Sunteți pe pagina 1din 6

Aplicația 9

Determinarea volumului total la arborete

9.1. Metode cu arbori de probă;


9.1.1. Procedeul arborelui de probă mediu al arboretului;
9.1.2. Procedeul Urich II;

9.3. Metode bazate pe ecuații de regresie;


9.3.1. Procedeul ecuației de regresie a volumului;
9.3.2. Procedeul seriilor de înălțimi relative;

9.4. Metode simplificate și expeditive;


9.4.1. Procedeul Simplificat Bitterlich;
9.4.2. Procedee expeditive.
9.1. metode cu arbori de probă
9.1.1. Procedeul arborelui de probă mediu al arboretului;
Tabelul 9.1
Categoria de diametre, d(cm) Numarul de arbori,n Suprafata de baza, g*n(m²) dg hg n da (cm) ha (m) ga(m2) va (m3) volumul total (m3)
28 1 0,06158 47,08 33,69 10 47,5 36 0,1772 3,260806 420,109
30 6 0,42412 48,25 33,5 0,1828 3,131125
32 6 0,48255 48,37 34,5 0,1838 3,243504
34 10 0,90792 48,5 37,5 0,1847 3,550709
36 9 0,91609 48,5 36,5 0,1847 3,45455
38 7 0,79388 48,62 36,5 0,1857 3,472517
40 11 1,38230 50 36 0,1963 3,631668
42 9 1,24690 50,5 36 0,2003 3,708586
44 3 0,45616 50,62 36 0,2012 3,727183
46 14 2,32666 51 36,5 0,2043 3,839926
48 7 1,26669
50 8 1,57080
52 9 1,91134
54 10 2,29022
56 4 0,98520
58 3 0,79262
60 2 0,56549
62 3 0,90572
64 1 0,32170
66 1 0,34212
68 2 0,72634
72 2 0,81430
74 2 0,86017
76 1 0,45365
Total 131 22,80451 1,901 35,02
9.3. Metode bazate pe ecuații de regresie;
9.3.1. Procedeul ecuației de regresie a volumului;

Determinarea volumului prin procedeul ecuației de regresie a volumului


Tabelul 9.2
Categoria Număr
h v Volumul total, Vt=v*n
de de arbori
28 1 29,78 0,9133 0,91
30 6 30,37 1,0693 6,42
32 6 30,94 1,2404 7,44
34 10 31,48 1,4272 14,27
36 9 31,99 1,63 14,67
38 7 32,48 1,8491 12,94
40 11 32,95 2,0849 22,93
42 9 33,4 2,3377 21,04
44 3 33,82 2,6076 7,82
46 14 34,21 2,8949 40,53
48 7 34,58 3,1997 22,40
50 8 34,93 3,522 28,18
52 9 35,26 3,862 34,76
54 10 35,56 4,2196 42,20
56 4 35,83 4,5946 18,38
58 3 36,09 4,987 14,96
60 2 36,31 5,3967 10,79
62 3 36,52 5,8232 17,47
64 1 36,7 6,2664 6,27
66 1 36,85 6,7259 6,73
68 2 36,99 7,2011 14,40
72 2 37,18 8,1972 16,39
74 2 37,24 8,7167 17,43
76 1 37,28 9,2497 9,25

- Pentru speciile din România se prsupune că cea mai utilă ecuație pusă la
dispoziție atunci când vine vorba de cubat este cea de regresie dublu
logaritmică, care determină cu precizii mari volumul și necesită doar
măsurarea de diametre și înălțimi.
- Aceasta este de forma: logV= b0+b1*lnd+b2*ln2d+b3*lnh+b4*ln2h, unde
coeficienții de regresie (b0, b1, b2.....) au fost stabiliți pe cale
experimentală în funcție de specie și pe baza lor au putut fi tabele de cubaj
cu două intrări matematizate, tipuri de tabele de acest fel fiind prezente și
în lucrarea ,,Biometria arborilor din România- metode dendrometrice’
’.

9.3.2. Procedeul seriilor de înălțimi relative;


Tabelul 9.3
Metoda seriilor de înălțimi relative

Categoria Număr Înălțimi Înălțimea Volum Volumul


Înălțimi h
de de arbori relative medie unitar total (m3)
28 1 0,82 27,63 0,8450 0,845
30 6 0,85 28,64 1,0064 6,038
32 6 0,88 29,65 1,1873 7,124
34 10 0,91 30,66 1,3891 13,891
36 9 0,93 31,33 1,5955 14,359
38 7 0,95 32,01 1,8212 12,748
40 11 0,96 32,34 2,0454 22,499
42 9 0,98 33,02 2,3104 20,794
44 3 0,99 33,35 2,5711 7,713
46 14 1,00 33,69 33,69 2,8497 39,896
48 7 1,00 33,69 3,1152 21,806
50 8 1,01 34,03 3,4288 27,431
52 9 1,02 34,36 3,7622 33,860
54 10 1,02 34,36 4,0752 40,752
56 4 1,03 34,70 4,4466 17,787
58 3 1,03 34,70 4,7921 14,376
60 2 1,03 34,70 5,1525 10,305
62 3 1,03 34,70 5,5282 16,585
64 1 1,04 35,04 5,9778 5,978
66 1 1,04 35,04 6,3885 6,389
68 2 1,04 35,04 6,8151 13,630
72 2 1,04 35,04 7,7170 15,434
74 2 1,04 35,04 8,1926 16,385
76 1 1,05 35,37 8,7701 8,770
Total 131 395,395

- Înălţimile medii pe categorii de diametre sunt generate de seria de înălţimi


relative, după relaţia h=hr*hg, doar în baza măsurării a 10-15 înălţimi de la
arbori cu diametre apropiate de dg. Volumele unitare se obţin prin
utilizarea ecuaţiei de regresie dublu logaritmică a volumului iar volumul
total prin însumarea volumelor pe categorii de diametre.
9.4. Metode simplificate și expeditive;

9.4.1. Procedeul Simplificat Bitterlich;


Gr
V= Vn*P= Vn* Gn

- Vn și Gn se preiau din tabele de producție simplificate în funcție de specie


sau din ecuații de regresie de forma Vn(Gn)= b0+b1-hg+b2*h2g;
- Gr se determină prin sondaje Bitterlich.
Așadar: - Gn= 45,6
. - P= 0,9
V= 379,8 m3

9.4.2. Procedee expeditive;


V= Vn*P’
V= b0(hg-b1) P’
unde: b0= 35 și b1= 10
V= 379,8 m3

S-ar putea să vă placă și