Sunteți pe pagina 1din 6

Facultatea de Științe Umaniste

Specializarea: Kinetoterapie și motricitate specială

Bazele generale ale atletismului


Lucrări practice
PROIECT OPERAȚIONAL 2

Obiectivele lecţiei:
1. Însuşirea exerciţiilor din şcoala alergării
2. Dezvoltarea forței generale
Obiective operaţionale: la sfârşitul lecţiei studenţii vor fi capabili:
Obiective motrice:
O.1. să execute corect 4 exerciţii specifice a.p.g. înainte, a.p.g. înapoi și
4 exerciții pentru îmbunătăţirea mobilităţii articulaţiilor membrelor
inferioare;
O.2. să execute corect 6 semigenuflexiuni, 6 genuflexiuni pe ambele
picioare şi pe un picior.
Obiective cognitive:
O.1. să prezinte algoritmi pentru însușirea a.p.g. înainte și a.p.g. înapoi și
îmbunătăţirea mobilităţii articulaţiilor membrelor inferioare;
O.2. să prezinte un complex de 3 exerciţii pentru dezvoltarea forţei
generale
Obiective afective:
O.1. să coopereze cu colegii în rezolvarea a două sarcini motrice;
O.2. să-şi exerseze memoria motrică şi atenţia distributivă.
Strategia didactică:
Metode: explicaţia, demonstraţia, exersarea.
Materiale: 10 spaliere, 10 saltele de gimnastică, 20 bastoane.
Mijloace: algoritm de exerciţii.

Bibliografie:

 Cucui, I., A., (2016), Practica atletismului în kinetoterapie - Caiet de lucrări practice, Editura
Bibliotheca, Târgovişte, ISBN 978-606-772-135-5.
 Cucui, I., A., (2014), Bazele generale ale atletismului - Caiet de lucrări practice pentru studenţii
anului I, Editura Bibliotheca, Târgovişte, ISBN 978-973-712-869-0.
PARTEA PREGĂTITOARE

 Adunarea colectivului.
 Alinierea, salutul, verificarea prezenţei.
 Verificarea echipamentului şi a stării de sănătate.
 Comunicarea temelor lecţiei.
 Alergare uşoară 400-600m.
 Exerciţii de gimnastică şi mobilitate articulară 10 min.
 Stând mâinile pe şold, rotări ale capului de 4 x spre dreapta, de 4 x spre stânga;
 Stând, rotări ale braţelor de 4 x spre înainte, de 4 x spre înapoi;
 Stând mâinile pe şold, îndoiri laterale de trunchi, alternativ spre dreapta de 4x şi spre stânga 4x, cu
arcuire;
 Stând mâinile pe şold, răsuciri laterale de trunchi, alternativ spre dreapta de 4x şi spre stânga 4x, cu
arcuire;
 Stând cu picioarele apropiate, îndoiri de trunchi de 4 x cu arcuire şi extensia trunchiului de 4 x cu
arcuire;
 Stând cu picioarele depărtate, îndoiri de trunchi de 4 x cu arcuire şi extensia trunchiului de 4 x cu
arcuire;
 Stând cu picioarele depărtate, mâinile pe şold, fandări laterale, alternativ spre dreapta de 4 x şi spre
stânga de 4 x, cu arcuire;
 Stând cu picioarele depărtate, mâinile pe şold, fandări spre înainte de 4 x şi spre înapoi de 4 x,
alternativ, cu arcuire;
 Exerciţii speciale din şcoala alergării şi săriturii:
 1 x 30m, a.j.g;
 1 x 30m, a.g.s.;
 1 x 30m, a.p.g.înapoi;
 1 x 30m, a.p.g.înainte;
 1 x 30m, pas săltat;
 1 x 30m, pas sărit;
 2 x 60m, a.L..
PARTEA FUNDAMENTALĂ

