Sunteți pe pagina 1din 2

1. principii specifice din dreptul muncii.

a. neingradirea dreptului la munca si libertatea muncii


b. egalitatea de tratament si interzicerea discriminarii
c. negocierea conditiilor de munca
d. protectia salariatilor
e. consensualismul si buna-credinta
f. asocierea libera a salaritailor si a angajatorilor
g.dreptul la greva
2. categorii persoane ce nu se pot asocia sau adera la sindicate.
a. pf cu fc. demntitate publica
b. magistrati
c. militar din cadrul MAPN
d. partial pers. SRI și SIE
3. Doua sau mai multe sindicate din acelasi sector de activitate se pot asocia in vederea constituirii unei:
a. federariile sindicale
4. Doua sau mai multe federatii sindicale din sectoare de activitate dinferite se pot asocia in vederea constituirii
unei:
a. confederații sindicale
5. Reprezentantul salariatilor isi desfasoara activitatea in baza unui:
a. contract de mandat civil
6. CCM se incheie pe o perioada determinata: - a. indicati durata minima:12 luni
7. CCM se incheie pe o perioada determinata - a. indicati durata maxima: 24 luni
8. CCM incheiat la nivel de unitate se inregistreaza la: a. ITM (Inspectoratul Teritorial de Muncă)
9. CCM incheiat la nivelul grupurilor de unitati si al sectoarelor de activitate se inregistreaza la: a. Ministerul
Muncii
10. Tip nulitati aplicabile in dr. muncii: a. nul. Absoluta; b. nul. Relativa; c. nul. remediabila (specifica dr. muncii)
11. cazuri/situatii de suspendare a CCM: a. acord partilor; b. forta majora; c. când toti salariatii greva
12. cazuri cand CCM poate inceta:
a. prin acordul partilor
b. implinirea termenului de perioada determinata a contractului (12 luni sau 24 de luni)
c. la data dizolvarii
d. la data lichidarii unitatii
e. cand angajatorul isi modifica obiectul principal de activitate  
13. varsta salariatul dobandeste capacitate (de exercițiu) deplina de a incheia un CIM: a. de la 16 ani
14. exceptii cu privire la varsta de 16 ani a capacitatii depline pentru incheierea CIM:
a. minorul de 15 ani poate incheia contractul individual de munca doar cu acordul parintelui/tutorelui
b. gestionarul de la varsta de 18 ani
c. instructorul auto de la varsta de 25 de ani
15. documentele necesare incheierii unui CIM la momentul angajarii:
a. cartea de identitate
b. CV-ul
c. cazierul judiciar/fiscal
d. avizul/certificat medical
e. AAA (avize, atestate, autorizații)
f. diplome
16. clauzele esențiale, general-obligatorii, din CIM (cele 7 clauze):
a. salariul ; b. durata contractului; c. locul - felul muncii; d. condiții muncă; e. timp munca; f. timpul de odihnă
17. clauze specifice prevazute in Codul Muncii:
a. clauza de formare profesională; b. neconcurența; c. mobilitate si confidențialitate

18. clauze specifice neprevazute in Codul Muncii: a. privind dreptul de proprietate intelectuală; b. de stabilitate; c.
de conștiință; d. de risc; e. de obiectiv; f. de restricție a timpului liber
19. caz. Gen. suspendare a CIM: a. acord partilor; b. initiativa salariat; c. initiativa angajator
20. caz. generale de incetare a CIM: a. de drept (ex: decesului salariatului/angajatorului, dizolvarii angajatorului cand e
cazul, la data, ca urmare a condamnarii la executare a unei pedepse ect.); c. acord parți; b. initiativa salariat/angajat;
21. durata timp munca pentru varsta de pana la 18 ani: - 6 ore pe zi si 30 de ore saptamana.
22. durata timpe munca generala: - 8 ore pe zi cu 40 de ore pe saptamană
23. durata MAX. legala timp munca: - 8 de ore/saptamana incluzand ore suplimentare, dar nu mai mult de 4 luni.
24. Durata zilnica timp munca 12 ore va fi urmata in mod obligatoriu de: - perioada repaus de 24 ore.
25. Cu ce se compenseaza munca suplimentara: - ore libere platite ur. 60 zile / spor la salariu corespunzator duratei.
26. varsta de pana la 18 ani - numarul de ore suplimentare legale a fi realizate: - 0 - au voie doar ore din contract
27. persoanele ce nu pot presta munca de noapte: a. minorii; b. femeile insarcinate; c. femeile care alaptează
28. Enumerati sarbatorile legale: a. 1-2 ianuarie; b. prima si a doua zi de Paste; c. Vinerea Mare; d. 1 Mai; f. 1 iunie;
g. prima si a 2 zi de Rusalii; h. 15 august (adormirea Macii Domnului); i. 30 noiembrie (Sf. Andrei); j. 1 decembrie
k. prima si a 2-a zi de Craciun
29. pana 18 ani beneficiaza de o pauza de masa de cel putin: a. 30 min când dur. zilnică este mai mare de 4 ½ ore;
30. Dreptul la conecediu de odihna anual NU poate forma obiectul vreunei: a. cesiuni; b. renunțari; c. limitari
31. Indicati durata minima a concediului anual: a. 20 de zile lucratoare
32. Indicati salariatii ce beneficiaza de concediu de odihna suplimentar de cel putin 3 zile:
a. minorii; b. salariații care lucrează in condiții vatamatoare; c. nevazatorii; d. alte persoane cu handicap
33. Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa DOAR: a. inceteaza CIM
34. modalitati de PLATĂ a salariului: a. virament bancar; b. numerar la caseria unitații
35. pluralitatii de creditori ai salariatului ce ordine trebuie respectata pentru plata unor creante:
a. obligația de intretinere
b. contribuții si impozite datorate statului
c. daune cauzate proprietații prin fapte ilicite
d. acoperirea unor datorii
36. Cine efectueaza cercetarea accidentelor de munca:
a. angajatorul; b. ITM-ul (Inspectoratul Teritorial de Muncă; c. inspecția muncii
37. Termen cand sanctiunea disciplinara se radiaza: a. dupa 12 luni
38. Termen legal de comunicare a deciziei de sanctionare a salariatului: 5 zile calendaristice de la data emiterii
39. Termen legal pentru ca decizia de sanctionare a salariatului in care poate fi contestata: 30 zi de la data
comunicarii;
40. Care sunt formele raspunderii juridice: a. raspunderea civilă, penală, patrimonială, contravențională, disciplinară
ect.
Care din acestea este specifica dreptului muncii: a.raspunderea disciplinară

S-ar putea să vă placă și