Sunteți pe pagina 1din 1

Digitally signed by *.stsisp.

ro
Date: 2022.02.06 12:47:10 EET
Reason: CORONA-FORMS

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Document generat de Corona-forms

Raport medical

Stimată Doamnă,

În conformitate cu datele introduse în aplicația electronică Corona forms de


către laboratorul [B] Sanador Bucuresti pentru:

Nume RONA,
Prenume CLAUDIA-RAMONA,
CNP 2870608440038, cu adresa de domiciliu MUNICIPIUL BUCUREŞTI,
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Bucuresti, Str Minis nr 8, bl
Pm91,scB,et2,ap70, număr de telefon 0722190383.

Rezultatul testului antigenic rapid pentru virusul SARS-CoV-2,


efectuat pe data 03/02/2022,
este pozitiv.
Numele testului DIAQUICK COVID -19 Ag Cassette. Producătorul
DIALAB GmbH.

Acest document poate fi utilizat de către medicul de familie și/sau orice unitate sanitară.
Buletinul de analiză original se poate elibera la cerere de către laboratorul care a efectuat analiza
probei.

S-ar putea să vă placă și