Sunteți pe pagina 1din 19

PROIECT DE ABSOLVIRE

FORMATOR

Absolvente:

2016
BUCURESTI

PROGRAM DE FORMARE PROFESIONALĂ

DOCUMENTARIST

Domeniul ocupational : Învăţământ, educaţie, cultură, mass media


Cod cor/nc 243203
ARGUMENT

Meseria de documentarist este o meserie relativ recenta, care a derivat din meseriile de arhivist
si bibliotecar si care s-a dezvoltat o data cu revolutia industriala si crearea de noi sectoare de activitate
económica, sectoare care au nevoie de activitati documentare.
Am ales aceasta meserie pentru programul de formare deoarece reprezinta o necesítate a
timpului nostru.
Diversitatea sarcinilor de indeplinit, rolul sau strategic din ce in ce mai important in cadrul unei
organizatii, intreprinderi, companii, varietatea domeniilor in care poate lucra precum si evolutia sa
continua in legatura directa cu noile tehnologii fac din documentarist o meserie moderna si dinámica.
“Documentaristul devine “document@liste”, adica un profesionist al informarii-documentarii care
stie sa utilizeze foarte bine resursele Internetului si un profesionist care stie sa identifice un document
dintr-o lista in scopul de a satisface nevoile de informare ale clientilor sai”
(Jean MICHEL, articolul “LES DOCUMENT@LISTES et INTERNET”, Buletinul ABF, nr 182)

DESCRIEREA PROGRAMULUI DE FORMARE

Informatia vehiculatã prin diferite mijloace este elementul esential al oricãrui progres.
Ritmul acestui progres depinde de viteza si de aria de vehiculare a informatiei.
Documentaristul este specialistul care se preocupã de colectarea, prelucrarea si difuzarea
informatiilor continute în documente. Documentaristului îi revin sarcini complexe legate de:
- pregãtirea, elaborarea si redactarea materialului documentar;
- promovarea fondului de informatii din patrimoniu;
- constituirea fondului de informatii;
- mentinerea schimbului de informatii cu institutii de profil;
- obtinerea informatiilor de specialitate.
De asemenea documentaristul acordã consultantã documentarã utilizatorilor în functie de cerintele de
informare ale acestora.
Realizarea în conditii optime a acestor sarcini este posibilã în contextul existentei unor criterii de
evaluare a ocupatiei de documentarist:
- solide cunostinte de culturã generalã
- limbi strãine
- capacitate de analizã si sintezã în valorificarea fondului de informatii la elaborarea
materialului documentar
- cunostinte de tehnoredactare
- operativitate în furnizarea informatiilor
- spirit cooperant în crearea si cultivarea relatiilor de parteneriat
- profesionalism în realizarea materialului promotional.

I DATE DE IDENTIFICARE A FURNIZORULUI DE FORMARE


1.1 Denumirea furnizorului de formare: SCOALA NR. 188

1.2 Forma de organizare: Invatamant

1.3 Adresa: str. Tufisului nr. 13

1.4 Codul unic de înregistrare/cod fiscal

1.5 Obiectul principal de activitate: Educatie

1.6 Reprezentantul legal al furnizorului de formare profesională: Doamna Ionescu Maria

1.7 Funcţia: Director

II PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ


2.1. DATELE DE IDENTIFICARE
2.1.1 Tipul programului : ABSOLVIRE

2.1.2 Denumirea calificării Documentarist

2.1.3 Codul Nomenclator/COR al calificării :243203

2.1.4 Domeniul ocupaţional: Învăţământ, educaţie, cultură, mass media


2.1.5 Nivelul de calificare

2.1.6 Tipul de certificat obţinut : ABSOLVIRE

2.2 CONDIŢII DE ACCES


2.2.1 Pregătire generală minimă pentru înscrierea la programul de formare

STUDII SUPERIOARE

2.2.2 Competenţe/abilităţi specifice

- Capacitate de selectare a informatiilor pertinente, in functie de asteptarile/nevoile


clientilor/utilizatorilor;
- Abilitati in traducerea, interpretarea, utilizarea documentelor pentru elaborarea/crearea de
noi documente;

- Competente noi:
- Autentificarea surselor de informare (vezi Internet)
- Asigurarea de noi operatii de stocare, arhivare;
- Creearea de site –uri si actualizarea lor (site Internet/Intranet/Extranet)
- Cunoasterea cadrului legal al utilizarii si gestiunii informatiei sub toate aspectele.

