilogic. Asupra
Resorb ia.Tehnica se practic direct vaselor se edemului pentru c ea permite trecerea excesului de
asupra
lichid cudin
lucreaz mediul
fa a palmar intersti
a mâinilor careial c treo capilarele
imprim presiune identiclimfatice.
. Derularea miLa
c rii
mâinii se face de
resorb ie, mi carea mâinii sau a policelui este
la proximal c tre distal, pe când trac iunea care înso e te presiunea este întotdeauna
invers celei practicate la tehnica de apel: se face de la distal
disto-proximal
c tre drenajului).
(sensul proximal. Întinderea (trac iunea) nu se
Principii generale de executare a manevrelor
schimb
Executarea drenajului limfatic manual pentru
presupune o bunc cunoa
ea tereorienteaz
a anatomiei limfa în sens fiziologic.
i fiziologiei
Presiunea
limfatice. Este important s fie respectate: însosensul
presiunea, it de întindere
întinderii, se face Fiecare
ritmul manevrelor. cu fa dintre
a
manevre trebuie repetat între 5 i 10 ori pe acela i loc, înainte de a deplasa mâna din nou.
palmar a ambelor mâini (simultan sau alternativ dup caz).
Presiunea. Este aproape de presiunea tisular normal : 30 mm Hg/cm2 (dar poate fi superioar în
afec iuni patologice), ceea ce este dificil de men inut i cere aten ie i antrenament.
Experien a a permis
codificarea manevrelor DLM: mi carea mâinilor sau a degetelor singure este imprimat
de o mi care a
MS în abduc ie/adduc ie i nu numai de articula ia pumnului, în scopul ob inerii unei
valvul la alta.
Întinderea DacFiecare
(trac iunea). este
presiuni prea
suficiente
presiune lent,
este înso it nude o stimuleaz
întindere, pentrulimfangionii
a evita colapsul (unit i motrice
contractileprinlimfatice)
colectorului, dar nus u.prea
care
deschiderea lumenul Pe puternice,
limfaticelecunormale,
aten ie pentru a nusecolaba
întinderea dirijeazvasele. Presiunea trebuie s r mân
în sensul
circula iei limfatice, orientat gra ieuniform
valvulelor de de
la pe lumenul pre-colectorilor i colectorilor c tre canalul
fac parte
toracic,
în urmaapoi
dintre
trunchiul
masajului
elementele motoare
În cazulînceputul
jugulo-sub-clavicular.
limfatic. fracturilor, la ale
pân esutul limfei.regenereaz mult mai rapid. Mameloanele
finalul
ososmisec rii.
Ritmul
sânilor î iDac
reiaueste prea normal
aspectul rapid, dup
manevra devine
al ptare. Efectulineficace,
regenerantnelasând timp limfei
este fundamental s înainteze
37 esteticde la o
în câmpul
Masajul anticelulitic
Masajul anticelulitic r spunde la dou cerin e specific feminine: pe de-o parte sc derea în greutate
i mic orarea volumului corporal, iar pe de alt parte întinerirea i ameliorarea calit ii aspectului cutanat.
Masajul anticelulitic vine deci în întâmpinarea ambelor cerin e i este înso it de
îndeplinirea a dou
deziderate actuale în ceea ce prive te stilul de via : o via activ /sportiv i
supravegherea regimului
alimentar. Informa iile tactile ale masajului ajut persoana masat la formarea unei imagini
Dup caz, sunt utilizate dou tehnici:asupra formei
A.Drenajul limfatic manual (DLM) corpului
estetic s u, asupra consisten ei sale. Îi recentreaz aten ia asupra ei înse i, ajutând-o
Este o adaptare a DLM-lui clasic culao abordare
auto-aprecierea
mai mult global decît segmentar .
Unde? - Pe întreg corpul, inclusiv schemei
fa a icorporale. În esen , este:
gâtul. Abordarea masajul anticelulitic
fa a, abdomenul, trebuie s creeze o senza ie de mul umire i
membrele
confort.
superioare apoi membrele inferioare- din decubit dorsal i spate – din decubit ventral.
De ce ? Din cauza infiltratelor plasmatice în esutul conjunctiv. Acest fenomen este mai accentuat
la femeile de form ginoid decât la femeile de form android .
Obiectivul este de a reduce formele tipice ale acestei siluete, caracterizate printr-o dispropor ie a
trenului superior, normal ca dimensiuni, fa de cel inferior, supradimensionat. Regimurile alimentare
ac ioneaz global, asupra întregii siluete. Se caut deci reducerea fenomenului de “coaj de portocal ” i
armonizarea siluetei.
Rolul masajului este de a spori activitatea catabolic la nivelul MI, ajutând în special la evacuarea
de eurilor celulare. DLM-ul faciliteaz circula ia limfei colectate i reciclate în circula ia
sanguin . Ca
urmare diminueaz reten ia lichidelor intersti iale în esuturile cutanate i stimuleaz
circula ia capilar .
Abordarea holistic pe care o realizeaz masajul vizeaz unitatea somato-psihic , în
Manevrele sunt cele ale DLM-lui scopulclasic:
de ajuta manevre de apel i de resorb ie, pompajul re elelor
efortul pacientei
limfatice. Pentru de fa , a-maseurul
i înt ri starea
se a eazde bine în fa
înaintea saua înapoia
incertitudinilor i incomfortului
pacientului. ce
Gesturile sunt
apar în
asem n toareastfel de
demersuri.
celor f cute dup liftingul fe ei. Protocolul difer sensibil la nivelul membrelor: în
cazul morfologiilor
DLM-ul estetic, mai ales în formeleginoide
ginoide,sepoate
insistfi ajutat
asupraprin presoterapie.
zonelor inghinale, iar în cazul morfologiilor androide se insist
android. Se poate aplica pe corp, mai pu in fa , pe care nu se fac acest tip de
B. Masajul defibrozant asupra zonelor de
manevre, ci mai degrab
Este utilizat în cazurile de mas adipoas
recep ie ale cu foselor
densitate foarte mare, mai mult la femeile de tip
axilare.
efleuraj sau mângâieri. Se pot combina cu drenajul. La femeile cu morfologie ginoid ,
se aplic pe fa a
lateral a coapselor, pe olduri, i dac este nevoie pe abdomen i pe fa a anterioar i
posterioar a
coapselor. În general se aplic din cauza unui e ec în încerc rile de a sl bi în zonele men
ionate. Aceasta
însemn o organizare puternic a esuturilor, de aceea mijloacele trebuie adaptate în
consecin .
Obiectivul
de adaptareeste a manevrelor:
a de asupliza prea zonele
lejere, rezistente.Rolul
sunt ineficace, masajului
prea dure esterisc des aprovoace
elibera
aderen ele iprintr-o
echimoze distrugeri
Intensitatea este mai puternic decât iate
manevrare
nediferen lafintehnicile
, i depota limfatice
care restabili pentru
explica anumite c reveniri
schimburile estecelulare
vorba
în forde zonele
în aa reg sigrosoase
celulitei dup relativ
primulinerte
rezultat
i
libertate tisular înglodat înt-un infiltrat care trebuie
încrustate.Manevrele
satisf c tor. dezorganizat. Dificultatea const în a nu fi agresiv
se relizeaz printr-o abordare milimetric : manevrele Wetterwald,
fa de structurile vasculare, i a a prost între fr
ciupiri,
Aceast inute
remarc de fibrozarea
mântat este deosebittisular
de înimportant
care ele sunt prizoniere.
atunci când mâna este înlocuit de aparate,
Toat fine ea maseurului ine de capacitatea de sai profund,
superficial
oricât de percep ie a acestor
manevrele zone durepei loc
Jacquet-Leroz, de
38capacitatea
i în deplasare pe toat zona indurat .
Masajul esutului conjunctiv
Sub numele original Bindegewemassage aceast tehnic regrupeaz mai multe concepte dintre
care men ion m: Dicke, Kolhrausch, Teirich-Leube. Efectele reflexe de ordin nervos
(simpatice) i umoral
(endocrin), au trezit deseori interesul practicienilor. Componenta mecanic , suport al ac
iunii reflexe este
întotdeauna asociat acesteia, chiar dac participarea sa nu este decât accesorie. Presiunea
liniar ap sat
este folosit în caz de: alipire de fund de sac capsular, aderen e sau retracturi (în acest
Locul masajului „reflex” în masoterapie.
Este contraindicat ad ugarea unuicaz, alt ap
actsarea este pentru c astfel am diminua rezonan a reflex ,
terapeutic
mai puternic
dar trebuie remarcat ). Acest
c :procedeu poate fi folosit în cadrul masajului general, în afara
- Pe de o parte dac evaluarea duce oric
la oreicentrare
no iunia de abord rii terapeutice pe masajul refloxogen am
putea, bineîn eles, s facem numai acestreflexologie.
lucru. Dac evaluarea ne ar at c exist i alte probleme de tratat,
este indispensabil s ne ocup m de ele. Acestea se pot suprapune sau separa în func ie de evolu ia st rii
pacientului i de predominan a afec iunilor.
- Pe de alt parte, problema de timp intervine în dou feluri, atât ca generator de oboseal pentru
pacient dac edin a se prelunge te, cât i din punct de vedere al planific rii edin ei, dac practicianul a
prev zut i alt gen de tratament în cursul acesteia. Ca o indica ie, construc ia de baz dureaz 5-10 minute
i extinderea la planul posterior al trunchiului necesit în jur de 20 de minute în total.
Reac iile imediate
De i pot exista reac ii variate, dou sunt cele mai frecvente: (1) senza ia de t iere (obligatorie
pentru Teirich –Leube, pe care pacientul o semnaleaz având senza ia c terapeutul
utilizezeaz unghia
(2). De obicei presiunea las în urm o înro ire liniar a pielii, câteodat urmat de o u
oar inflamare
alburie a pielii. Acest fenomen la nivelul pielii traduce o hiperemie cu secretie
histaminic
In cursul edin ei, oboseala poate . Reac iile
fi exprimat de sunt
pacient verbal, sau se poate traduce printr-o
relaxare a pozi iei coloaneiatenuate
vertebrale. sauDurata
inexistente
edin eipesepvar ile
adapta
s n toleran
toase aleei pacientului.
esutului conjunctiv i mult mai marcate
Pot exista mai multe metodologii, pe p r ile
în func ie care
de autori. Putem propune o atitudine de mijloc, daca
proced m dupa Dicke, de a începe reflect
printr-oo anomalie.
construc Seie poate
de baz produce
, dup ocaretranspira ie intempestiv
se abordeaz zonelela nivelul axilelor.
complementare. Schematic putem avea patru cazuri :
1. Efectul urm rit este general i important: edin a începe cu construc ia de baz , apoi se extinde
la trunchi si membre.
sofisticate ar fi ele. Este important s se cear o participare activ progresiv înainte de orice
2. Efectul urm rit este general i de importandemoderat : edin a se poate rezuma la construc ia de
schimbare
baz
pozi. ie, participare bazat pe o respira ie costo-diafragmatic din ce în ce mai ampl ,
3. Efectul urm rit este local persoana
i important: fiindmasajul începe cu construc ia de baz i continu apoi
cu
înv at înainte incriminate.
cea a zonei de începerea masajului aceast tehnic respiratorie. Acest tip de masaj se
4. Efectul urm rit este local i de importan moderat : masajul este orientat local.
înscrie câteodat
Planul de tratament ine seama mai într-un
mult decontext
reac iilepsihologic
pacientuluidelicat,
decât dede o tehnic
aceea prestabilit . Tot s se dea masajului un
este important
ceea ce este descris ca tehnic sau zon poate
aspect pl cut i fi adaptat i nuan at în func ie de observa ii i de evolu ia
cazului.
improvizaNum rul
ie, sau de
maiedin
Întotdeaunae este
exact variabil,
exist
spus marjîn Cartografie
oconfortabil.
cercetare func
între ietehnica
care de diagnostic
consist
- Existen i adeie,
deîn execu
coroborareafaza
unor încum
a azone care se afleai39
simptomelor pacientul.
privilegiate.
este adescris
evolu ieidelorautor,
cu i
Exist dou nivele: pe de o parte, abordarea zonei lombo-sacrato-fesiere, numit construc ie de
baz , pe de alt parte zonele cunoscute i marcate pe h r i. Construc ia de baz variaz în func ie de autori,
ea neexistând dup Teirich-Leube, a c rui abordare este în func ie de consisten a i starea esutului
conjunctiv observat.
Manevrele din cadrul construc iei de baz pot fi schematizate dup cum urmeaz :
1. SIPS* SIAS* deasupra crestei iliace (SIPS-spina iliac postero superioar )
2. SIPS SIAS dedesubtul crestei iliace (SIAS-spina iliac antero superioar )
3. SIPI* marele trohanter, încruci ând pe fes (SIPI-spina iliac postero inferioar )
4. SIPI marele trohanter,trecând exact pe sub plica fesier
5. SIPI a cincea vertebr lombar i coccisul
6. Trei sau patru presiuni convergente în unghiul ilio-lombar, spre S1
7. Un traseu secant celui precedent, mergând de la L3 spre creasta iliac
8. Câteva presiuni liniare pe sacru, oblice în jos i înafar , apoi în jos i înapoi
9. Presiuni între spa iile interspinoase lombare (în jos i înafar )
10. O presiune cu pulpa degetelor, de la baza anterioar a toracelui pe arniera T12-L1.
Ac iunea local
Se refer la corp în ansamblul s u. Exist trei tipuri de manevre: presiunile lungi, cele scurte, a a-
zise de acro aj i, mi c rile globale cum ar fi fric iunea sau palpare-rulare. La modul
general, presiunile
lungi urmeaz limitele morfologice ale corpului, traiectul sau inser iile musculare,
septum-ul i
i completarea celor precedente.
aponevrozele. Aceste manevre urmeaz
Se adreseaz dup construc
profilurilor ia dei baz
musculare .
proeminen elor osoase. Presiunile
scurte sunt
Avem astfel:
transversale, mai mult
- Presiuni sau maiîntre
transversale pu intoate
apropiate. Manevrele
procesele spinoaseglobale sunt l satevertebrei
situate deasupra la aprecierea
T12
terapeutului, ca în jurul omopla ilor (pe margini i apoi supra- i subiacent spinei)
- Presiuni
- Presiuni intercostale în fiecare spa iu
- Presiuni interscapulare plecând de la un acromion la altul. Într-o parte se trece pe
dedesubtul
C7, iar în cealalta peluideasupra acestei vertebre.
- Presiuni axiale în dreapta i în stânga coloanei, pe lungime
- Presiuni suboccipitale de-a lungul liniei nucale superioare.
- Lucru specific pe o zon afectat .
Pentru partea anterioar a trunchiului, men ion m :
- Presiuni la nivelul claviculelor; Presiuni la nivelul mu chilor pectorali sau pe conturul
femei; Presiuni de o parte i de alta a linieisânului
medianela a sternului;Presiuni intercostale ;Presiuni abdominale
urmând morfologia mu chilor i inser iile lor.
Schema de tratament a membrelor. La membre este suficient s urm m reliefurile musculare,
septurile lor de separare, delimit rile lojelor.
efectele Acest lucru
cunoscute este valabil
ale unei tehnici.i Aici
la extremit i, inclusiv
intervine lojelerii, c ci determin rile
rolul adapt
dimensiunilor musculare
dorsale, palmare sau plantare reduse
i falangele.
empirice nu pot fi
i fragilit ii tegumentelor. Ele urm resc morfologia
osoasSchemai reliefurile
de tratament a fe ei. Presiunile
decât suntExist
indicative. identice,
, am dar
puteadespune,
o intensitate
marile cmai mic , iar
i clasice, datorit
apoi cercetarea cu r bdare
a cazului, care
musculare. permite stabilirea abord rii corecte a unui pacient.
Potrivit
în permanen
Institutuluide-a
Interna
lungul
ional
canalelor
deAcReflexologie
iunea
din
Masajul
lacorp,
distan
creat
care
reflexogen
se
de Eunice
termin
al piciorului
Ingham
în punctele
în 1973,
reflexe
40
energia
ale mâinilor
circul i
Principiile de baz ale acestei tiin e sunt urm toarele:
a) Teoria zonelor, care consider c exist 10 zone sau canale care traverseaz corpul longitudinal
de la picioare la cap, 5 de fiecare jum tate a corpului, câte una pentru fiecare deget de la mân i picior.
Toate organele, glandele sau segmentele corpului au „reflexul” propriu într-o anumit zon a
piciorului, iar dac tratând piciorul se remarc existen a unui punct dureros, acesta este
semnul unei
tensiuni sau congestii în partea corpului care corespunde punctului respectiv. Dac
exist o blocare a
energiei
b) Plan a reflexelor piciorului arat într-un punct sau
amplasamentul exactorgan dintr-o zondiferitelor
al „reflexelor” , toate celelalte
p r i ale organe sau structuri
situate în aceea i zon
corpului pe plant i pe marginea extern a piciorului. Fiecare talp refelct hemicorpul de aceea i parte,
deci organele, structurile, segmentele sunt pasibile vor
nepereche de îmboln vire ( Marcu,
fi reprezentate numaiV,peCopil, C, 1995). toare.
talpa corespunz
Pentru o mai bun orientare în aflarea zonelor reflexogene trebuie bine cunoscute i reperate oasele
piciorului, care sunt în num r de 26: 7 tarsiene, 5 metatarsiene, i 14 falange.
Tot pentru o mai bun orientare, talpa a fost împ r it în 3 linii imaginare:
- linia diafragmului, care traverseaz piciorul la nivelul capului metatarsienelor,
- linia taliei, care se g se te trasând o linie imaginar transversal a piciorului, plecând de la cel
de-al cincilea metatars
- linia c lcâiului, care se g se te deasupra c lcâiului, în locul unde pielea moale i alb devine mai
închis i dur , spre talus.
Tehnicile masajului reflexogen
Pentru priza de baz se folosesc ambele mâini, una de sprijin care ine ferm piciorul, permi ând
astfel relaxarea acestuia i o mân activ , care ac ioneaz asupra zonelor reflexe, având
o mi care
dinamic i fluent . Mi carea nu se realizeaz numai din degete, ci este ini iat din
mijlocul palmei, iar
a.Tehnici de relaxare: 1. Tehnica de contactul
rulare dinapoi spre înainte;
se realizeaz 2. Flexia
prin diafragmului
buricele i a plexului
degetelor. Exist mai multe tehnici, derivate din
priza 3.
solar; de Rota
baz ,iaigleznei
b. Tehnici de baz : 1 Tehnica anume:de baz a policelui; 2 Tehnica de baz a indexului: 3 Tehnica
cro etei; 4 Rota ia reflex
Efectele masajului reflexogen
Principalul i cel mai important efect utilizate
Tehnicile este relaxarea muscular
de Shiatsu i nervoas
nu sunt .Undiferite
cu mult alt efect
de este
cele utilizate de masajul
restabilirea armoniei i homeostaziei tuturor func iilor organismului: ameliorarea circula iei sangvine i
occidental, dar se
limfatice; îmbun t irea func ion rii sistemului nervos (pacientul va dormi mult mai bine dup prima
utilizeaz de fapt doar dou tehnici principale: presiunea i trac iunile. Cu toate acestea,
edin ), este
Shiatsu reglarea
o diurezei ; activarea peristaltismului intestinal etc.
Contraindica iile masajului reflexogen: St rile febrile, bolile infecto-contagioase i dermatologice;
form foarte dinamic de masaj, varietatea lui constând în utilizarea diferitelor
Tulbur rile venoase i limfatice acute; Afec iunile
segmente (mâini,carcoate,
e necesit interven ii chirurgicale; Tulbur rile de
sarcin (în sarcina normal se evit masarea
genunchizonei i bazinului);
picioare), Depresiile
în duratagravei profunzimea presiunii i în pozi ia membrelor
Tehnici orientale:
primitorului.Maseurul Shiatsu
picioarelor.
trebuie s fieCând
cât mai
acest
natural
flux i de
destins
energie
posibil
nu când
]ntâlne
exercit
te niciun
o presiune,
obstacol,
în locpersoana
de for a
muscular servindu-
respectiv se afl într-o
se doar
stare de sden tate
greutatea
bun , dar
propriului
dac fluxul
corp.e Mai
blocat
estedenecesar
o tensiune
ca cele
sau congestie,
dou mâinipersoana
s fie în
permanent
devine bolnav
contact
. cu
corpul primitorului.
Tratând „reflexele” se distrug blocajele, iar sistemele41 î i reg sesc armonia.
Policele. Când se utilizeaz policele se apas cu pulpa, nu cu extremitatea, iar restul mâinii r mâne
în contact cu corpul primitorului, atât pentru repartizarea greut ii cât i pentru a-l lini ti pe acesta.
Fa a extern a indexului i intern a policelui. Aceast pozi ie se nume te „mu c tura dragonului”
i este foarte util celor cu mâini suple. Presiunea vine în special de la prima articula ie a indexului.
Palmele. Palma mâinii permite exercitarea unei bune presiuni, mai pu in precis decât cea a
policelui. Pentru a spori aceast precizie se utilizeaz podul palmei, în timp ce restul mâinii, destins fiind,
este tot timpul în contact cu corpul primitorului.
Coatele. Când se utilizeaz coatele, se p strez grnunchii dep rta i i centrul de greutate destul de
coborât, pentru a controla mai bine presiunea. Maseurul trebuie s aib cotul „deschis”,
un cot „ascu it”
este dureros. Mâna i antebra ul trebuie s fie destinse, relaxate, pumnul tensionat fiind
Genunchii. Presiunea genunchilor semnul unei , f r a fi dureroas . Maseurul trebuie s fie a ezat
este puternic
presiuni
pe c lcâie, degetele de la picioare fiind realizate
flectate i s -prin for a greutatea
i treac muscular de , lucru
pe uncaregenunchi
nu este permis
pe altul,în Shiatsu.
fr a
îngenunchea pe cel masat.
Exerci iile de baz în Shiatsu
Pentru început, cel care este masat e culcat ventral, cu bra ele întinse pe lâng corp. Coborând de-a
lungul corpului se trateaz mai întâi spatele, apoi bazinul i oldurile, gambele, talia,
urcând apoi din nou
pân la umeri i cap. Cel masat va r suci frecvent capul, pentru a nu face contractur la
mu chii gâtului.
Apoi pacientul este culcat dorsal i se vor trata sistematic fa a anterioar a gâtului,
umerii, fa a i capul,
bra ele, mâinile, „hara”, terminând cu gambele. Cei care au dureri dorsale este de
preferat ca în culcat
1.Spatele. Se începe prin întinderi dorsal
ale sspatelui,
aib genunchii
urmateîndoi i.
de relaxare. Fiecare maseur trebuie s - i
În Shiatsu presiunea vine din „Hara” (centrul energiei din abdomenul inferior), indiferent
g seasc ritmul propriu. Se stimuleaz Contraindica ii: setoate
în ficontinuare evit func
ap iile
sareacorporale
venelor exercitând
dac pacientul are varice;
o presiune de nu se practic
care ar
Shiatsu
fiecare parte a coloanei vertebrale, cu palmele,pe apoi cu policele.
segmentul utilizat. Aceast presiune este puternic , dar controlat , pentru c energia
2.Bazinul. În aceast abdomen
zon se vaîn ap
executantului
timpul
sa pesarcinii;
este
spre sfâr
g urile sacrate, dupitulcare
sArcinii
se vorsecomprima
evit presiunile
p r ile puternice pe
membrele
externe inferioare i
sensibil ale feselor.
la cea a partenerului s u. Se utilizeaz , a a cum am mai spus, doar greutatea corpului,
nu se utilizeaz
3.Fa a posterioar a membrelor inferioare. „Marele
Se lucreaz Eliminator”.
pe un membru, apoi pe cel lalt. Se exercit
nef cându-
oe niciun
presiune efort. Pozi ia corpului este apoi
coborând cu palmele, foartecuimportant
genunchii. Dup trebuie
, acesta ce s-a slucrat asupra gleznei
fie destins i stabil.
se mobilizeaz
Genunchii sunt
gambarta iînpentru
umerilor.
dep Se3 apas
direc ii. partea
sporirea
pe Se stabilit
abduce ii,i se
superioar braflecteaz
aele sunt apoi
acestora, apoimembrul
dreptesepentru inferior
realizeaz
ca i sesomopla
pivotarea
suportul exercit
fie solid,o
ilor.
4.Fa a posterioar a umerilor. presiune
Pe
Se va
iar fa de-a
a
presiunea posterioar
trece în nu lungul a corpului, Shiatsu se termin cu prelucrarea
fe ei sale
continuare
vine externe.
din umeri, Se calc
la tratarea
care apoi dintre
suntzonei
destin plantele,
i, ci din înainte
coloana de a înainte
mi carea trata fiecare
vertebral picior
i aomopla i, unul
bazinului. iar dup
Celeîndou celmâini
lalt. ale
încheiere se
maseuruluimu
relaxeaz sunt
chii
exercit o presiune în spa iile intercostale
umerilor astfel
relaxate, cu
pentru
ajutorul
putându-se
a lepicioarelor
descongestiona
exercita
maseurului.
o presiune
i pentruputernic
a redresa
, f r umerii
a se ajunge
prea la oboseal .
rotunji
5.Fa ai. anterioar
Se a eaz aapoi
umerilor.
coateleSepe
„deschide”
Pacientul
Segmentele
genunchisetoracele
pentru
întoarce
cu careaap
se
apoi
avea
sând
execut
înodecubit
pe
priz
presiunea
fa amai
anterioar
dorsal.
bun
în Shiatsu
, lucrându-se
a umerilor,
sunt:
42 apoipe meridianele
se
6.Capul i fa a. Se începe cu vârful capului, degetele alunec pe p r, tr gându-l u or. Se maseaz
urechile, dup care se coboar pe punctele fe ei, în jurul ochilor, pe tâmple i pe b rbie, apoi în jurul
n rilor i a gurii, înainte de reîntoarcerea la linia median a capului.
7.Membrele superioare i mâinile. Se trateaz fiecare membru superior pe rând. Se începe cu fa a
intern , mâinile în supina ie, apoi se lucr eaz pe antebra , cu mâna în prona ie. Se trac ioneaz degetele i
se trateaz punctul dintre police i index. În încheiere se scutur bra ele pentru ca mu chii s se relaxeze.
8. „Hara”. Cu ambele mâini se apas înconjurând abdomenul inferior în sensul celor de ceasornic,
apoi se apas u or sub coaste de pe o parte pe cealalt înainte de a coborî de-a lungul liniei mediane care
duce spre ombilic. În încheiere se relaxeaz „Hara” prin ap sare în „val”.
9.Fa a intern a membrelor inferioare. Coborând pân la picior se apas pe fa a intern a gambei,
apoi pe fa a anterioar a coapsei. Se mobilizeaz u or rotula i se exercit cu policele o presiune pe
punctul situat sub genunchi în timp ce cu cealalt mân se apas pe tibie. În încheiere se face flexia
plantar i dorsal a piciorului i se trece la tratamentul celuilalt picior.
Plan a meridianelor spatelui
Spatele, în structura sa, reflect starea energiei interne. Zonele pl mânilor, pericardului i cordului
sunt situate între omopla i. Meridianele stomacului i Trei Focare se g sesc în stânga
liniei mediane a
spatelui, ficatul i vezica biliar în dreapta. Meridianul splinei este situat într-o zon
îngust în dreptul
celei de-a XII-a vertebre dorsale. Durerile dorsale pot revela tulbur ri în func ioarea
regiunea sacrat unde face dou unghiuri înainte de a reap rea în regiunea superioar a
organelor
spatelui pentru a
corespondente. Rinichii i intestinele corespund regiunii lombare, iar sacrul corespunde
forma meridianul extern al vezicii, paralel cu primul. Meridianul intern are un efect mai mult
vezicii. care coboar de fiecare parte a coloanei vertebrale spre
Principalul meridian este cel al vezicii,
fizic, în timp
Indexul meridianelor este urm torul: V - Vezica urinar ; VB - Vezica urinar ; R –
ce meridianul extern ac ioneaz mai mult asupra psihicului i asupra emo iilor.
Rinichii; IS -
Meridianul vezicii
Intestinul sub ire; F – Ficatul; IG - Intestinul gros; S – Stomacul; TF - Trei focare;
stimuleaz nervii rahidieni, care sunt lega i de activitatea tuturor organelor interne.
SP – Splina; P –
Practic fiecare tsubo
Pericardul; C - Cordul ; VG - Vasul guvernor; P- Pl mânii; VC – Vase-concep ie.
(punct) al meridianului vezicii are influen direct asupra aliment rii cu energie Ki
(vital ) a altor
meridiane. Punctele situate în regiunea dorsal superioar ac ioneaz asupra pl mânilor i
a cordului.
Punctele situate în partea dorsal inferioar a spatelui ac ioneaz asupra meridianelor
digestiei, partea
diferite,
stâng fiind ap
legat, aer înc lzit,denisip,
în principal stomac,b iar
i de soare,
partea dreaptn mol.
de ficat i vezica biliar .
Regulilombar
Regiunea generale
e de aplicare: obligatoriu se aplic comprese
legat de rinichi, intestinul gros i intestinul sub ire, în timp ce sacrul e legat de vezic . Cu pu
reci pe frunte, ceaf , precordial; se
in practic ,
aplic înainte
examinând 2.2. MIJLOACE
starea de mas
coloanei AJUT
; suntTOARE
vertebrale KINETOTERAPIEI
iurmate de oadiacente
a musculaturii procedur este de r cire;
posibil nu
stabilirea
anumitor
se aplic mai multe proceduri
diagnostice ale func iilor interne.2.2.1.
calde
Termoterapie
Pentru
pe zi
început nu- Crioterapia
e necesar s se cunoasc exact
(decât cu
coresponden foarte mult
ele, fiind grij ); este foarte important
Termoterapia folose te ca factor terapeutic temperatura
suficient cu valoriîncuprinse
s se coboare lungul între 40-80vertebrale
coloanei 0 C cu medii
pentru a echilibra Ki – ul, r mânând
fe ei posterioare a gâtului i relaxând
supravegherea
bineîn
întraga
eles aten
musculatur
i
continu a pacientului.
a acestuia. În încheier e se face elongarea
coloanei cervicale. la reac iile partenerului. 43
Proceduri din cadrul termoterapiei
1. Baia cu aburi sau c ldur umed poate fi general sau par ial . Baia general se realizeaz într-
o înc pere sau dulap special. Se indic bolnavului s stea pe staun cu corpul în dulapul
special. L sându-
se afar doar capul. Se aplic comprese reci pe frunte, în jurul gâtului i precordial. La
început
temperatura cuprins între 38-400C, treptat temperatura cre te pân la 50-550C. Pacientul
a.durat scurt 3-5 minute se folosescpoate fi hidratat
ca proceduri preg titoare de înc lzire;
b.durat 10-15 minute folosite în cazul cu tulbur
ceai, rilor
ap de pentru
circulacreie;terea sudora iei. Baia de aburi se aplic pe o perioada de
c.peste 15 minute se administreazmaxim celor 30 cu minute
obezitate, în diabet zaharat, traumatisme posttraumatice
func ie de pacient i scop, astfel:
i reumatice.
Contraindicat la copii sub 12 ani, la cei cu debilitate fizic , anemii grave, hemoragii i persoane cu
vârste de peste 75 ani.
Baia par ial folosit în general la persoanele cu vârste de peste 75 ani const în învelirea corpului
sau a diferitelor segmente afectate cu un cear af fierbinte.
2.B i de aer cald sau c ldur uscat pot fi generale sau par iale. Se desf oar în acelea i
condi ii ca baia cu aburi. Durata b ilor de aer cald este cuprins între 10-20 minute, iar temperatura
aerului este cuprins între 60-1200C. Are acelea i indica ii i contraindica ii ca i baia de aburi dar nu
elimin transpira ia.
3.B ile de lumin se realizeaz într-un loc amenajat sub form de cilindru, semicilindru sau
hexagon prev zut cu 40 de becuri de 60 W i un tremometru. Pacientul este a ezat pe
un pat, taburet în
func ie de segmentul care va fi supus b ii de lumin . Temperatura aerului ajunge pân
4.B ile de soare reprezintla expunerea
60-800C. Pe par ial sau total a corpului la ac iunea direct a razelor
lâng rolul
solare. Atentemperaturii
ie, corpul aerului
trebuieapare
uns cu i rolul
solu radia
ii sauiilor
uleuriinfraro ii emise
speciale. Baiadedebecuri.
soare se începe în
prima zi cu 5 -
10 minute pe fiecare parte a corpului, dup care10-15 minute se retrage la umbr . Aceasta
se repet de 3
5.Sauna procedur cu aer foarte uscat, oriumiditate
în intervalul 2-9%, orar de 7-11 dimineat
temperatura 80-1000C. iSaunade la se
16,30-19
realizeazseara. Baia de soare este indicat
în toatecabin
într-o bolilede lemn de brad sau pin cu o suprafa de 10-40 m2 , aportul de c ldur
5maical/min
pu in T.B.C.,
i HTA, Cardiopatie ischemic sau cancer.
temperatura pielii cre te pân la 30-400C. În sauna finlandez se folosesc pietre încinse
care se umezesc
cu 1 litri de ap care se evapor . Aceasta d senza ia de c ldur umed care este mai
suportabil .
6.B i hiperterme de n mol. StratulUrmeazde n molflagelarea
de 7-10 mm tegumentului cu nuiele
la o temperatur foarte
de 470 C, elastice
timp dede20- mesteac m. Sauna este urmat de
30 minute. Gradientul termic esteunmare, dus rece conductibilitatea mic , transferul de c ldur spre tegument este
lent. ocul caloric este intens ceea ce cu duceo duratla aparide iaaproximativ 10 minute. Sauna
reflexului termocirculant. este indicat
N molurile la sportivi ca metod de sl
pot fi folosite
bire, la pacien
i în aplica ii deitampoane vaginale
7.Onc iunea cu n mol pentru înc lzirea
(ungere). Esteorganismului.
o litorale.
cur naturist Ea este contraindica
folosit pe litoral ilafolose
obezite cardiaci
mol lai obezi cu
prelucrat din lacurile Se aplic n molul pe tegument i se nexpune soare în
hipertensiune arterial .
ortostatism. Se
men ine n molul pe tegument pân î i schimb culoarea din negru în cenu iu, aproximativ
30 de minute
pân la o or , dup care se îndep rteaz n molul prin du sau baie în mare, urmat de
N molurile sunt utilizate în afec iunile
sechele ca i afec iuni ginecologiceînot, reumatismale;
cronice
alergare degenerative;
i subsauacute (inclusivortopedice preleziuni
sterilitate); i post operator;
de neuron motor
periferic; boli endocrinerihipofunc
8.Împachet ionale,
cu parafin rmi
ceSecteriperivisceritele;
pe loc.
pân
folosela te Înparafin
400C. finalafec
Existpacientul
iunimulte
alb
mai dermatologice.
se se
care odihne
metode te
tope dete lalaumbr
aplica i 44
65-800Cîntr-un
anume:duploccare
lini tit
se în jur de o or .
- metoda de pensulare pe regiunea dorit , într-un strat de 0,5-0,8 cm, cu o durat de 20 minute;
- metoda b ilor de parafin au o durat de 5-15 minute, membrul afectat se introduce într-un lichid
de parafin ;
- metoda fe ilor parafinate, se aplic ca i fe ile gipsate i se men in câteva minute;
- metoda man oanelor cauciucate (cu tava), parafina din tav se aplic pe regiunea afectate, durata
procedurii 20 minute.
Împachet rile cu parafin se aplic în orice afec iune far faz acut .
Termoterapia sub forma aplica iilor scurte de ghea pe tegumentul diferitelor p r i se nume te
crioterapie.
Aplica iile pot fi sub form lichid , solid sau gazoas .
Tehnicile folosite sunt:
a..Comprese reci, ac ionare prin conduc ie, temperatura apei fiind de 10C cu buc i de gheat în
ea. Durata de men inere a compresei 2-20 minute.
b.Imersia (scufundarea) unor p r i sau întregul corp în ap . Temperatura apei sub 40C. Durata
imersiei 20-30 minute.
c.Baia de membre, temperatura apei 2-30 C cu durat de 4-10 minute.
d.Masaj cu ghea în general indicat în refacerea circula iei, în combaterea durerii i în cazuri de
contuzii la sportivi.Durata masajului cu ghea variaz între 2 i 20 de minute
Flux de aer rece pe tegument sau spray rece (clorur de etil sau Kelen) folosit la sportiv în cazuri
de contuzii.
Efectele fiziologice ale recelui:
- produce vasoconstric ie; produce o hiperemie reactiv ; scade viteza de transmisie a influxului
nervos pe nervii motori musculari; produce inhibi ie nervoas periferic ; scade metabolismul celular i
tisular; cre te vâscozitatea pe structurile conjunctive de colagen; ceea ce contribuie la relaxare; afecteaz
dexteritatea – mi c rile de fine e.
Indica iile crioterapiei în func ie de efecte:
- efectul antispastic – se indic în orice leziune cranian sau cervical , în contracturi i spasm
muscular, în toate traumatismele acute în primele 15-20 minute;
- efectul antalgic - este folosit în dureri fasciculare, dureri musculare, în bursite, tendinite, în PSH
în faza acut , în bolile reumatismale adarticulare;
- efectul antiinflamator – la infec ii locale acute în primele 24 de ore, în combaterea edemului i a
durerii sau în orice inflama ie.
Contraindica ii
- în cazul persoanelor vârstnice; în afec iuni cardio-vasculare; în sindroame de neuron motor
periferic
2.2.2. Electroterapie
Curentul Galvanic
Curentul electric de frecven zero sau curentul continuu, poart numele de curent
galvanic.
Intensitatea curentului poate varia crescând de la valoarea zero a intensit ii pân la un
i descre teri au loc ritmic, curentul anumit
ia formanivel
unei curbe ondulatorii i se nume te curent variabil.
Mecanism de(curent continuu
producere: - prin ascendent) sau descrescând
mai multe metode, cele mai spre zero (curent
importante fiind: continuu descendent). Dac
- Propriet
metodelei chimice - elementul aceste
clasic de cre teri
producere a curentului continuu este "pila lui Volta";
ale curentului galvanic: electroliza, ionoforeza, electroforeza, electroosmoza, rezisten a
-tisular
metodesaumecanice;
rezisten a ohmic sau rezistivitatea tisular , valorile rezisten ei tisulare variaz în func ie de
-natura
metode termoelectrice;
esuturilor. 45
- senza ia înregistrat este în func ie de cre terea intensit ii curentului aplicat:
furnic turi - în ep turi - arsur - durere.
- la polul (+) se induce fenomenul de analgezie, datorat hiperpolariz rii celulei i sc
derii
excitabilit ii acesteia.
- la polul (-) se induce fenomenul de stimulare prin depolarizare a celulei i cre
terea
excitabilit ii acesteia.
B. asupra fibrelor nervoase motorii:
- la polul (-) se înregistreaz o sc dere a pragului de excita ie, înregistrându-se
acela i
fenomen de stimulare neuromotorie cu cre terea excitabilit ii.
C. asupra sistemului nervos central:
- efectele instalate sunt în func ie de polaritatea aplicat
- polul (+) aplicat cranial determin un efect analgezic, descendent,
- polul (-) aplicat cranial determin un efect stimulant, ascendent.
D.asupra fibrelor vegetative vasomotorii:
- vasodilata ie superficial i profund ,
- ac iune hiperemizant , de activare a vasculariza iei (vasodilata ie atât la nivelul
vaselor - stimulare simpatic sau parasimpatic
superficiale, cutanateale
Efecte terapeutice cât curentului
i la niveluigalvanic:
celor profunde, din straturile
analgezic, excitant,musculare)
stimulant, vasodilatator,
- eritemul cutanat.
trofic,
E.asupra
rezorbtiv,sistemului
echilibrantnervos
SNV. vegetative
Modalit i de aplicare: Galvanizarea simpl ; Baia galvanic par ial ; Baia galvanic
complet ;
Ionizarea
- sistem nervos: nevralgii, nevrite, pareze, galvanic
paralizii, (iontoforeza).
dezechilibre neurovegetative,
- aparat locomotor: mialgii, artroze, Indica ii ale galvaniz
reumatism rii: tendinite, bursite, epicondilite,
abarticular:
periartrite, artrite de faz stabilizat .
- aparat cardiovascular: arteriopatii stadiile I - II, boala varicoas stadiile I - II, HTA stadiile I - II.
- dermatologie: acnee, alergie, ulcere atone, deger turi.
Contraindica ii:
- leziuni de continuitate tegumentar , alergie, intoleran la curent galvanic, tumori benigne,
maligne, infec ii tegumentare, TBC cutanat, bolnavi febrili, boli organice
decompensate sau cu risc de
decompensare, pacien i purt tori de iimateriale
Curen în impulsuride osteosintez .
Întreruperea curentului continuu - cu ajutorul unui întrerup tor manual (primele
aparate) sau prin
reglare electronic (aparatele moderne) - realizeaz impulsuri electrice succedate ritmic
(singulare sau în
normoinervate. a. Terapia prin curen serii) iicu de
efect excitator.
joas frecven , stimularea contrac iei musculaturii striate
Caracteristici: form
Indica ii: tratamentul musculaturii abdominale hipotone, , amplitudine,
incontinenfrecven , durata vezical
a sfincterului impulsurilor (t) i a pauzei (tp), modula ia
i anal,
st ri dup traumatisme
Efecte acute
fiziologice lor.
ale aparatului
ale curentuluilocomotor,
galvanic:grupe musculare disfunc ionale din vecin tatea
celor denervate. A.asupra fibrelor nervoase
b. Terapia
senzitive:
musculaturii total denervate: forme de curenti
46 utiliza i;
- curen i progresivi Lapique cu durate de impuls între 100 - 1000 ms i frecven e cuprinse între 1 -
10 impulsuri pe sec.,
- curen i cu impulsuri trapezoidale - cu intensitate sta ionar ,
- curen i triunghiulari cu fronturi de cre tere liniare.
Modul de aplicare al electrostimul rii: - tehnica bipolar ; tehnica monopolar .
c. Terapia musculaturii spastice:
Indica ii: spasticitate în pareze, paralizii de origine cerebral , spasticit i consecutive
traumatismelor la na tere, leziuni traumatice cerebrale i medulare (cu excep ia paraliziilor spastice),
pareze spastice în scleroza în pl ci, hemipareze spastice dup AVC, boal Parkinson.
Contraindica ii: scleroz lateral amiotrofic , scleroza difuz avansat .
d. Stimularea contrac iei musculaturii netede: se realizeaz prin aplicarea de impulsuri
exponen iale (impulsuri unice sau serii de impulsuri) cu durat mare (sute de ms.), pauz mare i frecven
rar (un impuls la 1 - 4 sec.),
Curen ii diadinamici
Efecte fiziologice: analgetice, hiperemiante, trofice, resorbtive, dinamogene.
Indica iile curen ilor diadinamici:
aparat locomotor:
- st ri posttraumatice: - contuzii, entorse, luxa ii.
- întinderi musculare,
- redori articulare,
- afec iuni reumatice: - artroze reactivate, artrite, mialgii,
manifest ri abarticulare;
- tulbur ri circulatorii periferice - acrocianoz , boal varicoas , st ri dup deger turi sau
arsuri, arteriopatii periferice obliterante.
- aplica ii segmentare vizând zonele neuro - reflexe în suferin e cu
patogenie
neurovegetativ ale stomacului, colecistului, colonului, astm bron ic.
Contraindica ii: fracturi certe sau suspecte, nu se aplic pe regiunea precordial ,
escoria ii, pl gi,
leziuni dermatologice, alergii la diferite substan e decelate anamnestic, evitarea
regiunilor în care sunt
încorporateCurentulpieseelectric
metalice de osteosintez
de medie frecven , endoproteze, sterilete, nu se aplic în st ri
de tratat; electrozi pentru ochi, tip masc ; electrozi inelari, toracici; electrozi palmari
Dup Gildemeister i Weyss, curen hemoragice
ii de medielocale,frecven prezint frecven e cuprinse între 1000 –
pentru suprafe e
tromboze
100.000 Hz. venoase
Curentul superficiale
de medie ifrecven
profunde, în menstrua
tip NEMEC ie i uter
utilizeaz dougravid, se curen
surse de evit zonele
i de
mari; electrozi cu vacuum
cu pierderea
medie frecven ,
Indica ii terapeutice: traumatologie (contuzii, entorse, luxa ii, fracturi, hematoame
sensibilit
decala i cuii 100
termice.
Hz. Efectele terapeutice maxime sunt localizate la nivelul de încruci are a
posttraumatice);
celor dou surse (artrite, artroze, reumatism abarticular: tendinite, bursite, entezite,
reumatologie
de medie
fibromialgii);frecven , de amplitudini constante dar cu frecven diferit - 100 Hz.
neurologie
Efectele fiziologice
(nevralgii, nevrite, pareze, ale curenparalizii);
ilor de medie frecven
afec iuni : excitomotor,
vasculare vasodilatator,
( arteriopatii trofic,
periferice stadiul
Tipuri de electrozi: - electrozi placresorbtiv,
I; electrozi
– II, varice punctiformi cu diametrul de 4 mm, pentru zone mici
decontracturant, analgetic,
stadiul I-II); ginecologie parasimpaticoton,
( anexite, metroanexitesimpaticolitic.
nespecifice); gastroenterologie: - dischinezii
Modalit
biliare, boali de aplicare: interferen a plan ; interferen a spa ial
ulceroas , enteropatii func ionale);
Contraindica ii: leziuni dermice de continuitate, infec ii, procese inflamatorii purulente,
st ri
febrile, implante metalice, tumori benigne, maligne, tuberculoz
47 , aplica ii pe aria precordial .
Curentul electric de înalt frecven
Aplicarea terapeutic a câmpului electric i magnetic de înalt frecven i a metodelor
electromagnetice (unde decimetrice de 69 cm i microunde de 12,25 cm) cu frecven
e peste 300 KHz
reprezint terapia cu înalt frecven . Curen ii de înalt frecven sunt curen i alternativi
cu o frecven
a. Undele scurte
Curentul de înalt frecven cu lungimi de und cuprinse între 10 i 100 m i frecven cuprins
medie mai- 100
între 10 MHz mare
MHzde 500.000
reprezint undeleoscila ii/mai
scurte. Se sec.
numesc unde decametrice.
Propriet i ale curen ilor de înalt frecven .
- frecven foarte mare,
- produc importante fenomene capacitive i inductive,
- produc energie caloric (utilizat în terapie),
- înc lzesc puternic corpurile metalice i solu iile electrolitice,
- transmit în mediul înconjur tor, la distan e foarte mari unde electromagnetice de
frecven aceea i
cu a curentului care le-a generat.
Efectele fiziologice ale curen ilor de înalt frecven : nu au ac iune electrolitic i
electrochimic
(nu produc fenomene de polarizare; nu provoac excita ie neuromuscular ; efecte calorice
de profunzime
f r a produce leziuni cutanate; efecte metabolice: cre te necesarul de O2 i de substrat
nutritiv - tisular,
efecte asupra sistemului nervos: - SNC - efect sedativ
cre te catabolismul;
- SN periferic efecte asupra circula
- excitabilitate crescutiei:
. hiperemie activ , vasodilata ie general , sc
derea tensiunii
- efecte musculare: scade tonusul muscular pe musculatura hiperton ,
arteriale,
- cre te capacitatea imunologic a organismului,
- efect terapeutic deviat din ac iunea c ldurii: - hiperemizant, analgetic, miorelaxant -
antispastic,
activarea metabolismului.
IndicaModalit i de aplicare: metoda în câmp condensator i metoda în câmp inductor
ii generale:
- reumatologie: - reumatism degenerativ, reumatism inflamator cronic, reumatism abarticular,
sechele posttraumatice
- neurologie: - SN periferic - nevralgii, neuromialgii, unele nevrite, pareze i paralizii,
- SNC - unele cazuri de scleroz în pl ci, sechele dup poliomielit , mielite i
meningite.
- aparat cardiovascular: - angine pectorale f r form de afectare miocardic sau insuficien
cardiac , tulbur ri ale circula iei venoase periferice ale membrelor.
- aparat respirator: - bron ite cornice, sechelele pleureziilor netuberculoase, pleurite, astm bron ic
între crize.
- aparat digestiv: - spasme esofagiene, gastroduodenale, intestinale cu caracter func ional,
constipa ii cronice, diskinezii biliare.
- aparat urogenital: - hipertrofii de prostat , colici -nefretice,
- ginecologie: epididinite,
metroanexite, unelecronice,
parametrite nefritesterilit
acute i cu
secundare, unele mastite.
anurie. - ORL: - sinuzite, rinite cronice, faringite, laringite, otite externe, catarul oto - tubular.
- oftalmologie: - orgelet, iridociclite.
- stomatologie: - dureri postextrac ii dentare, gingivite.
- dermatologie: - furuncule, panari ii, abcese ale glandelor sudoripare (hidrosadenite)
- endocrinologie: - deregl ri ale hipofizei, tiroidei,
48 suprarenalei.
b.Diapulse
Terapia cu înalt frecven pulsatil generat de aparatul DIAPULSE furnizeaz curen i de înalt
frecven cu urm toarele caracteristici: frecven de 27,12 MHz, lungimea de und de 11
m, durata unui
impuls de 65 s, impulsurile sunt separate de pauze de 25 s, mai mari decât durata
impulsului,
i 975 W. frecven a
impulsurilor
Efecte biologice importante: - echilibrarea este dozat
pompelor ioniceîn 6membranare
trepte: 1- 6, intensitatea
celulare, energiei ide lucru a aparatului este
echilibrarea
stimularea nivelelor energetice celulare, cuprinsstimularea
între 293 metabolismului celular - faza anabolic , stimularea
ap r rii nespecifice, efect antialgic, efect antihemoragic, accelerarea circula iei capilare, efect antispastic
pe musculatura neted .
Indica ii: aparat locomotor: (fracturi, algoneurodistrofie, reumatism cronic degenerativ, reumatism
abarticular, bursite, tendinite, tenosinovite, capsulite, entezite, reumatism inflamator;
aparat
cardiovascular (arteriopatii periferice, ulcere varicoase); aparat respirator (bron ite acute,
faringite acute;
aparat digestiv (gastroduodenite acute, ulcere gastroduodenale, colite, rectocolit
ulcerohemoragic ;
aparat urogenital
Contraindica (cistite acute,
ii: - purt toriipielonefrite
de stimulatoracute, inflama ii pelvine nespecifice ORL: -
cardiac.
sinuziteUltrasunetul
acute,
Urechea uman percepe sunetele asinuzite cronuce
c ror limit superioaracutizate);
de percepstomatologie
ie este de cca (gingivite,
20000 oscilastomatite,
ii/ poiree alveolar );
dermatologie (escare,
secund . Vibra iile mecanice pendulare - reprezentând sunetul - ce dep esc aceast limit
ulcere de
poart decubit, leziuni de continuitate, cicatrice hipertrofic , arsuri, celulite).
numele
de ultrasunete (au o frecven apreciat la 50000 Hz - 3000000 Hz). Ultrasunetele
Mecanisme de producere: procedee furnizatemecanice,de procedee
aparatele
magnetice, procedeul piezoelectric.
Efecte fiziologice ale ultrasunetului:folosite în fizioterapie au o frecven cuprins între 800 - 1000 Hz.
- analgetice - realizate prin intermediul SNC, efect miorelaxant, ac iune hiperemiant , activarea
circula iei sangvine, ac iune asupra SNV, inhibarea ac iunii glandei hipofize, efecte fibrolitice (legate de
fenomene de fragmentare i rupere tisular ), efecte antiinflamatorii, ac iune vasomotoare i metabolic .
Indica ii generale:
- afec iuni reumatismale: - reumatism degenerativ, reumatism inflamator cronic, reumatism
abarticular.
- traumatologie:- fracturi recente, întârzierea form rii calusului, contuzii, entorse, luxa ii,
hematoame, posturi vicioase, scolioze, deform ri ale piciorului.
- dermatologie: - cicatrici cheloide, pl gi atone, ulcere trofice ale membrelor.
- afect ri ale esutului de colagen: - fibrozite, dermatomiozite, sclerodermie, retrac ia aponevrozei
palmare Dupuytreu.
- neurologie: - nevralgii i nevrite, sechele nevralgice dup herpes Zoster, nevroamele
amputa iilor, distrofie muscular progresiv , sindroame spastice i hipertone.
-Contraindica
afec iuni circulatorii: - arteriopatii
ii: procese obliterante,
inflamatorii acuteboala Raynoud.
cu supura ii, manifest ri acute ale afec iunilor
-reumatice,
afec iuni dinafec
cadrul medicinii interne,
iuni cu tendin e la hemoragii, procese neoplazice, prezen a pieselor metalice intratisulare,
-implant
ginecopatii.
de pace-maker
Contraindica ii: cardiac, ciclu menstrual i sarcin .
Contraindica cutanat
sensibilitate ii generale:
, tulbur
modific
ri de coagulare
ri tegumentare,
sangvindiverse
, fragilitate
afec iuni
capilar
cutanate,
, st ri generale
tulbur ri49
alterate,
de ca exii,
Contraindica ii speciale: aplicarea ultrasunetelor pe zone corespunz toare unor organe i esuturi
precum: creier, m duva spin rii, ficat, splin , uter gravid, glande sexuale, pl mâni,
cord i marile vase,
aplica ii pe zonele de cre tere ale oaselor la copii i adolescen i.
Fototerapia
Fototerapia sau "terapia cu lumin " reprezint utilizarea ac iunii asupra organismului a energiei
radiante luminoase. Ea poate fi: - natural (lumina solar ), artificial (furnizat de spectrele de iradiere
emise în anumite condi ii de corpurile înc lzite). Utilizarea luminii în scop terapeutic = helioterapie.
Propriet ile fundamentale ale luminii:
- propagarea rectilinie într-un mediu omogen, reflexia luminii este reîntoarcerea ei în mediul din
care provine, raza reflectat fiind în acela i plan cu raza incident ; unghiul de reflexie egal cu unghiul de
inciden ,
- refrac ia este devia ia pe care o sufer raza de lumin la trecerea ei prin suprafa a de separare a
dou medii cu densit i diferite,
- lipsa perturba iei reciproce (când fasciculele se intersecteaz , ele se propag independent),
interferen a este fenomenul de "compunere" a undelor luminoase cu aceea i direc ie de propagare (bande
luminoase i întunecate),
- difrac ia este fenomenul de curbare a traiectoriei luminii în regiunea umbrei geometrice,
polarizarea este dependen a intensit ii razelor luminoase reflectate fa de orientarea planului de
inciden .
Mecanism de producere:
Emisiunea de energie de c tre corpuri se face prin:- incandescen , luminescen . Cele dou teorii
asupra naturii luminii sunt: teoria ondulatorie i teoria corpuscular , fotonic sau cuantic . Radia iile
luminoase propriu - zise, care fac obiectul fototerapiei sunt:
- radia iile infraro ii,
- radia iile vizibile,
- radia iile ultraviolete.
Radia iile infraro ii (RIR)
Sunt denumite i radia ii calorice, având lungimi de und cuprinse între 0,76 - 50 micrometri .
Mecanism de producere: sunt emise de corpuri incandescente, de gaze aduse la luminiscen prin
desc rc ri electrice în terapeutic se folose
Efectetefiziologice:
urm toareaac clasificare:
iune caloric (cu cât lungimea de und este mai scurt , cu atât ac iunea
1. RIR
caloric este cu lungimi de und cuprinse între 0,76 m i 1,5 m - sunt penetrante în func ie
maideprofund ), vasodilata ie arteriolar i capilar (eritem caloric), edem u or al stratului
pigmenta ie, gradul de inhibi ie, temperatur i doz ,
mucos,
2.RIR
edema
tumori în cutoate
ierea lungimi de dermice,
papilelor und
stadiile cuprinse
evolutive întreii 1,5
infiltra m i 5 m,perivasculare,
(pre/postoperator),
leucocitare absorbite deactiv
tuberculoza epiderm st iriderm,
cre ,terea debitului
febrile,
3.RIR cu lungime
sangvin, cre terea
fenomene de und mai mare de 5 m, absorbite numai la suprafa a tegumentului.
inflamatorii acute,
metabolismului localreumatism
i îmbun tarticular
irea troficit
acut,ii, insuficien
activarea glandelor
cardio - respiratorie,
sudoripare, influen
insuficien
eaz
termina iile,
coronarian
nervoase
tulbur ri de
cu calmarea
ritm cardiac,
consecutiv
suferina enevralgiilor.
venoase ale membrelor – tromboflebite, tromboze,
varice,
Mod decalcifierea
aplicare: B i de lumin general , aplica ii în spa iu deschis.
de
În spa
nevralgii,
iu deschis:
mialgii,
afec tendinite,
iuni localecatarele
înso
progresiv
Indica
ite cutanate,
de
ii ale
edeme
a pere
terapiei
subacute,
ilor
inflamatorii
cu
arteriali:
RIR:cronice
ateroscleroz
i staz ale
superficial
mucoaselor,
. , diferite
50
pl gi
tipuri
postoperatorii,
În spa iu închis: boli cu metabolism sc zut: obezitate, hipotiroidie, boli reumatismale degenerative,
diverse neuromialgii, intoxica ii cronice cu metale grele,
afec iuni inflamatorii cronice i subacute ale
organelor genitale, afec iuni cronice ale aparatului respirator.
Contraindica ii: nu se aplic imediat dup traumatisme,
Radia iile ultraviolete (RUV)
Radia ii cu lungimi de und cuprinse între 0,01 - 0,4recente,
hemoragii risc
m. În terapie de hemoragie
se utilizeaz doar cele cuprinse
gastro - intestinal , inflama ii acute, supura ii, boli i st ri febrile.
între 0,18 – 0,4 m.
Efecte fiziologice: vasodilatator (eritem), pigmenta ia cutanat , exfoliere cutanat ,
producerea
vitaminei D, efect desensibilizant antialergic, efect antialgic, efect de stimulare a
Mod de aplicare: Iradieri generale, iradieri locale: efect
electropoiezei,
Indica ii generale: bactericid, virucid, efect psihologic, resorb ia edemelor superficiale, stimularea
- dermatologie: - alopecii, pelad , catabolismului
psoriazis, acnee, cicatrici
i suda iei. cheloide - iradieri de 1 - 2 s pt mâni,
eczeme (stadii subacute, cronice), furuncule i furuncul antracoid, deger turi, eritemul pernio, herpes
zoster (Zona), lupus vulgaris, ulcere cutanate, ragade mamelonare, piodermite, prurigouri, micoze
cutanate.
- pediatrie: - rahitism, spasmofilie, astm bron ic, debilitate fizic , craniotabes.
- reumatologie: - artrite reumatoide, artroze, periartrite, nevralgii, sindrom AND.
tuberculoz
- alte afec iuni: - sindroame neurovegetative, tulbur ri endocrine, afec iuni ORL, afec iuni
obstetrico - ginecologice.
Contraindica ii: tuberculoza pulmonar activ , neoplazii, ca
exii de orice cauz , inani ia,
cardiopatii decompensate, insuficien cardiac , insuficien e
hepatice i cu
Terapia renale,
laser st ri hemoragice,
LASER reprezint ini ialele pentruhipertiroidia,
LIGHT AMPLIFICATIONdiabetby zaharat,
STIMULATED pacien i nervo
EMISSION of i i iritabili,
RADIATION, adic AMPLIFICAREA LUMINII prin EMISIE STIMULAT de RADIA IE.
sarcina,
Lumina lasertulbur ri demonocrom
este complet pigmentare,
, prezint hipertensiune
o singur lungime de und , complet
arterial
coerent , consecutiv , fotosensibilit i cutanate solare.
absolut orientat , undele laser fiind perfect identice în timp i spa iu.
Parametrii fizici de baz în laseroterapie: lungimea de und , puterea, frecven a,
musculare constituite, miozita calcar posttraumatic , entorse, luxa ii, tendinite
densitatea
Efecte ale terapiei cu laseri atermici: de
analgetic, miorelaxant, antiinflamator, trofic, resorbtiv,
posttraumatice,
putere
bactericid, virucid.
axonotmesis, arsuri; dermatologie (dermitele acneiforme, eczeme, herpes simplex,
Indica ii terapeutice ale laserilor atermici: traumatologie ( fracture, rupturi musculare, hematoame
herpes zoster,
psoriazis); O.R.L.( amigdalite, faringite, sinuzite, tinitus); Stomatologie (gingivite,
peridontite, nevralgii
dentare, stomatite aftoase); Reumatologie (poliartrit reumatoid , spondilit anchilozant ,
artroze,
pl gi atone, deger turi, eczeme, eriteme tendinite,
actinice,
bursite);
radiodermite,
Neurologiecicatrici
( nevralgie
vicioase,
trigeminal
tulbur
, pareze,
ri ale circula
nevrite).
iei
periferice,
A. Contraindica
B.
st riContraindica
spastice
ii absolute:
ale
degenerative,
iiviscerelor
relative:
iradierea
Contraindica
pacien
abdominale.
iradierea
direct
i cutumorilor
aafec
ii:globilor
iuni psihice
maligne
oculari–sau
epilepsii,
cu poten
risc deial
sindroame
inducere
maligne,51
nevrotice
st
a riretinopatiei
febrile.
Pacien i cu mastoz chistic , hipertiroidism, pacien i sub tratament steroidian, sarcin , pacien i cu
implanturi cohleare.

