Sunteți pe pagina 1din 1

11/26/21, 4:53 PM Guvernul României

Guvernul României

Vineri, 26 Nov

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele


normative adoptate în ședința Guvernului
României din 26 noiembrie 2021

I.        ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.       ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 și la instituirea
cadrului legal pentru acordarea unui împrumut subordonat de către statul român, prin Ministerul Finanțelor,
în calitate de acționar, către CEC BANK S.A.

2.       ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021

II.       HOTĂRÂRI

1.       HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr.
1183/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021,
precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19

2.       HOTĂRÂRE privind stabilirea zilei de 29 noiembrie 2021 ca zi liberă

https://gov.ro/ro/print?modul=sedinte&link=informatie-de-presa-privind-actele-normative-adoptate-in-edinta-guvernului-romaniei-din-26-noiembrie-… 1/1