Sunteți pe pagina 1din 30

BIBLIA

FA C E R E A
Ce este Biblia?
• Este cartea fundamentală a credinței creștine

• Sf. Scriptură sau Biblia este de fapt o colecție de


cărți (66), scrise de mai mulți autori (40), pe o
perioadă îndelungată de timp (1600 de ani)

• Cărțile sunt împărțite în două mari grupe (Vechiul


Testament și Noul Testament)

• Cuprinde istoria mântuirii neamului omenesc,


avându-l în centru pe Mântuitorul Iisus Hristos.

• Este mesajul de iubire a lui Dumnezeu pentru om

• Este cuvântul lui Dumnezeu. Pentru a-L


cunoaște pe Dumnezeu, sunt chemat să-I
cunosc cuvântul
P E N TAT E U H U L
(LUI) MOISE

• Facerea / Geneza

• Ieșirea / Exodul

• Leviticul

• Numerii

• Deuteronom

• 1. La început a făcut Dumnezeu


cerul şi pământul.

• 2. Şi pământul era netocmit şi gol.


Întuneric era deasupra adâncului şi
Duhul lui Dumnezeu Se purta pe
deasupra apelor.

La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul

Cerul Pământul
La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul

Dumnezeu Timpul: Spațiul: Materia:


Treime de Persoane: trecut, prezent, Lungime, Solid, lichid,
Tatăl, Fiul, Sf. Duh
viitor lățime, înălțime gazos
Z I L E L E C R E AȚ I E I
„Pământul era netocmit“
Z I U A Î N TÂ I

LUMINA
Şi a zis Dumnezeu: "Să fie lumină!" Şi a fost lumină.
Şi a văzut Dumnezeu că este bună lumina, şi a despărţit
Dumnezeu lumina de întuneric.
Lumina a numit-o Dumnezeu ziuă, iar întunericul l-a numit noapte.
Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua întâi.

ZIUA A DOUA

TĂ R I A C E R U L U I
Şi a zis Dumnezeu: "Să fie o tărie prin mijlocul apelor şi să despartă ape de
ape!" Şi a fost aşa.
A făcut Dumnezeu tăria şi a despărţit Dumnezeu apele cele de sub tărie de
apele cele de deasupra tăriei.
Tăria a numit-o Dumnezeu cer. Şi a văzut Dumnezeu că este bine. Şi a fost
seară şi a fost dimineaţă: ziua a doua.

ZIUA A TREIA

U S C AT U L Ș I
PLANTELE
Şi a zis Dumnezeu: "Să se adune apele cele de sub cer la un loc şi să se arate uscatul!"
Şi a fost aşa. şi s-au adunat apele cele de sub cer la locurile lor şi s-a arătat uscatul.
Uscatul l-a numit Dumnezeu pământ, iar adunarea apelor a numit-o mări. Şi a văzut
Dumnezeu că este bine.
Apoi a zis Dumnezeu: "Să dea pământul din sine verdeaţă: iarbă, cu sămânţă într-însa şi
pomi roditori, care să dea rod cu sămânţă în sine, după fel, pe pământ!" Şi a fost aşa.
Pământul a dat din sine verdeaţă: iarbă, care face sămânţă şi pomi roditori, cu sămânţă,
după fel, pe pământ. Şi a văzut Dumnezeu că este bine.
Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a treia.

„Pământul era gol“


Z I U A A PAT R A

L U M I N ĂT O R I I :
SOARELE ȘI LUNA

Şi a zis Dumnezeu: "Să fie luminători pe tăria cerului, ca să lumineze pe pământ, să


despartă ziua de noapte şi să fie semne ca să deosebească anotimpurile, zilele şi anii,
Şi să slujească drept luminători pe tăria cerului, ca să lumineze pământul. Şi a fost aşa.
A făcut Dumnezeu cei doi luminători mari: luminătorul cel mai mare pentru cârmuirea
zilei şi luminătorul cel mai mic pentru cârmuirea nopţii, şi stelele.
Şi le-a pus Dumnezeu pe tăria cerului, ca să lumineze pământul,
Să cârmuiască ziua şi noaptea şi să despartă lumina de întuneric. Şi a văzut Dumnezeu
că este bine.
Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a patra.