Terapia prin câmpuri magnetice de joas frecven


Un câmp magnetic este produs de un curent electric sau de un câmp electric.Câmpul
magnetic
produs de un curent electric prezint aceia i parametri fizici caracteristici curentului
electric
Aparatul MAGNETODIAFLUX generator.Intensitatea
este un produs românesc, câmpului magnetic
alc tuit - densitatea
dintr-un generatorliniilor
de câmpde for magneric - se m soar
în T (tesla),
magnetic de joas frecven , trei bobine i cabluri aferente, având urm torii parametrii:
în subunit i mT (militesla).
- frecven de 50 i 100 Hz,
- intensit i fixe: - 4 mT bobina cervical ,
- 2 mT bobina lombar ,
- 20- 23 mT bobina localizatoare.
Efectele terapiei cu câmpuri magnetice de joas fregven - MAGNETODIAFLUX -
A. Formele continue nemodulate: efect sedativ, efect simpaticolitic, efect trofotrop.
B. Formele întrerupte: efect excitator, efect simpaticoton, efect ergotrop.
Alegerea formelor de aplicare - continuu, întrerupt, sunt în func ie de afec iunea de baz , tipul
constitu ional i reactivitatea neurovegetativ individual , bioritmul subiectului.
Indica iile terapiei prin câmpuri magnetice de joas frecven :
A. Afec iuni reumatismale: reumatism cronic degenerativ, reumatism abarticular, inflamator.
B. Sechele posttraumatice: pl gi, contuzii, hematoame musculare, entorse, rupturi
musculotendinoase, postfracturi, consolidarea fracturilor.
C. Afec iuni neuropsihice: nevroze, distonii neurovegetative, hemiplegii, paraplegii, boala
Parkinson.
D. Afec iuni cardiovasculare: boli vasculare periferice func ionale ( boala Raynaud, sindromul
Raynaud, acrocianoza); boli vasculare periferice organice (trombangeita obliterant , ateroscleroza
obliterant a membrelor, arteriopatia diabetic )
E. Afec iuni respiratorii: astm bron ic, bron it cronic .
F. Afec iuni digestive: gastrite cronice, ulcere gastroduodenale cornice, tulbur ri de motilitate
biliar .
G. Afec iuni endocrine: diabetul zaharat tip II, hipertiroidia.
H. Afec iuni ginecologice: dismenoreea, metroanexite cronice nespecifice, cervicite cronice
nespecifice, tulbur ri de climax i preclimax.
Contraindica iile terapiei prin câmpuri magnetice de joas frecven : purt torii de stimulatori
cardiaci, sindroame hipotensive, ateroscleroza cerebral avansat , st ri hemoragice, anemii, boli
infec ioase, st ri febrile, insuficien e: renal , hepatic , cardiac , pulmonar , psihoze, epilepsie, sarcin .
administrare, a apei pe piele, în scopul cre terii rezisten ei organismului, normaliz rii
func iilor sale 2.2.3. Hidroterapia
Hidroterapia este o metodalterate
fizioterapeutic , care
i combaterii utilizeaz
anumitor aplicarea,
manifest ri din sub diferite
patologia umanforme
. de
Principalele proceduri hidroterapeutice sunt reprezentate de :
- fric iuni i sp l ri; comprese; cataplasme; împachet ri; b i; du uri, afuziuni.
Toate procedurile din cadrul hidroterapiei este indicat s fie efectuate înainte de mas
fii
un prosop înmuiat în ap cald sauobligatorie
rece. Se îmbin
evitareaîncongestiei
acest fel accapului
iunea cumulat
prin udareaa excitan
fe ei sauilor
folosirea
termiciunei
i comprese reci pe
Fric iunileceea
mecanici, suntceproceduri
d o reac ie
hidroterapeutice
vascular
frunte.rapid care
i intens
constau
. Dup înterminarea
fric iuneaprocedurii,
unei regiunizona
52 ale friccorpului
ionat secu
acoper cu un cearceaf. Fric iunile se pot efectua cu ap cald , rece sau cald
alternativ cu rece. Dup
suprafa a pe care se ac ioneaz , fric iunile sunt par iale (doar pe anumite suprafe e ale
corpului) sau
complete. În ultima eventualitate, procedura hidroterapeutic se execut succesiv într-o
anumit ordine:
picioare, spate, torace, abdomen, mâini. Pe m sur ce se execut fric iunea pe o anumit
regiune, restul
corpului este învelit în cearceaf, pentru a se împiedica pierderile de c ldur
suplimentare. Fric iunile
par iale sunt indicate în st ri febrile (procedur repetat de 3-6 ori pe zi) insuficien
circulatorie
periferic , pareze i paralizii, astenie, surmenaj, convalescen dup boli febrile,
reumatrism degenerativ
(pentru a preveni recidivele), bron it cronic i staza pulmonar .
Indica iile acestora rezult din ac iunea lor asupra organismului : intensitatea
metabolismului,
ameliorarea func iei aparatului cardiovascular, exitarea sistemului nervos. Din astfel de
considerente,
fric iunile complete se prescriu în tratamentul obezit ii i al unor complica ii ale acesteia.
Sp l rile reprezint proceduri hidroterapeutice prin intermediul c rora se realizeaz
excitarea
pielii, doar prin stimuli termici. Ele constau din înmuierea în ap a unui prosop i sp larea
unor regiuni ale
corpului. Zonele respective sunt terse la sfâr itul procedurii i acoperite pân se înc lzesc. Au
indica ii în
st rile febrile, psihastenie, surmenaj, pareze i paralizii.
Compresele sunt proceduri hidroterapice care constau în învelirea unei p r i sau a
întregii
suprafe e a corpului cu o es tur umed , acoperit la rândul ei cu alta, r u conduc toare
de c ldur , în
scopul de a men ine cât mai mult timp reac ia ini ial . Compresele se pot aplica pe
cap, pe gât, torace,
abdomen, trunchi, picioare, degete, etc. În func ie de temperatura apei folosite,
compresele sunt reci sau
calde.
Cataplasmele sunt procedee hidroterapice care constau în aplica ii locale cu diverse
substan e
umede, ce au temperaturi variabile. Ac iunea lor este asem n toare compreselor, îns ,
datorit asocierii
excita iei chimice (de inute de substan a aplicat pe piele), efectele sunt mai pronun ate.
În func ie de materia întrebuin at cataplasmele sunt de mai multe feluri:
1.cele care folosesc plantele medicinale, se ob in prin fierberea acestora
2.cele cu t râ e, tarâ ele se fierb se storc i se introduc într-un s cule
3.cele cu f in de mu tar se ob in prin amestecul acesteia cu apa u or c ldu pân de
formeaz o
past , care se introduce într-un s cule i se aplic pe regiunea bolnav . Se înl tur când
pielea se
înro e te sau când apare senza ia de arsur . Cataplasmele au ac iune antispastic , revulsiv
i resorbitiv .
Principalele lor indica ii terapeutice sunt: durerile musculare i articulare, nevralgiile,
inflama ii acute i
cronice ale organelor abdonimale i toracale, spasmele musculare.
Împachet rile sunt procedeele care contau în învelirea unei p r i a corpului sau a
întregului corp
într-un cearceaf umed, peste care se aplic o p tur . Ini ial, în regiunea interesat se
produce o exita ie
53
agita ie.
B ile complet calde se pot face pe o durat de pân la 15 min. Ele duc la cre terea
temperaturii
organismului, excitarea sistemului nervos central i a aparatului cardio-vascular, cât i la
accentuarea
metabolismului. Efectele b ii calde pot fi completate atunci când se execut în ap
diferite mi c ri (ale
mâinilor, picioarelor , coloanei vertebrale) sau când se asociaz masajul sudacvatic al regiunii
bolnave.
Indica iile acesteia sunt : artritele cronice, spondilita anchilopoietic , anchiloze dup
traumatisme,
rigiditate muscular , pareze, paralizii. Uneori, baia se poate face în c zi speciale, în
care apa circul în
curent lacontinuu
i st ri febrile. Sunt contra indicate bolnaviii cu
subinsuficien
presiune. cardiac
Aceasta, arterosleroz
imit într-o ,oarecare m sur
i psihoze cu , b ile efectuate în
apele curg toare
al c ror efect de vioiciune, vitalitate i reînprosp tare a organismului este deja cunoscut.
Durata îmb iere este de 10 min i temperatura apei între 20 - 30 C. Este indicat în toate st
rile de
sc dere a for ei fizice i intelectuale, în neurastenie, constipa ii cronice simple, etc. Un
alt mijloc de
efectuare al b ii este reprezentat de cre terea progresiv a temperaturii acesteia. Se începe
de obicei de la
350 C pîn la 40-450 C , pe o durat de 15 - 60 minute. Aceast procedur determin o puternic
sudora ie,
motiv pentru care este indicat în intocxica iile cronice. Se recomand deasemenea în
obezitate, artroze,
nevralgii, artrite cronice.
B ile cu ap simpl pot fi efectuate i pe por iuni limitate ale corpului. Durata b ilor cu ap
rece
este de 1-5 minute i a celor calde de 10-20 minute. Se utilizeaz frecvent b i cu temperatura
accendent .
Baia de mâini, efectuat cu ap cald , se indic în angina pectoral , arteroscleroza
incipient ,
hipertensiunea arterial i artrite cronice ale membrelor superioare.
Baia de picioare efectuat cu ap rece, se indic în congestiile cerebrale (datorit
paralelismului
vasomotor între vasele membrelor inferioare i cele ale creierului) migrene, piciorul plat
dureros, pareze
ale membrelor inferioare.
B ile calde ascendente la membrele inferioare se recomand în angina pectoral ,
arteriopatii
obliterante periferice, nevralgie sciatic , spasme musculare i artroze ale picioarelor.
B ile de ezut au o importan particular în tratarea diverselor afec iuni din aceast
regiune a
corpului. Cele reci (pân la 20 C), se recomand în constipa ii sigmoidiene i hemoroizi iar
cele calde în
anexite cronice, apendicite cronice, endometrite cronice, cistite, prostatite cronice,
colici renale,
dismenoree, artroze ale vaselor bazinului,etc.
B ile de ezut alternante, prin propriet ile lor stimulante i tonifiante asupra musculaturii
pelviene, se recomand în prolapsul uterin, atonii uterine, constipa ii cronice simple.
B ile medicinale se pot face cu substan e chimice anorganice i cu plante medicinale.
Dintre substan ele chimice anorganice cele mai întrebuin ate sunt sarea, sulful, s rurile de
potasiu,
sublimatul i sulfatul de fier. Ca plante medicinale se folosesc mal ul, florile de fân,
plantele aromatice,
extractele de brad, coaja de castan i stejar, mu tarul,etc. B ile cu extract de brad, plante
aromatice i flori
de fân, ac ioneaz prin uleurile eterice pe care le con in i excit termina iile nervoase din
54
Du urile c ldu e (25 – 300 C) au un efect calmant i î i g sesc utilitatea în st rile de
agita ie.
Du urile fierbin i (peste 400 C) de durat scurt , sunt excitante, stimulând sistemul
nervos, musculatura
scheletic i metabolismul. Du urile alternative combin efectele de scurt durat ale du
urilor calde i
reci. Datorit ac iunii lor puternic excitante sunt folosite în astenii fizice i psihice,
insomnii, st ri de
isterie.
Du ul sco ian este un procedeu clasic de hidroterapie a c rui utilizare a trecut cu
succes proba
aspr a timpului, contribuind s r mân un excelent mijloc în tratarea unor afec iuni ca
obezitatea, st rile
depresive, parestezii, constipa ia cronic aton , astenia fizic i psihic , lombosciatic
cronic . Acest du
const în proiectarea în jet plin al apei de la o distan de 3 m, la temperaturi 30-40 C timp
de 10-15 sec.,
apoi 10 sec. la temperatura de 10-15 C. Acest ciclu se repet de 2-4 ori.
Du ul cu abur reprezent o variant hidroterapeutic cu indica ii pe regiuni limitate ale
corpului,
folosindu-se în
Du urile sunt proceduri hidroterapeutice vapori
care deapaapsubsupra
form înc delzijet,
i sub presiune timp
la temperaturi de 3-5 minute. Acest
i presiuni
procedeu
diferite, este se poate
îndreptat asupra organismului. Se beneficiaz astfel de combina ia dintre
combina
excitantul cu termic masajul local care se face în timpul aplic rii du ului. Efectele
hiperemiante
cu cel mecanic, ceea ale pielii
ce msunt
re te eficien a procedurii.
foarte
Du urile marcante.
generale Du reciul (10
cu –aburi se în
150 C), întrebuin
ploaie, eaz în dureri
pe durat scurt musculare, spondiloze
de 30 -90 secunde, sunti
spondilite
folosite în
esutul adipos)anchilopoietice,
scopul
cât i prevenirea amenoree
infec iilori acute
înt ririi organismului, oligomenoree.
maiale
ales a sistemului
c ilor nervos i a musculaturii scheletice.
respiratorii superioare.
Du ulrecomandate
Sunt subacvatic este o combina ie între baia complet i efectuarea unui masaj cu un
jet
în stderi ap
de epuizare fizic sau psihic , neurastenii, obezitate (du urile reci cresc mobilitatea gr
subacvatic.
simulor din Are o ac iune deosebit de reconfortant , creând celui care l-a practicat o
stare de bun
dispozi ie i tonifiere.
Se recomand în spondiloze i spondilite anchilopoietice, nevralgii, sechele dup fracturi,
lucsa ii,
entorse, constita ii cronice simple i dureri musculare.
Afuziunile sunt procedee hidroterapeutice care constau în proiectarea unei coloane de
ap de
obicei rece, f r presiune, asupra unor suprafe e mai mult sau mai pu in intinse ale
organismului. Se
influien eaz pe aceast cale circula ia sângelui, respira ia, tonusul muscular i sistemul
nervos.
Procedurile se efectueaz repede i nu trebuie s dureze mai mult de un minut.
estetice,
Afuziuneasanogenetice,
piciorelor este igienice
indicat
i tonifiante
în dureri asupra
de cap psihicului
datorate unor
uman.tulbur
Acestea
ri circulatorii
sunt ob
cerebrale,
inute numai dac
pareze i paralizii
procedura hidroterapic
ale musculaturii
este practicat picioarelor,
judicios i metodic.
picioare plate dureroase, varice, senza ia
de
B ile
amor cu ealabur sunt contraindicate în urm toarele afec iuni: hipertensiune arterial , afec
furnic turi, alternan a de cald cu rece la nivelul picioarelor, sindrom posttrombotic.
iuni
pulmonare
Afuziunea bra cronice
elor i(bron
spatelui
it cronic
se practic
, astmîn bron
caz de ic astenie
în criz fizic
, emfizem
i psihicpulmonar,
, atrofii
musculare
pneumoconioze, etc.),
scolioz , constipa
insuficien renal cronic
ie cronic
, hepatite
simpl cronice
(aton ) ii tendin
ciroze,a la
cardiopatii,
infec ii acute
boli repetate
psihice, laboli
nivelul
de piele,
c ilor
respiratorii
ca ec ie etc.
superioare.
Este recomandat ca în zilele de epuizare fizic sau psihic ca i dup ingestia unor mese
copioase,
Un procedeu b ile cuhidroterapeutic aparte îl reprezint cura lui Kneipp. Aceast metod
terapeutic
abur s fie evitate. Se recomand ca aceste proceduri s se fac progresiv, pentru a
const înoalergarea
realiza prealabilcu picioarele goale, pe o paji te înverzit acoperit de roua dimine ii. Aceste
aler g ri se
adaptare a organismului la suprasolicitarea impus de baia cu aburi. Dup ie irea din baie, se
fac du
face gradat
la o în func ie de vârst , de temperament fizic i de starea general a
organismului.
temperatur potrivit
Se începe
sau chiar
prin rece, ori se prefer efectuarea
55 unor mi c ri de înot într-o pi cin .
edin e scurte de 10-15 min, care sunt prelungite în mod treptat pân la o or . Nu trebuie minimalizat i
faptul c prin intermediul curei lui Kneipp se produce o c lire a organismului, datorit angren rii acestuia
în practicarea de mi care fizic în mediul natural ambiant.
Dup cum se cunoa te, efortul fizic are nenum rate efecte benefice asupra îmbun t irii st rii de
s n tate.
Exerci iul fizic în ap are efecte deosebite asupra organismului respectiv: diminu
durerea i
spasmul (contractura muscular ); relaxare general i local ; men in sau cresc
amplitudinea mi c rii
articulare; reeducarea musculaturii deficitare: cre tere de for muscular , de tonus
Avantajele exerci iului fizic în ap muscular, cre tere de în bazin sau piscin sunt: desc rcarea de
(hidrokinetoterapia)
greutate a corpului; c ldura rezisten apei; folosirea
i coordonare muscularfor ei hidrostatice
; reeducarea ortostatismuluidei împingere
a mersului; permitde activit
jos în
sus a corpului; i recreative
particulare i generale; rol biotrofic i de activare a circula iei; redresare psihic .
utilizarea turbulen ei apei pentru exerci ii cu rezisten 2.2.4 Terapie ; ocupa
reeducarea
ional mersului; înotul
terapeutic.
Terapia ocupa ional poate fi definit ca fiind o activitate mental sau fizic , prescris i dirijat ,
pentru obiectivul bine determinat de a contribui la refacerea sau gr birea ei, în urma unei boli sau unei
leziuni.
Terapia ocupa ional , o art i tiin a care dirijeaz modul de r spuns al omului fa de o activitate
selec ionat , menit s promoveze i s men in s n tatea, s împiedice evolu ia spre infirmitate, s
evalueze comportamentul i s trateze sau s antreneze pacien ii cu disfunc ii psihice sau psihosociale.
Terapia ocupa ional , o metod de tratament a anumitor tulbur ri fizice sau mentale, prescris de
medic i aplicat de speciali ti califica i, folosind munca, sau orice alt ocupa ie, în vederea vindec rii
afec iunii sau sechelelor sale.
Terapia ocupa ional , terapie prin munc sau terapie prin ocupa ie
Ocupa ia este recunoscut ca fiind unicul proces care implic performan a motorie individual ,
func ii integrate ale sistemului nervos, aten ie mental , solu ionarea problemei i satisfac ia
emo ional în
sarcini diferite i puse în valoare de cultur . Natura ocupa iei, promotoare a unei st ri
Efectele recuper rii în cadrul T.O. generale
au un fizice
sens mai
i larg ce impune aplicarea acesteia ca proces
medical cu finalitate
morale, este social
aceea care .
o prezint drept o form unic de terapie, cu aplica ii foarte diferite.
Alexandru Popescu arat c “în Terapia ocupa ional ocuparea timpului liber are menirea s
de tepte interesul bolnavului pentru activit i oarecare, pe acest principiu bazându-se
playterapia,
artterapia, cultterapia, kinetoterapia“ i c în T.O. care are la baz semnifica ia intrinsec
a muncii
esutul, confec ionarea unor obiecte, activit i agrozootehnice, cultura plantelor i florilor, etc.
T.Sbenghe arat renumerate
c T.O înseprocesul
preocupdede reinserc ie profesional
integrarea i sociali aprofesional
familial , social bolnavului aaceasta particip la
handicapa ilor, care este o metod activit i ca:
special a kinetoterapiei, o metod sintetic , global , care cere o
participare comandat i între inut psihic.
Din defini ii T.O. poate fi clasificat astfel:
1.T.O. recreativ cuprinzând:
- tehnici de exprimare desen, pictur , gravur , mânuit marionete, scris, sculptur , etc;
- tehnici sportive: diverse jocuri sportive sau p r i ale acestora;
- tehnici recreative jocuri distractive adaptate handicapa ilor ( ah cu piese grele, fotbal de mas cu
minge de ping-pong mobilizat cu pompi e de mân , popice, intar cu piese care se înfig în g uri
preformate,
executareajocuri
unor cu figurine
2.T.O.
anumite
funcmi de
c riplumb,
ional în etc.muncii
reprezint
cadrul o form sau de
ocupa
ergoterapie
iei respective
dirijatîn care
i controlat
sunt incluse:
56 i care are ca scop
- tehnici de baz formate din unele activit i practice înc de la începuturile societ ii umane, când
mâinile omului prelucrau materia prim de baz (lut, lemn, fibre naturale, fier): împletitul, ol ritul, esutul,
tâmpl ria, feroneria;
- tehnici complementare, care reprezent de fapt totalitatea restului activit ilor lucrative umane
dintre care: cartonajul, marochin ria, tipografia, strung ria, dactilografia, etc.
3.T.O. profesional care se poate aplica în spitale bine dotate, cu centre de recuperare bine utilate,
în coli profesionale specializate sau în ateliere- coal , de pe lâng întreprinderi, cu dou subcategorii:
a.T.O. preg titoare pentru activitatea colar i orientarea profesional a copiilor:
b.T.O de reprofesionalizare sau profesionalizare a adul ilor în sensul reîntegr rii în munca
desf urat anterior îmboln virii sau accidentului sau a reorient rii profesionale.
Pe lâng tehnicile de baz i cele complementare aceasta folose te i tehnici de „readaptare”,
formate din multitudinea i diversitatea activit ilor zilnice casnice, familiale, colare, recreative,
profesionale i sociale, modalit i de deplasare. Aceste tehnici adapteaz mediul ambiant al handicapa ilor
la propiile lor capacit i func ionale.
4.T.O retribuit care poate fi utilizat ca form economic pentru bolnavii care recupereaz
spontan o paralizie sau au suferit un tratament paliativ al sechelelor i i-au recâ tigat mi c rile
principale.
Aceast form de T.O. poate completa lipsurile produse de pensionarea temporar sau
definitiv a
bolnavului
Scopuli poate
T.O. constitui un factor obiectiv de apreciere a reîncadr rii bolnavului în
circuituli dezvoltarea fireasc a personalit ii; organizarea unui
- stimularea încrederii în sine a bolnavilor
program de mi c ri dirijate în condi economico-social normal. capacit ilor i înclina iilor restante ale
ii de lucru; constatarea
bolnavului; corelarea recuper rii medicale cu cea profesional ; reinserc ia cât mai rapid cu putin în via a
social economic i profesional .
Prin ocupa ie i munc se realizeaz orice activitate, mai mult sau mai pu in util i cu multiple
posibilit i de rezolvare, iar prin selectarea activit ilor se ajunge la atingerea scopului urm rit. Pentru
recuperarea gestual a deficientului, ergoterapia se transform într-o gimnastic util care folosit metodic
i progresiv, duce la munca organizat de la cele mai simple la cele mai complexe forme.
Obiectivele i efectele T.O.
A. Principalele obiective ale T.O.sunt: 1. Înl turarea tulbur rilor func ionale pasagere simple sau
multiple, prezente într-o serie de afec iuni sau în variate asocia ii morbide, în care
este necesar
reeducarea gestual , deci recuperarea unui deficit motor; 2. Reeducarea mijloacelor de
exprimare,
pentru regiunea afectat cât i pentru celelalte regiuni i conservarea unei bune func ii a
implicând vorbirea, atitudinea, comportamentul; 3. Restabilirea independen ei
articula iilor
bolnavului, sub aspect
neimplicate în procesul patologic i înt rirea musculaturii deficiente. Prin mi c ri
psiho-somatic.
analitice i globale se
În rezolvarea tuturor acestor obiective va trebui s se in seama de cele „10
ob in rezultate bune pe linia ob inerii îmbun t irii amplitudinii de mi care a caden ei i
B. Efectele T.O.: 1.Efectele fizice comandamente”
- constau în menale
a progresiei; inerea func iei tuturor grupelor musculare atât
existen ei integrate a handicapatului propuse de Holander : via a de familie, locuin ,
2.Efecte psihice se reflect în calmarea st rii de nelini te a pacientului, dezvoltarea
alimenta ie,
aten iei, dispari ia
instruc ie, educa ie i formare, petrecerea timpului liber, servicii publice, asocia ie, situa
descuraj rii i rena terii speran ei, p strarea obi nuin ei activit ilor zilnice i diminuarea
ie economic ,
complexelor de
activit i politice.
inferioritate; 3.Efectele psiho-sociale se concretizeaz în între inerea rela iilor cu
celelate persoane în
Reguli principale: având informa
cîn
p tarea
vedere
Reguli
iilor
încrederii
studiul
obdeinute.
aplicare
înhandicapului,
sine iaînT.O.
al ii analiza
i în ob inerea
ocupa perspectivei
iei,57confruntarea
de încadrare social în viitor.
Reguli secundare: 1. Ocupa ia trebuie s fie una obi nuit i la îndemâna pacientului; 2. Ocupa ia
trebuie s fie simpl ; 3. Ocupa ia trebuie s fie util ; 4. Ocupa ia trebuie s aib cât mai
multe posibilit i
de diversificare; 5. Ocupa ia va fi abordat progresiv; 6. Ocupa ia trebuie s fie liber
acceptat de pacient
(terapeutul trebuie s aib cuno tin e psihologice i pedagogice); 7. Ocupa ia nu trebuie
s aib ca scop
neap ratObiective
o prestaale ie terapiei
tehnic ocupa
de calitate;
ionale 8. Ocupa ia nu trebuie s fie renumerat ; 9.
Obiectivul principalOcupa ia trebuie
al terapie ocupa ionale este preg tirea progresiv i ra ional pentru
activit ile cotidiene cu un grad câtefectuat
mai mareîn colectivitate
de independen pentru reinser iegeneral
, educarea social ; a10. Ocupa ia trebuie
pacientului, cât i a s poat fi urm rit i
familiei acestuia pentru a ti s secontrolat
comporte cu acesta. Acest obiectiv poate fi împ r it în alte câteva –
obiective: se urm resc pozi ia, gesturile, starea, comportamentul, reac iile pacientului de corectare.
-Câ tigarea independen ei în ceea ce prive te alimentarea, prin adaptarea tacâmurilor i prin
înv area modului de a se servi de ele. Interven ia T.O. nu va fi continu ci episodic i de scurt durat ,
deoarece masa nu trebuie transformat în exerci iu de reeducare.
-Câ tigarea independen ei vestimentare, prin înv area treptat a modului în care pacientul î i
poate pune sau scoate unele obiecte de vestimenta ie, dar acest lucru numai în cadru real i bine motivat
(echiparea pentru edin a de kinetoterapie, ie irea la plimbare, înainte de baie, etc.).
-Câ tigarea independen ei de mi care - amenajarea locuin ei.
-Preg tirea pentru activit ile colare (înv area, scrisul, cititul).
-Folosirea dispozitivelor ajut toare.
Factorii de care trebuie s se in seama în alegerea activit ilor de terapie ocupa ional sunt:
vârsta, sexul, afec iunea, gradul i localizarea leziunii, scopul urm rit, efectele ergoterapiei asupra
func ionalit ii, preocuparea pacientului pentru acest gen de terapie.
Formarea autonomiei personale vizeaz autoservirea i autonomia în mediul ambiant
A.În cadrul autoservirii sunt vizate urm toarele componente ale autonomiei personale: a.Corpul
omenesc; b.Igiena personal ; c.Îmbr c mintea; d.Înc lt mintea; e.Hrana; f.Buc t ria; g.Vesel – tacâm;
h.Dormitorul
În procesul de înva are se folosesc diferite activit i i jocuri prin care copilul este familiarizat cu
mediul în care se desf oar activitatea i instrumentele necesare pentru realizarea activit ii i rolul pe
care îl are acea activitate.
B. În cadrul autonomiei personale în mediul ambiant se urm re te rela iile cu i din familie i
preg tirea acestuia pentru via a de familie;
Formarea autonomiei sociale
b. Activit i de socializare
În acest segment se urm re te ob inerea sau îmbun t irea urm toarelor segmente:
- vizite în: parcuri, expozi ii, muzee, institu ii publice, intreprinderi, magazine;
- a. Autonomia
excursii – pe îndiverse
clas teme
– coalîn; b. Autonomia
func ie de capacit în afara clasei
ile de i a colii;
în elegere Autonomia
a grupului sau în
cu
mijloacele
teme prev de zute de
transport;
programa colard.Cunoa; terea mediului social; e.Normele de comportare civilizat ; f.
colar; rela ii în macrogrupul social),
Autonomia
h. Relaîn ii între sexe, educa
- vizion ri : filme, teatre, ie sexual
spectacole ; i.Via aîntreceri
muzicale, de familie.
sportive, programe TV., video,
manipularea
diafilme; financiar ; g.Rela ii în micro i macrogrupurile sociale (rela iile cu familia,
rela ii în ii
- competi grupul
inter-clase, inter- coli cu con inut cultural, artistic, sportiv;
- audi ii: pove ti, muzic , concerte, diverse spectacole;
- serb ri, ez tori, teatru de p pu i, scenete, dramatiz ri;
- participarea la diverse manifest ri ocazionate de s rb tori na ionale interna ionale i
religioase;
- ini iative proprii de organizare a timpului liber; 58
2.2.5 Activit i Fizice Adaptate
Prin anii ’60 se purtau discu ii intense despre tratamentul prin cultura fizic i expansiunea
activit ilor de fitness. Jocurile olimpice pentru persoanele cu disabilit i (Paralympics)
se extind,
incluzând 20-30 de ri participante (Roma ’60, Tokio ’64, Tel Aviv ‘68). In Europa în
anii ’70 începe
nivelul de educa ie universitar pentru Activit i Fizice Adaptate, în 1970 luând na tere
IFAPA
(International Federation of Adapted Physical Actyvities), organiza ie care coordoneaz
la nivel
interna ional activit ile fizice adaptate, ce organizeaz congrese anuale. Mi carea
Paralimpic se extinde
la peste 40 de ri la Jocurile de Vara – Heidelberg 1972, Toronto 1976. Tot în aceast
perioad se
ini iaz i jocurile de iarna. În anii ’80 mi carea paralimpic se extinde cuprinzând
Conform acestora statele peste
europene 60 de s-auri orientat dând o aten ie m rit aspectelor legate de
(Arnhem,
activit 80, adaptate
ile fizice New York prin ’84, Seoul m
urm toarele ‘88).
suri :Legisla ia se îmbun t este, cre te aten ia
public iar înilor
- cre terea num rului kinetoterapeu ’87implica i în activit i fizice recuperatorii în cadrul
Consiliul
sistemelor Europei
de s n tate; public Cartea European a Sportului pentru To i. În anii ’90 mi
- preg tirea profesorilor decarea
educaparalimpic
ie fizic pentru se recuperarea copiilor cu disabilitati (APE –
extinde incluzând
Adapted peste 100 de ri Fizica
Physical Education/Educatie pentruAdaptata);
jocurile de vara i 30 pentru jocurile de
iarn . In ’82 la
- cre terea num rului organiza iilor ce au ca preocupare sportul la persoanele cu disabilit i;
- angajarea de instructori sportivi Simpozionul
la nivel localInternational al Persoanelor
pentru conducerea cu Disabilitati,
programelor UNESCO definea cei 4 piloni
recrea ionale/de
operationali
fitness pentru grupe speciale.
centrali
Ajutorul financiar oferit de stat pentru aceste pentru
activit Activit
i este ile Fizicepornindu-se
necesar, Adaptate: de 1. latradi
urmiatoarele
în recuperar e ; 2. tradi ia în
educa ie fizic ; 3.
premise: acces egal la cultura fizic ; automotivare prin activit i fizice; câstig economic
tradi ia sporturilor competitive; 4. tradi ia activit ilor de loisir.
(reducerea
nevoilor de îngrijire institu ionalizat ); responsabilitate colectiv ca parte a imaginii
publice despre
Asocia ia europeana define te activit recreere i sport; dificultatea dedomeniu
a ob ineinterdisciplinar,
suport financiarcare de la sponsori; nevoi excep
la ile fizice
dependen adaptate ca fiind
func ional un
. Aceste activit i sunt: autoîngrijirea, perturb ri în desf urarea
ionaleelor
caut identificarea i solu ionarea diferen pentru
individuale în activitatea fizic . Aceasta impune o acceptare
unor activit i
a diferen elor individuale, militeaztransport,
pentru cre
manuale,
echipament
mersul,
specific.
terea accesului la o via
v zul, auzul, activ respira
vorbitul, i sportivia, i activit
promoveaz
i lucrative. Activit ile fizice
inovarea i cooperarea dintre serviciile care
adaptate se o asigur .
În cadrul activit ilor fizice adaptate
bazeaz intrpeo adaptarea
serie de activit
exercii majore a c ror
iilor, activit perturbare
ilor pot s iile
fizice la condi duc i posibilit ile individului. Se
- crearea :de cluburi (croitorie, buc t rie,muzic , pictur , foto, etc.);
adreseaz
-1.înscrierea
persoanelorindividual
cu disabilit
a tinerilor
i (motorii,
la cluburisenzoriale,
sportive din
intelectuale);
localitate; 2. persoanelor cu boli
-cronice
amenajarea
(afecspaiuniiului de joac i a altor spa ii pentru desf urarea de diverse activit i;
-cardiovasculare,
organizarea unor reumatism,
tabere de afec
var iuni
cu scopul
respiratorii-astm,
de întâlnire epilepsie,
a copiilor afec
institu
iuniionaliza
musculare,
i cu
a participa la activit i fizice prin al etc);
cluburi
i copii
3. ipensionari
din
asocia ii sportive; 2. componenta automotivant a activit ii
Din punct
fizice - de de
o pronun
vedereatal importanta
activit ilor pentru
fizice
(de vârst
exterior.
aceste
via ,a.degrupuri
boala). sunt unite de doi factori: 1. dificultatea
59 de
Pentru atingerea scopului final, de cre tere a calit ii vie ii, prin activit i fizice adaptate se
urm re te: cre terea capacit ii fizice, cre terea fitness-ului, cre terea încrederii în sine, cre
terea pl cerii
pentru activitatea fizic . Prin intermediul acestor activit i persoanele trebuie s g seasc
un loc unde: s
fie în ele i i respecta i; s se simt în siguran în timp ce componentele motorii,
senzoriale i afective
Rolul aplic rii activit ilor sunt
fizicestimulate/activate;
adaptate vizeaz , comunicarea
fie implicareaverbal
în ac iiuni
nonverbal
sociale cât
s duc
mai la adapt ri specifice a
diversificate, fie acordarea de asisten sensurilor
grupurilor sociale, în vederea integr rii celor cu dificult i de
adaptare social . comunic rii; s se îmbun t easc capacit ile motorii i intelectuale; activit ile s aib drept
Conceptul strategiei de lucru finalizare
în cadrul activit ilor fizice adaptate pleac de la urm toarele 3
socializarea i reducerea dependen ei .
nivele:
1. senzoriu: v z, auz, sensibilitate kinestezic , tactil ;
2. nivelul abilit ilor motorii:
a. perceptia motorie: echilibru, integrarea corporal , direc ionarea mi c rii;
b. fitness-ul fizic: for a-rezisten a muscular i antrenament la efort (anduran a cardio-
respiratorie);
c. abilitatea motorie, coordonarea.
3. nivelul îndemân rilor:
a. sportive (aruncarea mingii, lovirea unei mingi cu piciorul, cu paleta, etc);
b. func ionale (mersul, alergarea, urcarea sau coborârea sc rilor sau a unei pante).
In cadrul aplic rii în mod tiintific a activit ilor fizice adaptate, este necesar parcurgerea
urm toarelor faze: evaluarea i interpretarea nevoilor; planificarea interven iei; selec ionarea i adaptarea
echipamentelor folosite; înregistrarea i aprecierea progreselor realizate.
În stabilirea obiectivelor se va ine seama de o serie de factori: nevoile i dorin ele persoanei cu
dizabilit i; cuno tiintele legate de sistemul de valori al persoanei; informa iile
existente, referitoare la
maladie sau handicap, cu consecin ele lor pe plan fizic i psihic; cuno tin ele legate de
metodele de terapie
medical i ocupa ional , existente în momentul respectiv; informa iile disponibile despre
mediul pentru
care persoana urmeaz s fie preg tit comunitar; posibilitatea de a se implica într-o
Obiectivele generale ale activit iloractivitate sportiv , sunt:
fizice adaptate de dezvoltarea, men inerea i recuperarea
nivelului de func ionare cât mai mult a presta efort
posibil; în vederea ob inerii elor
unorfunc
rezultate;
ionaleinteresul pe care îl prezint persoana în
diverse situa compensarea
ii de via ; deficien
formarea deprinderilor prin autoîngrijire
de preluarea i igien personal ;
func iilor afectate de c tre componente activitatea fizic
valide; prevenirea destructur rii anumitor func ii ale organismului;
cultivarea
inducerea unei st ri de încredere în fordesfeleurat ; gradul de cooperare în cadrul unui eventual joc în colectiv; scopurile i
proprii.
deprinderilor de munc ; organizarea de jocuri i distrac ii; adaptarea la situa iile de joc
cadrul
Direc iile principale de orientare aînpersoanelorgeneral al
supuse terapiei sunt: stimularea responsabilit ii în
echip ;
programului de recuperare, multidisciplinar, în care persoana urmeaz s fie integrat .
desf urarea i implicarea în diverse concursuri i întreceri sportive pentru a dezvolta sim
ul de
colectivitate; stimularea încrederii în propria persoan ; cultivarea autocontrolului i
expresivit ii
personale; reeducarea capacit ilor cognitive; reeducarea capacit ii de reac ie la diverse
situa ii de via ;
antrenarea func iei neuromusculare; antrenarea integr rii senzoriale; sprijinirea rela iilor
In procesul de evaluare este necesarinterpersonale;
s se urm reasc urm toarele aspecte:
a) nivelul motricit ii grosiere
ansamblu,i fine,
precum carei la
educarea se referii la
capacit de caracteristicile
caracteristicile
ac iune,
mi cîn
rilor demi
func c rilor
ieprehensiune
de corpului
constrângerile
i60 îni resursele de mediu.
manipulare;
c) nivelul de dezvoltare a aptitudinilor sociale i de comunicare, care se refer la caracteristicile
interpersonale ale subiectului în diverse situa ii, precum i la modul în care în elege comenzile i
interac iunile verbale.
d) caracteristicile activit ilor de via cotidian , care include studier ea deprinderilor implicate în
igiena personal i autoîngrijire (de hr nire, îmbr care i între inerea locuin ei).
Pentru evaluare în cadrul conceptului AFA se va ine cont de urm toarele aspecte :
1. nivelul de dezvoltare motorie (ex. se mi ca f r s loveasc pe al ii, sare pe loc pe ambele
picioare de un num r de ori, arunc -prinde o minge la anumite distante, cade frecvent, merge în pant , pe
teren accidentat, urc -coboar sc ri cu/f r ajutor-balustrad , doar cu un picior sau alternativ, se opre te/se
întoarce din alergare);
2. orientarea postural i mecanica corpului (compozi ia corpului, integritate corporal , deficite
neurologice, modific ri degenerative ale aparatului locomotor, postura);
3. dezvoltarea cognitiv (î i aminte te cele discutate anterior sau cu ceva timp în urm , este
dependent de al ii pentru a realiza o ac iune, comunic cu ceilal i în timpul activit ilor comune, aten ia);
4. nivelul senzorial (simte atingerea, simte pozi iile/mi carea segmentelor corpului, se poate
orienta dup stimuli auditivi/vizuali, simte diferen ele de temperatura, prezint sensibilitate dureroas
normal )
5. dezvoltarea afectiv (are repulsie pentru activitatea fizic , are tendin la comportament
impulsiv, autodistructiv, nu intr în rela ii cu al ii, este solitar, etc.);
Procesul de recuperare prin activit i fizice adaptate la persoana cu restric ii de
participare
(handicap) este un proces continuu, în func ie de nevoile specifice individului, ap rute în
Este recomandabil ca procesul de terapie,
diverse etape aleadresat unei persoane cu restric ii de participare
(handicap), s se reia mereu în forme existennoi,
ei sale.
prin folosirea unor metode i procedee cât mai variate. Se va
ine seama de faptul c rela ia dintre terapeut i subiect se desf oar în practica pe parcursul mai multor
etape :
- etapa afectiv , în care se stimuleaz încrederea persoanei cu care se lucreaz i se demonstreaz
în elegere i optimism cu privire la ansele de ameliorare ale situa iei sale;
- etapa reunirii faptelor i informa iilor cu privire la nevoile persoanei, ce urmeaz a fi rezolvate;
- dezvoltarea planului de ac iune, în care cele dou p r i se în eleg asupra modului de desf urare a
activit ilor i se precizeaz cerin ele una fa de cealalt ;
- aplicarea planului, comunicându-se subiectului care sunt a tept rile fa de el i se trece la
exersarea activit ilor proiectate;
- etapa finala, desp r irea, care este în func ie de profunzimea rela iei terapeut/subiect i
performan ele ob inute în activitate.
În toat lumea, în ultima perioad în România s-a pus accent pe problemele cu care se confrunt
persoanele cu handicap. Problemeleprobleme.
majore ar Unfi: integrarea lor în
loc important în înv mântul
acest normal,
concept profesionalizarea
îl ocup terapia ocupa ional ca o ramur
lor i astfel câ tigarea independen ei adinkinetoterapiei,
punct de vedere social i economic.
Concept european AFA (activit care i fizice
se adaptate)
bazeaz pe poate fi considerat
folosirea ca opractice
activit ilor solu ie ocupa
pentruionale
aceste în tratamentul deficien
elor func ionale
b) nivelul deeduca
-recuperare; dezvoltare
ie ; recreere
a percep
; sport
pentru
iei mia ob
c rilor,
ine ocare
maximse refer
adaptare
, în principal,
a organismului
la recep
la mediul
ia i s u de via . Conceptul A.F.A.
decodificarea
Cu toate c cele
stimulilor
4 domenii prin
au toate
autonomie
are
categoriile
la func
baz ional
4de analizatori:
ele se g sescvizual,
într-o auditiv,
rela ie de
olfactiv,
interdependen
gustativ, kinestezic,
permanent . i la coordonarea mi cdomenii
proprioceptiv rilor; (vezi fig. nr. 2 ) : 61
Recuperarea are la baz Kinetoterapia i Terapia Ocupa ional , care ac ioneaz prin
antrenarea
ADL-urilor ajutând copilul s - i câ tige independen a prin formarea, însu irea sau
compensarea unor
cuno tin e, priceperi i deprinderi de autoîntre inere, mobilitate, comunicare, activit i
casnice i
comunitare.
Educa ia are ca obiectiv dezvoltarea calit ilor motrice, înv area mi c rii pentru
formarea
deprinderilor, ajungând în final la profesionalizare i integrarea în via a social . Pentru
Meloterapia. Reprezint folosirea mijloacelor de expresie artistic în scopuri terapeutice. Aceste
ob inerea acestor
mijloace dovedesc eficien a prin faptul c fac apel la sunet care este diferit de cuvânt
obiective se folosesc exerci ii pentru dezvoltarea motricit ii generale, exerci ii pentru
pentru a realiza
con tientizarea
leg tura dintre copil i mediul înconjur tor. Prin meloterapie se poate ajunge la diferite st ri
p r ilor corpului, exerci ii pentru dezvoltarea vitezei, îndemân rii, rezisten ei i for ei.
afective, de
Recreerea. În perioada de recreere ideea de baz este ca în institu ii ace ti copii
Sportul. Prin intermediul sportului cât sau
securitate i a de
procesului
evadare îninstruirii repetate
diferite lumi copiiie de
în func institu
ceeaionaliza i
ce reprezint fragmentul respectiv
handicapa i s aib
pentru copil.o serie de calit i motrice i caracteriale. Sportul aduce un puternic aport
dobândesc
tot programul ocupat cu diverse activit i de grup i individuale. În programul de
Meloterapia
educativ prinpoate fi folosit cu rezultate benefice atât sub form de audi ie cât i sub form
recreere trebuie s fie
interpretativs u. i anume concuren a (coleg i adversar) i spiritul de echip . Toate aceste
specificul
inclus terapia cognitiv , terapia psihosenzorial , ludoterapia, meloterapia i artoterapia.
calit i se pot
Trebuie
ob ine prin ramurile de sport adaptate, specifice deficien elor individului. Exist
eviden iat faptul c fiecare categorie de terapie este un complex de tipuri de ac iuni
ramuri sportive i
terapeutice.
regulamente specifice pentru diferite handicapuri : handicap locomotor, handicap
Terapia cognitiv , cuprinde cerin e care s nu dep easc posibilit ile copiilor cu deficien
mintal, handicap
e,
senzorial (surzi, nev z tori, mu i,etc.). i ace ti copii handicapa i pot s ajung sportivi
aceasta fiind o condi ie obligatorie pentru ob inerea rezultatelor, rezultate care s -i aduc
Copiii institu ionaliza i i nu numai de performan
beneficiind
satisfac ie de cele 4 direc ii ale conceptului A.F.A. pot ob ine
independen din punct de vedere dovad economic
deplin
fiind campionatele
i social
copilului. în func iededehandicapa
rezultatelei organizate
ob inute în larecuperare,
nivel na ional
în i interna ional
func ie de capacit ile dobândite în( Ludoterapia.
În anul 2001
procesul la calit i care la rândul lor pot fi perfec ionate în