2.2.3 Aviz medical : apt pentru activitati intelectuale

2.2.4 Alte conditii:

- Sa cunoasca cel putin o limba straina la perfectie (trebuie sa prospecteze campul unei
specializari, plecand de la toate publicatiile in toate limbile si din toate tarile referitoare la un
anumit subiect);
- Sa posede cunostinte TIC/ECDL

Calitati precum: ordine, , previziune, inventivitate, imaginatie, autoritate

2.3 OBIECTIVELE EXPRIMATE ÎN COMPETENŢE PROFESIONALE

Întocmirea de acte administrative sau de contabilitate


Comunicarea interactivă
Perfecţionarea pregătirii profesionale
Planificarea activităţii proprii
Constituirea fondului de informaţii
Elaborarea materialului documentar
Menţinerea schimbului de informaţii cu instituţii de profil
Pregătirea materialului documentar
Tehnoredactarea materialului documentar
Obţinerea informaţiilor de specialitate
Acordarea de consultanţă documentară

2.4 DURATA DE PREGĂTIRE


a) pentru pregătire teoretică: 20 ore
b) pentru pregătire practică: 40 ore

2. 5 LOCUL DE DESFĂŞURARE
a) pentru pregătirea teoretică
Sala de curs
b) pentru pregătirea practică:
Laborator de informatica

2.6. FORMELE DE ORGANIZARE A PROGRAMULUI DE FORMARE


2.7 PLANUL DE PREGĂTIRE
2.7.1 Repartizarea orelor pe unitati

Nr. Ore Curs Aplicaţii Evaluare

UNITATEA I 6 2 4 1 ( la curs )

UNITATEA II 4 1 3 1(la aplicaţii)

UNITATEA III 5 2 3 1 ( la curs )

UNITATEA IV 5 2 3 1 ( la aplicaţii )

UNITATEA V 5 2 3 1 ( la curs )

UNITATEA VI 5 2 3 1 ( la curs )

UNITATEA VII 5 2 3 1 ( la aplicaţii )

UNITATEA VIII 5 2 3 1 ( la aplicaţii )

UNITATEA IX 5 1 3 1

UNITATEA X 5 1 3 1

UNITATEA XI 5 1 3 1
UNITATEA XII
4 1 3 1 ( la aplicaţii )

EVALUARE 1 1

TOTAL: 60 20 35 5

2.7.2. Repartizarea orelor structurate pe unit

UNITATEA I Întocmirea de acte administrative sau de contabilitate

Nr. Ore
Subunitatea
Curs Aplicaţii Evaluare Total
1. Identificarea destinaţiei referatelor de necesitate
1
2.
Pregătirea referatului 1
3. Întocmirea referatului
1
4. Gama de variabile

5. Evaluare

Total: 2 4 1(la curs) 6

UNITATEA II Comunicarea interactivă

Nr. Ore
Subunitatea
Curs Aplicaţii Evaluare Total

1. Furnizarea informaţiilor tematice 1 1

2. Obţinerea informaţiilor de la colaboratori 1 1

3.

