Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect

ORDINEA DE ZI
a ședințelor în plen ale Parlamentului
din 16 - 23 iunie 2022

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00

1 Raportul privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica


Moldova în anul 2021
nr. 649 din 21.03.2022
Prezentat - Avocatul Poporului (Ombudsmanul)
raport Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul Avocatului Poporului privind
distribuit
deputaților respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în
anul 2021
nr. 178 din 11.05.2022
Inițiatori - deputații G.Novac, N.Davidovici, N.Rusol, E.Cojocari,
D.Iurcu, A.Munteanu-Pojoga
Raportor - Comisia drepturile omului și relații interetnice
2 Moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei
Alimentare
nr. 218 din 02.06.2022
Inițiatori - deputații V.Voronin, R.Mudreac, Z.Greceanîi, V.Batrîncea,
O.Reidman, P.Burduja, G.Novac, E.Smirnov, T.Cunețchi,
A.Pilipețcaia, A.Darovannaia, E.Beleacova, D.Caraman,
I.Sibova, V.Nigai, N.Rusol, V.Muduc, A.Dolință,
F.Gagauz, V. Bolea, C.Furculiță, A.Suhodolski,
V.Odnostalco, A.Răileanu, I.Koksal, A.Lebedinschi
Raportor - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
Aviz - Comisia agricultură și industrie alimentară
raport
distribuit
3 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.7/2022
deputaților privind atragerea împrumutului de stat extern din partea Fondului
Monetar Internațional prin intermediul mecanismului de finanțare
extinsă (EFF)
nr. 189 din 18.05.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

1
raport
distribuit
4 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.8/2022
deputaților privind atragerea împrumutului de stat extern din partea Fondului
Monetar Internațional prin intermediul mecanismului extins de
creditare (ECF)
nr. 190 din 18.05.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport
distribuit
5 Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului, prin schimb de
deputaților scrisori, la Acordul de finanțare (a doua finanțare adițională) dintre
Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (Credit
nr.5858-MD) în vederea realizării Proiectului ”Agricultura Competitivă
în Moldova (MAC-P)”
nr. 221 din 06.06.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimentare)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportori - Comisia agricultură și industrie alimentară
Comisia politică externă și integrare europeană

raport
distribuit
6 Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului, prin schimb de
deputaților scrisori, la Acordul de finanțare (a treia finanțare adițională) dintre
Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (Credit
nr.6749-MD) în vederea realizării Proiectului ”Agricultura Competitivă
în Moldova (MAC-P)”
nr. 222 din 06.06.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimentare)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport
distribuit
7 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica
deputaților Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare
(BIRD) în calitate de Agenție de implementare pentru Fondul Global de
Mediu (GEF) – (a patra finanțare adițională) în cadrul Proiectului
”Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P)”
nr. 223 din 06.06.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimentare)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

2
raport
distribuit
8 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre
deputaților Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare în vederea
realizării Proiectului ”Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în
Moldova”
nr. 224 din 06.06.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (Ministerul
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport
distribuit
9 Proiectul de lege pentru aprobarea Acordului de grant dintre Republica
deputaților Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea
asistenței tehnice ”Activități preparatorii aferente unui proiect privind
locuințele sociale”
nr. 225 din 06.06.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (Ministerul
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

10 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1420/2002 cu privire la


filantropie și sponsorizare (art.1, 11, 2, ș.a.)
nr. 167 din 05.05.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport
distribuit
11 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
deputaților nr.215/2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova – art.7, 16;
Legea nr.130/2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație
civilă – art.29; ș.a.)
nr. 191 din 18.05.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Afacerilor Interne)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
12 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova
și Uniunea Europeană privind activitățile operative desfășurate de
Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în
Republica Moldova
nr. 194 din 23.05.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul
Afacerilor Interne)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană

3
13 Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind executarea
bugetului de stat pe anul 2021
nr. 214 din 02.06.2022
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)

Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind


executarea bugetului de stat pe anul 2021
nr. 1311 din 02.06.2022
Prezentat - Curtea de Conturi

Raportor - Comisia economie, buget și finanțe


Coraportor - Comisia de control al finanțelor publice

14 Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind executarea


bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021
nr. 215 din 02.06.2022
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Muncii și Protecției
Sociale, Casa Națională de Asigurări Sociale)

Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind


executarea bugetului asigurărilor sociale în anul 2021
nr. 1311 din 02.06.2022
Prezentat - Curtea de Conturi

Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie


Coraportor - Comisia de control al finanțelor publice

raport
distribuit
15 Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind executarea
deputaților fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2021
nr. 216 din 02.06.2022
Inițiator - Guvernul (responsabil – Compania Națională de
Asigurări în Medicină)
Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind
executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul
2021
nr. 1311 din 02.06.2022
Prezentat - Curtea de Conturi
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
Coraportor - Comisia de control al finanțelor publice
16 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea
nr.22/2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter
ocazional desfășurate de zilieri – art.4, 7, 8, 9; Codul fiscal – art.15; ș.a.)
nr. 37 din 09.02.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - deputatul Vl.Bolea
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

4
raport
distribuit
17 Proiectul de lege pentru modificarea legii privind Comisia Națională a
deputaților Pieței Financiare nr.192/1998 (art.4, 5, 6, ș.a.)
nr. 131 din 08.04.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Alaiba, V.Roșca, V.Spînu
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
18 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
deputaților nr.414/2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru
pagube produse de autovehicule – art.8, 11, 12; Codul contravențional al
Republicii Moldova nr.218/2008 – art.231; ș.a.)
nr. 177 din 11.05.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Alaiba, V.Spînu, A.Calinici, A.Băluțel,
V.Manic
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia juridică numiri și imunități
19 Proiectul de lege pentru modificarea Codului penal al Republicii
Moldova nr.985/2002 (art.1061, 3302)
nr. 26 din 02.02.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova
Raportor - Comisia juridică numiri și imunități
raport
distribuit
20 Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la fabricarea și
deputaților circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice nr.1100/2000 (art.1, 5)
nr. 138 din 14.04.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații A.Trubca, V.Barda, Gh.Ichim, D.Istratii
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
21 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.60/2012 privind
incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități (art.36, 49)
nr. 155 din 21.04.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - deputata M.Pancu
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

22 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 20 din Legea ocrotirii


sănătății nr.411/1995
nr. 135 din 14.04.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații A.Belîi, A.Oglinda, M.Pancu
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
23 Proiectul de hotărâre privind încetarea calității de membru al Comisiei
Electorale Centrale Alexandru Musteața
nr. 237 din 15.06.2022
Inițiator - deputata O.Stamate
Raportor - Comisia juridică numiri și imunități

5
24 Raport pentru anul 2021 privind finanțarea partidelor politice și a
campaniilor electorale
nr. 1327 din 01.06.2022
Prezentat - Comisia Electorală Centrală
Raportor - Comisia juridică numiri și imunități
25 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul de
procedură penală al Republicii Moldova – art.41, 52, 64, ș.a.; Legea
nr.198/2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat – art.19)
nr. 213 din 02.06.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică numiri și imunități
26 Proiectul de lege pentru modificarea Codului penal al Republicii
Moldova (art.126, 190)
nr. 394 din 15.12.2021 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații I.Chiriac, O.Stamate, A.Mija, D.Iurcu, A.Oglinda
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
27 ÎNTREBĂRI

S-ar putea să vă placă și