educativ,
Jocul r mâne pentru copiii handicapa i forma permanent a procesului de
Oradea
timpul liber i în func ie de performan ele obs-a desf
inute în urat Campionatul European pentru surzi unde echipa României a ocupat
sport.
recuperare
locul al 3 lea). Activitate Fizic unitar
Adaptatîntre stimul, înt rire, r spuns i
pentru c aceast modalitate constituie o structur
Totodat ace ti sportivi
RECUPERARE EDUCApot IE
fi RECREERE
integra i socio-profesional
SPORT prin ob inerea calit ii de
modificare.
Dezv. calit ilor motrice antrenor
Timp liber pentru
Sp. specif. pt. hand. Jocul reprezint o form de cuno tere a realit ii i are ca scop captarea aten iei copilului
Înv area mi c rilor pt. sporturi
Terapie pentru handicapa i.
cognitiv
(h. locomotor, mintal senzorial) i atragerea lui
Kinetoterapie
formarea deprinderilor Psihoterapie
într-o activitate care are ini ial o form ludic , ajungându-se la activit i cu r spundere i
Antrenori handicapa i pt. T.O. (A.D.L.)
Profesionalizare Ludoterapie
responsabilitate,
sporturi pt. hand.
(T.O.) Meloterapie
iar în final la munc care creeaz cadrul Fig.2propice
Domeniile
unei munci
62
conceptului
eficiente.
A.F.A.
2.3.MIJLOACE ASOCIATE KINETOTERAPIEI
2.3.1. Factorii naturali
Climatoterapia (utilizarea terapeutic a climei/terapia prin climat) presupune utilizarea factorilor
atmosferici, cosmici i telurici caracteristic pentru un anumit loc geografic pentru anumite
st ri de boal .
Mediul înconjur tor are o influen considerabil asupra omului i st rii sale de s n tate
somatic i
Aria de utilizare a climatoterapieipsihic cuprinde. Bioclimatologia
toate sectoarele studiaz astfel efectele
terapeutice: factorilor ;climaterici
sfera profilactic sfera asupra organismului –
curativ ; sectorul de recuperare cu indicainfluen ii ei contraindica
care ii bine definite.
a) Factorii atmosferici se refer lapottemperatura
fi favorabileaerului,
sau nocive.presiunea aerului, umiditatea aerului,
compozi ia aerului, curen ii de aer.
1. Temperatura aerului/atmosferic . Aerul se înc lze te indirect prin cedarea c ldurii solului i apei
înc lzite ini ial de soare. Temperatura depinde de:
- pozi ia, înclina ia i distan a p mântului fa de soare, factor ce determin anotimpurile;
- latitudinea i altitudinea geografic (România are pozi ia geografic pe paralela 45° latitudine
nordic i meridianul 25 pe latitudine estic );
- apropierea sau dep rtarea localit ilor de suprafe ele mari de ap ;
- prezen a în diferite anotimpuri a curen ilor de aer cald din regiunile tropicale sau reci din
regiunile polare.
Ac iunea temperaturii atmosferice asupra organismului
Organismul uman reac ioneaz caracteristic homeotermelor reu ind s se adapteze diverselor
schimb ri de temperatur prin mecanisme de termoreglare. Acestea sunt de natur fizic i chimic :
- mecanismele fizice – realizeaz diminuarea pierderilor de c ldur în mediu rece i favorizeaz
pierderile de c ldur în mediul cald;
- mecanismele chimice – se refer la cre terea metabolismului în cazul pierderii de c ldur în
mediul
atmosferice ambiant i serece i sc derii
exprim în acestuia
mm de înmercur
cazul cresauterii termice.
milibari (un milibar=3/4mm Hg). La
Manifest rile patologicenivelul posibilem în rii condi ii de temperatur excesiv sunt: ocul caloric la
temperaturi crescute i deger
presiunea atomosferic este tura
de760la temperaturi sc zute.scad în raport cu în l imea, la 1000
mmHg. Valorile
2. Presiunea aerului. Greutatea masei mdepresiunea
gaze care apas asupra solului determin valorile presiunii
atmosferic fiind în jur de 670 mmHg. Aviatorii pot suporta prin antrenament o astfel de
presiune, uneori
foarte sc zut , dup cum scafandrii pot suporta o presiune mai crescut . Valorile
presiunii atmosferice
influen eaz organismul atât mecanic cât i chimic, cordul, abdomenul, vasele de sânge
sunt obligate s
suporte cel
termic umiditatea
mai multaerului
aceste varia
influenii de
eazpresiune.
reac iileScsistemice
derea presiunii
de termoreglare.
reduce i cantitatea
Aerul uscat
de O2.
La în l imea
permite
de 1000 m
transpira ia, cantitatea
deci evaporarea,
de O2 în este
schimb
de 18,2%,la
are o ac5000iunemoarecum
de 11,8%iritativ
tiind bronhic
c via a. uman
Invers,nu
mai este
aerul umed, posibil
care
dla oo senza
valoare ie „sufocant
de 10% O2. ” prin Subîmpiedicarea
influen a presiunii
evapor rii,
sc zute
favorizeaz
organismulexpectora
reac ioneaz
ia i poate
. Odat
3. Umiditatea aerului. Este determinat cu cre
seda de
tusea. prezen
terea Aerula vaporilor de ap . Prin termoconductibilitatea
altitudinii
cald i umed activitatea
„mole ecordului
te”, scadese modific
for a muscular
, cre te frecven
; aerul a rece
cardiac
este apoi
un bun
debitul
tonifiant
cardiac.
Sub influenc lirea
asigurând a
presiunii atmosferice
organismului. În schimb crescute
aerulfrecven
umed ai rece
respiratorie
favorizeaz
scade,bolile
amplitudinea
a frigore:respira
pneumonii,
iilor cre
te fiind
nefropatii,
4. Compozi
21%, ia aerului.
CO2, ozon, Aerul apatmosferic
gaze nobile, , I,reumatisme,
favorizat
Cl, Na esteîn oxigenarea
compus
paraliziile
cantit din
plfaciale
i foarte mânului.
mai Înperiferice,
mici. multe
zona elemente:
etc. oraazot
marilor 6378%, oxigen
e, atmosfera mai
5. Curen ii de aer i vânturile. Sunt deplas ri orizontale ale maselor de aer pe suprafa a p mântului,
m rilor sau oceanelor. Se datoresc diferen elor de presiune atmosferic i înc lzirii zonale
neuniforme a
temperaturii. Viteza vântului este cuprins între limite foarte largi: o vitez de 0,5 m/s
este abia
a) Factorii cosmici – cuprind radia perceptibil
iile solare ,i cosmice.
iar o vitez Radiadeiile 40olare
m/s sunt
corespunde
cele mai uraganului.
importante. Curen ii de aer influen eaz
procesele de
Ele nu ajung toate pe sol, ci numai 60-80% dintre ele, sub form de raze calorice
termoreglare,
sau infraro ii,avândraze un caracter calmant sau excitant în func ie de viteza sa.
luminoase i raze ultraviolete. Spectrul radia iilor solare este variat, în func ie de anotimp
(vara mai mare
b) Factorii telurici sau terestriidecât– ceiarna); altitudine
se grupeaz (la ecuator
în factori mai multe
geografici radia ii); de
(altitudinea, starea de puritate a aerului; de
latitudinea,
relief, vegeta ie); factori geologicimomentul
care au în zilei (la natura rocilor din zona respectiv , apele subterane,
vedere
izvoarele; factorii geofizici care au în prânz
vedereradia iile sunt mai puternie);
radioactivitatea de reflexia
magnetismului pe suprafe e mari (z pad , ap ).
terestru.
Factorii atmosferici, cosmici i telurici sunt cei care definesc calitatea climatului. Din îmbinarea
lor i predominen a unuia sau a altuia iau na tere diferitele clime. Climatoterapia este a
adar o metod
terapeutic ce utilizeaz factorii naturali din mediu pentru men inerea sau ameliorarea
st rii de s n tate.
Stresul climatic induce reac ii adaptative sau poate decompensa organismul.
Disponibilit ile de
Meteorosensibilitatea reprezint o reactivitate m rit la schimb rile meteorologice,
acomodarede i obicei
instalate adatare la varia ile climatice realizeaz aclimatizarea, care la unii dintre
pacien ifiind
brusc se prezent atât la persoanele s n toase cât i la persoanele cu diverse
realizeaz i facil,
patologii deficieniare alînii cum sunt vârstnicii i copii au reac ii adaptative mult mai
zgomotoase.
reac iile de aclimatizare. Sunt semnalate: exacerbarea crizelor dureroase reumatismale,
În condi iile în care se efectueaz atratamentul
crizelor cu factori naturali în condi ii locale, f r deplas ri în
alte zone se realizeaz meteoroterapia, care solicit
anginoase, exacerb mult
ri mai ale pu in organismul.
valorilor tensiuniiClimatoterapia se
arteriale. Aceste elemente motiveaz
realizeaz într-o atmosfer diferit nevoia de zonadedin care provine
a cunoa te pacientul, determinând reac ii biologice
adaptative în func ie de limita de varia ie a parametrilor
prognoza meteorologic climatici.
, în scopul prevenirii unor situa ii nepl cute.
În ara noastr se contureaz urm toarele tipuri de bioclim :
a)Bioclima sedativ indiferent (de cru are)
Efecte biologice: - punere în repaus a func iilor neuro-vegetative i endocrine.
Indica ii terapeutice: st ri de convalescen dup boli ce au necesitat perioade lungi de spitalizare;
st ri psiho-afective de grani , de la surmenaj psihic pân la diferite categorii de
nevroze; boli
reumatismale cu poten ial evolutiv important (ex. poliartrita cronic evolutiv ); boli în stadii
ce presupun
Acest bioclimat este bine reprezentatrezerve lafunc noiionale
în ar reduse
i cuprinde numeroase sau
crdio-vasculare sta iuni în care vârsta
respiratorii; se pot înaintat , cu manifest
ri severe
trata diferitede afec iuni:
- B ile Felix i 1 Mai (boli senescen
reumatismale
. i sechele neurologice), Buzia i Lipova (afec iuni
cardio-vasculare);
-con
Sângiorz B i (afec iuni digestive), Bazna,
ine i o serie de gaze toxice: oxid de carbon,Ocna clor,
Sibiuli, Gioagiu
bioxid (afec
de sulf, iuni
ceea cereumatismale),
face ca ast zi s Sovata
se vorbeasc
reumatismale),
atât de mult de Govora
poluarea(afec
aerului (afec iuni
iunii reumatismale), ginecologice);
influen a sa nociv Ol neasupra
ti (afecst rii
iuni
de reumatismale,
s n tate i totodat
renale,
modific
alergice,
rile de
-aferente
C lim ne
digestive);
clim ti C ciulata
efectului de ser(afec
. iuni hepato-biliare
- B ile Herculanei digestive, alergice,
(afec iuni reno-urinare,
reumatismale). 64 metabolice,
b)Bioclima excitant -solicitant în care se diferen iaz dou variet i bioclimatice: bioclima de
step i bioclima de litoral maritim.
Bioclima de step
Efecte biologice: solicitare foarte intens a sistemului nervos central i vegetativ; stimulare
intens
a glandelor cu secre ie intern (hipofiza, tiroida, corticosuprarenala), stimulare
metabolic , în special
Indica ii terapeutice: profilaxie primarameliorarea
pentru persoanele
balan ei fosfo-calcice,
predispuse la urmatdezvoltarea
de creunortereapatologii
depunerii de Ca la nivel osos,
de tip locomotor, deficien e func ionalestimulare a
locomotorii, tulbur ri metabolice, poten ial alergic; profilaxie
mecanismelor de termoreglare, cre te termoliza i se creiaz condi ii de pierdere a lichidelor
secundar a bolilor reumatismale degenerative;
Curativ: în afec iunile ORL din organism.
i respiratorii (astm bron ic, bron ita, bron iectazia); manifest ri
reumatismale degenerative articulare i periarticulare; rahitism, osteoporoz ; insuficien
veno-limfatic
stadiile ini iale; ginecopatii în stadiu cronic; inflamator; dermatoze; TBC extrapulmonar
ganglionar i
osteoarticular ;
Contraindica ii: st ri de convalescenRecuperare:
prelungit cusechelele
modific ripost-traumatice
marcate de starealegenerale;
aparatuluiafeclocomotor;
iuni manifest ri func ionale
în
cardio-vasculare i respiratorii (scleroz pulmonar ) cu deficit func ional important; afec
patologii
iuni reumatismale degenerative; sechele dup leziuni de NMP.
reumatismale inflamatorii cr. cu poten ial evolutiv sever; st ri de hiperactivitate nervoas
, astenie fizic
marcat ; afec iuni digestive: boal ulceroas , hepatit cronic persistent ; afec iuni renale
prin solicitarea
Sta iuni balneare în acestcrescut
climat aavem la Amara
reac iilor i Lacul
de termoliz S ratde(afec
urmate tulburiunile
ri aleale aparatuluihidroelectrilitic; afec iuni
echilibrului
urologice te
locomotor).
tip centralBioclima
sau periferic
de litoralpemaritim
fondul ueni hiperreactivit i neuro-vgetative; TBC pulmonar
Efectele biologice sunt asem stabilizat
n toare curecent; cele de step dar mai intens i nuan at prin: solicitarea
focare idevegetativ;
SNC infec ie, neglijate;
stimulareatumori
marcatbenigne cu poten cuial secre
a glandelor de malignizare,
ie intern ; orice proces
stimularea
oncogen. imunlogice
proceselor
nespecifice; stimularea metabolismului fosfo-calcic sub ac iunea UV, favorizând fixarea
calciului pe
Indica ii: matricea proteic osoas i îmbun t ind procesele de excitabilitate de membran ; îmbun t
În scop profilactic: irea
- la copii pentru dirijarea dezvolt rii capacit
armonioaseii deprinefortstimularea
i sc derea rezistenfunc
i reglarea ei periferice f r a influen a semnificativ circula ia
iei endocrine;
ameliorarea nivelului imunologic icerebral .
a reac iilor adaptive de termoreglare influen ând evolu ia i frecven a
afec iunilor c ilor aeriene superioare; profilaxie primar la adul i, boala artrozic .
În scop curativ:
- rahitism; insuficien tiroidian i gonadic ; boli reumatismale degenerative de tip articular i
periarticular; sechele post-traumatice ale aparatului locomotor; HTA stadiul I; tulbur ri
metabolice de tip
lipidic (hipocolesterrolemiant); sechele post leziuni de NMP; afec ini ginecologice de
tip inflamator
Contraindica ii: TBC pulmonar chiar cronic; TBC recent;
stabilizat genital afecstabilizat i sterilitate;
iuni digestive, afec iuni; respiratorii
boal ulceroas boala de tipul: astmul
Basedow, sindromul ovarian de menopauz alergic pur la adult i uterin sângerând ; boli cardio-vasculare;
; fibromatoza
procese
caracter oncologice
hipertonic indiferent de form
i deshidratant; copil, bron ita
; tumori
echilibrarea cronica
benigne
SNC simpl
poten ,ial
icuvegetativ;bron iectazia; insuficien
cancerigen.
stimularea reac iilor aadaptive
veno-limfatic
i în stadii incipiente.
Efecte: indiciistimularea
termoreglare; bioclimaticiproceselor
induc un confort c)termic
imunologice. Bioclima
redustonic stimulant
cu stres pulmonar i cutanat accentuat,65 cu
Indica ii:
- Profilactic: tulbur ri de cre tere la copil; st ri de surmenaj fizic, intelectual, nevroza astenic ;
tulbur ri func ionale la pubertate i climax, pe fond hiperreactiv; persoane cu risc profesional supuse la
noxe respiratorii; st ri de convalescen .
- Curativ: suferin e bronho-pulmonare astmul bron ic alergic, traheobron ite cronic; suferin e
hematologice; TBC pulmonar i extrapulmonar stabilizat; nevroza astenic .
Contraindica iile: bolile cardio-vasculare (sechele de infarct miocardic recent sau cu evolu ie
sever , CI, insuficien cardio-respiratorie); sarcin ; vârsta înaintat cu manifest ri marcate de
ateroscleroz ; persoanele cu deficit important de termoreglare, meteorosensibilitate accentuat ;
Sta iuni cu clim subaplin (pân la 1000 m): Vatra Dornei (cardio-vascular), Borsec (boli
endocrine), Sîngiorz B i (boli digestive), Tu nad (nevroze), Covasna (cardivascular).
Salina – microclimat terapeutic particular (speleoterapia)
Microclimatul unor saline ca Tg. Ocna, Sl nic Prahova, Praid î i dovede te eficien a terapeutic în
astmul alergic la adult i copil.
Efecte terapeutice: se reduc perioadele de tuse i dispnee; se r resc crizele de astm pân la
dispari ie; se îmbun t e te starea psihic ; inhalarea de aerosoli de Na, Ca, Mg; ameliorarea respira iei în
special prin componenta profund prin con inutul crescut de CO2.
Modalit i de tratament: de la câteva ore pe zi pân la 16 ore pe zi putându-se prelungii de la 2-3
s pt mâni pân la 1-3 luni.
Programul cuprinde: relaxare i odihn pe paturi i scaune; program de ex. fizice focalizate pe
ameliorarea respira iei; alerg ri cu caracter de antrenament pt. cre terea capacit ii de efort; psihoterapie;
diverse modalit i de relaxare (jocuri de grup, competi ii sportive cu grad redus de solicitare).
Indica ii: astmul bron ic, forme clinice u oare i medii ale copilului i adultului; rinite, rino-
faringite; bron ita cronic simpl .
Contraindica ii: vârstnicii peste 60-70 ani cu astm bron ic i bron it cronic , emfizem sau cord
pulmonar se recomand pruden pt. indicarea curei de salin ; cordul pulmonar cronic
decompensat i
insuficien a cardiac ; TBC pulmonar; reumatismul cronic inflamator în orice situa ie i
cel cronic
Folosirea apelor minerale în curadegenerativ
extern se faceîn puseul
sub forminflamator; bolnavi febrili
de b i generale, în bazin,cu sau
infec
înii;
vanprocese
. neoplazice.
Apele minerale
Baia general carbogazoas se efectueaz în van individual . Temperatura apei între 30-340 C.
Apa este reînprosp tat continuu prin difuzoare de bule de bioxid de carbon pentru
men inerea
sistemice si asupra fluxului sanguin cerebral. Pe circula ia cutanat CO2 are efect
concentra iei de 1g/litru. Bolnavul imersat în baie de 300 de litri va evita mi c rile
local, transcutanat de
inutile. Exist situa ii
cre tere cert a fluxului sanguin, eritem, de scurt durat a vasodilata iei ceea ce se
Efectele b ilor carbogasoase sunt:când se realizeaz
ac iunea
explic
b i în comun
prin farmacodinamic
efectele asupra- pân la iei
circula 6 persoane
cu efecte– locale
în bazine pentru balnea ie cu
ape iei
asupra circula iei cutanate, asupra circula carbo-gazoase
musculare i a pcircula
contrarii ale CO2 truns iei sistemice; micromasajul
transcutanat i cel inhalat.cutanat
CO2alp truns prin piele ac ioneaz
degazeificate.
bulelor de gaz; factorul termic sub temperatura de indiferen a apei 340 C cu rol în favorizarea circula iei.
direct asupra
Mofetenetede
musculaturii generale relaxând metaarteriola aflat în vasoconstric ie fiziologic , reglat
Gazele carbonice sunt emana ii postvulcanice
prin tonusulneogene spontane prin genez geochimic specific
arealelor geologice ale României. Mofetele
simpaticemanacral.dioxid
Pe de carbon
circula ia uscat în concentra
muscular CO2 iedizolvat
de 90 %. în plasm i ajuns la nivel
CO2 gaz uscat are efecte complexe,muscular
conjugate,pecontrarii
cale asupra circula iei cutanate, musculare,
inhalatorie – cre te fluxul sanguin în musculatura scheletic prin ac iune vasodilatatoare
direct pe
musculatura neted metaarteriolar i arteriolar . Marea adresabilitate în arteriopatii
periferice a fost 66
În ceea ce priveste efectele generale sistemice, studii realizate la Târgu-Mure putem conchide:
- sc derea rezisten ei periferice prin vasodilata ie general i sc derea tensiunii arteriale diastolice
(TAD), dar cu dispari ia acestor efecte la ie irea din mofet ;
- cre terea tensiunii arteriale sistemice (TAS) a frecven ei cardiace; nu brahicardie;
- extrasistole la coronarieni;
- sc derea perioadei de preejec ie prin cre terea presiunii aortice;
- cre terea perioadei de ejec ie i a postsarcinii;
- sc derea raportului preejec ie/ejec ie cu înr ut irea performan ei cordului.
Aplica iile în serie au efecte postcur de sc dere a tensiunii arteriale (TA) pentru mult
ameliorarea capacit
vreme, cu ii de efort fizic prin sc derea rezisten ei periferice.
Cre terea fluxului sanguin cerebral cu 75 % dup inhala ie de CO2 timp de trei minute confirm
marea adresabilitate a bolnavilor cu sechele de AVC tip trombotic la singurul „drog” vasodilatator
cerebral.
Efectul tardiv al CO2 inhalat aflat în plasm i în esuturi contribuie la complexitatea ac iunii
conjugate.
Tehnica de aplicare
Se aplic în amfiteatru mofetarian special amenajat în forma unui „Circ Roman” cu un num r
variat de trepte pentru diferite în l imi. La nivelul inhalator concentra ia de CO2 este cuprins
între 2,5-8
% iar la nivelul corpului concentra ia este de 12 %, valoare la care se stinge chibritul. Bolnavii sunt
plasa i
pe trepte cu nivel la jumatatea inferioara a corpului în gaz, timp de 20 de minute în ortostatism sau
Indica ii: -profilaxie secundar ezând
(Govora, Buzia i recuperarea faza II-III -Covasna în boli cardio-
pe scaun, dezbraca i pentru a beneficia de ac iunea direct a gazului. Gazele sunt distribuite
vasculare, profilaxia primar cardio-vascular în sta iuni cu climat mai excitant, umiditate mare i varia ii
prin partea
ale presiunii atmosferice (Borsec, Vatra-Dornei, Tu nad). unde concentra ia CO2 este de 98 %. Evacuarea se face continuu prin prea
inferioar a mofetariului
plin. Baia general sulfuroas
Mecanismul de ac iune a b ii sulfuroase se bazeaz pe componenta chimic a H2S activ,
component reflex i elemente minerale sau oligominerale asociate. Hidrogenul sulfurat
de concentra ie
diferit p trunde în organism pe cale cutanat i inhalatorie. În prima zi de îmb iere dup 30 de
minute se
Hidrogenul sulfurat are ac iuneresoarbe
vasculotrop cutanat 3 terea
prin cre % fluxului
din hidrogenul sulfurat.
sanguin cutanat Organele de stocare sunt:
i muscular.
maduva,suprarenala,
Pulsul periferic cre pancreasul,
te la 110-120/minut, cre te debitul circulator sistemic necesar
splina, respectiv straturile epidemice i p rul.
compartimentelor
periferice de termoreglare. Totodata are i efecte metabolice respectiv scad
colesterolemia i cresc
activitatea litiazic . Au rol în profilaxia primar a aterosclerozei prin efecte asupra
peretelui arterial.
Sl nic are efect local direct iritant. Efectele reflexe la distan , de excitoterapie nespecific
Cura extern cu ape clorurate sodice. Sta iuni indicate Herculane, Nicolina-Ia i, Pucioasa, C lim ne ti cu indica ii în afec
sunt:Clorura
sc dereade sodiu
farmacodinamic activ din
subapaforma
de tipionului
Techirghiol,
iod în Ocna
legSibiului,
tur complex . Absorb ia prin
iunile cronice
hiperexcitabilit
inhalare în timpulii bnervoase
ii în nevralgii i a tonusului muscular paravertebral.
reumatismale degenerative pentru efectul condroprotector, afec iuni inflamatorii (SA) i
Excitoterapia
este mai important
este decât cea pe cale trascutanat . Fa de b ile s rate sulfuroae de tip
cele neurologice
decontracturant
Govora, Herculane,
, ergotrop , vagotonic , echilibrant endocrino-metobolic, modific
periferice.
dovedit de studiile efectuate la Covasna
comportamentul
C lim ne cu
ti, care
Xenon133
accentueaz
prin inhala
vagotonia,
ii dehiperfoliculinemia
gaz mofetarian îni sacla care
Douglas
criza balnear apare
Iodul
timp dedin apele s urmat
3 minute, rate fosile deterea
de cre tip la
Govora, Sarata
termoreglator
cu4-6
40% zile, Monteoru,
fluxului sanguinBazna,
cutanat. de concentra
la nivelul ie tibial
muschiului redus are rol
67 anterior.
Fa de cura extern cura intern cu ape minerale prin ingestie, ajung în organism în mod sigur
componentele chimice ale apei, având efecte în primul rând asupra tubului digestiv i reno-urinar. Apele
alcaline simple de tip Vichz, Sl nic-Moldova au efecte presorbtive în func ie de tehnica de administrare:
- la intervale de 15-20 minute neutralizeaz acidul clorhidric din secre ia gastric ;
- b ute cu 1-1 i 1 or înainte de mas are efect infibitor secretor;
- administrate cu 10-30 minute înainte de mas sau la mas are rol excitosecretor;
- dup mese în doze mici au efect bifazic, stimulator
Se prescriu în gastrite, hiperacidit i, în ulcer gastroduodenal, hiperglicemie i
Neutralizarea acidit ii gastrice se face prin hiperuremie.
urm toarea tehnic : se bea încet, pe stomacul gol, cu mult
înaintea mesei. Se consum 3X100 ml ap pe stomacul gol.
Apele alcalino-teroase mixte calcice, magneziene de tip Borsec sunt excitosecretoare de gastrin ,
anhidraz carbonic , tripsin . CO2 stimuleaz anhidrada carbonic , regleaz secre ia acid . Apele alcalino-
teroase au efect antiinflamator, fagocitoza cre te cu 20%, suplinesc calciul. Se consum în cantit i mari
de 2 litri/zi, în prize de 4X 500 ml.
Apele s rate clorurate sodice, iodate, hipo-izotone de tip Sl nic Moldova administrate înainte de
mas sunt antiinflamatoare ale mucoasei gastrice. Administrate cu 1,5-2 ore înainte de
mas au efect
inhibitor al secre iei i motilit ii intestinale, sunt coleretice, purgative. Doza zilnic este
Apele sulfuroase de tip C lim ne micti 1-2 linguri
în afara ionului sulfid con ine sare, alcaline i CO2. Aceste
de ap s rat
ape sunt excitosecretoare gastro-intestinale, diluat în
stimuleaz 50-100 ml apcircula
peristaltismul, de b ut,
ia, administrat sub controlul medical.
enzimele i metobolismul
celular. Sulful este hepatotoxic. Se recomand în scop de regenerare a cartilajului articular, ca hipotensive
i vasodilatatoare. Contraindica ii în inflama ii acute. Doza zilnic este de 3X 100-200 ml pe stomacul gol.
Apele amare ocup un loc aparte prin ac iunea de „sp lare”, osmotic , termic i prin compozi ia
ionic . Efectul caracteristic purgativ în constipa ie cronic se datoreaz dilu rii con inutului intestinal sau
dilu rii prin efect osmotic mai lent al apelor concentrate. Ionul de Mg2+ este vasodilatator.
Tehnica curei de b ut în afec iunile digestive i metabolice
Apa se bea la izvor fiind consumat în înghi ituri mici, repetate, lente, în ritm de 2-3 pe minut.
Pozi ia clinostatic ajut evacuarea stomacului. Cantitatea pe 24 ore dup formula Nievre
(Vichz) rezult
din greutatea bolnavului multiplicat cu 10 sau 15 ml/kg. Apele hipertone sulfurate, s
rate se iau o dat ,
Aerosoloterapia – introducerea pecucale linguri a 100-200
respiratorie ml/zi,agent
a unui frac terapeutic
ionat, progresiv. Cele hipotone
- farmacodinamic se beau de 3 ori 300
activ
–ml,care
timpsedeadreseaz
18-21 unor st ri patologice ale c ilor aeriene superioare i inferioare.
zile.
Efectul este local. Nu
se va administra profilactic.
Modalit i de producere: 1. Volatizare la temperatura camerei: fierbere (inhalare);
fumiga ie; 2.
Instala ii de gradua ie; 3. Aparate cu duze – jetul de ap este trecut prin mai multe orificii
sub presiune i
Propriet i fizice: este pulverizat (nu se înc lze te): 4. Aparat cu ultrasunete: energia sonic este focalizat la
-- dispersia – este determinat de num suprafa
rul deaparticule
unui (cu cât num rul de particule este mai mare,
vizibilitatea – este vizibil în spectru luminos
nivel
cu atât de lichid
suprafa a de care este înmaicontact
contact cu o membran vibratorie. Vibra ia sonic
- mi carea – particulele din aerosoli sunt în mi care continu dineste
aproapemare)
în aproape
- capacitatea disperseaz
de plutire- solu
> 5µmia;sedimenteaz
5. ; - < 0,1 – 0,2µm nu sedimenteaz
b- înc
ile rc
cutura
apeelectric
s rate iodate
– ioni accentueaz
pozitivi (+) simpaticotomia.
i ioni negativi (–)Se indic în vagotonie, obezitate, hipertiroidism,
Aparate prin centrifugare; 6. Spuma de spray – tub cu ventil
- penetra ia i reten
hipertensiune i ateroscleroz
ia – depind. de urm torii factori: 68
1. diametrul particulelor: - peste 10µm sunt oprite în c ile respiratorii superioare, cavitate bucal ,
laringe, trahee; peste 6-7µ m sunt re inute în bronhiile mari; sub 5µm în bronhiile mici; sub 0,5µm în
alveole; sub 0,1µm sunt eliminate prin expira ie
2. înc rc tura electric : particulele cu înc rc tur electric au putere de penetra ie mai mare.
3. temperatura i umiditatea mediului: temperatur crescut i umiditatea mare favorizeaz
penetra ia.
4. tipul respira iei:cu cât viteza aerului inspirat este mai mare, cu atât penetra ia va fi mai eficient .
5. apneea postinspiratorie: favorizeaz reten ia particulelor. Se va cere pacientului s respire cât
mai lini tit pentru a se evita tahipneea. Nu se va efectua aerosolizarea la bolnavii dispneici.
6. arhitectura bron ic : particulele provenite din aerosoli se depun la locul de bifurcare. La un
bolnav cu restric ie obstructiv aerosolul nu penetreaz , de aceea se vor administra bronhodilatatoare i
fluidifiante.
Condi iile de utilizare ale aerosolului: s aib efect topic (local), întrucât substan ele trebuie s
ac ioneze prin contact (substan ele care se absorb rapid nu au ac iune local ), s aib
efect
farmacodinamic demonstrat, s nu aib propriet i alergice, pH – ul neutru,
acetilcisteina
temperatura optim de solu ie 10 – 20% alcalinizat (pentru sc derea
administrare: 20° - 30° (niciodat sub 18°).
vâscozit ii sputei); brofimen; iodur de
Efecte terapeutice: umidificarea mucoasei bronhice cu ap simpl sau mineral ,
Procedee de administrare: aerosolizare potasiu
fluidificarea 1% sau
de camer (exist pericol
cu aparate de alergii)
individuale, se administreaz
respira ia liber în 5 ml
secre
natur .iilor cu
solu ie în aparatap simpl sau substan e mucolitice,
de 3 ori pe zi; clorura de antiinflamator, antimicrobian,
edin ele vor fi zilnice, cu bronhodilatator,
o frecven detrofic,
1/zi sau la intervale de 3 ore dac se efectueaz mai
amoniu
de refacere a 1%,
multe. enzime
epiteliului proteolitice
bronhic, anihilarea (triptina
conflictului 20 – 30U sau alfa
antigen anticorp.
chemotriptina 1-2 ml, contraindicat în TBC
Num rul edin elor: 10, 20 edin e/ tratament.
Pozi ia pacientului – a ezat sprijinit de sp tarul scaunului, spatele i toracele drepte, capul f r
înclinare, picioarele sprijinite pe unpulmonar).
suport astfel încât linia genunchilor va dep i linia oldurilor.
Umidifierea mucoasei respiratorii: se Efectele
realizeaz prinapelor minerale
cre terea cantit administrate
ii de lichide ingerate sau prin prin aerosolizare: 1.
aerosoli. Se poate administra: ap distilat , ser fiziologic, ap miner al sau simpl , propilen glicol. Durata
edin ei: 30 minute. Orice edin de Ape clorurosodice:
recuperare vasodilatator
a aparatului respirator cu
se incepe cu umidifierea mucoase
hiperemie, fluidificarea secre iilor, antiinflamator; 2. Ape
respiratorii prin inhalarea acestor substan e în camerele cu aerosoli.
Facilitarea evacu rii bronhice: se poate utiliza bicarbonat de sodiu în solu ie de 5 – 7,5%;
sulfuroase: vasodilatator, antispastic bronhic,
efect trofic, antiinflamator, antialergic ( administrare în
astm bron ic i bron it asmatiform ), efect
antimicrobian (ac iune asupra florei anaerobe în bron iectazie i
infec ii difuze); 3. Ape alcaline: fluidific
secre ia bron ic , neutralizeaz acidoza esuturilor inflamate,
Igiena este o component a educa iei care în cazul sportivului i a oric rui practicant al exerci
antiinflamator, efect trofic; 4. Ape iodurate:
iului
fizic este esen ial pentru întreaga activitate. Sportul pentru to i a contribuit la
antiinflamator, vasodilatator, ac iune sclerolitic ; 5. Ape
modificarea concep iei
oligominerale:
despre igiena, calitateafluidifiant, vasodilatator,
exerci iilor fizice i alimenta ia celor care efectueaz exerci ii
atât în scop 1.3.2. Factori igienici i alimenta ia
antiinflamator, trofic.
profilactiv cât i terapeutic. Toate acestea concureaz la ob inerea unei mai bune st ri
de s n tate i o 69
lateralitatea, orientarea în spa iu i cuno tin e asupra corpului omenesc. F r o alimenta
ie ra ional i
echilibrat o persoan nu poate s fie în form deosebit , determinând-o s se
documenteze asupra unei
bune igiene alimentare. Dac regulile de igiena ca hidratarea sau echilibrul alimentar nu
sunt respectate,
apare oboseala sau/ i imposibilitatea de a urma activitatea pân la cap t.
Activit ile fizice trebuie efectuate în condi ii de igiena dintre cele mai bune respectiv
: s lile în
care se execut exerci iile fizice s fie bine aerisite; echipamentul s fie de o calitate care
s nu determine
transpira ii prin natura fibrelor din care este confec ionat; pentru cei care efectueaz exerci ii
în bazine sau
c zi, acestea trebuie igienizate dup fiecare pacient; grupurile sanitare trebuie s
respecte normele
standard de igien ; vestiarele, du urile i grupurile sanitare s fie pozi ionate în cl dire
cât mai aproape
între ele i de sectorul de activitate; vestiarele i du urile s fie ca num r în concordan
cu activitatea
efectuat ; podeaua respectiv saltelele pe care se efectueaz activit ile sportive trebuie
igienizate dup
fiecare
i capacitatea de cunoa tere: memoria, activitate; psihomotrice
aptitudinile temperatura s precum
fie optimcoordonarea,
pentru efectuarea activit ii fizice.
echilibrul,
Nu numai sportivii de performan ci i cei care efectueaz exerci ii pentru s natate,
activit i
sportive de orice form trebuie s aib o diet echilibrat format atât din proteine cât i
din glucide i
lipide. Alimenta ia omului modern se orienteaz spre produsele din carne i cele
industriale, prin
devalorizarea pâinii, a laptelui i a produselor lactate, prin ponderea, din ce în ce mai
mare, ce revine în
aceast alimenta ie zah rului rafinat, b uturile alcoolice i r coritoare, a mirodeniilor, ca i
prin
diminuarea consumului zarzavaturilor i a fructelor. Tot mai mult în ultimul timp se
tinde spre diferite
mijloace terapeutice naturale, sarcina lor principal fiind aceea de reglementare dirijat
a proceselor
metabolice, care sufer cele mai mari modific ri în perioada eforturilor maxime.
A. Fitoterapia. Plantele medicinale, fie c ne ofer r d cinile, rizomii, bulbii, tijele,
ramurile,
frunzele, florile sau fructele, reprezint for ele benefice ale cosmosului. În ara noastr datorit
reliefului i
condi iilor pedoclimatice, cresc în jur de 3200 de specii de plante dintre care 876 sunt
folosite ca plante
medicinale. Iat câteva din plantele medicinale specifice rii noastre:
- Usturoiul este fortivicant general, diuretic, laxativ i antiseptic. Con ine vitaminele B1 C i
o serie
capacitate
de elementede minerale
efort maica:buniod,, nu numai cobalt,
magneziu, pentru siliciu,
sportivul de brom.
zinc, performan ci vermifug
Are rol i pentru
practicantul de
eliminând parazi ii
activit i fizice care face efort cu bucurie i pl cere.
intestinali
Stilul
-Ceapade are via efecte
, incluzând dieta,
asupra relaxarea,
propriet ilor somnul,
tenului, evitarea
este unexceselor
stimulenti practicarea
cu ac iunediverselor
antiinfec
tipuri
ioaz ,
de exerci
diuretic ii fizice
, fiind pot celor
eficient compensa
cu afecforiuni
elecardiace,
naturale antireumatismal,
care contribuie elimin
la un transport
acidul uric. deCon
02
ineficient,
ine vitaminala
slabiciunea
A, PP,C, i Eneuromuscular
precum i minerale, la gr ca simea excesivcobalt,
bariu, crom, din cupru,
corp. Limitele genetice respectiv
fier, iod, magneziu, mangan,
forma
siliciu; corpului,
înclina
- elinaia este
la obezitate,
o surs structura
de s ruriosoas , m rimea
minerale care i con
starea
in inimii
mangan.i celulele nervoase dup
Se recomand din
corp nu pot
antrenamente cu fi
anulate, dar anumite
volum crescut sau altemactivit
suri pot ajuta
i cu la fizic
efort o dezvoltare fizic te
intens, spore armonioas
apetitul; .
O
-P activitate
trunjelul, fizic
con ineregulat
în modi complet
specialdezvolt
magneziunu numai
cu rolcalit
în ile de anduran
contrac , for a, în
ia muscular i viteza
mod
ci 70
i împotriva virusului vaccinal i al virusului stomatitei veziculare. Aplicarea local a unguentului cu
propolis duce la îmbun t irea evolu iei clinice a pl gilor cu o diminuare a secre iei
purulente. Poate fi
utilizat cu rezultate bune în tratamentul arsurilor profunde atât în faza de degenerare i
inflama ie a pl gii
cât i în faza de regenerare.
C. Alimenta ia vegetarian . Fructele i zarzavaturile trebuie s fie prezente permanent în
alimenta ia uman , deoarece acestea au o serie de proprieta i fa de care nu putem fi
indiferen i,
respectiv: au o valoare nutritiv i caloric cert , constituie o important surs de energie pentru
organism,
alc tuiesc mari depozite de vitamine de o mare varietate, constituie mari depozite de s ruri
B.Apiterapia.
minerale i alteMierea este o solu ie concentrat de glucide respectiv levuloz , glucoz ,
zaharoz ,
elemente nutritive indispensabile vie ii, au un con inut mare de fibre alimentare-celuloz .
maltoz
Fructele , ap , s ruri minerale
i zarzavaturile (fosfat
con incoapte de
multesunt calciu,astfel
vitamine clorur: merele,
de sodiu, fier).prunele,
perele, Este asimilat
cire ele,
Câteva efecte terapeutice ale fructelor i zarzavaturilor. Merele utilizate în tratarea
direct
vi inele,de organism
enterocolitelor i a colitelor. Ridichile i salata au rol depurativ, contribuind la cur irea
datorit
castanele, con inutului mare de glucoz i levuloz , astfel mierea fiind un produs energetic de
intern a maslinele, l mâile con in mangan. Cuprul îl g sim în gutui, alune, castane, l mâi
prim rang. îl
iar cobaltul
organismului. Sparanghelul, prazul, pepenii i fruntele în general sunt diuretice. Varza
-Polenul
grosim în con ine i vitaminele
tomate fasole. LipsaC,E,magneziului
grupul de vitamine B, acidul
din organism pantotenic,
produce cazuri devitamina
tetanie,
ie este
PP, respectiv
crampe i rupturi
expectorant în vreme ce varza alb este cicatrizant pentru ulcerele tubului digestiv.
smusculare,
ruri ale tahicardie,
elementelor, potasiu, fosfor, siliciu, sodiu, sulf, cupru, fier, aluminiu,
Anghinarea Bibliografie anxietate i stres. El se g se te în cereale, zarzavaturi, fructe, în
magneziu,
special cele,mangan, clor,
care auSport-Turism,
1.Baciu, Clement (1981) Cultur fizic favorizeaz
medical eliminarea
Editura bilei, contribuind
Bucurela optimizarea
ti digestiei intestinale.
bariu, argint, închis. surarsen,
aur, zinc, paladiu, vanadiu, wolfram, iridiu, cobalt, plumb, platin ,
2.Chatal, C., (1985) – Observationculoare
des verde
trois
molibden, crom, techniques la valeur explosive des extenseurs du
membre inferieur, Annuaire kinesiterapeutique, 12: 21-14
cadmiu i stron iu. Datorit compozi iei sale, polenul reprezint propriet i nutritive i
3.Crielaard, J., M., Vanderthommen,
biostimulatoare. M.,(1996) – Effets du massage par appareile semi-
automathique: etude scintigraphique et tonometrique, Annuaire kinesiterapeutique, 23: 102-5.
-Lapti orul de matc exercit o ac iune binef c toare asupra m duvei osoase i stimuleaz
4.De Bruijn, R, (1984) - Deep transverse
sistemul frictions its analgesic effect, Int. J. Sport Med.Sup., 5,
35-6;
reticuloendotelieal, determin cre terea în diametru a eritrocitelor, paralel cu cre terea
5.Dicke,E,(1966) - Methode de massage du tissu conjonctif, Editions Maloine, Paris
num rului
6.Dragnea, Adrian; Bota, Aura (1999) reticulocitelorActivit
Teoria ilor Motrice,
i a cantit Editura Didactic
ii de hemoglobin , determini o mobilizare a rezervelor de fier
Pedagogic
din organism , Bucure
7. Dufour, ti et collab (1999)- Massage et massotherapie, Editions Maloine, Paris
i Michel
modific 8. Field,
con inutul
T, (1998)
de fier- Massage
din sânge,therapy
eritrocitelor;
effects, American Journal of Psychology,53,1270-81
-Propolisul
9.Gallou,J.-J.,
are un Grinspan,
efect antivirotic
F, (1987)-
foarteMassage
clar, înreflexe
specialet împotriva
autres methodes
virusuluideA2therapie
al
10. Haldeman, S, Manipulation gripei,
reflexe,
Livingstone,
and massage
manuelle
precum
Encycl.
Edinburgh,
for
Med.theChir.
relief
pg.Paris,
51-62
of pain,
Elsevier
Textbook of 71 pain Churchill
11. Fawaz, h., Colin, D.,(1995) - Influence du massage sur la TcPO transcutanee dand la
prevention de l’escare. Annuaire Kinesitherapeutique, 22: 37-41.
12. Franceschi, C., (1980) – L’investigation vasculaire par ultrasonographie doppler, Masson,
Paris.16-7.
13. Hendrick, A, (1981) - Les massages reflexes, etude comparative, Paris,Masson
14. Holey, A, Liz, (1995) - Inter-Rater Reliability of Connective Tissue Zones Recognition,
Physiotherapy, vol. 81, no 7
15. Kohlrausch, W(1961)- Massage des zones reflexes dans la musculature et dans le tissu
conjonctif. Ed.Paris, Masson
16.Krausz L., Krausz L.T. (2004) – Fiziokinetoterapie – pe baze fiziopatologice, Editura Medical
Universitar Iuliu Ha ieganu – Cluj-Napoca
17. Leroux, P., (1994) – Recherce d’un position optimale de drainage veineux des membres
inferieures par pletismographie occlusive, Annuaire Kinesitherapeutique 21, 33-6.
18.Manno, Renato (1996) – Bazele teoretice ale antrenamentului sportiv, SDP 371- 374,
Bucure ti
19. Marcu, V., (1983) - Masaj i kinetoterapie, Ed. Sport-Turism, Bucure ti,
fizice adaptate, Sesiunea de lucrari stiintifice
20. Marcu Cluj-Napoca
V, Dan, M, Editura
(2002)–Risoprint
FormareaCluj-Napoca
profesorilor de educa ie fizic pentru a preda
activitati
21. Marcu, V, erbescu, C 1998 - Masaj i tehnici complementare, Ed. Universit ii din Oradea
22. Mârza, D, (1998) - Metode speciale de masaj, Ed. Plumb, Bac u
23. Mârza, D, (2002) - Masajul terapeutic, Ed. Plumb, Bac u
24.M rcu , Petru; Cucu, Bujor (2005) Gimnastica în kinetoterapie – no iuni de baz , Editura
GMI,
Cluj-Napoca
25.Mogo V. ( 1990) – Apa, agent terapeutic – Editura Sport Turism, Bucure ti
26. Morelli M., Seabone D., E., Sullivan S., J., (1990) – Changes in H- reflex amplitude during
massage of triceps surae in healthy subjects, JOSPT, 12. 11-9
27. Mouchet, P, (1988) - Transmission des messages nociceptifs et physiologie de la douleur,
Paris, Masson, , 35-47
28.Mu u I., (coordonatori) (1999) - Terapia educa ional integrat , Editura Pro Humanitate
29. Pereira- Santos, G., (1981) – Drainage veineux du pied, etude transcutanee par
ultrasonographie doppler, ecole des cadr es de Bois-Laris, Lamorlaye
30.R dulescu A. (2002) – Fizioterapie – proceduri de hidrotermoterapie crioterapie masajul
medical clasis masajul segmentar , Editura Medical , Bucure ti
31.R dulescu A.(1993) – Electoterapie, Editura Medical , Bucure ti,
32. Samuel, J., (2003)- Effets psichologiques du massage, Paris, EMC Kinesiter.
33. Serot, P., M., (1991) – Influence des pressions glissees superficielles et des percussions sur
l’endurance dinamique du quadriceps. Annuaire kinesiterapeutique, 18: 377-82
34. Shoemaker J., K., Tiidus, P., M., Richelle, Mader., (1997) – Failure of manual masage to alter
limb blood flow; measures by doppler ultrasound. Med. Sci Sports Exerc., 29: 610-4
35. Viel, E., (1984) - Donnees recentes concernant le massage du sportif, R. Cinesiologie, Paris.
*** – BTL, “Ghid de electroterapie”, Bucure ti, 2000
*** Integration of Persons with a Handicap through Adapted Ph ysical Activity , Oslo May 10 –
14, 2000, Norway.

