Sunteți pe pagina 1din 2

COD

F PS-1-4
S.C. CALITATEA S.R.L
Pagina1/1 Editia: 1 Revizia: 0

RAPORT DE NECONFORMITĂȚI ȘI ACȚIUNI CORECTIVE

Raport de neconformitate și acțiuni corective


Nr. 1 /10.04.2016
Departamentul în care se aplica:
Departamentul Service
Descrierea neconformității:
1. Lipsa documentelor la lucrările efectuate:
 Fișele de Intervenție corespunzătoare lucrărilor efectuate, nu sunt completate corect și
complet conform cerințelor.
 Rapoartele de Verificări și Încercări ce trebuie completate la fața locului , conform
solicitării realizate, nu sunt completate complet sau lipsesc cu desăvârșire.
 Documentele aferente dosarului cu lucrarea efectuată nu prezintă semnătura
beneficiarului lucrării sau a inginerului care a răspuns sesizării.
2. Mod de lucru dezorganizat , ceea ce duce la lipsa anumitor documente, a facturilor sau
pierderea numărului comenzii.
 Pierderea numărului corespunzător comenzii din registrul aferent duce la
un număr de comanda invalid și de asemenea s-au găsit două comenzi cu același număr
de comanda care erau prelucrate și înregistrate , fapt ce a dus și la cofuzia numărului
facturii corespunzătoare.
Identificată de Auditor: Crap Mariana Data: 10.04.2016
Mod de rezolvare a neconformităților:
1. Se va face o ședință unde vor fi discutate neconformitățile indentificate iar angajații vor avea în
vedere aceste situații pentru ca acestea să nu se mai repete și anume FI și RVI vor fi
completate corespunzător conform cerintelor și vor avea semnăturile necesare.
2. Angajații vor respecta procedurile de lucru pentru a evita eventuale situații incompatibile pe
viitor.
Termen rezolvare: Responsabil: Șef Departament Verifică rezolvarea:
10.04.2016/13.05.2016 Service-Palade Gheorghe Crap Mariana
Inițiatorul acțiunii Semnătură: Data
corective: Palade Gheorghe 10.04.2016
Aprobat acțiunea corectivă: Semnătură: Data
Coliță Gabriel 10.04.2016
Acțiunea corectivă a fost verificată și se consideră rezolvată și eficace.

Administrato
r
Întocmit, Aprobat,
Crap Mariana Administrator
Data: 10.04.2016

S-ar putea să vă placă și