4. Evaluare

Total: 1 3 1(aplicaţii) 4
UNITATEA III Perfecţionarea pregătirii profesionale

Nr. Ore
Subunitatea
Curs Aplicaţii Evaluare Total
1. 1.Identificarea necesităţii de perfecţionare 1

2. 2.Alegerea formei de perfecţionare 1


3. 3. Participarea la diferite forme de perfecţionare 1

4. Evaluare
Total: 2 3 1(la curs) 5

UNITATEA IV Promovarea fondului de informaţii din patrimoniu

Nr. Subunitatea Ore


Curs Aplicaţii Evaluare Total
Stabilirea grupurilor ţintă
1. 1
Realizarea materialelor
2. 1
Difuzarea materialelor promoţionale
3. 1

4. Evaluare
Total: 2 3 1 ( la 5
aplicaţii)

UNITATEA V Planificarea activităţii proprii

Nr. Subunitatea Ore


Curs Aplicaţii Evaluare Total
Identificarea obiectivelor
1. 1
Întocmirea programului de activităţi
2. 1
Verificarea şi revizuirea programului
3. 1

4. Evaluare
Total: 2 3 1 (curs) 5
UNITATEA VI Constituirea fondului de informaţii

Nr. Subunitatea Ore


Curs Aplicaţii Evaluare Total
Evidenţierea surselor de informaţii de specialitate
1. 1

Selectarea surselor de informaţii relevante


2. Procurarea materialelor informative 1

Structurarea şi arhivarea materialelor informative


3. Actualizarea fondului de informaţii 1

4. Evaluare
Total: 2 1(curs) 5
3

UNITATEA VII Elaborarea materialului documentar

Nr. Subunitatea Ore


Curs Aplicaţii Evaluare Total
Stabilirea formei de redactare
1. 1
Realizarea materialului documentar
2. 1
Verificarea materialului documentar
3. 1
Evaluare
4.
Total: 2 3 1(aplicaţii) 5

UNITATEA VIII Menţinerea schimbului de informaţii cu instituţii de profil

Nr. Subunitatea Ore


Curs Aplicaţii Evaluare Total
Identificarea instituţiilor de profil
1. 1
Stabilirea şi cultivarea relaţiilor cu instituţiile de profil
2. 1

Solicitarea şi oferirea de servicii complementare


3. 1

4. Evaluare
Total: 2 3 1(aplicaţii) 5

UNITATEA IX Obţinerea informaţiilor de specialitate

Nr. Subunitatea Ore


Curs Aplicaţii Evaluare Total
Identificarea surselor de informare
1. 1
Culegerea informaţiilor
2. 1
Verificarea calităţii informaţiilor
3. 1

4. Evaluare
Total: 1 3 1 5

UNITATEA X Pregătirea materialului documentar

Nr. Subunitatea Ore


Curs Aplicaţii Evaluare Total
Stabilirea tematicii materialului documentar
1. 1
Selectarea informaţiilor necessar obiectivului
2. 1
Prelucrarea tematică a informaţiilor
3. 1

4. Evaluare
Total: 1 3 1 5

UNITATEA XI Tehnoredactarea materialului documentar

Nr. Subunitatea Ore


Curs Aplicaţii Evaluare Total
Prezentarea materialului documentar la tehnoredactare
1. 1
Asistarea procesului de tehnoredactare
2. 1
Colaţionarea materialului redactat
3. 1

4. Evaluare
Total: 1 3 1 5
UNITATEA XII Acordarea de consultanţă documentară

Nr. Subunitatea Ore


Curs Aplicaţii Evaluare Total
Stabilirea obiectivului activităţii de consultanţă
1. 1

Procurarea de informaţii necesare


2. 1
3. Evaluare
1 2 1 4
Total:

2.7.3 Calendarul/ orarul programului

UNITATEA
Ziua Interval Subunitatea Tip activitate Formator
Orar
1 13—14,45 1.Identificarea destinaţiei Curs
14,45-15 referatelor de necesitate Coman Elena
2.Pregătirea referatului Stuparu Germina
pauza de 3.Întocmirea referatului
cafea
15-16,45 Aplicaţii

