Sunteți pe pagina 1din 14

Universitatea Politehnica din Timisoara

Facultatea de Constructii

Vopsele pentru constructii

Raul Ene Catalin ICG I

S.l.dr.ing Badea

Page 1

Vopsele
Materie colorat ob inut prin suspensia unui pigment ntr-un lichid, folosit la colorarea diferitelor obiecte n scop decorativ sau protector se numeste vopsea.

Vopseaua se foloseste in constructii atat pentru a oferi un aspect placut cat si pentru a proteja diferite elemente de constructive supuse intemperiilor sau diferitilor factori externi daunatori. Acestea au o gama larga de utilizare avand diferite caracteristici si calitati de protective cat si de aspect exterior. Vopselele se clasifica dupa suprafetele pe care sunt aplicate in:

-vopsele pentru constructii -vopsele pentru metale -vopsele pentru lemn

Vopselele pentru constructii


Impregnarea suprafetelor
La vopsirea zidurilor noi i renovarea celor vechi, preg tirea corect a stratului suport este unul dintre factorii cei mai importan i, care influen eaz asupra calit ii i aspectului frumos al peliculei finale de vopsea.

Principala semnifica ie a no iunii de impregnare este evident la zidurile vechi, respectiv la suprafe ele nvechite ale zidurilor, pentru care enumer m urm toarele motive de aplicare a impregn rii: existen a a numeroase straturi vechi de vopsea din cauza c rora aderen a noii vopsele nu mai este sigur , suprafe e cu aderen sl bit care ca atare determin o mai slab priz a noii vopsele, calitatea

Page 2

inegal a ntregii suprafe e din cauza repar rii cr p turilor care s-au nivelat cu materiale de compozi ie diferit ... Impregnarea nt re te stratul de baz , face ca vechile straturi de vopsea s se lege att ntre ele ct i cu stratul de baz , uniformizeaz reducnd totodat i reduce absorb ia i mbun t e te priza noilor vopsele, uniform . Deosebit de

i cantitatea de vopsea necesar iar vopseaua cap t o nuan

important este rolul impregn rii sub aspectul aderen ei vopselelor de calitate superioar pe un strat suport pe care au fost aplicate n trecut vopsele de o calitate mai slab .

In general putem mp r i solu iile de impregnare n patru grupe:


y y y y

transparente, pe baz de ap ; transparente pe baz de solven i; pigmentate pe baz de ap ; pigmentate pe baz de solven i. Pentru straturile suport poroase, scorojite i foarte absorbante folosim o solu ie de

impregnare transparent , pentru cele netede, tari i slab absorbante folosim o solu ie de impregnare pigmentat . Solu ia pigmentat o folosim atunci cnd dorim s realiz m totodat spus c adesea stratul suport este att de neuniform ca absorb ie nct prin impregnarea transparent nu-l uniformiz m suficient i de aceea, mai ales la nuan ele mai pu in acoperitoare de galben, ro u, portocaliu, este mai bine ca nuan a aleas s fie mai pastel mai ales c exist posibilitatea ca nuan a foarte puternic s nu fie aplicat uniform pe ntreaga suprafa , ea necesitnd mn de lucru calificat colorate. Alegerea ntre impregnarea pe baz de ap i cea pe baz de solvent depinde mai ales de i cu experien n domeniul aplic rii vopselelor intens io uniformizare a absorb iei, o vopsire i uniformizare par ial a nuan ei finale de culoare. Trebuie

caracteristica, respectiv calitatea stratului suport, dar n general este valabil ca impregnarea pe baz de solvent s o folosim pe suprafe e suport foarte absorbante, scorojite sau foarte netede, dar din motive ecologice i de s n tate o vom evita pentru suprafe ele pere ilor interiori.

Page 3

Suportul adecvat pentru impregnare


nainte de folosirea solu iei de impregnare trebuie s stabilim la suprafe ele deja vopsite care a fost calitatea vopselelor anterioare. Dac au fost de o calitate slab recomand m ca straturile vechi, neaderente s fie ndep rtate nainte de impregnare pn ajungem la un strat de baz s n tos i solid. Recondi iona i astfel stratul de baz impregnare ales. i apoi impregna i cu materialul de

Verificarea prizei vopselelor Cu ajutorul unui cutter ascu it aplic m zgrieturi sub forma unor p tr vopseaua veche nu se desprinde de pe suprafa ele de 2 mm pe stratul vechi de vopsea, peste care pres m u or o band de vopsit pe care apoi o dezlipim. Dac odat cu banda de vopsit, suprafa a este corespunz toare pentru impregnare, Dac se desprind, recomand m nl turarea straturilor slab legate pn ajungem la un strat de baz s n tos i solid i apoi facem impregnarea.