ZIUA A CINCEA

PĂ S Ă R I L E Ș I
PEȘTII

Apoi a zis Dumnezeu: "Să mişune apele de vietăţi, fiinţe cu viaţă în ele şi
păsări să zboare pe pământ, pe întinsul tăriei cerului!" Şi a fost aşa.
A făcut Dumnezeu animalele cele mari din ape şi toate fiinţele vii, care
mişună în ape, unde ele se prăsesc după felul lor, şi toate păsările
înaripate după felul lor. Şi a văzut Dumnezeu că este bine.
Şi le-a binecuvântat Dumnezeu şi a zis: "Prăsiţi-vă şi vă înmulţiţi şi umpleţi
apele mărilor şi păsările să se înmulţească pe pământ!
Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a cincea.

ZIUA A ȘASEA

ANIMALELE DE PE
U S C AT ( TÂ R ÂT O A R E )
ȘI
OMUL

Apoi a zis Dumnezeu: "Să scoată pământul fiinţe vii, după felul lor:
animale, târâtoare şi fiare sălbatice după felul lor". Şi a fost aşa.
A făcut Dumnezeu fiarele sălbatice după felul lor, şi animalele
domestice după felul lor, şi toate târâtoarele pământului după
felul lor. Şi a văzut Dumnezeu că este bine.

A D A M Ș I E VA
„26. Şi a zis Dumnezeu: "Să
facem om după chipul şi
după asemănarea Noastră,
ca să stăpânească peştii
mării, păsările cerului,
animalele domestice, toate
vietăţile ce se târăsc pe
pământ şi tot pământul!“
27. Şi a făcut Dumnezeu pe
om după chipul Său; după
chipul lui Dumnezeu l-a făcut;
a făcut bărbat şi
femeie.“ (Facere I)

ZIUA A ȘAPTEA

ZIUA ODIHNEI

• 2.Şi a sfârşit Dumnezeu în ziua a şasea


lucrarea Sa, pe care a făcut-o; iar în
ziua a şaptea S-a odihnit de toate
lucrurile Sale, pe care le-a făcut.

• 3.Şi a binecuvântat Dumnezeu ziua a


şaptea şi a sfinţit-o, pentru că într-însa
S-a odihnit de toate lucrurile Sale, pe
care le-a făcut şi le-a pus în rânduială.
(Facere II)

Observații
Dumnezeu a creat lumea din nimic

Dumnezeu a creat lumea prin Cuvânt

Toate Persoanele Sfintei Treimi participă la crearea lumii

Dumnezeu a creat lumea din iubire

Dumnezeu a creat mai întâi lumea nevăzută și apoi lumea văzută, iar
la urmă pe om, ca elementul de legătură între cele două și ca cel
chemat să stăpânească lumea.

După fiecare zi a creației se menționează „și a văzut Dumnezeu că


este bine“, adică lumea a fost creată de Dumnezeu BUNĂ.
Creație sau …

Teoria Big Bang Teoria evoluției


Ce nu este Biblia?
• Biblia NU este un manual de
știință

• Biblia NU este un manual de


istorie

• Biblia NU este un manual de


instrucțiuni și reguli
Biblia spune o POVESTE. Povestea lucrării
mântuitoare a lui Dumnezeu cu oamenii prin
intermediul unui popor ales(mai întâi cu
evreii și creștinii).
Biblia este o INVITAȚIE. Invitația de a intra
într-o relație vie cu Dumnezeu, de a-L
cunoaște, de a crește în Dumnezeu.

Cum ar trebui să ne raportăm la referatul biblic al creației?

Dumnezeu este cel ce a adus lumea la ființă

Lumea a fost creată prin Cuvântul lui Dumnezeu, adică este plină de
rațiune divină, pe care noi oamenii, în interacțiunea cu lumea creată
suntem chemați să o descoperim

Duhul Sfânt este cel ce aduce totul la viață

Dumnezeu se îngrijește de făpturile sale

Care este chemarea omului? Aceea de a fi reprezentantul lui


Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu în lume, de a-L descoperi pe
Dumnezeu în Creația Lui, de a ridica Creația și de a o întoarce ca dar
și mulțumire Creatorului
Vă mulțumesc!

S-ar putea să vă placă și