72
3. TEHNICI I METODE ÎN KINETOTERAPIE

Obiective:
• Acest capitol furnizeaz informa iile necesare cunoa terii principalelor tehnici i metode
care stau la baza realiz rii programelor de kinetoterapie;
• De asemenea, cititorul va ti s aleag tehnicile i metodele potrivite pentru cazul pe care îl
are;
• Acest capitol con ine informa iile necesare aplic rii tehnicilor i metodelor în func ie de
specificul fiec rui caz.

Con inut:
3.1. Tehnici kinetologice de baz
3.1.1 Tehnici akinetice
3.1.2 Tehnici kinetice
3.2. Stretchingul
3.3. Tehnici de transfer
3.4. Tehnici de facilitare neuroproprioceptiv (FNP)
3.4.1 Tehnici FNP generale
3.4.2 Tehnici FNP specifice
3.4.2.1 Tehnici pentru promovarea mobilit ii
3.4.2.2 Tehnici pentru promovarea stabilit ii
3.4.2.3 Tehnici pentru promovarea mobilit ii controlate
3.4.2.4 Tehnici pentru promovarea abilit ii
3.5. Metode în kinetoterapie
3.5.1. Metode de relaxare
3.5.1.1 Metoda Jacobson
3.5.1.2 Metoda Schultz
3.5.2. Metode de educare/reeducare neuromotorie
3.5.2.1 Conceptul Bobath
3.5.2.2 Metoda Brünngstrom
3.5.2.3 Conceptul Vojta
3.5.2.4 Conceptul Castillo Morales
3.5.2.5 Metoda Frenkel
3.5.3. Metode de facilitare neuro-proprioceptiv
3.5.3.1 Metoda Margaret Rood
3.5.3.2 Metoda Kabat
3.5.4. Metode de reeducare postural
3.5.4.1 Metoda Klapp
3.5.4.2 Metoda von Niederhoeffer
3.5.4.3 Metoda Schroth
3.5.5. Metode de recuperare a afec iunilor lombare
3.5.5.1 Metoda Williams
3.5.5.2 Metoda McKenzie

