Sunteți pe pagina 1din 3

Fişă de evaluare - Sunetele a,e,i,o,u

1.a)Desparte în silabe, găseşte sunetele care alcătuiesc fiecare silabă, apoi colorează :

 sunetul “u”

 sunetul “a”

 sunteul “ i”
 sunetul “e”

 sunetul “o”

b) Scrie cu litere mari de tipar cuvintele descoperite.


c)Colorează doar imaginile în care sunetul se aude de două (2) ori.

2. Realizează corespondenţa literă mare – literă mică de tipar.

A F L Ă I E U Î

e u I a f î e ă
3. Scrie căte două nume de persoană care sa înceapă cu fiecare din literele: A, E, I , O,U.

Descriptori de performanţă
FOARTE BINE BINE SUFICIENT
1.a)desparte corect în a)desparte corect în a)desparte corect în
silabe 16-20 cuvinte şi silabe 10-15 cuvinte şi silabe 5-9 cuvinte şi
colorează corect sunetele colorează corect sunetele colorează corect sunetele
cerute la acelaşi număr cerute la acelaşi număr cerute la acelaşi număr
de cuvinte de cuvinte de cuvinte
b) scrie corect 16-20 b) scrie corect 10- b) scrie corect 5-9
cuvinte, fără adăugiri sau 15cuvinte, fără adăugiri cuvinte, fără adăugiri sau
omisiuni de litere sau omisiuni de litere omisiuni de litere
c) colorează 4-5 cuvinte c) colorează 3 cuvinte c) colorează 2 cuvinte
2. Realizează corect toate Realizează corect minim 6 Realizează corect minim 4
corespondenţele corespondenţe corespondenţe
3.Scrie corect, fără Scrie corect, fără omisiuni Scrie corect, fără omisiuni
omisiuni sau adăugiri, 9- sau adăugiri, 6-8 cuvinte sau adăugiri, 4-5cuvinte
10 cuvinte

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “SIMION BĂRNUŢIU” ZALĂU, SĂLAJ

“ ÎNTOTDEAUNA CU UN PAS MAI ÎN FAŢĂ”