Sunteți pe pagina 1din 3

ANEXA 1

INSTRUCTIUNI
Informarea, consilierea şi sondarea opţiunilor şcolare şi profesionale
ale elevilor din clasele a VIII-a

Perioada Octombrie - Noiembrie 2020


Activitatea: Informare şi consiliere
Profesorii diriginţi de la clasele a VIII-a , în colaborare cu profesorii consilieri şcolari (în unităţile în care
funcţionează cabinete de asistenţă psihopedagogică) desfăşoară activităţi de informare şi consiliere privind
orientarea şcolară şi profesională, faţă-în-faţă sau on-line cu elevii şi, în măsura posibilităţilor, cu părinţii.
Aceste activităţi vor avea loc, în principal, în cadrul orelor din aria curriculară „Consiliere şi orientare” –
dirigenţie, conform Programei şcolare în vigoare, activităţi prevăzute în Modulul „Orientarea carierei”.
În cadrul acestor ore, elevii vor fi informaţi cu privire la:
- cadrul legislativ (metodologia şi calendarul) privind organizarea şi desfăşurarea admiterii, conform OMEC nr.
5.457/31.08.2020;
- reţeaua unităţilor şcolare liceale şi profesionale din judeţul Iaşi şi oferta pe profiluri/specializări/calificări
profesionale, conform Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2020-2021, publicat în broşura „ Admiterea în
învăţământul liceal de stat, învăţământul profesional de stat şi învăţământul dual pentru anul şcolar 2020 - 2021”;
- înscrierea în învăţământul postgimnazial: calcularea mediei de admitere, conţinutul probelor de aptitudini şi a
probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, completarea fişelor de înscriere, modul de realizare a
repartiţiei computerizate.

Perioada Octombrie - Noiembrie2020


Activitatea: Împreună pentru carieră
Derularea acţiunii „Împreună pentru carieră”, realizată de către profesorii consilieri şcolari din cadrul Centrului
Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Iaşi.
Activităţile se desfăşoară on-line cu elevii claselor a VIII-a din unităţile şcolare din mediul rural în care nu
funcţionează cabinete de asistenţă psihopedagogică.

Perioada 02.11.2020-13.11.2020
Activitatea: Completarea chestionarelor
Completarea chestionarelor se face după cum urmează:

-1. Chestionarul de orientare şcolară şi profesională se vizualizează prin accesarea linkului următor:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduW9urlyALylF2j7PW0KAWqFWUDoMLQdsX-
kTJEfnNgADRqg/viewform?usp=sf_link

Atenție!
Formularul Google va fi disponibil din 2 noiembrie 2020, ora 9.00 până în 13 noiembrie 2020, ora 16.

Pentru a completa chestionarul trebuie să vă conectați la un cont Google (calculatorul/ tableta/ telefonul trebuie să
se conecteze la un e-mail *@gmail.com). Căutați pe internet informații referitoare la logarea cu un cont
GOOGLE.

Adresele furnizate elevilor de către unitatea de învățământ, pe domeniul unității, pentru conectarea la platforma
Google Meet/ Classroom sunt compatibile Google.

Fiecare elev are dreptul la o singură completare/încărcare a formularului.

Continutul chestionarului.
-2. Se notează adresa de e-mail. Fiecare elev va avea o adresă de e-mail validă la care elevul/părintele să aibă
acces. Aceasta adresă poate fi diferită de cea necesară identificării pe domeniul Google.

-3. Se va completa numele şi prenumele elevului exact cum este trecut în catalogul clasei.

-4. Elevii îşi vor calcula media din clasele V-VII, cu două zecimale (de exemplu: 8.97).
Atenție!
Semnul delimitator este < . > punct nu < , > virgulă.

Important! La adresa de aici puteți consulta o ierarhie a mediilor claselor V-VIII pentru absolvențiii de gimnaziu
din vara anului trecut. Această ierarhie poate fi o orientare a situării actualului elev din clasa a VIII-a într- o
dimensiune apoximativă a concurenților la admiterea pentru clasa a IX-a.

-5. Se scrie numele unităţii şcolii cu personalitate juridică (unde este secretariatul/directorul, NU al satului sau al
corpului de clădire).

-6. Se notează numele localităţii unde este şcoala (municipiu/oraş/comună/sat).

-7. Clasa/numele şi prenumele dirigintelui (de exemplu: a VIII-a B/Ionescu Maria).

Următoarea secţiune se completează de către toţi elevii

PRIMA ÎNTREBARE: „Intenţia mea după absolvirea gimnaziului este”:


 Să continui studiile
 Să nu continui studiile

Urmatoarea secţiune se completează NUMAI de către elevii care au răspuns că vor continua studiile