2 13-14,45 1. Furnizarea informaţiilor Curs


14,45-15 tematice
pauza de 2.Obţinerea informaţiilor de la
colaboratori
cafea
15-16,45 Aplicaţii
3 13-14,45 1.Identificarea necesităţii de Curs
14,45-15 perfecţionare Coman Elena
2.Alegerea formei de Stuparu Germina
pauza de perfecţionare
cafea
15-16,45 3. Participarea la diferite forme Aplicaţii
de perfecţionare

Evaluare

2.8 NUMĂRUL DE PARTICIPANŢI PE GRUPE DE PREGĂTIRE


a) teoretică 28
b) practică 14

2.9 FORMELE ŞI MODALITĂŢILE DE EVALUARE A PROGRAMULUI DE FORMARE


2.9.1 Forma de evaluare: Chestionarele finale

2.9.2 Ce se evaluează ?
Programul de formare, formatorul

2.9.3 Cine face evaluarea?


Participantii la curs
2.9.4 Instrumente de evaluare
Chestionarul, fisa de observare sistematica.
2.10 PROGRAMA DE PREGĂTIRE

Unitatea : Întocmirea de acte administrative sau de contabilitate

Durata (în ore de pregătire)


Total: 6ore
 Practică: 4 ore
 Teorie: 2 ore

MIJLOACE DE
CONŢINUT METODE/ FORME INSTRUIRE, CRITERII DE
COMPETENŢE SPECIFICE
TEMATIC DE ACTIVITATE MATERIALE DE PERFORMANŢĂ
ÎNVĂŢARE
Identificarea destinaţiei 1.1 Obiectivul Curs - corectitudinea în
referatelor de necesitate referatului se Seminarii Expunerea aprecierea destinatarului
stabileşte Explicatia referatului de necesitate
documentat în - abilitatea în identificarea
. baza constatarii corectă şi completă a
anterioare a obiectivului referatului
situaţiei de
necesitate
1.2 Destinaţia
referatului de
necesitate se
identifică în
conformitate cu
organizarea
administrativă

2. Pregătirea referatului 2.1 Datele Curs Expunerea - acurateţea în întocmirea


necesare descrierii Seminarii Explicatia referatului de necesitate
obiectivului - corectitudinea în
referatului se solicitarea necesarului
stabilesc pe baza corespunzător situaţiei
situaţiei concret
concrete
2.2 Pregătirea
referatului se face
cu consultarea
colegilor din
echipă

3. Întocmirea referatului Curs Expunerea - acurateţea în întocmirea


3.1. Referatul se Seminarii Explicatia referatului de necesitate
intocmeste cu - corectitudinea în
atentie, corectssi solicitarea necesarului
complet corespunzător situaţiei
3.2. Referatul d concret
necesitate se
redacteaza in dublu
exemplar si se
inregistreaza
conform normelor
interne
3.3. Copia
referatului se
pastreaza in dosar
special, in vederea
urmaririi rezolvarii
situatiei de
necesitate

2.11. MODALITĂŢI DE EVALUARE A PARTICIPANŢILOR LA PROGRAMUL DE FORMARE


PROFESIONALĂ
Intermediară : Chestionar
Finală: Test grila; realizarea unui portofoliu.

III RESURSELE NECESARE DESFAŞURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE


3.1. RESURSE MATERIALE
3. 1.1 Spaţii adecvate

Nr. Destinaţie Localizare Nr. locuri Suprafaţa Iluminare Facilitaţi


crt. (m2)
1. Curs CDI 30 60m2 Naturala/ banci,
Laborator artificiala scaune,
multimedia tabla
Cabinetul magnetica, PC,
şcolar videoproiector,
flipchart,
markere
etc.
2. Aplicaţii CDI 16 60m2 Naturala/ banci,
Laborator artificiala scaune,
multimedia tabla
Cabinetul magnetica, PC,
şcolar videoproiector,
flipchart,
markere
etc.
3. Evaluare Laborator 30 60m2 Naturala/ Chestionare,
multimedia artificiala videoproiector
etc.