Cuvinte cheie: contrac ie, mobilitate, mecanisme neurofiziologice


73
3.1. Tehnici kinetologice de baz
Tehnicile care stau la baza realiz rii unui program de kinetoterapie se clasific în dou mari
categorii: tehnici akinetice i tehnici kinetice.
Din categoria tehnicilor akinetice fac parte: Imobilizarea (de punere în repaus, de conten ie, de
corec ie); Posturarea (corectiv i de facilitare).
Din categoria tehnicilor kinetice fac parte: tehnici kinetice statice (contrac ia izometric , relaxarea
muscular ); tehnici kinetice dinamice: active (reflexe i voluntare) i pasive (prin trac iuni, prin asisten ,
sub anestezie, autopasiv , pasivo-activ , prin manipulare).
În afar de aceste tehnici de baz , exist tehnici speciale sau tehnici combinate, cum ar fi: tehnici
de stretching, tehnici de transfer, tehnici de facilitare neuromuscular .
3.1.1. Tehnici akinetice
Tehnicile akinetice au dou caracteristici de baz : absen a contrac iilor musculare voluntare; nu
determin mi carea segmentului.
a. Imobilizarea
Imobilizarea se caracterizeaz prin men inerea i fixarea artificial , pentru anumite
perioade de
timp, a corpului în întregime sau doar a unui segment într-o pozi ie determinat , cu sau f r
ajutorul unor
instala ii sau aparate.
Imobilizarea suspend , în primul rând, mi carea articular , ca i contrac ia dinamic voluntar ,
dar
Imobilizarea total are ca scop permite ob inerea efectuarea
repausului contrac iilor în:
general izometrice a mu chilorarsuri
politraumatisme, din jurul articula iilor respective.
întinse,
Imobilizarea poate fi total ,
boli cardio-vasculare grave, paralizii etc. dac antreneaz întregul corp, sau poate fi regional ,
Imobiliz rile regionale, segmentare segmentar ,
sau locale realizeaz imobilizarea complet a unor p r i ale
corpului, concomitent cu p strarealocal libert, dac
ii deimplic p r ai ale
mi care corpului.
restului organismului. În func ie de scopul
urm rit, pot fi:
- imobilizare de punere în repaus – indicate în: traumatisme craniocerebrale, medulare, toracice,
procese inflamatorii localizate (artrite, tendinite, miozite, arsuri, flebite etc.) precum i alte procese ce
determin algii intense de mobilizare. Imobilizarea se face pentru segmentul respectiv i se realizeaz pe
pat, pe suporturi speciale, în e arfe, orteze etc.
- imobilizare de conten ie – const în men inerea “cap la cap” a suprafe elor articulare sau a
fragmentelor osoase; blocheaz un segment sau o parte dintr-un segment într-un sistem de fixa ie extern
(aparat gipsat, atel , plastice termomaleabile, orteze, corsete etc.). Tehnica este utilizat pentru consolidarea
fracturilor, în luxa ii, artrite specifice,decât posturile
discopatii etc. defectuoase, care in de esuturi moi (capsul ,
- imobilizare de corec ie const în men inerea pentru anumite perioade de timp a unor pozi ii
tendon, mu chi etc.). Doar când osul este în
corecte, corective sau hipercorective în vederea corect rii unor atitudini deficiente:
cre tere,
devieri anumite
articulare prin tipuri de imobilizare pot influen a forma
retracturi (genu flexum, recurbatum etc. posttraumatic, paralitic, degenerativ etc.) devia
Imobilizarea de corec ie se realizeazii cu
sa.aleacelea
Imobiliz
coloanei
rile de conten ie i corec ie
i sisteme ca i cea de conten ie. Nu pot fi corectate
urmeazîn plan
vertebrale în frontal
general unor
sau sagital manevre
(scolioze, i tehnici fie ortopedo-
cifoze etc.).
chirurgicale, fie kinetologice (trac iuni,
• Postur rile corective sunt cele
manipul ri, mi c ri pasive sub anestezie etc.).
mai utilizate în kinetologia terapeutic sau de recuperare. În multe
cazuri se recomand preventiv în boli a c rorb.evolu
Posturarea
ie este previzibil , determinând mari74
disfunc ionalit i
- libere (posturi corective) sau autocorective; Acestea sunt atitudini impuse pacientului i adoptate
voluntar de acesta, pentru corectarea progresiv a limit rilor amplitudinilor articulare.
Sunt indicate, mai
ales, în hipertonii reversibile. Postur rile autocorective folosesc greutatea unui segment
sau a întregului
corp, realizând (prin
- liber-ajutate postursuluri,
ri segmentare,
perne, chingi men inute
etc.) sauprin greutatea
realizate unui membru sau a unui
manual;
- fixate (posturi exterocorective; segment al
instrumentale) cu ajutorul unor aparate sau instala ii. Acestea
acestuia.greut i (înc rc turi): directe (s cule i de nisip, suluri, perne)
restabilesc mobilitatea articular utilizând
plasate proximal sau distal de articula ia mobilizat ; indirecte, aplicate prin intermediul montajelor cu
scripe i.
Aceste postur ri solicit intens articula ia, de aceea se folosesc mai ales pentru articula iile mari –
genunchi i old, pentru celelalte putând fi chiar nefaste. Men inerea nu dep e te 15-20 de minute.
• Postur ri de facilitare: Postur rile induc efecte de facilitare asupra organelor interne. În vederea
facilit rii unui proces fiziologic perturbat
(de exemplude boal , pozi ionarea
spondilita corpului
ankilopoietic ). într-o anumit postur
Din patologie amintimpoate
câteva afec iuni în care
reprezenta un tratament de mare valoare.
posturarea
reprezint Postur rile cude
o tehnic efect
bazasupra aparatului cardiovascular:
a kinetoterapiei: reumatismul inflamator cronic i în general
- Antideclive (proclive) faciliteaz circula ia de întoarcere venoas i limfatic la nivelul
artritele,
extremit
indiferentilorde ietiologie,
au rol profilactic
coxartroza,sau lombosacralgia
curativ în edemele de staz
cronic de .cauz mecanic , paraliziile de
- Declive (antigravita ionale) faciliteaz circula
cauz central ia arterial în capilare i se ob in prin men inerea
extremit ilor în sens gravita ional.
sau periferic , devia iile de coloan sau ale altor segmente etc. Postur rile corective se
Postur rile
adreseaz doarcu efect asupra aparatului respirator:
- Profilactice – previn instalarea punor
r ilor moi, al pulmonare
afec iuni c ror esut secundare
conjunctivscpoatederii fi
ventila iei at.
influen bazelor
Corectarea devierilor osoase
pulmonare
nu este posibili zonelor hilare.
- Terapeutice, de drenaj
decât bron ic – ifavorizeaz
la copii adolescen ieliminarea
în cre tere.secre iilor se
Uneori bron ice din lobii
recomand i
ca postura (mai ales cea
segmentele pulmonare afectate în liber
caz de:) s bron
fie ite cronice, bron iectazii, abces pulmonar etc. Asocierea
percu iilor toracice i a masajului vibrator
r mânecreconstant
adoptat te eficien
dup o înc a drenajului
, în
lzire
timp
prealabil bron
ce tensiuneaic. muscular
a respectivei zone sau,
atingeeventual,
valori smaxime,
fie aplicat
prinîn activarea
ap cald .
Postur
tuturor
De un unitri de drenaj biliar
mareilorinteres în recuperarea func ional sunt posturile seriate care se fixeaz cu
orteze ale grupului muscular respectiv. Contrac ia izometric se realizeaz f r
motorii
3.1.2
deplasarea
amovibile, pe Tehnici
m sur kinetice
segmentelor,ce se câ tig din deficitul de corectat. Se consider c noaptea este
• Tehnicile kinetice statice se caracterizeaz
contra
cel prin
maiunei modificarea
potrivit
rezisten e egaletonusului
cu formuscular
a maximf r as mu determine
chiului respectiv sau când se
mi carea segmentului. lucreaz pentru
interval contra posturi
unei – imobiliz ri în diverse aparate, în scop corectiv sau de p strare a
A. Contrac ia izometric reprezint amplitudinilor
o contrac
greut i maiie mari
muscular
de decât înforcare lungimea fibrei
a subiectului, dar musculare
imobile. În realitate, se produce o
microdeplasare,
mi care câ tigate prin kinetoterapia din timpul zilei.
neglijabil
Din punct, de
între
vedere
momentul
tehnic,cre
posturile
terii tensiunii
corective
musculare
pot fi:75 i cel al relax rii.
B. Relaxarea muscular : se realizeaz când tensiunea de contrac ie a mu chiului respectiv scade,
mu chiul se decontractureaz . Relaxarea poate fi considerat ca o atenuare a tensiunii
de orice natur
(nervoas , psihic , somatic ) cu schimbarea centrului de aten ie, de concentrare sau de
efort. Relaxarea
reprezint un proces psihosomatic, pentru c se adreseaz concomitent atât st rii de
- general - proces în tensiune
leg tur cumuscular
relaxarea psihic
- local - se refer lacrescut , cât
un grup i st rii psihice tensionate, vizând o reglare tonico-emo ional optimal .
muscular
Relaxarea
Relaxarea muscularcapoate tehnic
fi: kinetic static se refer la relaxarea
local .
• Tehnicile kinetice dinamice se realizeaz cu sau f r contrac ie muscular - ceea ce tran eaz de la
început diferen a dintre tehnicile active i cele pasive.
Mi carea activ : reflex ; voluntar
Mobilizarea activ se caracterizeaz prin implicarea contrac iei musculare proprii segmentului ce
se mobilizeaz .
A. Mi carea activ reflex este realizat de contrac ii musculare reflexe, necontrolate i
necomandate voluntar de pacient; mi c rile apar ca r spuns la un stimul senzitivo-senzorial în cadrul
arcurilor reflexe motorii. Contrac ia reflex se poate produce prin reflexe medulare i supramedulare.
B. Mi carea activ voluntar - caracteristica acestei tehnici este mi carea voluntar , comandat , ce
se realizeaz prin contrac ie muscular i consum energetic. În mi carea voluntar
contrac ia este
izotonic , dinamic , mu chiul modificându- i lungimea prin apropierea sau dep rtarea
capetelor de
inser ie
Obiectivele urm rite prin mobilizarea activ voluntar , sunt: cre terea sau men inerea
amplitudinii
Mobilizarea liber (activ pur mi c) rii unei
- mi careaarticula ii; cre terea
este executat f r sau
nici men inerea ieforfacilitatoare
o interven ei musculare; sau rec p tarea sau
dezvoltarea
opozant exterioar , în afara, eventual, a gravita iei.
Mobilizarea activ asistat coordon
– mi carearii neuromusculare;
este ajutat de for e externe reprezentate de: gravita ie,
Modalit ile tehnice
kinetoterapeut, montaje de mobilizare
cu scripeactiv
i etc.,voluntar
f r ca sunt urmstoarele:
acestea se substituie for ei musculare
mobilizatoare.
Mi carea este denumit activo-pasiv atunci când pacientul ini iaz activ mi carea, îns nu o
Denumim mi care pasivo-activ în cazul poateîn efectua
care pacientul nu poate ini ia activ mi carea, dar odat
pe toat
ce este amplitudinea,
ajutat în prima motiv
partepentru
a mi care
c rii,este necesar
execut liberinterven ia unui ajutordespre
restul amplitudinii mi finalul
care. Semi c
rii.
utilizeaz
proprii. :
-Tehnica
când formobiliz
a muscular este insuficient
rii active cu rezistenpentru
are caa mobiliza
obiectiv segmentul contra
principal cre tereagravita
for ei iei;
i / sau
sau suferin elor
-rezisten
când
neurologice,
mi
ei carea care
activ
perturb
liber comanda
se produce
sau transmiterea
pe direc ii deviate,
motorie; datorit rota iei capetelor
Mobilizarea activ cu rezisten - înosoase
acest caz for
În amiexterioar
articulare
musculare. se opunemupar
carea voluntar ialacfor
chii ei mobilizatoare
ioneaz ca agoni ti, antagoni ti, sinergi ti i
fixatori.
Agoni tii sunt mu chii care ini iaz i produc mi carea, motiv pentru care se mai
numesc “motorul
primar”. Antagoni tii se opun mi c rii produse de agoni ti; au deci rol frenator,
reprezentând frâna
elastic muscular , care intervine de obicei înaintea celei ligamentare sau osoase. Mu
chii agoni ti i
- când agoni tii efectuarea
controleaz lucreaz
- când,tensiunea
tensiunea
uniform lor
i linde
antagoni
antagoni contrac
tia ac
mi
tilor creie
ioneaz
c rii, prin este egalat
te,totdeauna
mi
reglarea
carea de
ial relaxarea
simultan,
ini
vitezei,
produs deantagoni
amplitudinii
îns rolulagoni
lor
76ieste tilor,
direc iei; care
ti înceteaz
opus: .
Astfel, prin jocul reciproc, echilibrat, dintre agoni ti i antagoni ti rezult o mi care precis
coordonat . Agoni tii i antagoni tii desemneaz o mi care concret , dar ac iunea lor se
poate inversa în
func ie de grupul muscular considerat. Interac iunea dintre agoni ti i antagoni ti m re te
precizia
mi c rii, cu atât mai mult cu cât este angrenat un num r mai mare de mu chi. În cazul unui mu
chi agonist
normal, cu cât relaxarea antagoni tilor este mai mare, cu atât mi carea agonistului este
mai rapid i mai
puternic . Sinergi tii sunt mu chii prin a c ror contrac ie ac iunea agoni tilor devine mai
puternic . Acest
Mu chii pot lucra cu deplasarea segmentului (producerea mi c rii) realizând contrac ii izotonice,
lucruf rse
sau poate observa
, realizând contracîniicazul agoni tilor bi- sau poliarticulari. Sinergi tii confer i ei,
izometrice.
precizie mi c rii,
Contrac ia izometric , fiind o tehnic kinetic static , a fost tratat în subcapitolul respectiv.
Contrac ia izotonic esteprevenind
o contracapari ia mi c rilor
ie dinamic prin adi
careionale, simultan
se produce cu ac iunile
modificarea lor principale. Fixatorii ac
lungimii
ioneaz
mu ca ideterminând mi carea articular . Pe tot parcursul mi c rii, deci al contrac iei
chiului
sinergi tii, tot involuntar i au rolul de a fixa ac iunea agoni tilor, antagoni tilor i sinergi tilor.
izotonice,
Fixarea nude contrac ie r mâne aceea i.
tensiunea
se realizeaz continuu,
Modificarea lungimii pe muîntreaga
chiuluicurs de mi face
se poate care aînunui mu chi. prin apropierea capetelor
2 sensuri:
sale, deci
prin scurtare (contrac ie dinamic concentric ) i prin îndep rtarea capetelor de inser ie, deci
prin alungire,
(contrac
Mi c rileieactive
muscular excentric
cu rezisten pot).fi realizate în:
Mi carea dinamic
- curs intern , sau interiorul segmentului de contrac (izotonic
ie - când) cu rezisten
agoni este cel
tii lucreaz întremai utilizatdetip de efort muscular
punctele
pentruie normal ; Mi carea executat în interiorul segmentului de contrac ie se realizeaz
inser
cre tereacând
atunci for ei i ob inerea hipertrofiei musculare.
mu chiul se contract i din pozi ia lui normal de întindere se scurteaz apropiind
pârghiile osoase de
care este fixat. O astfel de contrac ie scurteaz mu chiul i-i m re te for a i volumul.
- curs extern , sau exteriorul segmentului de contrac ie - când agoni tii lucreaz
dincolo de
punctele de inser ie normal , în segmentul de contrac ie pentru antagoni ti. Mi carea în afara
segmentului
de contrac ie se realizeaz numai cu acei mu chi care pot fi întin i peste limita de repaus. La
ace ti mu
Limita dintre curse se g se te la punctul zerochianatomic, în care unghiul dintre segmente este zero,
avemi (zona
agoni tii sunt maxim alungi la început
lung ), o contrac ie pân
iar antagoni revin lascurta
tii maxim pozi iai (zona
lor de scurtat
repaus,). dup care contrac ia continu
în interiorul
- curs medie, când agoni tii au o lungime medie, situat la jum tatea amplitudinii maxime, pentru
segmentului
o mi care dat .de contrac ie. Este cazul mi c rilor ce se fac în articula iile: old, um r,
mân , picior
Contrac i ia izotonic poate fi:
coloanrezisten
a. Concentric - când agoni tii înving vertebral . O astfel
a extern ; mude contrac
chiul ie dezvoltpentru
se contract elasticitatea,
a învinge lunge
o te mu chiul i m re te
amplitudinea
rezisten din afar , se scurteaz apropiindu-
anatomic isau atâtdincapetele
diversede unghiuri
inser ie, articulare
cât i segmentele
pozitive,osoase
se desfasupra
oar în sens fiziologic
miiec scurteaz
c rora ac ioneaz . Acest fel de contrac rii. mu chiul dezvoltându-i tonusul i for a.
(mu chiul se
Contrac iile concentrice se execut în:scurteaz reu ind s înving rezisten a) i se opre te la amplitudini mai mari sau la sfâr itul
- interiorul segmentului de contraccursei.
ie, când mi carea respectiv este ini iat din punctul zero
Pe parcursul mi c rii, agoni tii î i apropie capetele de inser ie, se scurteaz progresiv, pentru ca
la sfâr itul
cursei de mi care s fie maxim scurta i. 77
- exteriorul segmentului de contrac ie, când mi carea respectiv , ini iat din diverse unghiuri
articulare ale mi c rii opuse, numite unghiuri negative, se desf oar în sens fiziologic i se opre te la
unghiuri articulare negative mai mici sau la punctul zero anatomic.
Prin repetare, mi c rile concentrice produc hipertrofie muscular , urmat de cre terea for ei, iar la
nivel articular cresc stabilitatea.
b. Excentric - se realizeaz când agoni tii, de i se contract , sunt învin i de rezisten a extern .
Contrac ia excentric se realizeaz atunci când mu chiul fiind contractat i scurtat cedeaz
treptat unei
for e care-l întinde i-i îndep rteaz atât capetele de inser ie, cât i segmentele osoase
Contrac iile excentrice se execut în:asupra c rora
- interiorul segmentului de contraclucreaz
ie, cândmumichiul
carea
respectiv.
respectiv
Prin, ac
ini iunea
iat din
ei dezvolt
diverse elasticitatea
unghiuri i rezisten a mu chiului.
pozitive se desf oar în sens opus celui fiziologic (rezisten a extern învinge mu chiul, care se alunge te
treptat) i se opre te la unghiuri articulare mai mici sau la punctul zero anatomic.
Pe parcursul mi c rii, agoni tii î i îndep rteaz capetele de inser ie, se alungesc progresiv, în
punctul zero anatomic fiind maxim alungi i.
- exteriorul segmentului de contrac ie, când mi carea respectiv , ini iat din punctul zero anatomic
sau din diverse unghiuri negative, se desf oar în sens opus celui fiziologic i se opre te la unghiuri
negative mai mari.
Prin repetare, contrac iile excentrice produc lucru muscular r ezistent sau negativ; cresc elasticitatea
muscular , iar la nivel articular mobilitatea.
Dac lu m în considerare cele 3 tipuri de efort muscular, generatoare de for muscular
(izometric, izotonic concentric i izotonic excentric cu rezisten ) raportul dintre acestea este dup cum
urmeaz :
- În func ie de capacitatea de a genera for exist ordinea: contrac ia excentric > contrac ia
izometric > contrac ia concentric
- În func ie de raportul dintre efect i consumul energetic exist ordinea: randament izometric >
randament excentric > randament concentric
- Sub raportul presiunilor determinate în articula ie exist ordinea: contrac ia excentric >
contrac ia concentric > contrac ia izometric
c. Pliometric - capetele musculare se îndep rteaz , dup care se apropie într-un timp foarte scurt.
Pliometria presupune solicitarea unui mu chi mai întâi printr-o faz excentric , l sând
apoi s se
desf oar faza concentric ce urmeaz în mod natural. În contrac iile pliometrice se
utilizeaz ceea ce
- faz excentric ; fiziologii denumesc “ciclul întindere – scurtare” (“the strech-shortening cycle”).
- un scurt moment de izometrie; Contrac ia pliometric poate fi considerat ca fiind constituit din 3 elemente:
Variantele tehnice de realizare a mi c rii active contra unei rezisten e sunt urm toarele:
- faz concentric .
Rezisten a
Contrac ia pliometric reprezint cea mai frecvent form de contrac ii în activitatea sportiv ;
prin scripete cu greut i / segmente mari de membre superioare i inferioare; Rezisten a
intervine
prin greutîni s rituri, alergare, flot ri etc.
Contrac ia izokinetic este contrac ie dinamic
(metode , îna care
de cre tere for eiviteza mi c De
mu chilor rii este reglat
Lorme); în a a afelprin
Rezisten încât
arcuri sau materiale elastice
rezisten a
(gimnastica aplicat mi c rii este în raport cu for a aplicat pentru fiecare moment din
amplitudinea unei
sportiv ); Rezisten a prin materiale maleabile ex: lut, chit, plastelin - utilizate în
mi c ri. Pentru
recuperarea o corect
mâinii ia izokinezie trebuie ca rezisten a s varieze în func ie de
lungimea mu chiului,
degetelor; Rezisten a prin ap ; Rezisten a realizat de kinetoterapeut; Rezisten a executat
pentru a se solicita aceea i for . Se realizeaz cu aparate speciale numite dinamometre.
de pacient
(contrarezisten ) - cu membrul s n tos sau utilizând propria
78 greutate a corpului.
Efectele exerci iilor fizice dinamice:
Efecte asupra tegumentului: favorizeaz resorb ia edemelor (datorate transud rii plasmei în p r ile
moi) prin facilitarea întoarcerii venoase; realizeaz întinderea tegumentului; cresc afluxul de sânge c tre
esuturi.
Efecte asupra elementelor pasive (oase, articula ii, tendoane, ligamente) i active (mu chi) ale
mi c rii: între in suprafe e articulare de alunecare; previn sau reduc aderen a i fibroza
intraarticular , care
se dezvolt în structurile periarticulare i în cavitatea articular ; men in sau cresc astfel
mobilitatea
articular ; alungesc progresiv elementele periarticulare, cu atât mai mult cu cât acestea se
g sesc în stare
Efecte asupra aparatului circulator: cresc întoarcerea venoas ; cresc tonusul simpatic, cu
de contractur
adaptarea circula; conserv sau redau
iei la solicit rile deelasticitatea
efort; crescmuscular , men inând mobilitatea articular ;
debitul cardiac.
Efecte asupra sferei neuro-psihice: îmbun t esc con tientizarea schemei corporale i spa iale; cresc
dezvolt
for a i ia;
motiva durata
îmbun contrac iei musculare;
t esc coordonarea regleaz. antagoni tii mi c rii; cresc for a i rezisten a
muscular
muscular .
Mi carea pasiv se fac cu ajutorul unei for e exterioare, subiectul neefectuând travaliu muscular.
Mobilizarea pasiv se utilizeaz numai în kinetologia terapeutic i de recuperare (neavând rost ca
exerci iu fizic).
Modalit i tehnice de realizare ale mi c rii pasive:
A.Trac iunile – const în întinderi ale p r ilor moi ale aparatului locomotor; se fac în axul
segmentului sau articula iei, putându-se executa manual sau prin diverse instala ii.
Trac iunile continue (extensii continue) se execut cu instala ii, cu contragreut i, arcuri, scripe i,
plan înclinat etc. Sunt utilizate mai ales în serviciile de ortopedie, pentru realinierea
osului fracturat sau
pentru deplas ri ale capetelor articulare, iar în serviciile de recuperare, pentru cercet ri
ale articula iilor
blocate i deviate în flexie, extensie etc. Un efect important al acestor trac iuni este ob
se men in pe perioade mai lungi. Tehnica se aseam n i cu ortezele progresive pentru corec ia
inerea decoapt rii
devierilor
articulare determinate de contractura muscular puternic . Presiunea crescut
determinate de cicatrice retractile sau redori articulare generate de retracturi de esuturi moi.
intraarticular este
Trac iunea nu se execut în ax, ci oblic, pe segmentele adiacente articula iei. Sistemul de
Trac iunile discontinue se pot executageneratoare
atât cu mâna de durere.
- de c treInstalarea unei trac
kinetoterapeut, cât iuni
i cu continue reduce durerea, întinde mu chii,
ajutorul unor
trac ionare este
decontractându-i.
instala ii, întocmai ca cele continue.
realizat prin tije cu urub sau alte sisteme de trac ionare treptat , prinse în aparate
Se indic în: articula ii cu redori ceAplicarea trac ia
nu ating pozi iunii continue
anatomic se face
; articula fie prin bro
ii dureroase cu econtractur
transosoase, fie prin benzi adezive
rigide amovibile,
la piele, fie prin
muscular ; discopatii - trac iuni vertebrale; procese inflamatorii articulare – se realizeaz trac iuni cu for
confec ionate din plastic, piele sau chiar gips, care îmbrac segmentele respective. Reglajele
corsete de fixa ie, man oane, ghete etc. Aceste ultime modalit i sunt metodele obi nuite
moderat , care au i rolul de a decoapta.
progresive de
Trac iunile — fixa ii alternante sunt în mai
serviciile odevariant a tehnicii de posturare exteroceptiv , dar
trac iunemult
cresc la un interval de cca 48 de ore. Tehnica este utilizat pentru corec ia devierilor
recuperare medical .
determinate
de cicatrice retractile sau redori articulare generate de retracturi ale esuturilor moi.
B. Mobilizarea for at sub anestezie este o tehnic executat în general de c tre
specialistul
ortoped. Prin anestezie general se realizeaz o bun rezolu ie muscular , care permite,
f r opozi ie,
for area redorilor articulare, cu ruperea aderen elor din p r ile moi.
Aceast tehnic se execut în etape succesive, la un interval de câteva zile, fiecare
etap fiind
urmat de fixarea unei atele gipsate pentru men inerea79nivelului de amplitudine câ tigat.
C. Mobilizarea pasiv pur asistat este cea mai obi nuit tehnic de mobilizare pasiv executat
de mâinile kinetoterapeutului, în timp ce pacientul î i relaxeaz voluntar musculatura.
Kinetoterapeutul
ini iaz , conduce i încheie mi carea cu presiuni sau tensiuni lente, dar insistente,
pentru a ajunge la
limitele reale ale mobilit ii. Mi c rile pasive cu tensiuni finale ating de obicei amplitudini
a) Pozi ia pacientului este important maiatâtmari decâta permite confortul i relaxarea sa, cât i pentru o
pentru
mi cmai
cât rile active.
bun abordare a segmentului de mobilizat. Pacientul este pozi ionat în decubit
dorsal,
În realizarea
decubit
acestei tehnici trebuie s se aib în vedere urm toarele:
ventral sau a ezat. Pozi ia kinetoterapeutului se schimb în func ie de articula ie, pentru a nu
fi modificat
cea a bolnavului,
b) Prizele i contraprizele - respectiv pozi ia mâiniidar pe
trebuie s fie care
segmentul comod
va , fineobositoare,
mobilizat i pentru
pozi ia a permite un maximum
de tehnicitate i
celeilalte mâini care va fixa segmentul imediat proximal acestuia. Priza în general
eficien
este . at de
distan
articula ia de mobilizat, pentru a crea un bra de pârghie mai lung. Exist i excep ii:
în redorile
postfractur se utilizeaz prize scurte, apropiate de articula ia respectiv , pentru a nu
Contrapriza este f cut cât maisolicita
aproape focarul de ia de mobilizat, pentru o mai bun fixare. În
de articula
consolidare;
cazul sprijinului
în redorile
pe un plan
de origine
dur al articular
segmentului se utilizeaz
proximal, bracontrapriza
e mari alepoate
pârghiei,
fi abandonat
prin
plasarea
sau f cut cât
doarmai
distalial.a prizei,
par Deoarece
permisegmentul
ând realizarea
care unei
urmeaz
mobiliz s ri fie
eficiente,
mobilizat
f r efort.
trebuie perfect relaxat i
suspendat, priza cere
destul For for adin partea
i ritmul kinetoterapeutului, mai ales pentru trunchi i segmentele grele.
de mobilizare
De aceea
• For a aplicat de c tre kinetoterapeut se
la nivelul maxim de amplitudine este de obicei dozat în
func ie de apari ia durerii, dar i derecomand
experiensuspendarea
a acestuia în în chingi
cazurilea segmentului
unor pacienîni timpul execut
cu praguri la rii mobiliz
durere fierii pasive.
prea înalte, fie prea coborâte.
• Viteza imprimat mi c rii este în func ie de scopul urm rit: mi carea lent i insistent scade
tonusul muscular, pe când mi carea rapid cre te acest tonus.
• Ritmul mi c rii poate fi simplu, pendular (în 2, sau în 4 timpi), la capetele cursei men inându-se
întinderea.
• Durata unei mi c ri este de aproximativ 1-2 secunde, iar men inerea întinderii la cap tul
excursiei, de 10-15 secunde.
O edin de mobilizare pasiv a unei articula ii dureaz în func ie de articula ie (la cele mari
maxim 10 minute), i în func ie de suportabilitatea bolnavului. edin a se repet de 2-3
ori pe zi. Este
indicat ca, înainte de începerea mobiliz rii pasive, regiunea de mobilizat s fie preg tit
prin c ldur ,
masaj, electroterapie antialgic , eventual prin infiltra ii locale. De asemenea, în timpul
execut rii
mi c rilor pasive poate fi continuat aplicarea de c ldur i, din când în când, oprit mi
carea pentru
D. Mobilizarea pasiv mecanic - utilizeaz diverseun sisteme mecanice de mobilizare tip Kineteck -
adaptate pentru fiecare articula ie i masaj
tip de midecare 1-2în parte.
minute. Când apar reac ii locale: durere, contractur , pierdere de
amplitudine
Aceste aparate permit mi carea autopasiv , sausau generale:mi carea prin motora e electrice sau prin
realizeaz
manevrarea de c tre kinetoterapeut. febr , stare de enervare sau oboseal , pauza dintre edin e va fi mai mare sau chiar se vor
E. sau
direct Mobilizarea autopasiv
prin intermediul suspenda
unor- instala
prezint ii (de pentru
mobilizarea unuii).segment
obicei scripe cu ajutorul este
Aceast autoasisten altei op bun
r i a metod
corpului,
de
câteva
aplicat de c tre bolnav la domiciliu sau zile.
în intervalele dintre edin ele de kinetoterapie organizate
80 la sal .
Exemplu de mobiliz ri autopasive:
- prin presiunea corpului - (sau a unui segment al corpului) - de exemplu: în cazul unui picior
equin, prin ap sarea cu greutatea corpului pe piciorul posterior etc.
- prin ac iunea membrului s n tos - de exemplu: într-o hemiplegie, pacientul, cu mâna s n toas ,
va mobiliza membrul superior i mâna paralizat ;
- prin intermediul unei instala ii “coard -scripete” - de exemplu: mobilizarea bra ului în redori de
um r cu mâna opus , care trage de o coard prev zut cu o ching de prins bra ul i trecut peste un
scripete;
- prin intermediul unei instala ii de mecanoterapie mobilizat prin manivel sau roat de c tre
însu i pacient.
F. Mobilizarea pasivo-activ , denumit i “mobilizare pasiv asistat activ” de bolnav, pentru a o
diferen ia de “mobilizarea activ ajutat ”, sau pe scurt, “mobilizarea activo-pasiv ”,
prezentat în cadrul
mobiliz rii active. Metoda este utilizat pentru reeducarea for ei musculare, ca i pentru
reeducarea unui
mu chi transplantat, în vederea perfec ion rii noului rol pe care îl va de ine în lan ul kinetic.
În cazul unei
for e musculare de valoare sub 2, când mu chiul se contract f r s poat deplasa
segmentul,
G. Manipularea, în principiu, este oeventual
form pasiv de mobilizare, dar prin particularit ile de
doar în
manevrare, de tehnic , este considerat ca afara
f cândgravita
parte iei,
din mobilizarea pasivo-activ
grupul metodelor se indic
i tehnicilor pentru a ajuta efectuarea
kinetologice
speciale. unei mi c ri sau a
întregii Efectele
amplitudini
mi c de
rilormi care, conservând capacitatea de contrac ie pentru un num r
pasive:
Asupra aparatului locomotor: menmai mare de
in amplitudinile articulare normale i troficitatea structurilor
repeti ii. în cazul paraliziilor segmentului respectiv; men in sau cresc excitabilitatea
articulare
muscular (legea lui
Vekskull: “excitabilitatea unui mu chi cre te cu gradul de întindere”); diminu contractura
muscular prin
întinderea prelungit a mu chiului (“reac ia de alungire” Kabat); cresc secre ia sinovial ;
declan eaz
Asupra sistemului nervos i a tonusului psihic: men in “memoria kinestezic ” pentru segmentul
“stretch-reflex-ul”
respectiv; prin mii carea
men in moralul pasivpacientului.
încrederea de întindere brusc a mu chiului, care determin
contrac ie
Asupra aparatului circulator: efect de “pompaj” asupra vaselor mici musculare i asupra
muscular
circula iei venolimfatice de întoarcere; . sau elimin edemele de imobilizare; pe cale reflex -
previn
declan eaz hiperemie local i tahicardie.
Asupra altor aparate i sisteme: men in troficitatea esuturilor de la piele la os; m resc
schimburile gazoase la nivel pulmonar i tisular; cre te tranzitul intestinal i u ureaz
evacuarea vezicii
urinare; influen eaz unele relee endocrine. 3.2. Stretching
Limitarea de mobilitate ce are la baz afectarea esuturilor moi se nume te contractur . esutul
moale este reprezentat pe de o parte de mu chi alc tui i din esut muscular (ca esut contractil prin
excelen ) i din schelet fibros, necontractil (epimissium, perimissium, endomissium) i pe de alt parte de
structuri necontractile (piele, capsul , ligament, tendon).
Contractura de natur muscular se nume te contractur miostatic i limitarea amplitudinii de
mi care articular din cauz muscular , poate avea ca substrat interesarea numai a esutului contractil
muscular sau interesarea concomitent a esutului contractil i a celui necontractil muscular.
recuperare aStretchingul
i const deficitului reprezint
în întinderea
de tehnica
mobilitate
(elongarea) (ridicat
articular
acestuia la rangul
determinat
i men dede
inerea metod
acestei
scurt )adaptative
de bazo în
rileîntinderi 81kinetoterapia
perioad
ale esutului de
de timp.
moale
Tipuri de stretching pentru mu chi:
1. Stretching balistic Se realizeaz activ, cu utilizarea mu chiului întins ca pe un resort care va
“arunca” corpul (segmentul) în direc ie opus . Ex.: exerci iile de flexie-extensie ale
trunchiului f cute în
for , încercând s se treac brutal peste amplitudinea maxim pasiv i cu rapiditate. Se
utilizeaz mai
mult
2. Stretchingul dinamic. în sport.
Const Practicarea
în arcuiri ce seacestor tehniciprin
realizeaz s-a redus
mi c riînsvoluntare
, deoarecelente
întinderea
ale repetat i brusc
a mu chilor,
segmentului încercând s se treac blând peste punctul maxim al amplitudinii posibile de mi care. Se
prezint
cre te gradat amplitudinea i viteza. Se fac 8 un
– 10 poten
repetiialii.
pericol în producerea de leziuni.
3. Stretchingul activ (sau stato-activ).Se efectueaz prin mi c ri voluntare spre amplitudinea de
mi care maxim posibil , pozi ie în care segmentul este men inut 10 – 15 sec prin contrac
ia izometric a
agoni tilor f r vreun ajutor exterior. Tensiunea crescut în timpul contrac iei concentrice a
4. Stretchingul static, denumit agoni
i pasiv.Este
tilor i realizat printr-o for exterioar : alte p r i ale corpului
sau propria greutate corporal (autostretching pasiv),contrac
apoi în timpul kinetoterapeutul sau cu
iei izometrice va ajutorul unui echipament.
induce reflex, prin “inhibi ie reciproc ”, relaxarea
Cel mai folosit în kinetoterapie antagoni tilor.
este stretchingul manual, pasiv, executat lent (pentru evitarea
stretch-reflexului) cu o men inere a întinderii într-un u or disconfort timp de l5-60 sec. (durata optim
pare s fie de 30 sec).
În cazul mu chilor multiarticulari stretchingul se aplic mai întâi analitic, începându-se cu
articula ia distal , încheindu-se cu un stretching global pentru toate articula iile. Din considerente de
gradare a for ei de întindere (mai ales la pacien ii ce prezint o team crescut fa de durere), dar i din
motive de economie de timp se aplic auto (selv) stretchingul.
5. Stretchingul izometric (sau sportiv). Bob Anderson, p rintele stretchingului din antrenamentul
sportiv, recomand urm toarea formul de stretching (valabil pentru oricare mu chi): în
pozi ia maxim
de întindere pasiv pacientul face o contrac ie izometric a mu chiului întins (rezisten a
o poate asigura
kinetoterapeutul)
Stretchingul esutului moale necontractil este pasiv,(maxim 6 secdela lung
mecanic, intensitate
durat maxim
(20-30 );min)
relaxare
i se (3-4 sec); stretching
pasiv (20-30 sec),
bazeaz pe întinderea onduleurilor fibrelor de colagen (în repaus acestea sunt “cre e”). Aceast întindere a
esutului conjunctiv trece progresiv executat la limita
printr-o etap de durere
elastic (aceauna
, apoi durere “pl cut
plastic ”, suportabil
, urmat de un ).punct de
"gâtuire" dup care orice tensiune ce tinde s mai alungeasc esutul, determin
falimentul (ruperea) lui.
Dac elasticitatea este proprietatea esutului de a reveni la lungimea ini ial dup ce o
for l-a scos din
starea de repaus, plasticitatea este tendin a unui esut ce a fost deformat de a nu se mai
întoarce la pozi ia
de ialaalungit
esutul este l sat “s se r ceasc ” în pozi care s-a început
câ tigat deformarea.
. Intensitatea for ei Punctul
de de gâtuire
întindere trebuiepoate
s fie fi(deformare)
îndep rtat, respectiv
respectiv. Strain-ul este dat de raportul dintre gradul de alungire a esutului
crescut foarte lent, deoarece atunci zona plastic poate fi
fa când for a de întindere este mare i/sau aplicat rapid exist pericolul
de lungimea
ruperii structurii supus întinderii. m rit dac se aplic c ldur pe esutul respectiv. Aceast aplicare se face în timpul, sau
lui ini ial . Imobilizarea sau repausul prelungit la pat (chiar dac înc nu s-au produs fenomene
Pentru a ob ine o alungire optim a cu 10 minute
de scurtaremoale se va ine seama de curba tensiune/deformare
esutului
(stress/strain) a fibrelor de colagen înainte
astfeldeîncâtînceperea stretchingului,
stretchingul dup încare
s sei situeze zona sursa de c ldur se
de plasticitate va îndep rta la finalul
adaptativ ), corticoterapia cât înaintarea în vârst determin (dar o slsub
bire a rezisten ei
stretchingului iar
punctul for ei ce determin ruperea fibrelor).
esutului conjunctiv,
Stress-ul
Stretchingul define te
propriu-zis raportul
începe doar dintre
ceea dupce for
ce
obliga deajuns
s-a trac iune
kinetoterapeutuli m rirea
la punctul la suprafeieeiaînde
de precau
limitare sec iune stretchingului.
amplitudinii
aplicarea adeesutului
mi care. Mu chiul, ca i
Stretchingul esutului moale necontractil
cele mai
este pasiv,
mlte mecanic, de lung durat (20-30 min).82
esuturi biologice, are propriet i vâscoelastice. De aceea trebuie inut seama de faptul c dac mu chiul
este alungit pân în zona plastic , iar aceast alungire este men inut un timp prea îndelungat,
mu chiul va
r mâne cu o caracter elastic de un grad inferior. Pe de akt parte îns cre terea rezisten
ei mu chiului la
întindere este direct propor ional cu m rirea frecven ei întinderilor (dar întinderi ce
sunt men inute în
zonade limit elastico-plastic a curbei stress-strein. În reducerea consecin elor nepl cute
ale
imobiliz rilor (atunci când nu exist contraindica ii-fractur neconsolidat , leziuni acute, etc)
se utilizeaz
metoda Judet.Aceasta se realizeaz având la dispozi ie dou aparate gipsate bivalve, cu
Întinderea esutului contractil al muajutorul
chiului cse rora realizeaz prin mai multe modalit i de stretching.
segmentul
Cel afectatînalkinetoterapia
mai folosit pacientului este este pozi ionat alternativ
stretchingul manual, în maxim
pasiv, flexielent
executat i apoi în
(pentru
maxim extensie;
evitarea stretch-
aparatele
reflexului)(pozi cu oiile)
men se modific
inere la interval
a întinderii de 6 ore.dePeu m
într-o întindere or sur ce esutul
disconfort timpconjunctiv
de l5-60 sec. câ
tig în optim
(durata
lungimetrebuie
pare s fie de 30 ssec). se Menacorde
inereaun stretchingului
timp suficientî i de g selung pentruiaaînse
te explica produce
faptul c dacfenomene
r spunsul
de repara
fusurilor ie
biologic , ce remodeleaz
neuromusculare este imediat, i readapteaz noua lungime
pentru stimularea optim a esutului conjunctiv,
a organelor Golgi la(carefuncvoria
sa de esut relaxarea
determina de
rezistena .mu chiului respectiv), întinderea trebuie s dureze minim 6 sec.
reflex
Studii recente au ar tat c dup primele patru repet ri a stretchingului (dintr-un total
de l0) s-au
înregistrat modific rile cele mai avantajoase, respectiv o cre tere de l0% din lungimea ini
ial de repaus.
musculatur
În cazul antrenat multiarticulari
, este stretchingul balistic se (dinamic).mai Tehnicile balisticeîncepându-se
constau în
Atunci când pacientul particip activ, mu princhilor
contrac ia agoni tilorstretchingul
la stretchingulaplic musculaturii întâi analitic,
antagoniste
contrac ii
cu articula ia avem de-a face cu stretchingul activ. În kinetoterapie, rareori se folose te
stretchingul
dinamice, repetate
activ ale unor mu chi motori (agoni ti), concepute
distal , încheindu-se cu un stretching global pentr toate articula iile. Din considerente pentru ob inerea unei
de
pur,
întinderi
gradaredeoarece
adefor scurt
eieste dificil ( i chiar contraindicat) s se men in o contrac ie izometric a
agonistului
durat (rapide)
de întindere la(mai
o a antagoni tilor. Din
ales la pacien ii ceaceast
prezint categorie
o team fac parte:famidec ridurere),
crescut simpledar de i
intensitate
impulsie,
din motive de mieficient
c ri cu, astfel încât mu chiul antagonist s poat fi men inut în zona plastic
.economie
timpi
Pentru de aderesort
timp(arcuiri),
( i personal) mise c ri lansate.
aplic Practicarea
auto (selv) acestorStretchingul
stretchingul. tehnici s-aciclic, redusmecanic
îns ,
beneficia
deoarece îns
întinderea
a fost aplicat de avantajele unui stretching activ, se combin men inerea timp de l0 –20
(la
repetat
antrenai brusc
i 30) a mu chilor, prezint un poten ial pericol în producerea
pacien ilor cu limitare de mobilitate dând rezultate bune, dar inconvenientul îl constituie de leziuni.
sec
În aantrenamentul
faptul ccontrac
necesitiei izometrice
sportiv (dar (dar inuîndeedin intensitate
ele de maxim
kinetoterapie),
, pe grupe la musculare
început (pentru
relativ bine
înc
localizate
lzire), se icomplicat
o aparatur cu .
aten ie la efectuarea
recomand blocarea stretchingului
respira iei) ape agonistului,
grupele muscularecu un cestretching
vor fi solicitate
pasiv (cu indusprecde
O alt modalitate de stretching activ, ce se aplic cu prec dere la persoanele s n toase, cu o
kinetoterapeut
dere formele sau cu un
autostretching pasiv
activo-pasive i doar(deapoi preferin
balistice).
din pozi Laii sfâr
în careitulse antrenamentului
folose te greutatea ( edin
segmentului
ei), pentru sau oa
subiectului.)
refacere mai rapid ,
Bobacelea
pe Anderson,i grupe p rintele
muscularestretchingului
(soliciate),dinseantrenamentul
recomand efectuarea sportiv, recomand
formelor pasive
urm toareade
formul de
stretching.
stretching
Factorul de(valabilrisc major pentru
la exerci
oricareiilemu de chi):
stretching
contrac îl ie
constituie
izometric vitezamaximde execu(6 iesec),
a
relaxare (3-4 sec),
întinderii.
autostretching
Trebuie s se pasiv acorde (20-30
o aten
sec),ie executat
deosebitla limita
articuladeiilor
durere imobilizate
(acea durere timp“pl îndelungat
cut ”, suportabil
(pe
). o parte trebuie
de 83
Indica iile generale în ceea ce prive te execu ia corect a stretchingului ar fi urm toarele:
- tehnici de relaxare general , efectuate înaintea stretchingului;
- masaj (de tip profund) executat dup aplicarea de c ldur , dar înainte de stretching;
- pozi ia ini ial i cea în care se va executa stretchingul propriu zis s fie stabil , relaxat i
comod ;
- s fie executate exerci iile între orele l4.30 i l6.30, deoarece atunci se înregistreaz maximul
capacit ii de mobiliate articular ;
- înc lzirea general a organismului, printr-un efort aerob de minim 5 min;
- stretchingul s fie precedat de mi c ri active (combaterea tixotropiei);
- respira ia s fie uniform i lini tit ;
- nu se fac aprecieri asupra gradului i duratei întinderii (nu este concurs);
- în cazul ambelor direc ii de mi care limitat , dup stretchingul unei grupe musculare
stretchingul i pe mu chiiseantagoni
aplic ti (se începe cu musculatura cea mai contractat );
- nu se face stretching pe dou grupe musculare simultan;
- stretchingul se poate combina cu trac iunea în ax a articula iei respective;
- durerea ce apare dup 2 ore de repaus (de la terminarea stretchingului) denot c intensitatea
acestuia a fost prea mare, iar durerea care persist peste 24 de ore arat c au avut loc leziuni
fibrilare;
- dup edin a ( edin ele) de tratament ce a avut în program stretchingul, nu trebuie s apar spasm
muscular, s scad for a muscular sau s apar oboseala
muscular .
3.3. Tehnici de transfer
Transferul este procedeul prin care pacientul i se modific pozi ia în spa iu sau se mut de pe o
suprafa pe alta. În sens mai larg no iunea include toate secven ele de mi care ce se impun atât înainte cât
i dup realizarea transferului propriu-zis: pretransferul; mobilizarea în pat; pozi ionarea în scaunul rulant
(postransferul). Clasificarea tipurilor de transfer se face în func ie de posibilitatea i
