Sunteți pe pagina 1din 1

PRONUMELE

I. Alege răspunsul corect:


1.În enunţul: „ Propunerea lor ne-a surprins ”, pronumele lor este:
a .personal, cu funcţie sintactică de atribut pronominal;
b. personal, cu funcţie sintactică de complement indirect;
c. posesiv, cu funcţie sintactică de atribut pronominal.
2.Pronumele personal -l (Aş vrea să-l întreb pe Dan dacă vine mâine la petrecere) are funcţia sintactică de:
a. complement direct;
b. complement indirect;
c. atribut pronominal.
3.Cuvântul ta (Soluţia ta este cea mai bună) este:
a. pronume personal;
b. pronume posesiv;
c. adjectiv pronominal.
4.Cuvântul acei (I-am lăudat pe acei copii) este:
a. pronume demonstrativ de depărtare;
b. pronume demonstrativ de apropiere;
c. adjectiv pronominal demonstrative de depărtare.
II.Citeşte fiecare dintre afirmaţiile următoare şi încercuieşte litera A, dacă o consideri adevărată sau litera G, dacă o
consideri greşită:
A G În enunţul: „Moştenirea alor mei este substanţială”, pronumele alor mei îndeplineşte funcţia sintactică de
atribut pronominal.
A G Pronumele personal el( se ţineau după el) este în cazul acuzativ.
A G Pronumele personal i- ( nu i-a dus dincolo) are funcţia sintactică de complement indirect.
A G Cuvântul aceşti ( Prietenii mei sunt aceşti copii ) are funcţia sintactică de atribut adjectival.
A G În enunţul: „Pe aceeaşi ulicioară te-am revăzut mereu”, cuvântul aceeaşi este pronume demonstrativ de
identitate.

III. Precizează cazul şi funcţia sintactică pentru cuvintele subliniate:


Ai mei lipsesc.
Vina a fost a mea .
Le-am vorbit celorlalți despre lecție .
Casa alor mei este mai veche.

IV. Identifică pronumele reflexive din textul următor.


Mă gândesc mereu la ce liceu vreau să merg. Colegii mei s-au hotărât deja. Ei se pregătesc pentru admitere.

V. Alcătuieşte enunţuri în care pronumele demonstrativ acela să îndeplinească următoarele funcţii sintactice:
a. complement indirect în dativ;
b. atribut pronominal genitival;
c. subiect
d. nume predicativ în nominativ.
VI. Construieşte câte un enunţ în care (al) său, acesta să fie pronume şi apoi adjective pronominale.