Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect

ORDINEA DE ZI
a ședințelor în plen ale Parlamentului
din 7 - 14 iulie 2022
Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00
raport
distribuit
1 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
deputaților nr.721/1996 privind calitatea în construcții – art.7, 10, ș.a.) Legea
nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție – art.5,
11; ș.a.)
nr. 219 din 02.06.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
2 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1420/2002 cu privire la
deputaților filantropie și sponsorizare (art.1, 11, 2, ș.a.)
nr. 167 din 05.05.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
3 Proiectul de lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere
deputaților dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența
macrofinanciară pentru Republica Moldova
nr. 274 din 05.07.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil - Ministerul
Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană
raport
distribuit
4 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica
deputaților Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară
pentru Republica Moldova
nr. 275 din 05.07.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil - Ministerul
Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană

1
raport
distribuit
5 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de facilitare de împrumut
deputaților dintre Republica Moldova, Uniunea Europeană și Banca Națională a
Moldovei privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova,
în sumă de 120 de milioane de euro
nr. 269 din 30.06.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană
raport
distribuit
6 Proiectul de lege pentru ratificarea Contractului de credit dintre
deputaților Republica Moldova și Agenția Franceză pentru Dezvoltare, în sumă de
15 milioane euro
nr. 270 din 30.06.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană
raport
distribuit
7 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre
deputaților Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și
Dezvoltare în vederea realizării proiectului ”Securitatea furnizării
gazelor naturale”
nr. 276 din 05.07.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană
8 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul de
procedură penală nr.122/2003 cu privire la comerțul interior – art.6, 2071,
2072, 258; Legea nr.48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor
Infracționale – art.10, 13)
nr. 266 din 30.06.2022 UE lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
Coraportori - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
Comisia politică externă și integrare europeană
raport
distribuit
9 Legea nr.160 din 16 iunie 2022 privind modificarea unor acte
deputaților normative (Legea nr.22/2018 privind exercitarea unor activități
necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri – art.4, 7, 8, 9; Codul
fiscal – art.15; ș.a.)
Referitor la proiectul de lege nr. 37 din 09.02.2022
nr. 1630 din 05.07.2022 reexaminare
Lege organică
Prezentată - Președintele Republicii Moldova
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

2
raport
distribuit
10 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal
deputaților nr.11/1997 – art.123; Legea nr.278/2007 privind controlul tutunului –
art.23)
nr. 108 din 31.03.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Alaiba, A.Băluțel, D.Perciun
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport
distribuit
11 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
deputaților nr.414/2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru
pagube produse de autovehicule – art.8, 11, 12; Codul contravențional al
Republicii Moldova nr.218/2008 – art.231; ș.a.)
nr. 177 din 11.05.2022 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Alaiba, V.Spînu, A.Calinici, A.Băluțel,
V.Manic
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
12 Proiectul de lege privind modificarea articolului 2 din legea nr.121/2001
deputaților cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație
nr. 150 din 21.04.2022 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații B.Marcoci, D.Perciun, M.Druță
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

13 Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament


nr. 273 din 04.07.2022 Dorel IURCU
Inițiator - deputata O.Stamate
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

raport
distribuit
14 Proiectul de lege cu privire la modificarea art.75 din Legea nr.68/2016
deputaților cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar
nr. 8 din 19.01.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - deputata A.Racu
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

15 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul de


procedură penală al Republicii Moldova – art.41, 52, 64, ș.a.; Legea
nr.198/2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat – art.19)
nr. 213 din 02.06.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică numiri și imunități
16 Proiectul de lege pentru modificarea Codului penal al Republicii
Moldova nr.985/2002 (art.1061, 3302)
nr. 26 din 02.02.2022 lectura II
Lege organică
3
Inițiator - Președintele Republicii Moldova
Raportor - Comisia juridică numiri și imunități
17 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Legea
nr.544/1995 cu privire la statutul judecătorului – art.241; Legea
nr.152/2006 privind Institutul Național al Justiției – art.6, 7, 8, ș.a.)
nr. 264 din 30.06.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
18 Raport pentru anul 2021 privind finanțarea partidelor politice și a
deputaților campaniilor electorale
nr. 1327 din 01.06.2022
Prezentat - Comisia Electorală Centrală

Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul Comisiei Electorale Centrale


pentru anul 2021 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor
electorale
nr. 246 din 17.06.2022
Inițiator - deputata O.Stamate
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
19 Proiectul de lege cu privire la condominiu
deputaților nr. 399 din 15.12.2021 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații V.Jacot, R.Marian, V.Barda, A.Oglinda,
V.Spînu, L.Voloh, M.Morozova, I.Chiriac, D.Alaiba
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
20 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii
al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.1, 86, 1011, ș.a.; Legea nr.289/2004
privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte
prestații de asigurări sociale – art.18, 181; ș.a.)
nr. 182 din 17.05.2022 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații M.Morozova, D.Perciun
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

21 Proiectul de lege privind dreptul de autor și drepturile conexe


nr. 251 din 22.06.2022 UE lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Agenția de Stat pentru
Proprietate Intelectuală)
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret,
sport și mass-media

4
22 Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la fabricarea și
circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice nr.1100/2000 (art.1,
5)
nr. 138 din 14.04.2022 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații A.Trubca, V.Barda, Gh.Ichim, D.Istratii
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
23 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.150/2020 pentru aderarea
Republicii Moldova la Convenția privind transporturile internaționale
feroviare (COTIF)
nr. 256 din 27.06.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
Coraportor - Comisia economie, buget și finanțe
24 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea
nr.851/1996 privind expertiza ecologică; Legea nr.86/2014 privind
evaluarea impactului asupra mediului – art.1, 2, 3 ș.a.; Legea nr.11/2017
privind evaluarea strategică de mediu – art.1, 2, 3 ș.a.; ș.a.)
nr. 252 din 22.06.2022 UE lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Mediului)
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană
25 Proiectul de lege privind emisiile industriale
nr. 271 din 30.06.2022 UE lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Mediului)
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană
raport
distribuit
26 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.108/2020 privind
deputaților controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe
periculoase (art.6, 7, 9, ș.a.)
nr. 201 din 26.05.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - deputata I.Coșeru
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională
raport
distribuit
27 Proiectul de lege cu privire la importul unui mijloc de transport
deputaților nr. 260 din 28.06.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații V.Batrîncea, P.Burduja
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
28 ÎNTREBĂRI

S-ar putea să vă placă și