capacitatea
pacientului de a participa la ac iune, de la dependent (în care practic pacientul nu
particip la transfer)
pân la independent (în care terapeutul doar supravegheaz i observ transferul) i de etapa
pentru ridicarea pacien ilor i rea ezarea lor. Astfel de transferuri sunt pentru pacien ii
de evolu ie a
care nu au nici un
bolii. în cazul realiz rii lor de c tre pacient, singur dup indica iile
a. Transferurile independente
fel de participare la transfer, invaliditatea lor fiind total . Astfel de transferuri se
Exist trei dup
prescrise tipuri de tehnici pentru transfer în func ie de capacitatea pacientului de a
realizeaz iîn secoiile
perioad
de de antrenament.
b. Transferurile asistate de una sauparticipa la
dou persoane
hidroterapie când care ajut este
pacientul (într-un
liftatmod anume)
i apoi l sat înca pacientul
bazin s de kineto.
sau cada
ac iune:
se ridice din pat i s se a eze în scaunul rulant sau de aici pe alte suprafe e (ex. cada de baie, saltea, etc.)
Tehnicile de transfer descrise î i propun s fundamenteze câteva principii de baz ,
c. Transferurile prin liftare sau cu scripe ca
urmând i. Se utilizeaz instala ii mai simple sau mai complexe
fiecare kinetoterapeut s - i adapteze tehnica la nevoile specifice ale bolnavului pe care
îl trateaz . Cele
mai comune
avut în vedere tehnici
posibilitatea
de transfer
uneisunt:
refaceri
pivotstructurale
ortostatic incomplete,
(transfer prinpe pivotare
de alt parte
din pozi
poate
ie
sortostatic
apar ),
transfer cu ajutorul
osteoporoza de imobilizare),
scândurii dearticula
alunecareiilor(scândurii
edema iate,
de transfer);
inflamate
pivoti flectat
/sau infectate,
(transfer prin
mu
pivotare
chilor contracta
cu i pe
Alegerea uneia sau alteia din tehnicile
genunchii
maxim
cale reflex
desecuritate
transfer
flecta
(a c ror
i);atât
va
transfer
întindere
urm
pentru
riidependent
sus
pacient
realizarea
inut cât
cu
detimpul
transferului
i2pentru
persoane.
pot
terapeut.
s84
în
genereze
condi iileziuni).
de
Transferul pacien ilor asistat/independent
Acesta poate fi: din scaun rulant în pat i invers; din scaun rulant pe masa, salteaua de tratament în
sala de kinetoterapie; din scaun pe toalet /van ; în bazinul trefl ; în bazine de reeducare a mersului; pe
cadru de mers; la barele de mers; pe cârje de diferite tipuri.
Criteriile de selec ie a tipului de transfer sunt urm toarele: cunoa terea limitelor fizice ale
bolnavului; cunoa terea capacit ilor de comunicare i de în elegere a instruc iunilor pe care pacientul
trebuie s le urmeze în cursul transferului; cunoa terea de c tre terapeut a mi c rilor corecte i a tehnicilor
de lifting.
Principii de utilizare a unei mecanici corecte a corpului pentru kinetoterapeut în timpul
transferului: stai cât mai aproape de pacient; stai fa în fa în fa cu pacientul;
îndoaie genunchii,
folose te MI nu spatele!; ine coloana vertebral într-o pozi ie neutr (nu flecta sau
arcui coloana
vertebral )!; men ine o baz larg de sprijin, c lcâiele se men in tot timpul pe sol; nu
a. Preg tiri în vederea transferului ridica mai mult
Înainte de a începe transferul se decât va inepoconti, solicit
de urm ajutorul
toarele:cuiva; nu combinaii mi
ce contraindica de cmi
rile, evitarerota ia în acela i timp cu
care
înclinarea înainte
pacientul; dac transferul se poate realiza de c tre o singur persoan sau este nevoie
sau ajutor;
de înapoi. dac
echipamentul din/sau în care pacientul urmeaz s fie transferat este în stare de func
ionare i în
i dac în pozipoate
l imea ie fi reglat .
Preg tirile în vederea transferului blocat ; care este
vor cuprinde: poziîn ionarea
l imea patului/supafe
scaunului rulantei pe
(facare se va transfera
de suprafa a pe în raport cu în l imea
scaunului rulant
care se g se te pacientul) i preg tirea lui (blocarea, îndep rtarea suportului pentru bra e,
picioare, etc.);
mobilizarea pacientului în pat ce cuprinde rostogolirea (rularea pe o parte) i trecerea în a ezat
posturarea
la pelvisului
marginea
aliniamentul
patului.
trunchiului
Pozi ionarea corporal corect a pacientului înainte de transfer va urm ri:
pozi ionarea extremit ilor
b. Transferul prin pivotare ortostatic
Acest tip de transfer presupune ca pacientul s fie capabil s ajung spre/în pozi ie ortostatic
is
pivoteze pe unul sau ambele MI. În general se poate aplica în: hemiplegie/hemiparez ;
reducereac. Transferul cu ajutorul scândurii de transfer
Acest transfer se indic pentru acei generalizat
pacien i acare
for einumusculare; tulbur
pot înc rca MI,ri dar
de echilibru.
au o for i rezisten
suficient la nivelul MS: amputa ii ale membrelor inferioare; traumatisme vertebromedulare (cu for a
membrelor superioare suficient ); hemiplegii (situa ii particulare).
d. Transferul prin pivotare cu genunchii flecta i
Aceast tehnic de transfer se aplic numai atunci când pacientul este incapabil s ini ieze sau s
men in pozi ia ortostatic . Se prefer men inerea genunchilor flecta i pentru a men ine o înc rcare egal
i a asigura un suport optim pentru extremitatea inferioar i trunchi pentru pivotare.
Transferul pacien ilor cu grad crescut de dependen
Se adreseaz pacien ilor cu capacitate func ional minim (ex. traumatism vertebromedular C4) sau
se aplic la persoane cu disabilit italiei greutate corporal
sau fesier) depind mare.
de înPentru
l imea aceaste categorii de pacien i greutatea pacientului
kinetoterapeutului/pacientului,
posibilit ile includ: i experien a
a. Transferul cu ajutorul scândurii dekinetoterapeutului.
transfer Variantele includ plasarea ambelor antebra e sau mâini în jurul taliei, a
Asisten a oferit din partea kinetoterapeutului este
trunchiului sau maxim .
Modul în care kinetoterapeutul abordeaz pacientul
sub fese sau în timpul
un antebra axilar transferului
cealalt mân (de la nivelul
la nivel 85 scapular,pantalonilor.
fesier/cureaua
Este contraindicat apucarea i trac ionarea de la nivelul bra ului/bra elor paralizat, putând cauza
datorit musculaturii sl bite din jurul centurii scapulare, leziuni, instabilit i, subluxa ii etc.
b. Transferul asistat de 2 persoane
Acest transfer este utilizat pentru pacien ii neurologici cu grad crescut de dependen sau în cazul
în care transferul nu se poate realiza în siguran pentru pacient doar de câtre o singur persoan . Un
kinetoterapeut se plaseaz înaintea pacientului iar cel lalt înapoia acestuia.
c. Transferul la domiciliul pacientului
Transferul pe fotoliu sau sofa: este la fel ca transferul din scaunul rulant în pat cu câteva
specific ri: fotoliul sau scaunul rulant sunt în general mai pu in stabile. Este riscant s
se sprijine pe
sp tarul sau suportul de bra e când se transfer pentru c -l poate dezechilibra; când
trece de pe scaun pe
scaunul rulant pacientul poate folosi mâna s n toas pentru a se sprijini pe suprafa a
scaunului; a ezarea
pe un scaun este mai dificil dac acesta este mai jos i perna este moale. În acest
caz se ajusteaz
în l imea scaunului prin ad ugarea unei perne tari care înal i asigur totodat o suprafa
ferm de
transfer.
Transferul pe toalet
Transferul din scaunul rulant pe toalet este în general greu datorit spa iului redus i
neadecvat
din cele mai multe b i. Scaunul rulant se va a eza într-o pozi ie cât mai convenabil ,
chiar lâng sau în
unghi ascu it fa de toalet .
Pentru Transferul
a cre te siguran a pacientului
cu ajutorul semecanic
liftului pot adapta dispozitive de asistare cum ar fi bara de
sprijin.
Unii pacien i din cauza m rimii corporale, gradului mare de disabilitate necesit
În l imea vasului
utilizarea liftului de toalet trebuie ajustat prin aplicarea pe acesta a unor în l toare speciale.
Transferul
mecanic în van
pentru trebuie
transfer. înso it
Exist o cu mult de
varietate atendispozitive
ie întrucâtmecanice
vana estede una din care
liftare cele pot
mai
periculoase
fi utilizate pentru
zone
paciendin i cucas greutate
(datorit corporal
riscului de alunecare).
diferit cât i Transferul
pentru situa direct din scaunul
ii diferite: de transfer
transfer de pe ope
fundul
suprafa vanei este
pe alta
3.4. Tehnici de sau
facilitare neuromuscular proprioceptiv (FNP)
dificil
Facilitarea neuromuscular transferul de realizat
proprioceptiv i necesit
în vanareprezint
de uo urarea,
baie (treflfunc
). ie bun la nivelul
încurajarea saumembrului
accelerareasuperior. Exist în acest sens
or spunsului
banc sau motor voluntar prin stimularea proprioceptorilor din mu chi, tendoane,
un scaunii;care
articula se fixeaz în interiorul vanei cu dou dintre picioare. În acest caz pivotarea
la aceasta
se adaug
se realizeazstimularea
cu extero- i telereceptorilor. În cazul musculaturii hipotone ne folosim
- legea “induc iei succesive” adeluigenunchii
urm flecta
Sherrington:
toarele i, pivotare
”o mi careortostatic sau cu scândura
este facilitat de contracde alunecare.
ia imediat
precedent
mecanismeaneurofiziologice
antagonistului ei”; în efectuarea tehnicilor FNP:
- mu chii hipotoni (agoni tii) se întind progresiv în timpul contrac iei antagonistului, i ca urmare,
la finalul mi c rii (când sunt maxim întin i) vor fi facilita i prin impulsuri provenite de la nivelul fusului
muscular (de la receptorul secundar Ruffini).
- în timpul contrac iei izotone cu rezisten maximal i izometrice, este facilitat sistemului gama
i ca urmare aferen ele primare ale fusului vor conduce la recrut ri de motoneuroni alfa i gama
suplimentari; Astfel, fusul neuromuscular va continua trimiterea unor influxuri nervoase cu caracter
predominant facilitator.
- încomenzile
timpul întinderilor
verbale potrapide,
avea rolrepetate
facilitatorse mdeclan
rind reaz reflexul
spunsul miotaticreticular
prin sistemul ce are efect86 facilitator;
activator.
- în timpul contrac iei izometrice ai musculaturii puternice-normale, apare fenomenul iradierii de
la nivelul motoneuronilor activa i ai acestei musculaturi (superimpuls creat de izometrie), spre
motoneuronii musculaturii slabe;
- contrac ia excentric , promoveaz i întinderea extrafusal i pe cea intrafusal - ceea ce m re te
influxul aferen elor fusale;
- atunci când contrac ia izometric se execut în zona scurtat apare fenomenul de coactivare
(facilitarea simultan a motoneuronilor alfa i gama);
- cocontrac ia determin facilitarea motoneuronilor alfa i gama; cre te recrutarea de unit i
motorii sub contrac iile izometrice aplicate pe fiecare parte a articula iilor.
În cazul musculaturii hipertone ne folosim de urm toarele mecanisme neurofiziologice: izometria
pe mu chii care realizeaz mi carea limitat determin un
efect de inhibi ie reciproc pentru antagonist
(mu chiul hiperton, care limiteaz mi carea); rezisten a la mi
care determin o influen inhibitorie a
reflexului Golgi asupra motoneuronului mu chiului care se
contract i faciliteaz prin ac iune reciproc
agonistul; în timpul contrac iei mu chiului hiperton, desc rc
3.4.1 Tehnici FNP generalerile celulelor Renshow scad activitatea
Inversarea lent i inversarea lent cu opunere (IL i ILO)
motoneuronilor alfa ai mu chiului respectiv, deci au o ac
IL = reprezint contrac ii concentrice ritmice ale tuturor agoni tilor i antagoni tilor dintr-o
iune inhibitorie;
schem de mi care, pe toat cortexul, influen
amplitudinea, at de
f r pauz între invers ri; rezisten a aplicat
mi c rilor este
comenzile verbale, are un rol inhibitor asupra tonusului
maximal (cel mai mare nivel al rezisten ei ce las ca mi carea s se poat executa).
muscular
Prima mi care al musculaturii hipertone; receptorii
(primul timp) se face în sensul ac iunii musculaturii puternice (contrac ie concentric a
articulari
ILO = este o variantantagoni
excita i de mi carea de rota ie, au rol inhibitor
tilor IL, în care se introduce contrac ia izometric la sfâr itul
a tehnicii
pentru
mu
amplitudinii motoneuronii
chilor hipotoni), alfa
fiec rei mideterminându-se
c ri (atât pe (rota
în
agonist cât iia
acest are efect
felantagonist).
pe un efect de pe agoni tii slabi
facilitator
(vezi explica iile
Contrac iile repetate (CR) - se aplic
relaxare pentru mu chiiîn 3 situa ii diferite:
periarticulari); izometria
- când mu chii schemei de mi neurofiziologice).
care sunt de for a 0 sau 1: segmentul se pozi ioneaz în pozi ie de
antagonistului
eliminare mi ciei,riiiarlimitate
a ac iunii gravita musculatura (mu chii
s fie în zonacontractura
alungit i se faci) întinderi
duce scurte
rapide, la oboseala
ale unit ilor motorii la placa neuromotorie i ca
agonistului; ultima întindere este înso it de o comand verbal ferm de contrac ie a
urmare
mu chiului tensiunea mu chiului scade;
respectiv; mi c rii voluntare ap rute i se opune o rezisten maximal . Este foarte
important
- când mu chii sunt de for a 2 sau 3 (For 2 = mu chiul poate realiza mi carea pe toat
sincronizarea dar
amplitudinea comenzii
nu arecare trebuiefor
suficient f cutpentru
înainte de a efectua
a învinge gravitaultima
ia; Forîntindere
3 = muastfel
chiul
încât
poate contrac ia
poate realiza
realiza mi carea pe toat amplitudinea i împotriva unei for e mai mari decât
voluntar
mi spesetoat
careaia): sumeze cu efectul reflexului
i are for miotatic.
gravita contrac amplitudinea
ie suficient doar pentru învingerea gravita iei):
- când mu chii
contrac
izotonic pân la nivelul golului de for undeforse egal
sunt ie
de for 4 – 5, dar f r s aib o peste tot urmat
face izometrie, (for 4 de
= relaxare;
mu chiul se fac
izotonic cu rezisten pe toat amplitudinea de mi care, iar din loc în loc se aplic întinderi
apoi întinderi
rapide, scurte.
rapide, scurte ale agonistului, dup care se reia contrac ia izotonic cu rezisten maximal ,
trecându-se de
Înainte de
normal
a începe
(sau aproape),
CR este pentru
bine
zona
s a“golului”
se
facilita
realizeze
musculatura
de for
contrac
. agonist
ii izotonice
, slab ,peprin
musculatura
induc ie
87succesiv
antagonist
.
Inversarea agonistic (IA). Se execut contrac ii concentrice pe toat amplitudinea, apoi
progresiv (ca amplitudine) se introduce contrac ia excentric .
3.4.2 Tehnici FNP specifice
3.4.2.1 Tehnici pentru promovarea mobilit ii
Ini ierea ritmic (IR) se realizeazmi atât c ri în
lente,
caz ritmice,
de hipertoniemai întâi cât pasiv, apoi treptat
i în hipotonie. pasivo-activ i activ, pe întreaga
Se realizeaz
amplitudine a unei
scheme de mi care. În cazul în care exist o hipertonie care limiteaz mi carea, scopul
este ob inerea
relax rii; când exist o hipotonie, IR are ca scop ini ial men inerea memoriei
kinestezice i p strarea
amplitudinii de mi care.
Rota ia ritmic (RR) este utilizat în situa ii de hipertonie cu dificult i de mi care activ
. Se
realizeaz rota ii ritmice stg-dr (lateral – medial), pasiv sau pasivo-activ (în articula iile în
care se poate –
SH i CF – în care exist mi care osteokinematic de rota ie), în axul segmentului, lent,
timp de aprox.10
sec. Mi carea pasiv de rota ie poate fi imprimat oric rei articula ii (chiar dac aceast
articula ie nu
prezint mi care osteokinematic de rota ie, ci doar mi care artrokinematic de rota ie
(numit i rota ie
conjunct ) – Ex: articula iile interfalangiene). Se poate admite c mi c rile de supina ie-prona
ie i cele de
rota ie a genunchiului (atunci când genunchiul este flectat i glezna dorsif lectat ) sunt
mi Secven
c ri deialitatea
rota ie pentru înt rire (SI). Se realizeaz când un component dintr-o schem
Indica ii metodice: Arcuirile se realizeaz cu accentuarea (efectuare rapid ) mi c rii de
osteokinematic ).
de
flexie, pentru
mi Mi care
carea este
activslab.
de relaxare-opunere
Se execut o contrac (MARO) ie izometric
se aplic înmaxim cazurileînhipotoniei
punctul “optim”
musculareal
declan area reflexului miotatic.
ce nu
musculaturii puternice
Relaxare - opunere (RO) (tehnica se mai nume te “ ine-relaxeaz ” – traducerea
–permite
normale;
mi carea
aceast pemusculatur
o direc ie. se Se alege
execut dinastfel:
grupulpe musculatura
mu chilor care slab“intr
, în ”zona
în medie
lan ul
denumirii din
spre scurt
kinetic ce ,efectueaz
dar
englez “Hold - relax”). Se utilizeaz când amplitudinea unei mi c ri este limitat de
acolo iunde
aceea diagonal
exist oKabat for “mare”
cu musechiulexecutvizat
o contrac
(de preferin
ie izometric
se .alege
Cândunse grup
simte muscular
c aceast
hipertonie muscular
contr ac
mare i situat
ie a mai
(contractur
-I. RO antagonist - în care se va “lucra” (se miostatic
va ori
face ); este
izometria) indicat i atunci când durerea este cauza limit rii mi c rii
ajuns
de
proximal),
5-8maxim
sec. a, se
unei
este
solicit
izometriii mu chiul
acelapacientului
mude chi ohiperton;
intensitate
de relaxare
pe partea
maximbrusc
contralateral
se(verificat
va cere; pacientului
odat
de c trecekinetoterapeut
aceast
o relaxare
contrac
lent
prin
ie
(durerea(se
-II. RO agonist - în care se va “lucra” fiind
face izometria) mu chiul care face mi carea limitat
.intermediul
izometric
Odat relaxarea
s-a
deseori asociat
(considerat muse hipertoniei).
chiul agonist).
fcontraprizei),
maximalizat,
cut , se poate dup men
repeta
care ineizometria
kinetoterapeutul
aceast izometrie
de maiexecut
multe
ad ugându-se
rapid
ori sauo micontrac
pacientul,
care iaspreîn
izoton
zona
mod (împotriva
alungit
activ, vaa
Tehnica
În ambele variante izometria se va executa înRO are 2 variante:
unei s punctul
musculaturii
încercarezisten
treace de de limitare a mi c rii; dup men inerea timp
respective,
punctul
maximale) iniaial
aplicând
musculaturii
de limitarei câteva
slabe
a mi(vizate).
întinderi
c rii (contrac
Punctul
rapideieoptim
izotonic
în aceast
pentru
a crearea
agonistului,
zon de superimpulsului
alungire
f r rezisten
muscular
variaz
din
(câteva
:partea
în general,
arcuiri).
împinge
Pentrucua omaximaliza
for oarecare
intensitatea
i kinetoterapeutul
Urmeaz
kinetoterapeutului).
pentru
izometriei
muo chii
contrac
sese
flexori,
vacere
ieopune,
izotonic
este
pacientului
încizona
cu
kinetoperapeutul
rezisten
medie,
“s in ”pe
iaradic
toat
pentru
va
amplitudinea
nu88
extensori
împinge,
pacientulîn
(spre
posibil
va
zona scurtat
. .
RO – agonist: se face izometria mu chiului care face mi carea ce este limitat
Relaxare - contrac ie (RC) se realizeaz în caz de hipertonie muscular .
Se aplic numai antagonistului, adic celui care limiteaz mi carea (vezi tehnica RO);
este mai
dificil de aplicat în caz de durere. La punctul de limitare a mi c rii se realizeaz o
izometrie pe mu chiul
hiperton i concomitent o izotonie executat lent i pe toat amplitudinea de mi care de
rota ie din
articula ia respectiv (la început rota ia se face pasiv, apoi pasivo-activ, activ i chiar
activ cu rezisten ;
desigur c în cazul articula iilor ce nu prezint mi care osteokinematic de rota ie –
vezi tehnica RR –,
tehnica RC se va aplica doar imprimând pasiv mi carea de rota ie).
Stabilizare ritmic (SR) – este utilizat în limit rile de mobilitate date de contractura
muscular ,
durere
Exemplu: sau redoare
Extensia cotului estepostimobilizare. Se executflexorilor
limitat de contractura contraccotului.
ii izometrice pe agoni ti i pe
antagoniTehnica
ti, în simultan
punctul
Ne bazdem limitare(c ut m)a pe mi cmu rii;chii
întrecare
contrac
sar iao agonistului
articula ie iproximal
cea a antagonistului nu se
sau distal celei
permite relaxarea
afectate.
(cocontrac
Concomitent ie).cu tensionarea (prin izometrie) uneia din p r ile articulare a cotului, prin
Tehnica are
comanda dou variante ce se execut în ordine: prima este varianta simultan (mai
de flexie
simpluextensie)
(sau de a cotului, vom putea efectua tensionarea p r ii articulare opuse, prin
efectuat
izometrizareade c tre pacient) urmat de varianta alternativ . Comanda verbal (valabil mai
Contrac
ales pentru ie izometric în zona scurtat (CIS). Se execut contrac ii izometrice repetate, cu
mu chilor Varianta alternativ
biarticulari (încercarea de a mi ca articula ia supraiacent , adic um rul – în
pauz
tehnica alternativ ) estela“ ine, nu mdel sa s - i mi iar
c...!”.
Pacientul încearc s men in pozicazul folosirii
ia cotului în flexie nivelul limitare, kinetoterapeutul
între repet ri, la nivelul de scurtare a musculaturii. Se execut , pe rând, pentru
împinge antebra ul pacientului, atât musprechilor
flexiabicepscât isauspretriceps
extensia brahial,
cotului,orialternând
cea subiacent
rapid -, din
adicce pumnul
în ce – în cazul
musculatura tuturor
mai repede - cele dou direc ii). folosirii flexorilor sau
direc iilor de mi care articular . În vederea câ tig rii cocontrac iei în pozi ia neînc rcat , în
extensorilor
3.4.2.2 pumnului).
Tehnici pentru promovarea stabilit ii
cazul în care
pacientul nu este capabil s execute direct tehnica CIS se execut urm toarea succesiune: IL -
ILO – CIS.
Izometrie alternant (IzA) reprezint executarea de contrac ii izometrice scurte,
alternative, pe
agoni ti i pe antagoni ti, f r s se schimbe pozi ia segmentului (articula iei) i f r pauz între
contrac ii.
Se realizeaz
testarea unei articula
(pe rând) ii în
în ceea
toatecepunctele
prive tearcului
stabilitatea
de miacesteia).
care i peSetoaterealizeaz
direc iile
în de
toate
mi
care articular
punctele arcului (pede
rând).
mi care, pe toate direc iile de mi care articular . Tehnica este descris la tehnici pentru
refacerea
În cazul în care pacientul nu poate trece direct de la CIS la IZA se va face ILO cu
sc dereaii.
mobilit
amplitudinii
Odat rezolvat de cocontrac
mi care, înia adin a fel
postura
încât neînc
izometria
rcat de
- selatrece
sfârlaitul
pozi
ILO-ului
ia de înc
s rcare
nu se (de
mai
Stabilizarea rit mic (SR) sprijinire
estelautilizat
fac cap tul i pentru refacerea stabilit ii (tehnica utilizat pentru
amplitudinii
pe articula ia de respectiv
mi care; Ex:articular
“patrupedia”
, ci progresiv
– bun pentru
s ne apropiem
înc rcarea iarticula
s ajungem
iei oldului,
la punctul
um
contrac ia excentric , f r s provoacerului,
dorit
îns acest
pentru
cotului,tip de contrac ie muscular ), desigur, inând cont de for a
actual a pacientului. efectuarea IzA.
pumnului) i se repet succesiunea tehnicilor (CIS-SR). 89
3.4.2.3 Tehnici pentru promovarea mobilit ii controlate
În cadrul acestei etape se urm resc urm toarele obiective: 1. tonifierea muscular pe parcursul
mi c rii disponibile; 2. obi nuirea pacientului cu amplitudinea func ional de mi care; 3. antrenarea
pacientului de a- i lua singur variate posturi etc.
Tehnicile FNP ce se utilizeaz pentru mobilitatea controlat sunt: IL, ILO, CR, SI, IA.
3.4.2.4 Tehnici pentru promovarea abilit ii
Pentru promovarea acestei etape, pe lâng tehnicile FNP prezentate anterior, se mai utilizeaz
dou
tehnici specifice.
Progresia cu rezisten (PR) reprezint opozi ia f cut de kinetoterapeut locomo iei (târâre,
mers
în patrupedie, pe palme i t lpi, mers în ortostatism); deplasarea dintr-o postur reprezint
trecerea de la
stadiul mobilit ii controlate (pozi ia propriu-zis este în lan kinetic închis), la stadiul
abilit ii prin
“deschiderea” alternativ a câte unui lan kinetic (ridicarea câte unui membru) i mi carea
în lan kinetic
deschis (p irea). Astfel, de ex., pacientul în ortostatism, kinetoterapeutul efectuând cu ambele
mâini prize
Exemplu:
la nivelul p rAc iunea dea bazinului,
ii anterioare apucarecontreaz
a unui (rezisten
obiect din pozi) ia
maximal mi carile
ezatde
avansare (prizele se
cu mâna pe coaps , obiectul fiind pe mas ,
pot face i la nivelul umerilor, sau pe un um r i hemibazinul contralateral.
înaintea
Secven ialitateapacientului.
normal (SN) este Kinetoterapeutul
o tehnic ce ur m re te face prizecomponentelor
coordonarea ce se
deplaseaz în func ie de intrarea în ac iune a
unei
scheme de mi care, care are for adecvat pentru executare, dar secven ialitatea nu este
segmentelor; ini ial se vor plasa prizele pe partea dorsal
corect
a degetelor
(incoordonare dat – de palmei
o ordine gre (opunând
it a intr rii rezisten
mu chilor în activitate – nu de la distal
la proximal – sau
maximal
de grade de contrac extensiei degetelor
ie muscular inadecvate i pumnului)
în raportul agonist-antagonist). i pe partea
latero-dorsal a treimii distale a antebra
3.5. Metode în kinetoterapie ului
În sec iunea urm toare nu dorim s epuiz m multitudinea de metode existente pân la ora actual
(opunând rezisten maximal flexiei cotului); va urma
în recuperarea func ional , ci s abord m doar metodele reprezentative (clasice) pentru tratamentul kinetic
de relaxare-educare-reeducare-facilitare opunerea
neuromotorie. rezisten ei la mi carea de flexie a
Unele dintre metodele kinetoterapeutice sunt considerate chiar „concepte”, termenul desemnând
um rului, prin mutarea prizei de la nivelul degetelor, la nivelul
faptul c acele metode sunt deschise permanent înnoirii i readapt rii; pe de alt parte,
p r ii distale
tehnici - cum estea bra ului, prin apucarea p r ii
cazul stretching-ului, descris în capitolul 3 - sunt ridicate în prezent la rangul de
anterioare a acestuia. Apoi prizele se vor muta în mod
metod . În afara
Consider m c prin metod kinetologic corespunz
metodelor tor un
sedeînrelaxare
elege urm
îngrup toarei
acest capitolsecven
restrâns nu
sauvom e de
mai descrie
larg mi car
demetode
exerci e,refer
iicecare
se carela realizarea unui
singur
au
trebuie obiectiv
un sens i sun scop
se final unic.
deruleze tot de la distal la proximal (flexia
general (ex.: metode de cre tere a for ei musculare, etc).
degete-pumn,
3.5.1 Metode de relaxare extensia cotului i extensia cu
Relaxarea intrinsec este cea prin anteduc ia umî i rului).
care subiectul induce el însu i, în mod activ, relaxarea. În
cadrul acestui tip de relaxare se disting 2 mari linii metodologice: orientarea fiziologic (somatic ) i
orientarea psihologic
tensiune muscular , în(cognitiv
antitez , cu
mental
lipsa). contrac iei (relaxarea). Durata metodei Jacobson (numit i
metoda
Linia fiziologic
relax rii progresive)
, introdus deeste
Eduard 3.5.1.1
între Jacobson,
20-40 min. Metoda
se pentruJacobson
bazeaz operelaxare
identificarea
local kinestezic
(zonal ), dar
90
a stseriipoate
de prelungi
Pacientul este pozi ionat în decubit dorsal, capul pe o pern mic , genunchii u or flecta i -
sprijini i pe un sul, umerii în u oar abduc ie de 30o, palmele pe pat. Metoda se poate
aplica, în func ie de
nivelul problemei-afect rii i de timpul avut la dispozi ie, atât global (adic referindu-ne
la întregul
membru), cât i analitic (adic pe segmente-articula ii ale membrului, ordinea fiind de
la distal spre
proximal); Tehnica ac iunea se cuprinde
de lucru începe cu urmun grup3 prestrâns
toarele r i: de mu chi, treptat trecându-se la
grupe
A) musculare
Prologul mai ce dureaz 2-4 min i const în respira ii ample, complete (“în
respirator,
mari,
val”), apoi la musculatura întregului membru, urmând musculatura trunchiului, gâtului i
lini tite
în finalpe
(inspir la nas,
întreg expir pe gur ).
corpul.
B) Antrenamentul propriu-zis - în inspira ie MS se ridic lent de pe pat, doar pân
când nu mai atinge
la 1-4 ore pentru relax ri globale (în cazul pacien ilor care nu pot executa continuu edin
patul, men inându-se pozi ia pe apnee timp de 15-30 sec. Apoi brusc, se las MS s cad ,
a de relaxare, se
pe expira ie (cu
aplic reprize de relaxare, care îns s nu fie mai scurte de 5 min.). Se execut o edin pe zi,
Într-o etap superioar un se “uufff”),
urm re terealizând
realizarea o lini
unei te kinetic
relax ri total
diferenpe iate,
timp pede 1grupe
min. de mu chi,
dar se poate
C) Revenirea,
printr-un control al mu chilor în timpul const la atât
activit ilor cotidiene, reîntoarcerea la tonusul
în static cât i în dinamic muscular
. Dupnormal,
luni prin men inerea de
repeta de 4-6 ori pe zi. Antrenamentul dureaz luni de zile i presupune cunoa terea
de antrenament, se ajunge perceperea câtevai ori pe apnee,
anihilarea tensiunilor musculare, care sunt generate de (sau care
miologiei i a
a uneide
genereaz ) tensiuni emo ionale i implicit contrac
stres. ii izometrice puternice a mu chilor fe ei i mâinilor (“Strânge fa a i pumnii”!).
mecanicii respiratorii normale (ordinea inspirului dar i a expirului fiind – abdominal,
3.5.1.2 Metoda Schultz
Metoda inferior,
toracic are la baz faptul c toate func iile organismului sunt dirijate i controlate de
Linia psihologic , din a c rei categorie fac parte i terapiile comportamentale, sofronizarea, etc
creier isuperior).
toracic c o parte
este
din
Condireprezentat
func cel mai bine
iileiilede controlate,
microclimat de metoda
contrebuie
tiente, lui înv
Johannes
respectate.
sunt ate
OchiipeHeinrich
nu
parcursulSchultz;
trebuie închimetoda
existen vizeaz
i eirepede,
noastre. ob
ci Astfel,
treptat
inerea
scrisul,
(în relax
2-3 cititul, rii
prin tehnici
mâncatul,
min.). Avându-sede tip încentral,
conducerea vedere care
automobilului inducpot
i relaxarea prin
mu autocontrol
deveni mental,
chilordeprinderi.
mimicii, mu imaginativ,
Multe
chilorpersoane o relaxare
limbii, aui se
reucere
it s
periferic
înve e cum
pacientului . Numit
ss se i
metod
dirijeze de
deconecteze unelerelaxare
mental
func iiautogen
de sau “antrenamentul
aleproblemele
sistemului cotidiene,
nervos (chiar autogen”
iar (din gr.nervos
iconcentrarea
a sistemul autos
pe – prin sine
formulele
vegetativ). i
sugestive
Prima
genan
i prin concentrare o stare hipnotic . Eficien –a a produce),
deconexiunii
condiautosugestive,
sau ie pentru ob inut prin starea hipnoid se materializeaz
dup
prin
aceast
impuse starea
spusele de comenzile
realizare
prin greutate
autorului,
este iob
prin
este senza
o autopsihoz
ia de c rii
kinetoterapeutului,
inerea decupl ldur
, ssistemului
cu
. seajutorul rc reia
fac f nervos se
un efort potprea
central obdeine la controlul
mare impulsurile
(pacientul
Metoda se aplic individual sau în unorgrup,func
sneuromusculare
înve e s se ii ale
specialistul conducând doar primele edin e de relaxare.
anumitor
posturale.mai
relaxeze organe,
Acest degrabi implicit
lucru este relaxare;numai
“gândindu-se”
posibil este o într-o
la indicametod de ie
iilepozi
de autodecontractare
relaxare,
corect decât
, comod s concentrativ
se, relaxant
cramponeze,, a
subiectul creându-
întreguluiexcesiv
printr-o corp; deci
concentrare).
se va trece la luarea
Vocea unor
kinetoterapeutului
pozi ii confortabile
s aib(vizitiu
o tonalitate
de birj sau
pl cut
pozi
, blând
ia de ,cadavru),
iar intensitatea
pe un
pat saus într-un
vocii scad
fotoliu, suficient
progresiv pe parcursul
de mare.
edin ei. 91
Primul ciclu cuprinde opt exerci ii ce urm resc: introducerea calmului, decontracturarea muscular
segmentar i progresiv , ob inerea senza iei de greutate într-unul din segmente sau într-unul
din membre,
realizarea senza iei de c ldur , ob inerea senza iei de r rire a b t ilor inimii i dobândirea
controlului
asupra
Durata acestui ciclu este de la trei luni inimii, ob
aproximativ pâninerea
la asesenza iei de
luni, dar de multe
calm ori
respirator reglarea fazelor respira iei, ob
poate fi i de
un an, frazele
inerea de calm (formulele) standard putându-se înregistra pe benzi. Dup
însu ireai deperfect
digestiv ob inere idesesizarea
c ldur la nivelul plexului solar, ob inerea senza iei de frunte proasp t
-r corit .
ob inerii senza iilor de mai sus, se va trece la însu irea ciclului II, ce
const în tehnici de hipnoz sub
stricta îndrumare i supraveghere a unui specialist (psiholog), durata lui fiind de
câ iva ani.
Antrenamentul autogen Schultz se aplic cu foarte bune rezultate de c
tre sportivi, artineuromotorie
3.5.2 Metode de educare/reeducare ti i ca
3.5.2.1 Conceptul metod
Bobath de profilaxie i de tratament recuperator spitale sau în coli special, fiind
Berta i Karel Bobath spun c : „baza tratamentului
indicat este inhibi ia mi c rilor exagerate i facilitarea
în: hipertensiunea
mi c rilor fiziologice voluntare”.
arterialFundamentarea
, angina pectoral , infarctul miocardic, insomnii, nevroze, astm bron
tiin ific a conceptului Bobath:
ic, Creierul
1. ulcer gastrointestinal,
este un organ al percep iei i integr rii, adic el preia informa ii, senza ii
impoten
din mediua isexual
din , frigiditate, alcoolism.
propriul corp, prelucrându-le, reac ionând i r spunzând la ele. Acest mecanism la om, este
influen at de
calit ile psiho-intelectuale, educa ionale de moment ale pacientului.
2. Creierul func ioneaz ca un întreg, o unitate. P r ile creierului sunt „aliniate
ierarhic” (dup dinamica
dezvolt rii). Etajele superioare (mai târziu formate) inhib activitatea etajelor inferioare, deci
inhibi ia este
o „ac iune activ ”.
3. Creierul este capabil s „înve e” pe tot parcursul vie ii datorit plasticit ii lui. Are
posibilitatea s se
reorganizeze i astfel s refac func ii senzitivo-motorii pierdute. Acesta î i g se te
explica ia în
i tonusul muscular sunt premisa uneiposibilitatea
mi c ri funcde
senzoriomotoric.
formare
ionale de noi sinapse
În executate
actul de cuînsu
maxim între neuronii
ire aeconomie
centrali .„nefolosi i” pân în momentul
unei mi energetic
c ri se înva senza ia ei, i, la declan
accidentului.
6. Un organism s n tos se poate adapta oric rei senza ii primite din periferie. La om,
area unei mi c ri
4. Mi carea
efectul for ei(r spunsul motor la un stimul senzitiv), dup Bobath, nu este o contrac ie izolat
activ-voluntare, se face apel la senza iile de feed-back primite în timpul mi c rii anterioare.
agravita
unei grupe
ionale asupra controlului postural este de o importan major .
10. Sistemul teler eceptiv (vizual, auditiv, gustativ, olfactiv), ac ioneaz concomitent cu
musculare,
7. Mecanismulci estededeclan areapostural
control unei engrame
normal tipice
func omului
ioneaz (atingere, prehensiune,
datorit reflexelor mers,
spinale,
propriocep ia
ridicare, aruncare
reflexelor tonice,
ocupând un rol important pentru orientarea în spa iu i recunoa terea propriului corp
etc).
reflexelor
i o cale labirintice,
senzitiv reac
intact . iilor de redresare i reac iilor de echilibru.
sau a mediului
5. Pentru
8.
9. Senzitivul i motricitatea se influen Mieaz
carea
un runui
spuns
reciproc segment
motor
atât al corpului
de corespunz
puternic tor,este
încât pe influen
se lâng at
caledemotorie
poateovorbi postura
doar i tonusul
defunc mu chilor
ional , fiziologic
înconjur tor.
segmentelor
trebuie s existe
11. Inhibarea sau, dup P. Davis, „suprimarea inhibi iei reflexe, este generatoare de
adiacente. Totodat , mi c rile corpului în spa iu depind indisolubil de pozi ia ini ial a
hipertonie”, dar prin
acestuia. Postura
utilizarea mi c rilor sau posturilor reflex-inhibitorii se suprim sau reduce reac iile
posturale anormale i
se faciliteaz în acela i timp mi c rile active con tiente,92voluntare i automate.
12. Un alt principiu obligatoriu de realizat este schimbarea pattern-urilor (engramelor,
schemelor de
mi care) anormale, deoarece este imposibil s se suprapun o schem de mi care
normal peste una
anormal .
13. Mi c rile anormale se datoreaz eliber rii reflexelor tonice de sub control nervos
superior. Datorit
leziunii centrilor nervo i reflexele tonice posturale care sunt integrate de la un nivel
inferior al S.N.C.
Conceptul Bobath a fost la început aplicat copilului diagnosticat cu encefalopatie sechelar
devin eliberate i supraactive. Acest lucru produce postura incoordonat , incorect ,
infantil i apoi dezvoltat pentru tratamentul adultului hemiplegic. Hemiplegicul trebuie
anormal , tonusul
s reînve e
muscular crescut, anormal i pu inele modalit i primitive de mi care în postur i pozi ie.
senza ia mi c rilor (dac tulbur rile propioceptive nu sunt foarte grave), f r control
14. Orice mi care din corpul omenesc are ca scop o atitudine. Atitudinea este rezultanta
vizual. Atât
unui raport între
informa iile senzitive, cât i cele senzoriale trebuie s fie trimise de c tre kinetoterapeut
for a muscular a omului i for a gravita ional . De la na tere i în tot timpul vie ii trebuie s
Activit ile motorii, careîntotdeauna
dep esc stadiul neuromotor de moment al pacientului (dificile,
ne cre m i
complicate) sau care sunt executate dinspre
pe un partea
fond de hemiplegic
oboseal .muscular
Stimulii sau
externi
psihic i interni
, vor fi pentru
evitate opentru
ac iune
a motric , trebuie s
apoi s ne men inem diverse atitudini, în lupt cu gravita ia. Acest lucru este realizat
nu cre te tonusul muscular patologicfie
pe cât
lan ul
maimuscular al schemei motrice sinergice.
prin facilitarea
Întreaga activitate de recuperareapropia i calitativ de cei
a hemiplegicului aredin cadrulfinal
scopul actului
de senzorio-motor fiziologic.
recâ tigare a simetriei
integr rii reac iilor superioare de ridicare, redresare i echilibru, în secven a dezvolt rii lor
corporale. Num rul de repeti ii în cadrul unei edin e, dozarea concret nu poate fi planificat , deoarece
prin stimularea
depinde de starea de moment a pacientului.
unor mi c ri de r spuns spontan i controlat într-o postur reflex-inhibitorie.
Activit ile motorii în majoritatea cazurilor (aproape mereu) trebuie s fie cu scop bine determinat
15. Redresarea, îndreptarea. Ontogenetic, reac iile de redresare apar primele. Astfel copilul
(Ex:
mic nus are
edem,nicis vorbim, s mergem spre toalet , etc).
Comenzile pot fi verbale, nonverbale, gestuale i combinate (verbal + gestual) în func ie de
o atitudine format , adic el înc nu are mijloace de a lupta contra gravita iei. Treptat
cogni ia pacientului
apar reac iile de (determinat de tipul lezional).
R spunsul motor voluntar laredresare:
orice stimul
începe(senzitiv,
prin a- i senzorial) trebuie
ine capul, înva s sea teptat deoarece
rostogoleasc etc.atât
prelucrarea informa iilor, comenzilor, cât i r spunsul motor sunt perturbate în sensul întârzierii lor.
16. Reac iile de echilibrare apar dup ce o atitudine este ob inut i trebuie men inut .
Informa ia nonverbal se adreseaz Acestproprioceptorilor
lucru se i exteroceptorilor din regiunea interesat în
activitatea motric . Ea are i menirea s corecteze
motric
realizeaz prin feed-back-ul
controlat reflexele
i a inhiba sensitiv
(mecanismele)al mi cderii,patologice
simptomele fapt care pretinde
echilibrare. aleDeoarece o la copilul
hemiplegiei cum sunt:
cu
corectitudine maxim informa ionalencefalopatie
.
spasticitatea, reac
sechelar
iile
Comanda verbal s fie infantil
simpl i aceste
asociate, concret
mi , smas
în cuprind
c rii mecanisme p doar
. Dinsunt
cate informa
deficitare,
nu se poateiielepu ine,despre
vorbi
trebuie exacte, necesare,
stimulate.
o inhibareAceasta
total este
i irevocabil
etapa aa
deoarece abunden a ei scade calitatea actului
schemelor
doua motor (aten ia distributiv a pacientului poate fi i ea
a tehnicii
afectat ). de mi care
Bobath, exercipatologice,
ii de formare,
ele fiind
ob inere
expresia
i menleziunilor
inere a cerebrale
echilibrului. evidente
În cadruli sunt
tratamentului
imposibil
Obiectivul principal al management-ului
de „ ters”
Bobath terapeutic,
folose
total.
te dup Bobath, este de a facilita activitatea
Orice stimul
mingea mare dei balansoarul
intensitate supraliminal
pentru stimulare
poatevestibular
„trezi”93 uni semn
proprioceptiv
clinic al unei
. leziuni de SNC.
3.5.2.2 Metoda Brünngstrom
Signe Brünnstrom, î i denume te metoda ca o abordare a tratamentului hemiplegiei.
În vederea
recuper rii, ea se bazeaz pe folosirea patern-urilor motorii disponibile ale pacientului.
Sinergiile, reflexele i celelalte mi c ri anormale sunt v zute ca o parte normal a
procesului de
recuperare prin care pacientul trebuie s treac pân la apari ia mi c rilor voluntare. Mi
c rile sinergice
sunt folosite i de persoanele normale dar acestea le controleaz , apar într-o varietate de
patern-uri i pot fi
modificate sau oprite voluntar. Brünngstrom sus ine c sinergiile constituie o etap
intermediar necesar
pentru viitoarea recuperare. Astfel, în timpul stadiilor ini iale ale recuper rii (stadiul 1 – 3,
vezi tabelul nr.
1), pacientul trebuie ajutat s câ tige controlul sinergiilor membrelor iar stimulii aferen
i (proveni i din
reflexele tonice ale gâtului, reflexele tonice labirintice, stimulii cutana i, reflexele
miotatice, reflexele
asociate) pot fi un avantaj în ini ierea i câ tigarea controlului mi c rii. Odat ce sinergiile pot
fi executate
voluntar, ele sunt modificate i se execut mi c ri combinatorii, de la simplu la complex
(stadiile 4 i 5)
cu deviere de la stereotipia pattern-urilor sinergice de flexie i extensie.
Executarea mi c rilor sinergice, reflex sau voluntar, sunt influen ate de mecanismele
reflexe
Nr.
posturale primitive. Când pacientul execut sinergia, Caracteristici
componentele cu cel mai mare
crt.
gradMembrul
de spasticitate
inferior Membrul superior Mâna
1. Flascitate
determin cea mai vizibil mi care putând chiarincapacitate
Flascitate; înlocui mi carea
de aNuînexist
facepattern-ul
nici orespectiv.
func ie
În procesul recuper rii motorii este respectat succesiunea ontogenetic , respectiv de la
mi care.
Începutul dezvolt rii spasticit ii; proximal 2.Apucarea
Spasticitatea
grosier
se dezvolt
începe;; mi c ri
apar sinergiile sau doar unele spreestedistal
minime
posibila voluntare
a oîncât
minimmi c rile um rului sunt a teptate înaintea mi c rilor mâinii. Pattern-
componente, ca reac ii asociate urile de flexie
flexie a degetelor
apar înaintea pattern-urilor de extensie la MS iar pattern-urile de mi c ri grosiere pot fi
Spasticitate
Spasticitatea
maxim Sunt
cre; sunt
te;
posibile apucexecutate
patern-urile rile
3. înaintea
prezentesinergiilor
sinergiile
sau
grosiere
de
unele
flexiecomponente
i apucarea
i mi cârlig izolate, selective. Recuperarea func iei mâinii prezint o mai mare
c
înpot rilor
extensie;
fi executate
este posibil
dar
voluntar
cuflexia old- variabilitate i poate s nu
imposibilitatea
genunchi-glezn în eliber
a ezatrii. i parcurg stadiile recuper rii în paralel cu recuperarea membrului superior (de aceea are
stând. i o coloan
Apare
Din a ezat,
prehensiunea
alunecândlateral
înapoi
Spasticitatea
; separat
descre
4. (în
te;tabelul urm tor).
sunt posibile
upiciorul
oar extensie
pe sol, agenunchiul
degetelor mi seic ri combinate care deriv din
poate flecta
câteva mi c ri
peste
ale policelui
90°; c sinergii
lcâiul Tabel nr. 1 Stadiile recuper rii hemiplegiei (dup Brünngstrom)
sprijinit
sunt posibile.
pe sol, genunchiul flectat
laSinergiile
90° este posibil
Flexia genunchiului
nu flexia
mai sunt cudominante;
oldul
piciorului
extins
mai multe
din stând;
mi c riflexia
combinate
piciorului
Sunt posibile: prehensiunea
din pozi din
derivate ia extins
sinergii se pot palmar
execute 5. +
, apucarea
a oldului
cu u urin i genunchiuluieliberarea sferic i cilindric 94
Toate
Spasticitatea
tipurileabsent
de prehensiune
, exceptând 6. Abduc ia oldului din a ezat sau
execuposibile;
sunt
stând; ia rapid
rota mi
a mi
c ricirilor;
ia intern extern
mi
individuale
c rile articulare
ale degetelor;
izolate
reciproc a oldurilor combinat se execut
extensia
cu u urin degetelor
inversia i eversianormal
piciorului
din a ezat