3.1.2 Echipamente
Nr. Felul echipamentului Numarul Localizare Obs.
crt. echipamentelor
1. PC 30 Laborator Funcţionarea reţelei de internet
multimedia Asigurarea bunei desfăşurări a
activităţilor desfăşurate
2. Retro/ 2 CDI, Laborator -
videoproiectoare multimedia
3. Aparatura 1 Secretariat -
video/TV/DVD
4. Telefon 1 Secretariat -
5. Fax 1 Secretariat -
6. Copiatoare 2 CDI, Laborator
multimedia

3.1.3 Spaţii complementare procesului didactic:


a ) pentru pregătirea teoretică

Nr. Denumire spaţiu Dotare Obs.


crt.
1. Biblioteca Literatura si publicaţii de specialitate, materiale audio- Facilităţi de
vizuale multiplicare
2. Site web Acces la internet

b) pentru pregătirea practică: fise de lucru,traduceri, link-uri

3.1.4 Suportul de curs / manualul cursantului


Cursul propriu-zis (CD) se va distribui fiecarui cursant + ghidul cursantului

3.1.5 Alte materiale :Ghiduri, fise de lucru, dosare, articole din presa si din reviste de specialitate,
fotografii

3.1. 6 Modul de asigurare a respectării normelor de protecţia muncii

1) Aparatele şi montajele vor fi folosite numai la tensiunea pentru care au fost construite .
2) Nu se vor efectua montaje sau se vor repara aparate aflate sub tensiune.
3) Nu se lucrează cu conductori neizolaţi şi de asemenea nu se lucrează cu mâini ude .
4) Masa de lucru trebuie să fie uscată şi acoperită cu un material izolator .
5) Alimentarea de la reţea se va face printr-un tablou cu siguranţe fuzibile calibrate sau
întrerupătoare automate .
6) Părţile metalice ale aparatului sub tensiune vor fi legate la pământ .
7) Uneltele de lucru vor avea mânere izolate, rezistente la tensiunile folosite .
8) Cablurile calculatoarelor vor fi izolate .

3.2 RESURSE UMANE


3.2.1 Formatori – teorie/practică

Formator: Coman Elena ; Stuparu Germina


3.2.2 Structura manageriala si administrativă a echipei implicate în desfăşurarea programului de
formare continuă:

Nume şi prenume Funcţia în program Atribuţii


Manager Monitorizează întreaga activitate,
aprobă toate demersurile legate
de program
Asistent manager Elaborează planurile
operaţionale,avizează activităţile şi
rapoartele de activitate ale
formatorilor, răspunde de calitatea
cursului
Jurist Realizează Contracte şi fişe de
post, verifică legalitatea
documentelor
Formatorul are obligaţia de a
Coman Elena Formator
primi, de a ajuta, de a informa şi
de a îndruma beneficiarii pe
durata contractului special de
formare profesională şi de a
supraveghea îndeplinirea
atribuţiilor de serviciu
corespunzătoare postului ocupat
de salariatul în formare.
Formatorul asigură cooperarea cu
alte organisme de formare şi
participă la evaluarea
beneficiarilor de formare
profesională
Formatorul are obligaţia de a
Stuparu Germina Formator
primi, de a ajuta, de a informa şi
de a îndruma beneficiarii pe
durata contractului special de
formare profesională şi de a
supraveghea îndeplinirea
atribuţiilor de serviciu
corespunzătoare postului ocupat
de salariatul în formare.
Formatorul asigură cooperarea cu
alte organisme de formare şi
participă la evaluarea
beneficiarilor de formare
profesională

3.2.3 Personalul de sprijin logistic si administrativ(Pentru toate locaţiile de implementare a programelor


de formare continuă:
Nume şi prenume Funcţia de program Atribuţii în cadrul programului
Secretar -corespondenţa

