Sunteți pe pagina 1din 1

Cea de a V-a sesiune a Comisiei comune româno-ruse pentru studierea problemelor

izvorâte din istoria relațiilor bilaterale, inclusiv problema Tezaurului României depus la
Moscova în timpul Primului Război Mondial
(Moscova, 7-8 noiembrie 2019)

În perioada 7-8 noiembrie 2019 a avut loc la Moscova cea de a V-a sesiune a Comisiei
comune româno-ruse pentru studierea problemelor izvorâte din istoria relațiilor bilaterale,
inclusiv problema Tezaurului României depus la Moscova în timpul primului război mondial.
Sesiunea a fost găzduită de partea rusă și s-a desfășurat sub coordonarea celor doi co-
președinți, prof. univ dr. Ioan Bolovan, membru-corespondent al Academiei Române, co-
președintele componentei române, respectiv academician Alexandr Oganovici Ciubarian, co-
președintele componentei ruse.
În cadrul ședinței, au fost audiate comunicări, care au pus în lumină stadiul cercetărilor
cu privire la tezaurul românesc. O atenție deosebită a fost acordată istoriei restituirilor
valorilor românești, de către URSS, României, în anii 1935 și 1956. Comunicările cu privire
la restituirile din 1935 și 1956, prezentate de experții din ambele țări, au conținut multe date
statistice importante. În comunicarea prezentată de partea română, au fost, de asemenea,
apreciate eforturile experților sovietici, care, în anii dificili ai celui de-Al Doilea Război
Mondial, au reușit să mențină intacte valorilor românești. Referatul părții ruse a pus în
evidență existența unor inventare amănunțite, întocmite în perioada 1921–1950, care s-au aflat
la baza restituirilor parțiale, din anii 1935 şi 1956. În acest context, părţile au reiterat
importanţa activităţii de identificare, în arhive, de noi documente.
Dialogul științific ruso-român, care a avut loc, arată necesitatea desfășurării cu
regularitate a întâlnirilor, a dezvoltării modalităților de contact bilateral, derivate din Comisia
comună, nu doar cu scopul ajungerii la concluzii comune, dar și al cunoașterii reciproce și
obiective a istoriei celor două țări și a valorilor fiecăreia. În acest scop a fost agreată ideea
publicării în comun a unor volume de documente și de studii privind problematica Tezaurului
României depus la Moscova în timpul Primului Război Mondial, precum și organizarea unor
expoziții de obiecte și documente pe aceeași tematică.
Discuțiile au demonstrat potențialul deosebit al Comisiei comune de a documenta în mod
exhaustiv și multidisciplinar, din punct de vedere științific, problematica Tezaurului
României, plasându-se într-o logică de cooperare și colaborare. În același timp, s-a convenit
iniţierea unei direcții științifico-educative la nivelul Comisiei.
În marja sesiunii Comisiei comune, a fost organizată o masă rotundă consacrată
relației dintre șefii Ministerelor de Externe ale României și URSS – Nicolae Titulescu și
M.M. Litvinov –, la mijlocul anilor ’30, când au fost restabilite relațiile diplomatice dintre
cele două țări, iar ambii diplomați au depus eforturi pentru crearea sistemului de securitate
colectivă.
Partea română a adresat mulțumiri părții ruse pentru condițiile oferite pe perioada
desfășurării acestei sesiuni.
Următoarea sesiune a Comisiei comune va avea loc în România, în cursul anului 2020.