Abduc ia humerusului în rela ie cu scapula trebuie evitat (predispune capul humeral la o


subluxa ie inferioar ). În manevrarea pacientului trac iunea membrului afectat trebuie
evitat . Pacientul
este instruit în a- i folosi mâna s n toas pentru a mi ca membrul afectat. Membrul
afectat este plasat
aproape de trunchi i pacientul se rostogole te peste acesta. Rostogolirea înspre partea
Pacientul se întoarce prin balansul neafectat
membruluicere un
superior i al genunchiului afectat peste trunchi spre
efort muscular
partea neafectat al. membrului afectat. Braînso
Mi c rile membrelor ul neafectat poate fitrunchiului
esc rostogolirea folosit pentru a ridica
superior i a
bra ul afectat
pelvisului. Odatla cu
verticalt irea
îmbun cu um rul în flexiepacientul
controlului, de 80-90°vacuputea
cotul sextins complet.
execute aceste manevre independent, de
Rota ia trunchiului este încurajat
a se, întoarce
pacientul leg nând bra ul afectat ritmic dintr-o parte în alta
pentru a câ din
(rostogoli) tigadecubit
abduc ia i adduc
dorsal ia um rului
în decubit alternativ
lateral pe partea. neafectat .
humeral se contraindic mi c rile for ate, pasive (pot produce o întindere a mu chilor
Pentru men inerea-câ tigarea unei
spastici amplitudini de mi care nedureroase în articula ia gleno-
periarticulari, contribuind la cre terea durerilor; odat ce pacientul a experimentat
durerea, anticiparea
durerii va cre te tensiunea muscular ce va duce la sc derea mobilit ii articulare). Mi
carea de flexie se
ob ine prin flexia progresiv a trunchiului, în timp ce kinetoterapeutul men ine bra ul sub
cot. Mi carea de
abduc ie se va face nu în planul normal al abduc iei, care poate fi dureros, ci într-un
plan oblic între
abduc ie i flexie. Antebra ul se va supina când bra ul se ridic i se va prona când se
coboar . Activarea
mu chilor rotatori este necesar pentru prevenirea subluxa iei.
În timpul stadiilor 1 i 2 se folosesc diferite facilit ri, reac ii asociate i reflexe tonice
pentru a
influen a tonusul muscular i pentru apari ia unor mi c ri reflexe. Mi carea pasiv pe sinergiile
de flexie i
extensie provoac pacientului feed-back-uri proprioceptive i vizuale pentru dezvoltarea
Principiul de tratament prin ulterioar
mi carea reflex
a a lui Vaclav Vojta aplic principiile locomo iei
reflexe (mi c rilor reflexe). Adresatpatern-urilor.
copiilor cu Întulburstadiulri de
3 semi care de natur
efectueaz voluntarcerebral , conceptul
sinergiile este
pe toat amplitudinea, la început
folosit i ca program de tratament standardizat
cu asisten i în kinetoterapia altor afec iuni, de exemplu a tulbur rilor de
static vertebral . facilitare
mi care aledinvârstei
parteanou-nkinetoterapeutului,
scutului i ale sugarului
apoi f rcu sistem
facilitare,
nervosîn central
final executându-se
tulburat, în
Ontogeneza postural ideal m , adic
determinat
sura îndezvoltarea
componentele caregenetic, coordon
sinergiilor rii automate
i suport transforma riposturii corpului,
sistematice este
în primul an de via . Exist
(de lalucru
coordon
acest proximal
ri aleeste posibil.
spre distal)
Aceasta
la înseamn
început cu,c în apoi
cadrul
f r program
facilit ri.riiÎnneurofiziologice
stadiile 4 i 5 sese
execut corpului
posturii
încearc mi c ri prindeterminate de vârst . Dac verticalizarea este deranjat în mod primar, prin
combinarea
urmare,
introducereaeste componentelor
unei coordon risinergiilor
automate i acrepozi
terea
iei complexit
corpului, iicu mi
unghiuri
c rilor. ale
În stadiile
membrelor5, 6
se încearci locomo
deranjat
superioare i ia. Verticalizarea este cheia pentru orice fel de mi care sau deplasare, fie
Sensul terapiei dup Vojtainferioare
const
performarea
ea , înbine
i în cele aceea
unor mic c se
definite, încearc
ri mai
raportate programarea
complexe,la trunchi i modelelor
a mi c rilorinvers, iideale
izolateprecum ideavitezei
cre terea diferitelor
de execu
p r iie.ale
mai
corpului
3.5.2.3
simple
Conceptul
între
modele,
ele,Vojta
ca aceea a târârii pe coate cu picioarele
95 întinse.
Exerci iile activ-reflexe dup Vojta, ac ioneaz mai întâi asupra musculaturii proprii din straturile
profunde ale coloanei vertebrale care nu poate fi pus în func ie prin voin a pacien ilor.
R spunsul motor
reflex la stimul proprioceptiv din zonele (periost sau mu chi) descrise de Vojta este un
lan de contrac ii
musculare dup un model arhaic mo tenit. Acest model de mi care este perfect atât din punct
de vedere al
echilibrului muscular în jurul articula iilor cât i din punct de vedere al aliniamentului
osos al coloanei
Terapia folosit de Vojta const într-overtebrale
stimulare ia ale unormembrelor. Avantajul declan
zone bine determinate, exerciândiilorr spuns
dup Vojta este c eficien a
tratamentului depinde de
motor, ca reflex cu caracter global, înn scut. Se cunosc circa 20 de pozi ii ini iale din DV
acceptul
(se va declanpozi aiilor ini iale de c tre pacien i i profesionalismul terapeutului, contrac ia
muscular
târâr ea reflex ), DL (se va declan a faza 2 i 4 a rostogolirii reflexe), DD (se va
derulându-se
declan a primai faz aliniamentul
a osos-segmentar instalându-se involuntar (pacientul nu are
nevoie
Modelele cu caracter de mi care,rostogolirii
globale, de înnreflexe);
scute, sunt puse
toate în iieviden
pozi (activate),
orizontale prin stimuliorizontalei, deoarece ele
sau apropiate
experien
(excitan i) bine defini i, situa i pe elimin
trunchi saui motorie
pe diminu deosebit
extremit ). Vojta). Se deosebesc zone principale i
i (zone
zone secundare de stimulare în modeluldin starttârârii
tulburi rile posturalereflexe.
rostogolirii modificate fa de descrie
Dr. Vojta ideal. nou zone diferite
i câteva a a zise „zone de rezisten ” care, toate, la rândul lor, au fost g site empiric. Aceste zone se vor
stimula i înt ri prin stimuli orienta i tridimensional. Pozi ia ini ial , direc ia for a cât i durata presiunii
vor fi prelucrate i adaptate fiec rui pacient în parte.
Prin stimularea unei singure zone se ajunge la un r spuns minim i insuficient, pe când prin
combinarea cu alte zone, se ob ine un r spuns mai complet, o mobilizare, o activare a celor trei
componente: coordonarea automat a pozi iei corpului, mecanismele de verticalizare i mi c rile fazice.
Locurile de stimulare trebuie s fie zone car e nu se adapteaz la stimuli sau se adapteaz pu in,
care nu obosesc în transmiterea activ rii. Aceasta înseamn c din acele zone activarea
trebuie s aib loc
permanent i de fiecare dat când zona este stimulat , în a a fel încât sistemul nervos
central s se
g seasc într-o permanent stare de activare. În acest fel modelele ontogenezei
Orice modalitate de mi care sau psihomotorii
postur este ideale sunt imprimat pe creier. Astfel i o atitudine
puternic
deficitar , scoliotic poate fi considerat
repetate
o „grezieal de de
zi,programare”
oferite sprecuînmagazinare
o exprimare vizibil
i codificare
de „greînelicortex,
de în vederea modific
postur i mi care”. rii motricit ii
Motricitatea ideal cu toate mispontane.
c rile ei fine i reac iile de echilibru pot fi restabilite. Locomo ia
reflex , dup Vojta, poate fi activat i folosit pe parcursul întregii vie i. În cazul oric rei
deficien e de
postur sau de cu
copii hipotoni, mi care,
dizabilitse i poate
grave,folosi locomo
datorate ia ilor
necesit reflex
de . comunicare
Cu cât terapia începe mai
timpuriu, 3.5.2.4
cu atât
Conceptul
se Castillo Morales
cu ei prin mijloace nonverbale. De atunci acest spectru terapeutic s-a
l rgit Acest
poate concept
iaccuprinde
iona mai urm î itoarele
efectiv,are i originea
eficient în urma
copiimultor
împotriva
afec iuni: n scu ani
tulbur irilordestatice
experien
prematur, cucu
i motorii.
copii
retard senzorio-motor, sindroame hipotonice, sindroame hipokinetice,
maladia Langdon-Down, copii cu probleme de percep ie i întârzieri în
dezvoltarea normal , copii cu disabilit i polimorfe cu i f r paralizie
cerebral , cei cu paralizii periferice i cu mielomeningocel. Aceast
într-un mod regulat i reciproc (alternativ
metod este
pe ambele
aplicabilp rpar
i ale
ial corpului
în cazul stâng
varia iilor
drept),
de tonus
cu schimbarea
muscular
pozi iei centrului de greutate, cum seprovocate
obi nuie te
delaspasticitate,
fiecare deplasare.
deci sindroame mixte i hipertonice
96 mai u oare.
Fig.3. Schema „triunghiurilor” dup C.
Morales

C. Morales prezint dezvoltarea senzorio-motorie a unui


copil s n tos comparând-o cu cea a unui copil hipoton, într-o
form schematic prin „triunghiuri” i rela ia acestora între ele.
Corpul copilului este schematic marcat cu dou triunghiuri:
triunghiul de sus are baza la extremit ile superioare, iar cel de jos
la extremit ile inferioare, astfel încât vârfurile triunghiurilor se
întâlnesc în zona dorso-lombar (fig.3).
La nou-n scutul s n tos bazele acestor triunghiuri se
apropie la o flexie ampl , (fig.4, poza de sus). Pe m sur ce copilul
se dezvolt , treptat, îndep rteaz (se deschid) cele dou baze i de
fiecare dat se „îndreapt ” (se ridic ) împotriva for ei de gravita ie,
cu o deplasare u oar a centrului de greutate i a sprijinului (fig.4,
poza de jos). Controlul postural i reac iile de echilibru devin tot mai sigure, pozi iile ini iale
de sprijin ale
membrelor superioare i inferioare variaz din ce în ce mai mult, pân când copilul înva s
mearg . Baza
triunghiului une te întotdeauna punctele de sprijin cele mai îndep rtate ale extremit ilor,
adic ale
mâinilor i picioarelor, pentru a face posibil mi carea în spa iu.Zona dorso-lombar i
ombilical , ventral
reprezint „zona de informa ie” cea mai important pentru asumarea i men inerea unei
Datorit tonusului muscular scposturi zut la copilul hipoton, bazele celor dou triunghiuri sunt foarte
antigravita
dep rtate una de alta (fig.5), iar asumarea ionle.
posturii p puEste zonarcarea”
ii, „înc de coordonare
greut ii iisprijinul
stabilizare
sunta imprecise
ambelor triunghiuri.
Fig. 4. Triunghiurile
i ob inute cu mult efort. corespunz toare dezvolt rii
neuromotorii cu
În cazul copilului hipoton se limiteaz foarte mult comunicarea normale.
mediul, ducând la apari ia unor
semne de izolare, pe care, în general, le interpret m ca fiind stereotipe.
Copilul hipoton înva încet secven ialitatea mi c rilor, de aceea este nevoie de multe repet ri, de
mult r bdare ca apoi acestea s poat fi implementate
în activitatea zilnic (A.D.L.).
Fig. 5. Triunghiurile corespunz toare
copilului cu hipotonie

Aceast terapie tinde s apropie bazele celor


dou triunghiuri, s aduc articula iile într-o pozi ie
fiziologic , adecvat , pentru a-i oferi copilului cele
mai bune premise în repartizarea greut ii, îndreptare i
sprijin. Astfel se îmbun t esc posibilit ile
de percep ie, de mi care i interac iunea cu mediul.

Tabelul 2. Compara ie între factorii de dezvoltare senzorio-motorie


Dezvoltarea
sprijin
prea mult
simetric copilului
simetrie s n tos Dezvoltarea copilului hipoton
i asimetric
la nou-n
apropie
bazele
bazele scut,gradului
datorit
triunghiuluibazele
triunghiului sesunttriunghiului
atâtla
deplaseaz
mare dedenou-n
depsescut,
flexie rtate bazele se dep rteaz înc de
la97început
pentru translarea greut ii încât nu permit translarea greut ii
prime te mai multe informalipse iitedespre
informa ia din zona dorso-lombar
datorit hipotoniei i interac
postur
iunii
prin
ineficiente
intermediul zonei dorso-
între ambele triunghiuri lombare
ale corpului
ambele triunghiuri se dezvoltcopilul pentru
nu ob ine suficient stabilitate
men inerea stabilit ii i mobilit ii

98
Stimularea are loc pe anumite p r i ale corpului numite
„zone de stimulare”, care pân acum au fost cunoscute sub numele
de puncte motrice (fig. 6). Aceste zone sunt stimulate cu vibra ii i
presiuni u oare într-o anumit direc ie spre a facilita reac iile de
mi care într-o pozi ie ini ial .
Reac ia de mi care a copilului are loc întotdeauna
într-o secven complet , corespunz tor etapei de dezvoltare
senzorio-motorii. Actul motric depinde de durata stimulului i
zona stimulat a unor p r i ale corpului care poate fi excitat
separat sau combinat.
Fig. 6. Zonele de stimulare ale copilului
hipoton (dup Castillo Morales)

Zona „de informa ie” cea mai important este zona dorso-lombar care la copiii hipotoni este
disfunc ional , foarte slab . Copiii hipotoni mi c membrele inferioare, adic triunghiul inferior (mai
func ional) cu mai mare for decât triunghiul superior.
Ridic mai des membrele inferioare de pe suprafa a de sprijin, decât s se sprijine pe acestea,
având ca urmare întârzierea func iilor de sprijin i sus inerea greut ii. Faptul c membrele superioare sunt
folosite mai întâi pentru ag are i joac duce la o dezvoltare întârziat a func iilor diferen iate ale mâinii
i gurii.
Ace ti copii in membrele superioare în pozi ie scurtat , din care cauz le este dificil s ob in
sprijinul lateral, întârziind i mi c rile de r sucire a trunchiului. Acestea pot fi înlocuite
cu secven e de
mi c ri simetrice. O pern în form de potcoav a ezat în jurul ezutei la nivelul în l imii
De i unii copii evit lupta
mâinilor
cu gravita
va da ia, se recomand verticalizarea cât mai devreme, cu
înc rcarea total sau par ial a greut ii pe membrele
copilului inferioare.
posibilitatea Astfel copiii
de a se sprijini lateral devin
i de amai
ini aten
ia mii ci rile
mai de torsionare dreapta-
motiva i, au mai mult contact cu mediul
stânga.i încearc s se mi te mai mult.
Tehnicile din cadrul metodei Castillo Morales urm resc stimularea diverselor sisteme senzoriale,
activând receptorii de la nivelul tegumentului, esutului conjunctiv, muscular i articular
prin: contactul
manual, atingere, trac iune, presiune, vibra ii. Vibra iile sunt întotdeauna realizate cu
mâinile nu cu
aparate Obiectivele
ceea ce are tratamentului
ca scop educarea
dup capacit
metoda ii de contact
Castillo a copilului,
Morales sunt: ceea ce devine „un
dialog”; vibra ia
- posibilitatea de a executa independent secven e de mi care cât mai aproape de normal;
-intermitent
implementareacre temitonusul
c rilormuscular i stabilizeaz
f r ca acestea s necesitepostura.
o stimulare anterioar ;
- implementarea i ob inerea mi c rilor func ionale independente pentru autoservire i
satisfacerea
necesit ilorpozi
g sirea din iei
activitatea
ini iale zilnic
celei (A.D.L.).
mai favorabile, inând cont de nivelul de dezvoltare
Secven ialitatea de
senzorio-motorie a tratament este urm toarea:
copilului;
prezint
folosirea
: dificult
trac iunii
i de supt/degluti
i vibra iei înie,vederea
patologiipreg
congenitale
tirii musculaturii
cu probleme
(cre terea
motorii
activit
ale iigurii
(Ex:
motorii
b rbie,
în lan
bolta
muscular);
palatin fisurate), paralizii faciale de etiologie diferit , probleme de articulare a
cuvintelor.
stimulareaLaprin presiune i vibra ii;
suca iune,
teptarea
degluti
i observarea
ie i mastica
reac ieiiemotorii;
se activeaz acelea i elemente oro-faciale ca în cazul
Tratamentul func iei oro-facialevorbirii.
implementat
ajutorul,
Prin de
esteDr.
dacacest Castillo
necesar, Moralesîmbun
în vederea intereseaz
t irii 99copii
reac iei care
de mi care.
La copiii cu paralizii cerebrale, când se ob ine o ameliorare, trebuie început imediat alimenta ia
pe cale oral . Sechelele paraliziei devin mai evidente odat cu înaintarea în vârst a
copilului i cu
începerea diferitelor activit i. Datorit spasticit ii, atetozei sau hipotoniei, ace ti copii nu
pot duce
Nu putem s trecem peste voin a copilului,
mâinile lanici s ,lucr
gur m care
lucru sub tensiune emo ional
ar diversifica , intempestiv
func iile sau
gurii i ar normaliza sensibilitatea a a cum se
cu violen pentru c se pot genera întâmpl
problemela de rela ionare i comportament pân la refuzul alimenta iei.
Nu trebuie s se înceap tratamentulcopiiiîn zonas ngurii;
to i. se influen eaz indirect func ia oro-facial , lucrându-se
cu trunchiul, MS, MI.
3.5.2.5 Metoda Frenkel
Aceast metod este specific tratamentului pacien ilor cu afec iuni ale cerebelului, respectiv
ataxicilor. Jacob A. Frenkel Autorul a observat c propriocep ia pierdut poate fi în mare m sur înlocuit
prin input-ul vizual i feed-back vizual.
Metoda se bazeaz pe o serie de tehnici i exerci ii cu control vizual, aplicând legea progresiunii
performan ei i preciziei. Legea progresiunii, în cadrul metodei, sufer dou derog ri:
pacientul execut
mai întâi mi carea amplu i rapid, ceea ce este mai u or de efectuat, trecând treptat la
mi c ri de
amplitudine mai mic , mai precise, executate într-un ritm mai lent, coordonat. Pe parcursul
Exerci ii din decubit (cu capul recuper
mairiiridicat,
se pe un sp tar sau pe pern , astfel încât s poat urm ri
execu ia) pentru MI i MS. Exercitrece la cre
iile sunt terea treptat
asimetrice a complexit
i autorul prezint iide i un
dificult
tablouii, de
nu aproape
i în intensitate. Exerci iile se
100 de exerci ii. execut
individual,
Exerciîn iilemod
din obligatoriu,
pozi ia a ezatdesedou sau mai
deruleaz multe ori pe zi. Gruparea exerci iilor arat
astfel:
astfel:sprijinite cu mâinile;
- la început, membrele superioare
- dup aceea, f r sprijin;
- în final, execu ia se desf oar cu ochii lega i.
Exerci ii în ortostatism. În aceast pozi ie se execut reeducarea mersului care se realizeaz pe
diagrame (l ime 22 cm, i este împ r it longitudinal, în pa i de câte 68 cm). Fiecare pas este
împ r it în mod vizibil în jum t i i sferturi, desenate pe podea sau o plan de lemn (vezi i fig. 7.).

