Sunteți pe pagina 1din 5

ORDINEA DE ZI

a ședinței în plen a Parlamentului


din 23 iunie 2022

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00

raport
distribuit
1 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.7/2022
deputaților privind atragerea împrumutului de stat extern din partea Fondului
Monetar Internațional prin intermediul mecanismului de finanțare
extinsă (EFF)
nr. 189 din 18.05.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
2 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.8/2022
deputaților privind atragerea împrumutului de stat extern din partea Fondului
Monetar Internațional prin intermediul mecanismului extins de
creditare (ECF)
nr. 190 din 18.05.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport
distribuit
3 Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului, prin schimb de
deputaților scrisori, la Acordul de finanțare (a doua finanțare adițională) dintre
Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (Credit
nr.5858-MD) în vederea realizării Proiectului ”Agricultura Competitivă
în Moldova (MAC-P)”
nr. 221 din 06.06.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimentare)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

1
raport
distribuit
4 Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului, prin schimb de
deputaților scrisori, la Acordul de finanțare (a treia finanțare adițională) dintre
Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (Credit
nr.6749-MD) în vederea realizării Proiectului ”Agricultura Competitivă
în Moldova (MAC-P)”
nr. 222 din 06.06.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimentare)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport
distribuit
5 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica
deputaților Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare
(BIRD) în calitate de Agenție de implementare pentru Fondul Global de
Mediu (GEF) – (a patra finanțare adițională) în cadrul Proiectului
”Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P)”
nr. 223 din 06.06.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimentare)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport
distribuit
6 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre
deputaților Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare în vederea
realizării Proiectului ”Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în
Moldova”
nr. 224 din 06.06.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport
distribuit
7 Proiectul de lege pentru aprobarea Acordului de grant dintre Republica
deputaților Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea
asistenței tehnice ”Activități preparatorii aferente unui proiect privind
locuințele sociale”
nr. 225 din 06.06.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil –Ministerul
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

2
8 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1420/2002 cu privire la
filantropie și sponsorizare (art.1, 11, 2, ș.a.)
nr. 167 din 05.05.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

9 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul de


procedură penală al Republicii Moldova – art.41, 52, 64, ș.a.; Legea
nr.198/2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat – art.19)
nr. 213 din 02.06.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică numiri și imunități
raport
distribuit
10 Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind executarea
deputaților bugetului de stat pe anul 2021
nr. 214 din 02.06.2022
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)

Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind


executarea bugetului de stat pe anul 2021
nr. 1311 din 02.06.2022
Prezentat - Curtea de Conturi

Raportor - Comisia economie, buget și finanțe


Coraportor - Comisia de control al finanțelor publice

raport
distribuit
11 Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind executarea
deputaților bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021
nr. 215 din 02.06.2022
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Muncii și Protecției
Sociale, Casa Națională de Asigurări Sociale)

Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind


executarea bugetului asigurărilor sociale în anul 2021
nr. 1311 din 02.06.2022
Prezentat - Curtea de Conturi

Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie


Coraportor - Comisia de control al finanțelor publice

raport
distribuit
12 Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind executarea
deputaților fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2021
nr. 216 din 02.06.2022
Inițiator - Guvernul (responsabil – Compania Națională de
Asigurări în Medicină)

3
Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind
executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul
2021
nr. 1311 din 02.06.2022
Prezentat - Curtea de Conturi
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
Coraportor - Comisia de control al finanțelor publice
raport
distribuit
13 Proiectul de lege pentru modificarea legii privind Comisia Națională a
deputaților Pieței Financiare nr.192/1998 (art.4, 5, 6, ș.a.)
nr. 131 din 08.04.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Alaiba, V.Roșca, V.Spînu
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
14 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
deputaților nr.414/2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru
pagube produse de autovehicule – art.8, 11, 12; Codul contravențional al
Republicii Moldova nr.218/2008 – art.231; ș.a.)
nr. 177 din 11.05.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Alaiba, V.Spînu, A.Calinici, A.Băluțel,
V.Manic
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia juridică numiri și imunități
raport
distribuit
15 Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la fabricarea și
deputaților circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice nr.1100/2000 (art.1, 5)
nr. 138 din 14.04.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații A.Trubca, V.Barda, Gh.Ichim, D.Istratii
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
raport
distribuit
16 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 20 din Legea ocrotirii
deputaților sănătății nr.411/1995
nr. 135 din 14.04.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații A.Belîi, A.Oglinda, M.Pancu
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
17 Raport pentru anul 2021 privind finanțarea partidelor politice și a
campaniilor electorale
nr. 1327 din 01.06.2022
Prezentat - Comisia Electorală Centrală
Raportor - Comisia juridică numiri și imunități
18 Proiectul de lege pentru modificarea Codului penal al Republicii
Moldova (art.126, 190)
nr. 394 din 15.12.2021 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații I.Chiriac, O.Stamate, A.Mija, D.Iurcu, A.Oglinda
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
4
19 ÎNTREBĂRI

S-ar putea să vă placă și