-multiplicarea materialelor

-protocol

-relaţii cu publicul
Contabil -gestionează şi asigură securitatea mijioacelor
băneşti preluate în cadrul proiectului şi răspunde
de respectarea plafonului de casă în numerar,
potrivit reglementărilor în vigoare; răspunde de
efectuarea în deplină legalitate a operaţiunilor de
casă.
-întocmeşte statele de plată
Informatician -deschide sesiunea de lucru în reţelele de
calculatoare;

-întocmirea proceselor verbale de predare-preluare


a laboratoarelor multimedia

-răspunde şi întreţine reţelele de calculatoare,


tehnica de calcul din dotarea şcolii;

-asigură cu soft de actualitate reţelele de


calculatore din şcoală şi procură licenţele pentru
acestea;
Administrator
-gestionarea bunurilor materiale şi a fondurilor
băneşti;

-efectuarea formalităţilor necesare în angajarea


contractelor cu furnizorii de servicii pentru
exploatarea şi întreţinerea clădirii, derularea şi
urmărirea realizării acestor contracte;

-asigurarea cunoaşterii şi respectării regulilor cu


privire la proprietatea comună;
-gestionarea modului de îndeplinire a obligaţiilor
cetăţeneşti ce revin proprietarilor în raport cu
autorităţile publice.

3.3 RESURSE FINANCIARE


3.3.1 Bugetul
Categoria de cheltuieli Cost total Partea de fonduri Partea acoperită de către alţi
categorie solicitată finanţatori inclusiv din surse proprii
Suma Finanţatorul
I. Cheltuieli directe 7000 lei Taxe participanti
Cheltuieli administrative 900 lei
Partea corespunzătoare din:
personal administrativ, chirie,
întreţinere, menţinere
echipamente, etc.
Consumabile 980 lei
hârtie, cartuşe imprimantă, copii
xerox Materiale consumabile
Rechizite ( caiet, pix, hârtie
scris/xerox)
28 cursanţi x 10 lei / cursant =
280 lei
Suport curs (CD):
28 cursanţi x 15lei / cursant
=420 lei
Materiale utilizate in procesul de
practică:
28 cursanţi x 10 lei / cursant =
280 lei
Total = 980lei

Costuri Comunicaţie (telefon, 220 lei


fax, email)
Software 400 lei
Achiziţionare de publicaţii 300 lei
Editare suport de curs-ghid 1000 lei
Onorarii şi remuneraţii 1000 lei
teorie-400 lei
practica-600 lei
Cheltuieli de deplasare -
Cheltuieli pentru pauza de cafea 1500 lei
II. Cheltuieli indirecte
Cheltuieli administrative 500 lei
indirecte
III. Alte cheltuieli
Comisionane bancare, etc. -
TOTAL FONDURI NECESARE 7000 lei

Bibliografie:

1. Boeru, Ileana, (coord.), Introducere în educaţia adulţilor, Bucureşti, Editura Fiat Lux, 1995
2. Dumitru, Al. Ion, Iordache, Marcel, Educaţia la vârsta adultă şi elemente de management şi
marketing aplicate în educaţia adulţilor, Timişoara, Editura Eurostampa, 2002
3. Kid, James Robins, Cum învaţă adulţii, Bucureşi, Editura didactică şi pedagogică, 1981
Mircescu, Mihai, (coord.), Pedagogiа, Bucureşti, Editura Printech, 2004
4. Planty, McCord & Efferson, Training Employees and Managers (Instruirea angajaţilor şi a directorilor ),
1948
5. Centrul Natiunilor Unite pentru asezari umane, David W. Tees, Nicholas You si Fred Fisher (UNCHS
- Habitat) - Seria de manuale de instruire 1987, şi Ghidul participantului pentru transferul de cunostinte ,
1994;
6. “Formarea adultilor” – Manual de pregătire – Institutul Internaţional de Drept al Dezvoltării, Roma,
Italia, iunie 2002;
7. Institutul Internaţional de Drept al Dezvoltării, 2002
8. www.ssimina.blogspot.com
9. www.astrolavos.tuc.gr
10. www.cnfpa.ro