Sunteți pe pagina 1din 5

Analiza factorial a productivit ii muncii n vederea desprinderii unor concluzii aprofundate, temeinic fundamentate cu privire la situa ia productivit ii muncii,

este necesar, n continuare, efectuarea analizei factoriale a productivit ii muncii. Obiectul analizei factoriale a productivit ii muncii const n esen n explicarea i aprecierea varia iei nivelului acestui indicator (fa de criteriul de compara ie stabilit) prin prisma ac iunii factorilor care au determinat-o, n scopul identificrii rezervelor interne menite s contribuie n perspectiva apropiat sau ndeprtat la accelerarea ritmului de cretere a eficien ei economice a muncii vii. Analiza factorial a productivit ii muncii poate fi efectuat att la nivelul indicatorilor calcula i pe baza produc iei n expresie valoric pe ntreaga activitate, ct i la nivelul indicatorilor calcula i pe baza produc iei fizice pe fiecare produs n ambele cazuri sfera investigrii fiind exploata ia agricol sau o structur organizatoric din cadrul acesteia. Modelele utilizate n analiza factorial a productivit ii muncii pot fi grupate n felul urmtor: 1. bazate pe rela ia matematic de calcul al acestui indicator, care practic permite explicarea varia iei nivelului eficien ei economice a muncii vii prin prisma ac iunii factorilor specifici unei asemenea corela ii de eficien : produc ia ca expresie a efectului economic util i timpul de munc ca expresie a efortului uman consumat pentru realizarea acestui efect; 2. bazate pe o serie de rela ii matematice cu caracter probabilist, de tipul func iilor de produc ie, care surprind n dinamic pe o perioad mai ndelungat de timp nsi rela ia cauz-efect, respectiv dependen a dintre productivitatea muncii ca variabil rezultativ i o serie de factori ai resurselor umane i tehnico-materiale ca variabile independente. Modelele din prima grup pot fi separate n urmtoarele subgrupe: a. modele care se utilizeaz n analiza factorial a productivit ii muncii, la nivelul ntregii activit i productive, calculate pe baza produc iei valorice; b. modele care se utilizeaz n analiza factorial a productivit ii muncii, la nivel de produs, calculate pe baza produc iei fizice. Modelele din prima subgrup (a), sfera investigrii putnd fi exploata ia agricol sau o structur organizatoric a acesteia, se axeaz pe urmtoarele rela ii matematice:

W=

P T sau W = ; n care : T P

W productivitatea muncii la nivelul ntregii activit i productive a exploata iei sau a unei structuri organizatorice; P produc ia total a exploata iei sau a unei structuri organizatorice n expresie valoric (valoarea produc iei exerci iului, valoarea produc iei vndute, valoarea adugat); T timpul total de munc consumat de exploata ie sau de o structur organizatoric pentru ob inerea produc iei valorice (numrul mediu anual de persoane, total zile-persoane, total ore-persoane).

Prin urmare, conform primei variante de calcul al productivit ii muncii, nivelul acestui indicator este o func ie de doi factori cu ac iune direct (n ordinea de analiz): (1) timpul total de munc, (2) produc ia valoric total. Iar conform celei de-a doua variante de calcul al productivit ii muncii, nivelul acestui indicator este o func ie de doi factori cu ac iune direct (n ordinea de analiz): (1) produc ia valoric total, (2) timpul total de munc. Oportunitatea acestor modele n analiza factorial a productivit ii muncii (ca de altfel i a modelelor din cea de-a doua subgrup b) rezult din nsui specificul agriculturii, unde, cum se tie, nivelul productivit ii muncii este o rezultant final a corela iei dintre produc ia ob inut ca efect economic i fondul de timp consumat ca efort, ntre cei doi termeni men iona i ai corela iei de eficien neexistnd o rela ie de tipul propor ionalit ii directe ca n industrie, de pild. Modelele din cea de-a doua subgrup (b) sfera investigrii putnd fi exploata ia sau o structur organizatoric a acesteia se bazeaz pe urmtoarele rela ii matematice i respectiv scheme sinoptice: b.1) cnd produc ia fizic ob inut luat n calculul productivit ii muncii este exprimat n unit i naturale:

W=

T Nup t = ; Q Nup q
W

Nup

Nup

b.2) cnd produc ia fizic ob inut luat n calculul productivit ii muncii este exprimat n unit i stas sau n unit i conven ionale de calitatea extra:
W= T Nup t = ; Q Nup q k W