OBIECTIV 1: Iniţierea/învăţarea alergării cu pendularea gambei înainte


• 2x10 repetări, din culcat dorsal flexii şi extensii ale membrelor inferioare, simultan;
• 2x10+10 repetări, din culcat dorsal, flexii şi extensii ale membrelor inferioare, alternativ;
 2x15 sec., stând lateral, cu sprijin pe palmă la gard (obstacol), pendularea înainte a gambei unui picior,
cu accent pe ridicarea coapsei la orizontală şi extensia gambei pe coapsă ;
 2x15 sec., stând lateral, cu sprijin pe palmă la gard (obstacol), pendularea gambelor înainte;
 2x15 sec., exerciţiul anterior, dar executat fără sprijin, cu braţele întinse înainte;
 2x15 sec., stând cu faţa pe direcţia de alergare, pendularea gambelor înainte cu lucru de braţe pentru
educarea coordonării braţ – picior opus;
 2x20m, mers cu ridicarea unei coapse la orizontală şi pendularea gambei înainte la fiecare 3 paşi;
 2x20m, mers cu pendularea gambelor spre înainte la fiecare pas, fără lucru de braţe, lent apoi mai rapid;
 2x20m, exerciţiul anterior, cu introducerea mişcării braţelor îndoite din articulaţia cotului pentru educarea
coordonării braţ - picior opus;
 2x20m, din alergare uşoară, la 3 paşi, pendularea unei gambe înainte;
 2x20m, alergare cu pendularea gambelor înainte cu braţele îndoite din articulaţia cotului cu tempouri
alternate;
 2x20m, alergare cu pendularea gambelor înainte pe o linie trasată pe sol pentru corectarea nivelului de
depărtare a membrelor inferioare;
 2x20m, alergare cu pendularea gambelor înainte cu accent pe execuţia tehnică corectă.

OBIECTIV 2: Iniţierea/învăţarea alergării cu pendularea gambei înapoi


• 2x10 repetări, din culcat facial flexii şi extensii ale membrelor inferioare, simultan;
• 2x10+10 repetări, din culcat facial, flexii şi extensii ale membrelor inferioare, alternativ;
 2x15 sec., din stând depărtat cu sprijin pe palme (la perete, la un gard fix), se va executa flexia gambei
pe coapsă, alternativ, urmărind atingerea şezutei cu călcâiul;
 2x15 sec., acelaşi exerciţiu, executat fără sprijin, fără lucru de braţe, cu creşterea treptată a vitezei de
execuţie.
 2x15 sec., exerciţiul anterior, dar cu accent pe coordonarea braţelor cu picioarele;
 2x15 sec., alergare cu pendularea gambei înapoi pe loc în tempouri alternate (lent, rapid) la început fără
lucru de braţe, apoi cu lucru de braţe;
 2x20m, mers cu flexia gambei pe coapsă la fiecare 3 paşi, fără îndoirea braţelor din articulaţia cotului;
 2x20m, acelaşi exerciţiu dar cu lucru de braţe;
 2x20m, mers cu pendularea alternativă a gambelor la fiecare pas, fără lucru de braţe, apoi cu lucru de
braţe;
 2x20m, alergare uşoară cu pendularea unei gambe înapoi, la 3 paşi, cu mişcarea braţelor pe lângă corp
îndoite din articulaţia cotului;
 2x20m, alergare cu pendularea gambei înapoi peste o linie trasată pe sol, insistându-se pe nivelul corect
de depărtare al tălpilor şi coapselor;
 2x20m, alergare cu joc de gleznă urmată de alergare cu pendularea gambei înapoi;
 2x20m, alergare cu pendularea gambei înapoi cu intensităţi variate;
 2x20m, alergare cu pendularea gambei înapoi cu creşterea treptată a vitezei de execuţie.

OBIECTIV 3: Dezvoltarea forței generale


 3x10 genuflexiuni;
 3x10 abdomene, din culcat dorsal ridicarea membrelor inferioare la 90º;
 3x10 tracţiuni/flotări;
 3x10 semigenuflexiuni;
 3x10 extensii.

PARTEA DE ÎNCHEIERE

 alergare uşoară 200m;


 observaţii, analiză;
 alinierea, salutul.

INDICAŢII METODICE

 la alergarea cu pendularea gambei înainte, deşi mişcarea este continuă, în ordine se ridică mai întâi
coapsa la orizontală apoi se extinde gamba;
 braţele se mişcă înainte şi înapoi, îndoite din articulaţia cotului;
 la început amplitudinea execuţiei va fi mică;
 pauza între repetări va fi suficient de lungă pentru revenire (P: 1’-3’);
 la alergarea cu pendularea gambelor înainte trebuie evitat contactul cu solul pe călcâi şi lăsarea
trunchiului spre înapoi.
 la alergarea cu pendularea gambei înapoi, trunchiul trebuie să fie uşor înclinat spre înainte;
 contactul cu solul să se facă pe pingea;
 în lecţiile de învăţare distanţele de lucru sunt mici 15 - 20 m.

GREŞELI FRECVENTE

 lipsa de coordonare între braţe şi picioare;


 pendularea anterioară a gambelor prin lateral;
 prelungirea timpului pe piciorul de sprijin care duce la apariţia săriturilor de pe un picior pe celălalt;
 contactul cu solul se face pe toată talpa şi nu pe pingea;
 insuficienta flexie a gambei pe coapsă;
 trunchiul este prea înclinat, sau vertical şi limitează flexia gambei;
 pendularea posterioară a gambelor prin lateral;
 braţele întinse înapoi cu palmele aşezate pe posterior;
 execuţie în ansamblu rigidă.

S-ar putea să vă placă și