Sunteți pe pagina 1din 1

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 153/2018 pentru aprobarea


Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a
mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a
condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare
"Sănătate şi asistenţă socială"

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art. 23 din Legea-
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

Articol unic. Hotărârea Guvernului nr. 153/2018 pentru aprobarea


Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a
mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a
condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare
"Sănătate şi asistenţă socială", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.
284 din 30 martie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se completează după
cum urmează:
La Anexa nr. 2 la Regulamentul cadru ”Mărimea sporului pentru condiţii deosebit
de periculoase acordat în baza prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b) de la cap. II din anexa
nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare”, Articolul
unic, litera A, după punctul 1 se introduc noi puncte, pct. 1^1, pct. 1^2 și pct. 1^3, cu
următorul cuprins:
”1^1. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din cadrul
secțiilor și compartimentelor de boli infecțioase care acordă servicii medicale
persoanelor testate pozitiv la epidemia prevăzută la pct.1.
1^2. personalul de specialitate medico sanitar și auxiliar sanitar din structurile
paraclinice și din centrele de testare în regim de urgență care recoltează probe
și testează persoanele simptomatice care întrunesc criteriile definite de caz
stabilite conform metodologiei de supraveghere în vigoare pentru epidemia de la
pct.1.
1^3. personalul de specialitate medico sanitar și auxiliar sanitar din cadrul altor
structuri medicale și/sau unități sanitare implicate în acordarea serviciilor
medicale generate de epidemia prevăzută la pct.1, care se stabilesc prin ordin al
ministrului sănătății, în funcție de evoluția epidemiei.

PRIM MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

S-ar putea să vă placă și