Important
Codurile pentru completarea acestei secţiuni se găsesc în fişierul Excel de aici
A DOUA ÎNTREBARE: „Opţiunile mele sunt:”
Preferinţa numărul 1 (codul 1) ___ ___ ___
Preferinţa numărul 2 (codul 2) ___ ___ ___
Preferinţa numărul 3 (codul 3) ___ ___ ___
Preferinţa numărul 4 (codul 4) ___ ___ ___
Preferinţa numărul 5 (codul 5) ___ ___ ___
Preferinţa numărul 6 (codul 6) ___ ___ ___
Preferinţa numărul 7 (codul 7) ___ ___ ___
Preferinţa numărul 8 (codul 8) ___ ___ ___
Preferinţa numărul 9 (codul 9) ___ ___ ___
Preferinţa numărul 10 (codul 10) ___ ___ ___
În dreptul fiecărei preferinţe elevul va nota codul, format din trei cifre, corespunzător clasei şi unităţii şcolare
unde ar dori să-şi continue studiile, coduri cuprinse între 201 şi 607, după cum urmează:
- numai codul 201, pentru elevii care doresc să plece în alt judeţ/ţară, indiferent de judeţ/ţară sau formă de
învăţământ;
- doar codul 202, pentru pentru elevii care optează pentru unităţile de învăţământ special (pe bază de dosar
medical);
- codurile 301 – 425, pentru clasele din cadrul învăţământului liceal de stat;
- codurile 501 – 572, pentru clasele din cadrul învăţământului profesional şi dual de stat;
- codurile 601 – 607, pentru clasele din cadrul învăţământului paticular.

Pentru o cât mai fidelă simulare a repartiţiei computerizate, este de dorit ca toţi elevii să îşi exprime cât mai multe
preferinţe, respectiv toate cele zece posibilităţi pe care le solicită chestionarul.

Atragem atenţia şi asupra faptului că în anexă sunt trecute coduri fictive, altele decât cele care vor fi generate la
repartiţia computerizată din vara viitoare.

FOARTE IMPORTANT!

Repartizarea computerizată urmează algoritmul prin care analiza opţiunilor exprimate de elev sunt
parcurse de la primul elev din ierarhie judeţeană (elev cu media de admitere = 10) descrescător până la
ultimul elev din listă. La fiecare elev se face analiza opţiunilor, exprimate prin codurile înscrise în fişa de
înscriere, de la 1 la n, cu oprire la prima poziţie unde există un loc liber (neocupate de elevii din faţă, cu
medii mai mari).
Exemplu: elevul XY, aflat pe poziţia 179 în ierarhia judeţeană, cu o medie de 8.63, a trecut în fişa de
înscriere, la poziţia 1 codul 109, corespunzător unei anumite clase de la liceul A, care are 28 de locuri. Dacă
dintre ceilalţi 178 de elevi cu medii mai mari, au optat mai puţin de 28 de absolvenţi pentru respectiva
clasă, respectiv a/au rămas locuri libere, atunci elevul XY va fi înscris la acea clasă. Dacă, din contra, nu
au mai rămas locuri libere la clasa pe care elevul XY a trecut-o la poziţia 1 din fişă, programul va trece la
cea de a doua opţiune înscrisă în fişă, repartizarea elevului făcându-se în funcţie de locurile libere rămase
şi aşa în continuare până când i se va găsi un loc liber, în funcţie de media de admitere şi de opţiunile
exprimate. Dacă elevul va nota în fişa înscriere un număr mic de opţiuni, există pericolul să nu fie
repartizat, ca urmare a faptului că până la media sa de admitere, elevii cu medii mai mari să fi ocupat
toate locurile de la clasele pentru care a optat şi el; acest elev va rămâne nerepartizat în prima etapă de
repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal şi profesional de stat, urmând a participa la a
doau etapă, pe locurile rămase libere. De aceea, pentru asigurarea înscrierii tuturor absolvenţilor din
clasele a VIII-a în învăţământul liceal şi profesional, aceştia trebuie să treacă în fişa de înscriere un număr
cât mai mare de opţiuni pentru a fi siguri că vor fi repartizaţi.

Urmatoarea secţiune se completează NUMAI de către elevii care au răspuns că nu vor să continue studiile.

A TREIA ÎNTREBARE: „Principalul motiv pentru care nu voi continua studiile este”:
o Familia nu mă poate susţine financiar
o Motive personale (de sănătate, căsătorie, creştere copil)
o Alte motive (Other) __________________________
(se va nota motivul)

A PATRA ÎNTREBARE: „După absolvirea gimnaziului intenţionez să”:


o Să-mi ajut părinţii la muncă
o Să-mi caut un loc de muncă în România
o Să-mi caut un loc de muncă în străinătate
o Nu ştiu/nu m-am hotărât încă
o Altă variantă (Other) __________________________
(se va nota varianta)

-8. Chestionarul completat este trimis prin apăsarea tastei submit

-9. După completarea formularului şi trimiterea lui se va primi un e-mail de confirmare a încărcării.
Fiecare elev va trimite/redirecţiona dirigintelui confirmarea completării chestionarului într-un mod şi după un
calendar stabilit între elev şi diriginte.

Datele vor fi analizate şi interpretate de profesorii consilieri şcolari şi rezultatele vor fi transmise profesorilor
diriginţi pentru a fi discutate cu elevii şi părinţii acestora.

Datele personale nu vor fi afişate public.

Alte informaţii şi clarificări puteţi obţine de la:


- CJRAE Iaşi/CJAPP Iaşi, informatician Villy Busuioc, tel: 0722890934
e-mail: villy.busuioc@yahoo.com

S-ar putea să vă placă și