Sunteți pe pagina 1din 2

Activitatea „Bulgării de zăpadă”

Obiective: la sfârștl actității, participanții r fi capabili:


 Să-ș analizeze atât calitățile,cât și neajunsurile;
 Să identifice modaliăți de comportament în situații dificile;
 Să determine modalități de încurajare care i-ar stimula să depășească situațiile
dificile.
Concept – cheie: situații dificile, confirmări pozitive (încurajări, aprecieri).
Grup țintă: elevi cu vârsta nu mai mică de 10 ani, profesori, părinți, tutori.
Matriale: coli de hârtie de format A4 pentru toți participanții, pixuri.
Timp de lucru: 60 minute.
Scenariul activității:
1.Fiecare persoană primește câte o coală de hârtie de format A4 și o împarte în 4
spații egale prin 2 linii: una verticală și altă orizontală.
2. În această etapă, participanții completează spațiile în felul următor:
 În prima rubrică, ei scriu 3 dintre punctele lor forte;
 În a doua – 3 dintre punctele lor slabe;
 În a treia – modul în care se descurcă în situațiile dificile;
 În a patra – tipurile de încurajări, de susțineri care îi ajută să iasă din situațiile
dificile și să continuie sarcina.
3.După ce au completat rubricile, fiecare mototolește coala sa, astfel încât să obțină
un bulgăre asemeni celor de zăpadă.
4.Urmează câteva clipe de joc cu „bulgări de zăpadă”. Când facilitatorul a anunțat
sfârșitul jocului, fiecare participant ia un bulgăre la întâmplare.
5.Se desfac bulgării și, fără a discuta între ei, participanții prezintă pe rând câte o
persoană. Grupul încearcă să ghicească despre cine este vorba. Astfel, toți
participanții sunt pe rând prezentați.
Analiza activității:
 Cum a fost să completați bulgării?
 Ce întrebare vi s-a părut cea mai dificilă?
 Cum v-ați simțit atunci când ați fost prezentați de o altă persoană?
 Ați aflat ceva nou despre colegii voștri?
 Ați putea veni cu unele sugestii, propuneri, experiențe personale de succes în
legătră cu întrebarea a treia?
 Ați putea lua cunoștință de răspunsurile la întrebarea a patra ale tuturor
colegilor, încât, mai apoi, să puteți nterveni în anumite situații conform
așteptărilor lr?
Concluzii:
 În viață întâlnim atât situații plăcute, cât și situații dificile. Este bine să învățăm
să facem față celor dificile. Pentru aceasta, cu toții trebuie să știm ce ne ajută să
le facem față și, în caz de necesitate, să cerem ajutorul. Uneori, persoanele ce
ne înconjoară nu-și pot da seama de așteptările noastre în ceea ce le privește.

S-ar putea să vă placă și