Sunteți pe pagina 1din 2

Propoziţia subordonată predicativă

Elevul pare inteligent. Elevul pare să fie inteligent.


Cornel a rămas acelaşi. Cornel a rămas cum îl ştiam.
Cristian a ajuns profesor. Cristian a ajuns ce a dorit.
Fata se făcu roşie ca focul. Fata se făcu cum este focul
Arta înseamnă talent. Arta înseamnă să ai talent.
Andrei a ieşit inginer. Andrei a ieşit ce a vrut.

Propoziţia care îndeplineşte în frază rolul de nume predicativ pe lângă un verb copulativ din regentă se
numeşte propoziţie subordonată predicativă.

Elemente regente (verbe copulative): a ajunge, a se face, a ieşi, a rămâne, a părea, a însemna, a fi, a deveni.

Elemente de relaţie:
 pronume şi adjective pronominale relative: care, cine, ce, ceea ce;
 pronume şi adjective pronominale nehotărâte: oricine, oricare, orice;
 adverbe relative: unde, când, cum, cât;
 conjuncţii subordonatoare: că, să, dacă, de, ca...să;
 locuţiuni conjuncţionale subordonatoare: după cum, ca şi cum.

Topica:
Predicativa stă după regentă, dar şi înaintea regentei când se insistă asupra subordonatei.

Punctuaţia:
Predicativa nu se desparte prin virgulă de regenta sa.
FIŞĂ DE LUCRU
1. Înlocuiţi punctele de suspensie cu propoziţii predicative potrivite pentru fiecare regentă dată în stânga paginii:
Fiecare dintre ei a ajuns ce ……………………………………………..
Problema cea mai importantă era să ……………………………………
Andrei a rămas cum ……………………………………………………
2. Elaboraţi regente, astfel încât propoziţiile subordonate să fie propoziţii predicative:
………………………………………… dacă vine la noi.
………………………………………… să citim mai mult.
………………………………………… cum l-am ştiut întotdeauna.
3. Precizaţi valoarea morfologică a elementelor de relaţie prin care sunt introduse propoziţiile subordonate
predicative:
Misiunea plăieşilor era ca atunci să străjuiască cetatea. ( C. Negruzzi)
Vântul părea că s-a potolit.
El devine ceea ce vrea.
Întrebarea este când susţinem concursul.
Premiantul va fi oricine va munci.
Problema este ce curs vor lua evenimentele.
A munci neîncetat e ca şi cum ai uita de tine.
Cum e floarea de cireş era fata moşului.
Subiectul dezbaterii era care roman citit reflecta mai bine realitatea.
4. Realizaţi expansiunea numelor predicative în propoziţii corespunzătoare:
A simţi nu înseamnă a lua în stăpânire lumea. (Proverb)
..........................................................................
El pare a înţelege exerciţiul.
.........................................................................
Visul său era de a-şi regăsi prietenii pierduţi.
...................................................................
Proprietatea lui este mare.
……………………………………….......
4. Contrageţi subordonatele predicative:
Otilia părea că ştie multe. (G. Călinescu)
……………………………………
Ochii ei păreau că-ţi spun totul. ( M. Sadoveanu)
………………………………………
Rostul omului este să aibă o familie. (G. Călinescu)
……………………………………………….
Slăbiciunea lui Isaia a fost să-şi cumpere şi el o blană. (I. Al. Brătescu Voineşti)