Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect

ORDINEA DE ZI
a ședințelor în plen ale Parlamentului
din 19 - 26 mai 2022

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00

1 Proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier pentru


soluționarea contestațiilor al Agenției Naționale pentru soluționarea
Contestațiilor în urma demisiei (Angela NANI)
nr. 185 din 18.05.2022
Inițiator - deputatul D.Alaiba
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
2 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcția de Consilier pentru
soluționarea contestațiilor al Agenției Naționale pentru Soluționarea
Contestațiilor (Aliona OBOROCEANU, Steluța VINTILĂ)
nr. 184 din 18.05.2022
Inițiator - deputatul D.Alaiba
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
3 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție de membru al Curții
deputaților de Conturi (Marianna SPOIALO, Tatiana ȘEVCIUC)
nr. 140 din 18.04.2022
Inițiator - deputata T.Cunețchi
Raportor - Comisia de control al finanțelor publice
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități
4 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 70 din Constituția
Republicii Moldova
nr. 319 din 02.11.2021 lectura I
Lege constituțională
Inițiatori - deputații Ig.Grosu, V.Roșca, G.Sajin, M.Adam,
V.Pâslariuc, D.Gherman, A.Mija, L.Novac, M.Pancu,
V.Cazacu, E.Bandalac, A.Belîi, A.Munteanu-Pojoga,
M.Popșoi, M.Gonța, V.Spînu, M.Nistor, A.Cătănoi,
O.Stamate, M.Morozova, I.Babici, L.Voloh, A.Racu,
N.Davidovici, Ig.Chiriac, S.Lazarencu, V.Manic,
Iu.Dascălu, M.Cușnir, A.Trubca, Gh.Agheorghiesei,
V.Jacot, D.Istratii, I.Coșeru, D.Perciun, V.Grădinaru,
E.Sinchevici, V.Șoimaru, R.Marian, I.Șpac, E.Cojocari,

1
I.Groza, Gh.Ichim, L.Grosu, O.Canațui,
L.Nicolaescu-Onofrei
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
5 Proiectul de lege privind identificarea electronică și serviciile de
încredere
nr. 107 din 31.03.2022 UE lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Serviciul de Informații și
Securitate)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică

raport
distribuit
6 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1420/2002 cu privire la
deputaților filantropie și sponsorizare (art.1, 11, 2, ș.a.)
nr. 167 din 05.05.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
7 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
deputaților nr.135/2007 privind societățile cu răspundere limitată – art.13, 40, 401, 49,
76; Legea nr.171/2012 privind piața de capital – art.7, 8)
nr. 169 din 05.05.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
8 Proiectul legii zootehniei
deputaților nr. 160 din 28.04.2022 UE lectura I
Lege ordinară
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare)
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
raport
distribuit
9 Proiectul de lege pentru modificarea legii privind Comisia Națională a
deputaților Pieței Financiare nr.192/1998 (art.6, 10, 131, 14, ș.a.)
nr. 122 din 05.04.2022 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Alaiba, Ig.Chiriac, A.Băluțel, V.Spînu
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
10 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.221/2007 privind
deputaților activitatea sanitară veterinară (art.2, 7, 9, ș.a.)
nr. 60 din 28.02.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - deputatul Vl.Bolea
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară

2
raport
distribuit
11 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.121/2001
deputaților cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație
nr. 369 din 23.11.2021 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații P.Jardan, R.Apostolova, V.Fotescu
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
raport
distribuit
12 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
deputaților nr.202/2013 privind contractele de credit pentru consumatori – art.4, 13, 15;
Codul civil nr.1107/2002 – art.17641, 1767; ș.a.)
nr. 393 din 14.12.2021 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Istratii, D.Alaiba
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
13 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal
deputaților nr.1163/1997 – art.24; Legea cu privire la contabilitate și raportare
financiară nr.287/2017 – art.11)
nr. 121 din 05.04.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - deputatul R.Marian
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
14 Proiectul de hotărâre privind modificarea Registrului monumentelor
deputaților Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea
Parlamentului nr.1531/1993
nr. 170 din 05.05.2022
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Culturii)
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret,
sport și mass-media
15 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 4 din Legea
nr.1308/1997 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a
pământului
nr. 105 din 31.03.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare)
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
16 Proiectul de lege cu privire la reglementarea și controlul organismelor
modificate genetic
nr. 151 din 21.04.2022 UE lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Mediului)
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
17 ÎNTREBĂRI

S-ar putea să vă placă și