Reeducarea începe cu mersul lateral care este considerat mai u or


(ontogenetic el apare mai repede), pacientul fiind ajutat de balansul
corpului. Se începe cu jum tate de pas, mi când un picior apoi
aducându-l pe cel lalt lâng primul. Se trece la sferturi de pas i numai
dup aceea la pasul întreg. La fel se procedeaz i la educarea mersului
înainte i înapoi.
Într-un stadiu mai avansat pacientul este înv at s urce i s
coboare sc ri i s execute întoarceri. Întoarcerile se înva tot dup o
diagram în form de cerc desenat pe podea. Pacientul înva s se
întoarc mutând picior lâng picior câte un sfert din rota ia întreag ,
astfel încât el s poat executa o întoarcere de 180o din doi pa i.
Fig. 7. Diagrama Frenkel pentru reeducarea întoarcerilor
antrenament care
3.5.3seMetode
face înainte
de facilitare
de începerea
neuro-proprioceptiv
vorbirii, al unor structuri diferite ce interac ioneaz între ele
se dezvolt
mu chi coordonarea
singular,
3.5.3.1 Metoda
ea necesar
nu este
Margaret
pentru
considerat
articularea
Rood
De oi este
metod
cuvintelor.
o metod
analitic
de .activare-stimulare
M. Rood prezinti de tehnici
100
inhibare
i exerci
a ii de unui
adecva i;
- fiecare mi care ce se execut trebuie s aib un scop precis i o finalizare prestabilit ;
- ghidajul senzitivo-senzorial este foarte important;
- num rul mare de repeti ii a r spunsului motor corect constituie o condi ie esen ial a procesului de
înv are motorie.
Metoda se bazeaz pe dezvoltarea secven ial , în patru etape, a func iei motorii.
1. Mobilitatea – asem n toare etapei dezvolt rii copilului de la 0-3 ani, cuprinde:
modelul flexiunii dorsale (modelul suptului), integreaz sub control central reflexele tonice
cervicale i labirintice, permi ând eliberarea mi c rilor bilaterale ale extremit ilor superioare;
modelul extensiei totale, „postura p pu ii înalte”;
modelul primei forme de deplasare în jurul axului central rostogolirea lateral .
2. Stabilitatea – se refer la men inerea pozi iei corpului sau segmentelor sale în posturi stabile, cum ar fi
patrupedia, în genunchi i ortostatism.
3. Mobilitatea controlat – integrarea mi c rilor i activit ilor complexe în spa iu, care presupune
echilibru, coordonare i dezvoltarea sim urilor de orientare în spa iu, toate din pozi ii de stabilitate.
4. Abilitatea-îndemânarea – cuprinde etapa mi c rilor perfec ionate, stimularea reac iilor de echilibru,
formele de facilitare pentru ob inerea trecerii de la o postur i mi care la alta, cât mai u or.
Ca originalitate în cadrul metodei, M. Rood a eviden iat importan a stimul rilor senzitivo-
senzoriale în tratamentul disfunc iilor. Astfel se disting:
Stimul ri la nivelul tegumentului: pensularea, stimul ri cu cuburi de ghea , mângâierea u oar (3
minute pe ceaf pentru activare parasimpatic - relaxare), ap sarea articular (compresie pe
old în axul
femural, stabilizare în patru labe, compresie pe calcaneu, ap sare în axul lung al
capului). Aceast
Mijloace
metod deajut toare pentru
recuperare integrarea misec rilor:
neuro-motorie bazeaz în mod distinctiv, pe utilizarea excesiv
- vibra ia, aplicat cazurilor hipotone, a stimul rii
- întinderea unor materiale elastice,cutanate,
(inele deîn cauciuc,
dorin a deelastic
a controla
etc.)tonusul
pentru istabilizare
contrac ia grupului muscular subiacent.
i cre terea
tonusului la diferite nivele;
- prehensiunea este facilitat prin mingi mici, pompe de cauciuc cu aer, pistoale cu ap , bucat de
frânghie, rulou de aluat.
Alte stimul ri speciale: cioc nirea c lcâiului i a altor repere, „îndoirea” (lent sau rapid ), mi c ri
active ritmice lente.
3.5.3.2 Metoda Kabat
Herman Kabat a dezvoltat o metodologie de recuperare neuromotorie, pornind de la studiile
neurofiziologice ale mi c rii, comportamentului motor i înv rii motorii. Metoda se
nume
ob inere te a“derelax rii (prin leg nare, mi c ri lente etc.), de dezvoltare a func iei motorii -
facilitare
gândind înneuroproprioceptiv
modele " i se aplic în: leziuni de neuron motor periferic,
excita ia subliminal necesar execut recuperarea
rii unei mi insuficien
c ri, poateeifi înt
de postur i mi care complex . În paralel rit cu stimuli din pune
autoarea alte surse,
accent care la pe dezvoltarea func
deosebit
motorii
rândul
iilor cerebrale,
vitalelori intensificleziuni de neuron
r spunsul motor;motor central. Ea se bazeaz pe urm toarele observa ii:
facilitarea maxim se ob ine prin exerci iu intens, cu maximum de
senzoriale. Ideile fundamentale ale metodei efort, sub rezisten
sunt: ;
majoritatea mi c rilor umane se fac
proprie mu chiului, el recunoa te numai în diagonal
- normalizarea i
mi carea”. Principiilespiral , chiar
tonusuluimetodei
musculari inser
Kabat iile
i rsunt musculare
spunsul
urm toarele: i ligamentare
muscular dorit este ob inut folosind
- Dezvoltarea
Metoda folose
neuromotorie
te scheme
normal fiind
facedispuse
de stimuli
mi
se care sensîn,cranio-caudal
senzitivi
în
global diagonal
plecând dei spiral
la .
i proximo-distal;
axioma: “Creierul101 ignor ac iunea
gâtului precede extensia, adduc ia um rului precede abduc ia, rota ia intern o precede pe cea extern ,
apucarea obiectului precede l sarea lui, flexia plantar precede dorsiflexia, etc);
- Dezvoltarea comportamentului motor este legat de dezvoltarea receptorilor senzitivi, vizuali, auditivi,
etc;
- Întregul comportament motor este caracterizat de mi c ri ritmice, reversibile, executate în amplitudini
complete de flexie i extensie;
- Dezvoltarea motorie implic mi carea combinat ale membrelor bilateral simetric, homolateral, bilateral
asimetric, alternativ reciproc, diagonal reciproc;
- Dezvoltarea motorie include i inversarea rapid dintre func iile antagoniste, cu predominan a flexei sau
extensiei;
- Dezvoltarea motorie reflect i direc ia mi c rii: de la vertical , la orizontal i apoi la oblic sau
diagonal .
În comportament motor al adultului, postura i mi c rile combinate devin automate, pe m sura
dezvolt rii performan elor motorii. Kabat face urm toarele preciz ri, considerate esen iale
pentru
mi carea voluntar complex :
1. Folosirea schemelor de mi care în spiral i diagonal .
2. sensul
Mi carea
invers.activ se deruleaz de la distal spre proximal în timp ce stabilitatea
3. Folosirea rezisten ei maximale înarticular
scopul obrecunoa te
inerii iradierii în cadrul schemei de mi care sau în grupele
musculare ale schemei heterolaterale.
efortului de asistare necesar sau pentru asistarea mi c rii solicitate. Pe schemele
4. Utilizarea de tehnici i elemente ce faciliteaz dezvoltarea mi c rii sau a posturii (pozi ionare, contact
(diagonalele) Kabat se
manual, întinderi musculare, presiuni articulare, rezisten a la mi care etc). Procedeele de facilitare
lucreaz tehnici FNP pentru ob inerea unui rezultat optim de cre terea for ei musculare.
folosite sunt urm toarele:
Aceste scheme de
- rezisten a maxim pân la anularea mi c rii active;
facilitare sunt efectuate pasiv doar pentru determinarea limitelor amplitudinii de mi
- întinderea, ce poate activa un mu chi paretic sau plegic dac i se opune i o rezisten ; - schemele
care sau pentru
globale ale mi c rii, care sunt de obicei mai eficace în ceea ce prive te facilitarea (fenomenul de
în elegerea /acomodarea pacientului.
“iradiere”);
Sincronizarea normal include contrac ia mu chilor în secven e, ce decurg din mi c rile
- alternarea antagoni tilor, ce se bazeaz pe faptul c dup provocarea reflexului de flexie,
coordonate în a a fel încât s fie realizate cursiv, f r acro ri. Ini ial se execut mi c ri
excitabilitatea reflexului de extensie este mai m rit . Modalit ile de alternare ale
inten ionale
antagoni tilor sunt:
controlate de la proximal spre distal i se trece apoi la mi c ri pornind dinspre distal. Dac
inversarea lent (IL), inversarea lent cu efort static (ILO), inversare agonistic (IA),
sincronizarea
stabilizarea ritmic
nu este realizat corect se vor efectua scheme de mi care fragmentate, ini ial distal i
(SR), inversare
Prin pozi ionarea bolnavului se cautapoi
utilizarea influen lent -relaxaretonic
ei reflexului (contrac ie-relaxare-contrac
labirintic pentru înt rireaie), inversare lent cu efort
proximal;
static i relaxare
primul i ultimul „timp” al schemelor de mi care îl va constitui rota ia în articula ia de
(ILO + relaxare), combinarea stabiliz rii ritmice (SR) cu inversarea lent -relaxare.
unde începe,
respectiv se termin , schema de mi care.
Dac componenta distal este prea slab rezisten a se va opune proximal pân se ob
ine for de
contrac ie suficient în partea distal a extremit ii. Dac este mai slab componenta
proximal rezisten a
se aplic distal. Dac i în zona proximal i distal for a de contrac ie este la fel de slab se
vor executa
contrac ii izometrice în pozi ii de scurtare pornind de la distal spre proximal. Dup ce sa ob
inut r spunsul
- Dezvoltarea fetal este caracterizat
muscular
de r spunsurile
în pozi ia dereflexe
scurtare,
secven
se trece
ialelalaexersarea
stimuli 102
aceluia
exteroceptivi
i r spuns
(flexia
în pozi ia de alungire.
Lucrul sub rezisten comport un efort deosebit din partea kinetoterapeutului i de aceea la adult
metoda nu poate fi folosit decât de c tre kinetoterapeu ii robu ti.
Margaret Knott i Dorothy Voss au aprofundat tehnica terapeutic imaginat de Kabat i au
extins-
o la tratamentul unei game mai largi de afec iuni neurologice soldate cu dezordini de
activitate motorie.
Principiile de tratament sunt:
flexie i extensie. Aceste mi c ri sunt1.ritmice
Toate fiin
i aueleunumane
caracterau ireversibil.
poten iale careÎn tratament
nu au fostsecompletva lucradezvoltate
pe .
ambele direc ii de mi care. 2. Deprinderile motorii precoce sunt caracterizate prin mi c ri spontane care oscileaz
3. Dezvoltarea deprinderilor motoriiîntre extremala ciclitate a a cum se poate eviden ia prin trecerea de la
are tendin
dominan a flexorilor la cea a extensorilor. Obiectivul este stabilirea unei balan e între
antagoni ti. Mai
întâi se observ unde exist un dezechilibru, apoi se va facilita partea slab . Echilibrul
i controlul
4. Etapele dezvolt rii motorii au o succesiune ordonatob
postural trebuie , dar
inuteexist
înaintesuprapunere
de a începe între mi ele.c rile
Copiluldin nu î i posturi. Tratamentul
aceste
încheie dezvoltarea unei etape înainte de vaa urm
trecerila urm toarea etap (o activitate mai avansat ).
Mi c rile se execut activ, pe succesiunea:
diagonal control
i în spiral
postural
, pornind
- echilibru
de la- mi
pozic riiadinîn anumite
care muposturi.
chiul de
facilitat este în întindere maxim i ajunge în pozi ia de maxim scurtare. Se au în vedere
toate ac iunile
grupului muscular vizat, pozi ionarea f cându-se în func ie de ac iunea principal i de ac
iunile secundare
ale acestuia. Astfel, fiecare mu chi va avea o pozi ie proprie de facilitare. O mi care
Mu chii care ac ioneaz oarecare
pe o nu este schem sunt lega i func ional i ac ioneaz într-un lan
anumit
kinetic
efectuatîn niciodat
cele mai de buneuncondi
singurii de mulachi,pozi
iar iadeficitul
de alungire produscomplet la pozi
de lipsa ia iideunui
activit scurtare
mu
complet . Fiecare
chi se traduce
mu chi privit
printr-o sc dere subde acest
for i aspect al lanaului
coordonare kinetic scheme
respectivei va puteadefimifacilitat
care. de o anumit pozi ie
a mu chilor din
lan ul respectiv. Aceast pozi ie de facilitare se ob ine printr-o pozi ionare a
segmentelor ce particip la
acea schem , pozi ionarea începând de la proximal spre distal în urm toarea ordine:
componentele de
flexie sau extensie, apoi cele de abduc ie sau adduc ie i în final componentele de rota
ie intern sau
extern . Schemele de mi care (dus-întors) cuprind toate cele 6 direc ii de mi care, bine
determinate 3 câte
3, avândspecifice
Regulile pentru crearea diagonalelor o anumit succesiune
pentru facilitarea de unuiintrare
anumeînmuacchi iune,
sunt:în care câte una este dominant
la un moment dat.
la MS flexia este asociat rota iei externe, în timp ce rota ia intern se asociaz extensiei;
la MI flexia i extensia se asociazSchema fie rotadeieimiinterne,
care sefie va rotainiieiiaexterne,
i încheia dar cu adduc o miia secareasociaz
de rota ie (de urubarea/în
urubarea).
numai Fiecare
rota iei externe, în timp ce abduc ia este legat de rota ia intern ;
schem
pivo ii distali (pumn se ibazeaz
glezn ) sepe aliniaz
“o component muscular(um
pivo ilor proximali principal
r i old)”,astfel:
format dintr-un num r de
mu chi laînrudi
MS: i
prin aliniamentul
- supina ia i abduc ia se asociaz flexiei i rota iei externelor fa de schelet i care realizeaz în principal mi c rile cuprinse în
acea schem .
- prona ia i adduc ia se asociaz extensiei i rota iei interne
- flexia pumnului este legat de adduc Exist
ia umi rului
o “component muscular secundar ”, reprezentat de mu chi care î i exercit ac
- extensia pumnului esteeste
legat iunileiape
de abduc umdourului
- extensia gleznei legat de extensia oldului
schemela(un MI:fel de “înc lecare” de ac iuni) în cadrul secven elor comune ale acestora.
- flexia gleznei este legat de flexia oldului 103
pivo ii digitali se aliniaz pivo ilor proximali i distali, indiferent ce se întâmpl cu pivo ii intermediari.
la MS:
- flexia cu adduc ia degetelor se asociaz flexiei pumnului i adduc iei um rului
- extensia cu abduc ia degetelor se asociaz extensiei pumnului i abduc iei um rului
- devia ia radial a degetelor acompaniaz devia ia radial a pumnului, supina ia i flexia
cu rota ia
extern a um rului
- devia ia cubital a degetelor se asociaz cu aceea i devia ie a pumnului, cu prona ia i
Policele intr de asemenea în schemele extensia
de micucare,
rota re
ie inând c :
intern a um
- adduc ia policelui se va asocia întotdeauna cu rului
flexia i rota ia extern a um rului
- abduc ia policelui se va asocia întotdeauna cu extensia i rota ia intern a um rului
la MI:
- flexia cu adduc ia degetelor se asociaz cu flexia plantar i extensia oldului
- extensia cu abduc ia degetelor se combin cu extensia piciorului i flexia oldului.

3.5.4 Metode de reeducare postural


3.5.4.1 Metoda Klapp
Metoda Rudolf Klapp folose te pozi ia patruped pentru activarea muscular în condi ia unei
coloane orizontale, neînc rcate. Principii de execu ie:
- relaxare în pozi ia ini ial (sprijin pe genunchi / patrupedie), cu men inerea acesteia pe tot parcursul
execu iei;
- ritmul de execu ie al exerci iului (scurtarea sau prelungirea unui timp) se adapteaz obiectivului urm rit
în momentul aplic rii (întindere axial mobilizare realiniere; “stretch-reflex” cu rol facilitator pentru
travaliul necesar tonifierii musculare, urmând men inerea pozi iei finale corective);
- deplasarea MS precede în general deplasarea genunchiului; pentru a crea spa iu i pentru a
evita tasarea,
- capul este totdeauna în extensie axial , iar coloana cervical este delordozat (în b rbie
dubl
fi aproape
); vertical (f r a dep i verticala);
- vârful piciorului nu va pierde contactul cu solul; ridicarea
- pentru solicitare optim , înlui,pozi
în ia
cele maisebune
final cazuri
lucreaz la înseamn o
limita echilibrului, de aceea
puternic coaptare a coapsa
articulade sprijin
iilor va adesea o basculare a uneia asupra alteia;
lombare,
- se verific permanent echilibrul între trac iunea exercitat asupra coloanei de greutatea capului i
contratrac iunea pelvi-podal , ceea ce asigur (o decoaptare), o întindere axial maxim ;
- centurile revin obligatoriu la orizontal , cu excep ia exerci iilor de derotare a centurilor.
- toate exerci iile se execut întotdeauna în linie dreapt , pentru a permite deplasarea corect a
segmentelor corpului.
Pozi iile lordozante (fig. 8, poza din stânga):, care în func ie de înclinarea trunchiului, faciliteaz
mobilizarea unei anumite zone vertebrale (în toate pozi iile descrise în continuare – inclusiv pozi iile
„cifozante” – se execut flexii laterale).
• trei pozi ii peste orizontal
1 – corespunde segmentului L4-L5
2 – corespunde segmentului L1-L2
3 – corespunde segmentului D11-D12

- inversia piciorului se asociaz adduc•• iei


o pozi ie orizontal
dou ipozi
rota iiiei
sub externe
orizontal a oldului, iar eversia piciorului este cuplat
cu abduc ia i rota ia intern a oldului 5 – corespunde segmentului
4 – corespunde D8-D10
segmentului D7-D6 104
6 – corespunde segmentului D5-D3.
Fig. 8. Pozi iile „lordozante” i „cifozante” din metoda Klapp.
Pozi iile cifozante (poza din partea dreapta a figurii de mai sus), în num r de 5, sunt asem n toare
celor lordozante, dar trunchiul este men inut în cifozare dorsolombar . În aceste pozi ii, flexibilitatea
coloanei dorsale este ob inut în pozi iile peste orizontal , iar a celei lombare în pozi iile de sub
orizontal .
3.5.4.2 Metoda von Niederhoeffer
Aceast metod se adreseaz tuturor pacien ilor cu scolioz i folose te contrac ia izometric a
musculaturii oblice-transversale a trunchiului cu scop de tonizare corectiv . Metoda recomand în paralel
cu exerci iile specifice i urm toarele ac iuni terapeutice:
• masaje i întinderi tegumentare astfel încât s se realizeze o „dezlipire” a diferitelor planuri tisulare
(masaj miofascial);
• educa ia postural în pat, b nci colare etc.;
• exerci ii de corectare a respira iei în vederea cre terii capacit ii vitale – dobândirea mecanismului
respirator în cele trei forme (abdominal, costal, sternal).
Von Niederhoeffer urm re te s echilibreze musculatura spatelui subiectului, pe parcursul
instal rii devia iei scoliotice, printr-o contrac ie izometric maxim , repetat de câteva
ori. Punerea în
tensiune este progresiv iar contrac ia izometric se împarte în trei faze cu durate
egale, în general 3-4
secunde fiecare. Se ajunge deci treptat la valoarea maxim a for ei sale de contrac ie,
apoi, f r a
generaliza contrac ia, o va men ine constant (faza de platou), dup care aceasta începe
s scad treptat.
Dup faza
Datorit dificult ii de a ajunge la o solicitare activ
corect urmeaz
a acestor grupeomusculare
faz de înrelaxare, pentru
ortostatism, sub a nu extinde stimularea la
segmentele
ac extreme
iunea gravita iei, ale
pozi iile ini iale utilizate sunt: decubit ventral (se realizeaz o
curburii. maximal
relaxare Tonifiereai se adreseaz musculaturii concave, în special din vârful curburii,
pentru c la acest localiz rii optimale a mi c rilor), decubit lateral i a ezat pe scaun lateral
exist posibilitatea
nivel
fa asimetria este cea mai mare. Grupele musculare care dorim s le tonifiem vor fi
de scara
a ine,
Exerci iile specifice sunt pufixezate(cuînpartea
pozi ie
respectiv concav
câte spre scara
un exerci iu defixtrac
). iune
Coreci ia vertebral
unul se poate ob ine prin pozi
de împingere
alungit
ionarea .MI, MS i a
pentru fiecare pozi ie. Variantele sunt func ie de modalit ile de stabilizare. Astfel,
capului.când se
atunci
stabilizeaz membrul în articula ia proximal se localizeaz precis fasciculul muscular
ce vine direct pe
apofiza spinoas ce trebuie fixat . Dac stabilizarea este “referit ” (contrapriza este pe
articula iile
intermediare sau distale ale membrelor se antreneaz o reac ie vertebral plurisegmentar
; acest tip de
Transpunereastabilizare
metodei la se preteaz artrozic
o coloan mai mult etajuluisedorsolombar,
dureroas face dup aceste mureguli:
chii cervicali având reac ii mai
individualizate
- se lucreaz pe partea mai pu in dureroas , f r contractur sau cu contractur redus ;
- rearmonizarea, oricât de mic ar fiiar pentru a rpuspunde
ea, elibereaz în aceast
in elementul mobil;zon unisegmentar pacientul ar e nevoie de un control
- mu chii opu i, antagonici mi c rii, muscular
se vor foarte
relaxa bun
i vor destrânge masivul articularelor; acest lucru va
permite o mi care global de u oarîn rota vederea unei relax ri corecte.
ie, o decongestionare progresiv lucrul în aincriminat
a etajului ezat sau cuortostatism este global,
3.5.4.3 Metoda Schrot h
posibilitatea mobiliz rii vertebrale plurisegmentar,
active (controlând putând fi
intensitatea contrac iei, pacientul scap de “frica
Metoda Katharinei Schroth este adaptat„o gimnastic
simultanortopedic ” care
la 2-3 curburi, daracord prioritate
este mai respira iei, pentru
pu in precis.
de mi care”).
asigurarea alinierii, detorsion rii coloanei i a modelajului toracic corector. Esen 105ialul în exerci iile
Pentru a în elege efectele corectoare ale respira iei de tip Schroth, trebuie s se admit
hipercorec ia rahidian în expira ie i expansiunea hemitoracelui concav odat cu expira
ia hemitoracelui
convex. În gimnastica clasic , se redreseaz în inspira ie i se relaxeaz în expira ie. Schroth
a sim it c o
hipercorec ie este posibil când balonul toracic se dezumfl . Este imaginea mingii de fotbal
care nu poate
Subiec ii bine antrena i reu esc s realizeze
fi alungitexpansiunea
pentru a hemitoracelui
lua forma uneiconcav
mingipedetimpul
rugbyexpira
decât iei
dac este dezumflat par ial. Se
dezumfl balonul
convexe. Acest mecanism poate fi în eles plecând de la mecanismul asincronismului
toracic pentru
ventilator. a destinde pu in suprafa a contentoare, pentru a elibera con inutul i pentru a
Libertatea
reuexpansiune
de i astfel o a hemitoracelui concav fiind mai mic decât a celui convex, expansiunea
corec
alveolarie aconvex
acesteia.
este mult mai intens solicitat decât cea concav i este deci mult mai rapid . Men
inereaÎnvoluntar în tehnici respiratorii originale, Schroth utilizeaz :
afara acestor
- tehnici pasive i active de corecstare de expansiune
ie a segmentelor a hemitoracelui
corpului, concav,
autoîntinderi poate - aliniere
ale coloanei, pe parcursul
prin expira iei - s
împiedice
folosirea expira
calelor,iaetc;
pl mânului
- tehnici de asuplizare toracic i rahidian ; concav, care urmeaz dup inspira ie.
- tehnici de tonifiere muscular (tonifierea abdominal se face din suspensie dorsal la scara fix ).
Activitatea terapeutic a scolioticului acoper cel pu in 6 ore zilnic.
Sohier aduce exerci iilor lui Schroth urm toarele modific ri pentru a ad uga efectelor respira iei, efecte
biomecanice mai intense:
Pentru a limita rota ia pelvian i pentru a accentua corec ia frontal , se realizeaz sprijinul unifesier pe
marginea unui taburet;
Pentru ca autoîntinderea s plece de la coloana inferioar i pentru ca ea s fie rigidifiant , se va men ine
un anumit grad de lordoz lombar ;
De îndat ce autoîntinderea i respira ia de întindere este realizat , vom cere subiectului s fac rota ia
propuse este realizar ea unei inspira ii maximale, în trei sau patru timpi, pe parcursul
concav a coloanei de sus în jos;c ea reiaintensific
subiectul sprijinul apofizar convex pe parcursul timpului
expirator; trebuie s localizeze expansiunea toracic inspirând cranial i înspre concavitate i
Dac simetria de sprijin posterior efectuând
nu este rezolvat
totodat, se va educa sprijinul unipodal convex de extensie-
corecrota
ia ie;segmentelor corporale. Expira ia se produce “golind gibozitatea” i urmând
Realizarea rezisten ei manuale la nivel occipital pentru extensie-rota ie, intensific rigidificarea
imediat dup
musculaturii
expansiunea i tonifiereaconcav.
hemitoracelui electiv aInspirul
transverrealizeaz
ilor spino expansiunea
i convec i. hemitoracelui concav
în lateral,
3.5.5 Metode de recuperare
posterior i acranial,
afec iunilor
iar alombare
hemitoracelui convex în untru, anterior i cranial. Expira ia se
3.5.5.1 Metoda Williamsefectueaz cu
Dr. Paul Williams a publicat “gurapentru prima
deschis ”, dat programul
prelung, s u pentru
dar exploziv, pacienforte
cu timpi ii cu (de
lombalgie
trei ori “haa”, de exemplu).
cronic de natur discartrozic ExerciSeiilepot au ad
fostuga
concepute pentru b rba i de sub 50 i femei de sub 40 de
ani,
prin care au o hiperlordoz
dezvoltarea activ a mulombar ,abdominali,
a c ror
chilorsunetele radiografie
“ho-hou-hon”, arat
fesier mare oischiogambieri,
dup i cumsc dorim
dere as spa iului
localiz minterarticular
în paralel
efectul, din sus, în partea medie,
cu întinderea
i anume
segmentul
pasiv lombar.
Scopula acestor
flexorilor
exerci
oldului
ii erai ademu
reducere
chilor
sau jos.
sacrospinali.
a durerii i asigurarea unei stabilit i a trunchiului106inferior
Williams afirma: "Omul, for ând corpul s u s stea în pozi ie erect , î i deformeaz coloana,
redistribuind greutatea corpului pa p r ile posterioare ale discurilor intervertebrale, atât în zona lombar ,
cât i în cea cervical "
În perioada acut se recomand pozi ii de flexie lombar (imobilizarea în pat gipsat Williams).
În faza subacut se trece la efectuarea programului exerci iilor pe flexie. Faza I a programului
cuprinde 6 exerci ii, din care primele 5 sunt efectuate din decubit dorsal, iar ultimul
din a ezat; ele
urm resc asuplizarea trunchiului inferior, tonifierea musculaturii abdominale i întinderea
structurilor
posterioare ale coapsei i coloanei lombosacrate; fiecare exerci iu al acestei faze se execut
de 3-5 ori, de
i pendulare
2-3 ori pe azi.MI.Dup aproximativ 2 s pt mâni, în partea a doua a stadiului subacut,
În faza cronic se instituie exerci
faza aiile devin
III-a mai amului Williams, în care se pune accentul pe
a progr
complexe, ad
bascularea ugându-li-se
bazinului, cele dinflexorilor
întinderea faza a II-aoldului
a programului Williams;
i tonifierea acestea cuprind
musculaturii înc 5
trunchiului,
exerci ii din
respectiv a
pozi ii libere,abdominale,
musculaturii la care se ad ugau iexerci
fesiere ii din lombare
extensoare atârnat lacuscara fix men
scopul – exerci
ineriiii unei
de ridicare,
pozi ii
ridicarea+ r sucire
neutre
3.5.5.2 Metoda McKenzie pelvisului i de creare a unei presiuni abdominale care s fie capabil s preia o parte din
Concep ia lui Robin A. McKenzie presiunea la care
în lombosacralgii porne te de la afirma iile c factorii
sunt supuse
predispozan i în apari ia acestei patologii sunt îndiscurile
ordine: intervertebrale.
- pozi ia prelungit de a ezat - cu coloana flectat ;
- frecven crescut a mi c rilor de flexie lombar (acestea crescând presiunea pe elementele posterioare
discale).
În consecin lipsa extensiei lombare predispune la lombalgie.
Programul McKenzie este un complex de exerci ii, cu eficien atât în durerea cronic cât i în cea
acut . Acest program folose te o serie de exerci ii progresive, menite s localizeze i în
cele din urm s
elimine durerea pacientului. Regimul exerci iilor trebuie individualizat pentru fiecare
pacient, încorporând
numai acele mi c ri care determin neutralizarea simptomelor. Tipic pentru programul
McKenzie este
corec ia oric rei deplas ri laterale i exerci ii de extensie pasiv , care s favorizeze
deplasarea nucleului
pulpos spre regiunea central a discului. Cheia protocolului este reducerea protruziei
rezultat al stresului postural prelungit, care poate duce la durere i disfunc ie. În acest
discului i apoi
caz suferin a este
men inerea structurii posterioare a discului, astfel încât s se formeze o cicatrice care
determinat de afectarea mu chilor, ligamentelor, fasciei, articula iilor interapofizare i
McKenzie pune un accent sdiscului protejeze
deosebit de
pe profilaxia secundar , prin folosirea unor role (suluri)
lombare i scaune speciale, pentru protruzii
a men ine ulterioare.
lordoza în Pacientul trebuie
timpul pozi s aseezat
iei de re in de instruirea
i prin la orice activit i i pozi ii care
intervertebral. Dintre acestea, factorul major este scurtarea (fixarea adaptativ a
bolnavului privind mecanica corpului cresc presiunea
în timpul activit ilor zilnice.
esuturilor moi a
McKenzie descrie un sindrom postural, intradiscal sau prin
caracterizat cauzeaz presiuni posterioare asupra nucleului
ca (aplecarea înainte, exerci ii
segmentului motor, deformarea mecanic
cauzând deformarea a esuturilor
i pierdereamoi, jocului articular). Tabloul clinic
cu flexie). De
cuprinde: vârsta în
îndat ce protruzia pare a fi stabilizat , se impune restaurarea cât mai complet a
general sub 30 de ani; sedentarism; durerea este produs în pozi ii i nu la mi c ri, are
mobilit ii. Exerci iile
un caracter
pasive i mobiliz rile articulare sunt indicate atunci când exist limitare de mobilitate,
intermitent, dispar e la mi c ri u oare; nu se prezint deform ri; nu este pierdere de
McKenzie
mobilitate sau arc
urm rind o amplitudine complect de mi care pe toate direc iile.
cazurilor
Tabloul
de traumatism;
clinic al disfunc
de obicei
iilor
dureros;
vor
estedezvolta
urm
pozitorul:
ia aderanjamente
ezat
de este
obicei
deficitar
persoane
i vor ifavoriza
poate
de peste
fi dureroas
traumatismele;
30107
de. ani, în
ini afara
ial
esuturilor moi contracturate. La examinare observ m o proast postur , cu o func ionalitate asimetric ,
pierderea extensiei cu u oar reducere a lordozei; se poate înregistra o pierdere a flexiei în
timp ce coloana
lombar r mâne în u oar lordoz ; durerea apare la sfâr itul amplitudinii de mi care i de
obicei dispare
atunci când se revine în pozi ie relaxat ; durerea poate s persiste dup examinare, dar
numai pentru o
scurt perioad de timp. Tratamentul disfunc iilor determinate de gre eli posturale ce
determin dureri
cuprinde: corectarea pozi iei pacientului - durerea trebuie s scad în 24 de ore; recorecta
i postura dup
rezultat
24 de
Deranjamentele (împ r ite în 7 tipuri) suntore;
a unor
kinetoterapeutul
cauzate
deranjamente
ajutmecanice
de deform rile pacientul
interne
s efectueze
a esutului
i caprezintcareurm
moalestretchingul
torul
îns trebuie
tablou:debolnavi
continuat c tre între 25 i 55 de ani, frecven
pacient, câte l0 întinderi din 2 în 2 ore - durerea trebuie s apar , dar s dureze doar
mai mare la b rba i; recidive în antecedente; deranjamentul
cât tip dureaz
poate fi declan
stretchingul nu i dupat odeperioada
o întindere
de timp;brusc
dac nusause derealizeaz un progres atunci
probabil c nu se
o flexie puternic (ridicarea din flexie); progresiv apare
merge cu întinderea pân la amplitudinea optim sau exist perioade de repaus
durerea dac
prelungite; antalgic
apare cu limitarea mi c rilor (a doua
durerea
zi dimineai ea se men ine în timp, se
a bolnavul nureduce amplitudinea
se poate i/sau
da jos frecven
din pat);a stretchingului.
frecvent apare
dup ora prânzului; durerea este în fazele
ini iale constant , iar schimb rile de pozi ie pot ajuta
temporar; pacien ii cu dureri intermitente au de
obicei un deranjament minor; ridicarea în ortostatism din a
ezat, de obicei agraveaz simptomele;
dificult i deBibliografie
g sire a unei pozi ii confortabile pentru somn. La
1. Albu, Constantin; Vlad, Tiberiu-Leonard; Albu, Adriana (2004) – Kinetoterapia pasiva, Editura
examinare observ m deform rile (spinele
Polirom, Ia i, p. 64.
2. Baciu, Clement i al. (1981)lombare sunt pre-
– Kinetoterapia turtite, cifoz Editura
i postoperatorie, lombar , deplasare lateral sau
Sport-Turism,
Bucure ti;
scolioz lombar ), întotdeauna pierderea
3. Chiriac, Mircea (2000) – Testarea manual a for ei musculare, Editura Universit ii din
mi c Oradea.
rilor i func iei; prin testele de mi care se pot pune în
pacientul descrie simptome de leziune, dar persisten a simptomelor denot c ele sunt
4. Cordun, Mariana (1999) – Kinetologie Medical , Editura Axa, Bucure ti.
eviden
rezultatul
Berlin
devia iile i pot produce/cre te
5. Davis, Patricia (1985) – Steps to follow - a guide ro rhe treatment of adult
Heidelberg.
pierderilor de mobilitate i func ionalitate; redoarea vertebral înainteaz cu vârsta, iar
durerile;
6. Dumitru, Dumitru (1981) – Ghid extensia
de reeducare repetarea
hemiplegia, Verlag mi c rilor au un efect rapid atât în
din func ional , Editura Sport-Turism, Bucure ti.
sensul
7. Ionescu, Adrian (1994) – Gimnastica nu înr
medical
decubit ut irii
, Editura
este ALL,
tolerat cât i este
Bucure
; durerea alti. îmbun
episodic tsem
iriinândst cu
riicea din deranjamente, dar
8. Knott, Margaret; Voss, Dorothyde(1969) – Proprioceptive
obicei dispare Neuromuscular Facilitation, Hobler -
pacientului.
Harper
dup o Book.
perioad de repaus; durerea se datoreaz pierderii de amplitudinii de mi care i
10. 9. Marcu,Gheorghe;
Moraru, Vasile (1997) – Bazele
Pâncotan, teoretice
Editura
Imprimeriei
prin
Vasile
întinderea i– practice
Universit
(1999)
de Vest, ale exerci
iiRecuperarea
din
Oradea.
Oradea. iilorîn fizice
kinetic în 108
kinetoterapie,
reumatologie, Editura
11. Mo et, Dumitru (1997) – Îndrum tor terminologic pentru studen ii sec iilor de kinetoterapie,
Editura De teptarea, Bac u.
12. O’Sullivan, Susan; Schmitz, Thomas (1980) – Physical Rehabilitation: Assessment and
Treatment, second edition, F.A. Davies Company, Philadelphia.
13. Pasztai Zoltan (2004) – Kinetoterapie în neuropediatrie, Editura Arionda
14. Popa, Daiana; Popa, Virgil (1999) – Terapie ocupa ional pentru bolnavii cu deficien e fizice,
Editura Universit ii din Oradea, Oradea, pp. 175-186.
15. Rob nescu, Nicolae (2001) – Reeducare neuro-motorie, Editura Medical , Bucure ti.
16. Rocher, Christian (1972) – Reeducation psychomotrice par poulie-therapie, Masson at CIE
Editure, Paris.
17. Sbenghe, Tudor (1997) – Kinetologie profilactic , terapeutic i de recuperare, Editura
Medical , Bucure ti.
18. Sbenghe, Tudor (1999) – Bazele teoretice i practice ale Kinetoterapiei, Editura Medical ,
Bucure ti.
19. Vojta, V; Peters, A (1997) – Das Vojta Prinzip. Muskelspiele in Reflexfortbewegung und
Motorischer Ontogeneze, Springer-Verlag Berlin

109
4.OBIECTIVE ÎN KINETOTERAPIE

Obiective:
Studiind acest capitol un kinetoterapeut trebuie s :
• cunoasc complexitatea “ intelor” pe care orice program kinetoterapeutic le urm re te;
• în eleag locul i rolul rela iei dintre obiectivele opera ionale i finalit ile programelor
kinetice;
• fie în m sur a formula, pe baza obiectivelor generale specifice, obiective opera ionale pentru
întregul program de recuperare/reabilitare.
Con inut:
4.1.Finalit i ale programelor kinetice
4.2.Obiective generale în kinetoter apie
4.3.Opera ionalizarea obiectivelor din programele i activit ile kinetice
Cuvinte cheie: educare-reeducare, recuperare-reabilitare-reeducare, obiective-finalit i.

4.1.Finalit i ale programelor kinetice


Este cunoscut c orice program kinetic urm re te revenirea clientului la starea func ional de
dinaintea îmboln virii/accidentului. Suntem con tien i c pentru aceasta exist o întreag echip
de
speciali ti care vizeaz în comun sporirea calit ii vie ii oamenilor în general, a calit ii revenirii
subiectului la indicii morfo-func ionali de dinaintea evenimentului patologic (vezi fig. 9).
Bineîn eles c
dup îmboln vire/accident (uneori chiar înaintea „c derii” func ionale a organismului – vezi
interven iile
preoperatorii i kinetoprofilaxia, inclusiv faza primar a interven iei curei profilactice active)
intervine
medicul-psihologul-asistentul social
Reanimare i medical, apoi imediat
(revenirea (uneori/de
Acceptarea cele
st rii de mai
fapt multe ori)
intervine la via ) (via a merge înainte)
kinetoterapeutul.

Via normal
ReadaptareaPlonjarea în noua ipostaz func ional :
- se descoper handicapul func ional
- revolta personal
- refuzul tratamentului
- tratament pasiv, pasivo-activ, activ
- revine încrederea în for ele proprii

Handicap, boala,
accidentul (care
Având în vedere
întrerupe via a complexitatea interven iei pentru starea de s n tate, echivalent cu
complexitatea
normal )
fiin ei umane îns i, este necesar ca profesionistul în kinetoterapie s fie capabil a ti, a alege,
a stabili
Fig. 9. Factorii care intervin în managementul îmboln virii/accidentului
cele mai importante obiective generale i specifice110propriei sale interven ii (vezi fig. 10).
continuarea
interven iei
Intr ri Programe Ie iri
OBIECTIVE REZULTATE
kinetice

feed-back
Fig. 10. Rela ia obiective-rezultate în interven ia kinetic .

Obiectivele care viz