Sunteți pe pagina 1din 3

 

 Jandarmeria scoate la concurs 626 de locuri în instituţiile de


învăţământ
15 apr

Tinerii cu vârsta de până în 27 de ani, absolvenţi de liceu cu diplomă de


bacalaureat, care doresc să lucreze într-un mediu dinamic, organizat şi
competitiv, pot alege să urmeze o carieră în Jandarmeria Română.
Pentru sesiunea 2016, instituţiile de învăţământ ale Jandarmeriei
Române scot la concurs 434 de locuri, după cum urmează:
• Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti
- 14 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de ştiinţe
Juridice şi Administrative, specializarea Drept
- 70 locuri alocate la Facultatea de Jandarmi, specializarea Ordine şi
siguranţă publică, din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru
maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi.
• Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru
Ghica” Drăgăşani – 175 locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2
locuri pentru alte minorităţi)
• Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni
– 175 locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte
minorităţi).
Totodată, Ministerului Afacerilor Interne i-a fost alocat la instituţiile de
învăţământ ale M.Ap.N., un număr de 192 locuri, pentru care
Jandarmeria Română recrutează candidaţi, după cum urmează:
• Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – 33
locuri alocate M.A.I., la următoarele  specialitaţi:
a) 5 locuri – Managementul organizaţiei - Auto;
b) 20 locuri – Management economico – financiar – Finanţe –
contabilitate;
c) 8 locuri –Administraţie publică - Intendenţă;
• Academia Tehnică Militară Bucureşti – 44 locuri alocate M.A.I.
la următoarele specialităţi:
a) 1 loc – Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a
focului;
b) 3 locuri – Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare;
c) 7 locuri – Blindate, automobile şi tractoare;
d) 3 locuri – Construcţii şi fortificaţii;
e) 9 locuri – Echipamente şi sisteme electronice militare;
f)  8 locuri – Transmisiuni/Comunicaţii;
g) 3 locuri – Ingineria şi securitatea sistemelor informatice militare;
h)10 locuri – Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi
securitate naţională;
• Institutul Medico – Militar – 19 locuri alocate M.A.I.(Direcţia
Militară) -  specialitatea Medicină generală;
• Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” Sibiu – Facultatea
de Management Aeronautic - 10 locuri alocate M.A.I.(I.G.A.V.),
specialitatea Management în aviaţie – Aviaţie Piloţi;
îif !supportListsş·   îendifşŞcoala Militară de Maiştri Militari şi
Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”- 86 locuri la următoarele
specialităţi:
a) 5 locuri – Armament şi instalaţii de lansare;
b) 22 locuri – Auto;
c) 11 locuri – Construcţii;
d) 17 locuri – Tehnică de comunicaţii;
e) 25 locuri – Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii;
f) 2 locuri – Echipament de apărare chimică, bacterologică, radiologică
şi nucleară - CBRN;
g) 4 locuri – Intendenţă.
Un stagiu complet de studiu durează doi ani () şi trei sau patru ani
(pentru instituţiile superioare de învăţământ), perioadă în care elevii vor
beneficia de cazare şi masă în cadrul instituţiilor de învăţământ ale
Jandarmeriei Române, precum şi de celelalte facilităţi ale acestora (baze
sportive, săli internet etc.).
La finalul perioadei de studiu, în urma promovării examenelor de
absolvire, viitorii ofiţeri/subofiţeri vor fi repartizaţi să îşi desfăşoare
activitatea în unităţile Jandarmeriei.
Pentru înscriere sau informaţii suplimentare, tinerii interesaţi se pot
adresa celei mai apropiate unităţi de jandarmi sau pot accesa pagina
oficială a instituţiei: www.jandarmeriaromana.ro, precum şi site-urile
celor două şcoli de subofiţeri: www.scoaladragasani.ro şi
www.jandarmeriafalticeni.ro.

    Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 27 mai 2016


pentru instituţiile superioare de învăţământ şi 29 iulie 2016 pentru
şcolile militare de subofiţeri.
       Informaţii suplimentare:

La concursurile de admitere pot participa băieţi şi fete care trebuie să


îndeplinească cumulativ următoarele  condiţii:
1. Să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
2. Să cunoască limba română scris şi vorbit;
3. Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
4. Să fie declarate “apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
5. Să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, în cursul anului în
care participă la concurs;
6. Să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
7. Să nu aibă antecedente penale, sau să nu fie în curs de urmărire
penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
8. Să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
9. îif !supportListsş9. îendifşSă aibă vârsta de până la 27 de ani,
împliniţi în anul participării la concurs;
10. îif !supportListsş10. Să fi obţinut la purtare, pe durata
studiilor liceale, media generală de minimum 8 (opt);
11. îif !supportListsş11. Să nu fi fost exmatriculaţi, pentru
abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
12. îif !supportListsş12. Să aibă înălţimea de minimum 1,65
m bărbaţii şi 1,60 m femeile.
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN VÂLCEA

S-ar putea să vă placă și