Nup

Nup

n care: W productivitatea muncii pe produs calculat pe baza produc iei fizice ob inute la nivel de exploata ie (ca medie) sau de structur organizatoric (ferm); Q volumul produc iei fizice ob inute exprimate n unit i naturale; r Q volumul produc iei fizice ob inute exprimate n unit i stas (produc ia fizic n expresie natural recalculat n func ie de o serie de parametri stas ai calit ii produc iei respective de regul cei stabili i prin contract cu clien ii crora le este destinat aceast produc ie) sau n unit i conven ionale de calitatea extra (produc ia fizic n expresie natural recalculat ca produc ie de calitatea extra cu ajutorul coeficien ilor de echivalen ); T timpul total de munc (exprimat n ore-om) consumat pentru ob inerea produc iei respective; Nup numrul unit ilor de produc ie (hectare, animale); q produc ia medie fizic pe unitatea de produc ie (la hectar sau pe animal); t timpul de munc (n ore-om) consumat n medie pe unitatea de produc ie (la hectar sau pe animal); k coeficientul mediu al calit ii produc iei calculat ca raport ntre volumul produc iei fizice ob inute exprimate n unit i stas sau n unit i conven ional de calitatea extra (rQ) i volumul produc iei fizice ob inute exprimate n unit i naturale (Q). Pentru ilustrarea metodologiei de analiz factorial a productivit ii muncii pe produs, n cazul celui de-al doilea model de analiz (b.2.), se are n vedere situa ia productivit ii muncii aferent produc iei de porumb-boabe n expresie stas dintr-o exploata ie agricol.
Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 Indicatori Suprafa a cultivat Produc ia medie fizic la hectar Produc ia fizic total (rd. 1x2) Coeficientul mediu al calit ii produc iei Produc ia stas total (rd. 3x4) Timpul de munc consumat n medie pe 1 ha Timpul de munc consumat total (rd. 1x6) Productivitatea muncii (rd. 7:5) u/m ha kg to to ore-om ore-om ore-om pe 1 to stas Sb. S q Q k r Q t T W Realizat n anul anterior 800 5200 4160 0,95 3952 82 65600 16,59 Realizat n anul curent 850 5800 4930 0,93 4584,9 80 68000 14,83

Prin urmare, utiliznd modelul W= T S t = , Q Sq k

explicarea i aprecierea dinamicii productivit ii muncii aferent produc iei de porumb-boabe presupune, n primul rnd, cuantificarea ac iunii factorilor direc i i indirec i asupra nivelului acestui indicator:

W = W1 W0 = 14,38 16,59 - 1,76 ore-om pe o ton stas


din care, datorit:

1. ac iunii volumului produc iei stas totale


W r Q =

( )

To To 65600 65600 r = = Q1 Q 0 4584,9 3952

= 14,30 16,59 = 2,29 ore-om pe o ton stas din care: a) ac iunii suprafe ei cultivate W (S) = To To = S1 q 0 k 0 S0 q 0 k 0

65600 65600 = 850 5200 0,95 800 5200 0,95

65600 65600 = 15,62 16,59 = 4199 3952

= 0,97 ore-om pe o ton stas

b) ac iunii produc iei medii fizice la hectar


W (q ) = To To = S1 q1 k 0 S1 q 0 k 0

65600 65600 = 850 5800 0,95 850 5200 0,95 65600 65600 = 4683,5 4199

= 14,00 15,62 = 1,62 ore-om pe o ton stas

c) ac iunii coeficientului mediu al calit ii produc iei


W (k ) = To To = S1 q1 k 1 S1 q1 k 0

65600 65600 = 850 5800 0,93 850 5800 0,95 65600 65600 = 4584,9 4683,5

= 14,30 14,00 = +0,30 ore-om pe o ton stas W r Q = W (S) + Q(q ) + W (k )

( )

2,29 = (0,97) + (1,62) + 0,30

2. ac iunii timpului total de munc consumat

W (T ) =

T T1 68000 65600 r 0 = = Q1 Q1 4584,9 4584,9

= 14,83 14,30 = + 0,53 ore-om pe o ton stas din care:


a) ac iunii suprafe ei cultivate

S t S t 850 82 800 82 W (S) = 1 0 0 0 = = r r 4584,9 4584,9 Q1 Q1 = 69700 65600 = 4584,9 4584,9

= 15,20 14,30 = + 0,90 ore-om pe o ton stas


b) ac iunii timpului de munc consumat n medie pe un hectar S t S t 850 80 850 82 W (t ) = r1 1 r1 0 = = Q1 Q1 4584,9 4584,9

68000 69700 = 4584,9 4584,9

= 14,83 15,20 = 0,37 ore-om pe o ton stas W(T) = W(S) + W(t); +0,53 = 0,90 0,37; W = W(rQ) + W(T); 1,76 = (2,29) + 0,53; Consemnate sinoptic, rezultatele cuantificrii ac iunii factorilor asupra nivelului productivit ii muncii se prezint astfel: W = 1,76 ore-om pe o ton stas

W(rQ) = 2,29

W(T) = +0,53

W(S) = 0,97

W(q) = 1,62

W(k) = +0,30

W(S) = +0,90

W(t) = 0,37