Vopsele de interior
Suprafe ele pere ilor interiori sunt de calit i diferite d.p.d.v. al materialului de construc ii i al finis rii. Majoritatea sunt zidite din diferite materiale de zid rie finisate cu materiale de diferite calit i sau sunt din prefabricate din pl ci de gipscarton pe care le finis m de obicei cu gleturi pentru interioare.

Page 4

Propriet ile vopselelor sunt condi ionate de compozi ia lor. Principalele componente care determin propriet ile vopselei pentru pere ii interiori sunt liantul, pigmentul, apa (n unele cazuri solventul organic), filerii i lian i de dispersie. Majoritatea vopselelor pentru pere ii interiori sunt produse pe baza a a zi ilor aditivi de dispersie. Felul i cantitatea lian ilor influen eaz asupra propriet ilor peliculei de vopsea, cum ar fi duritatea, stabilitatea la lumin , rezisten a n timp, mbibarea cu murd rie, elasticitatea etc. Produc torul alege lian ii n func ie de cerin ele pe care ar trebuie s le ndeplineasc vopseaua. Pentru utilizator este important s ce s se a tepte de la vopseaua aleas tie la i astfel s se decid ce vopsea s aleag pentru fiecare

spa iu. Cel mai adesea produc torii mpart vopselele pentru pere ii interiori dup propriet ile mecanice i din punct de vedere al aspectului peliculei de vopsea pe perete, n:
y y y y

vopsele albe de interior; vopsele decorative de interior vopsele pentru pere i, lavabile vopsele izolante pentru pere i.

Substante bioicide
Substan ele biocide pot ac iona ca protec ie preventiv prin pelicula de vopsea sau le folosim ca dezinfectant pentru suprafe ele de zid rie deja contaminate. Pe lng preg tirea stratului suport nainte de vopsire trebuie s se aiba n vedere i asanarea suprafe elor contaminate cu microorganisme cum ar fi mucegaiul i algele. Se recomand m, ca dup distrugerea mucegaiului de perete i a algelor, s se foloseasca o vopsea cu adaos de biocid, care previne pe o perioad mai lung reapari ia mucegaiului.

Cuvntul fa ad are dou semnifica ii: sub aspect tehnic reprezint toate suprafe ele exterioare ale unei cl diri; iar uneori prin acest cuvnt se n eleg suprafe ele de zid care privesc spre strad , care ies mai mult n eviden dect suprafe ele din spate. Cnd alegem vopseaua i culoarea trebuie s tim c aici ac ioneaz mai mul i factori. De obicei ne gndim n primul rnd la efectul estetic influen a vopselei alese asupra aspectului cl dirii, la concordan a cu arhitectura, gustul

Page 5

i dorin a proprietarului cl dirii .a.m.d. Uit m ns de caracteristicile tehnice i fizice att ale vopselei ct i ale cl dirii. Avem n vedere compozi ia stratului suport, aderen a i fiabilitatea vopselei de pe acesta, rezisten a la lumin func ionalit i n timp a vopselei i a culorii alese i nu n ultimul rnd principiile fizice ale construc iilor, tiind c zidurile exterioare influen eaz asupra ii fa adei, mai ales asupra propriet ii ei de izolare.

Vopsele pentru beton


Timpul fa adelor i pardoselilor de beton neprotejate s-a dus irevocabil. Stric ciunile care ap reau cu trecerea anilor impuneau cheltuieli mari de asanare, ceea ce a condus la protejarea preventiv a suprafe elor de beton. Vopselele pentru beton sunt rezistente la influen ele d un toare ale atmosferei la CO2, reducnd posibilitatea de cr pare a betonului; sunt totodat rezistente la solven i organici slabi i uleiuri minerale. Sunt potrivite pentru protec ia decorativ a soclurilor, sc rilor, podelelor i s lii cazanelor i pentru pardoselile de beton mai pu in solicitate. n primul rnd la alegerea unei vopsele de exterior ne referim la faptul c trebuie s protej m suprafe ele fa adei mpotriva factorilor d un tori i nocivi din mediul nconjur tor. Principala cauz a majorit ii daunelor i deterior rilor pe fa ad este umezeala care p trunde n interiorul construc iei. Umezeala este un purt tor de ioni acizi care provoac ruginirea arm turii (volumul acestor oxizi i s ruri este mare i provoac cr p turi n structur ceea ce, printre altele, reduce i izola ia termic a cl dirii), iar impurit ile care se depun mai ales pe suprafa a fa adei i umiditatea mare provoac dezvoltarea microorganismelor (mucegai, alge, mu chi) etc. O alt cauz a deterior rii este lumina solar , mai ales partea invizibil a spectrului cum ar fi zona UV i IR care provoac degradarea materialelor liante din structura construc iei, reducnd astfel soliditatea i contribuind la p trunderea mai u oar a umezelii n zidul interior. Trebuie aleas o vopsea i o culoare care s permit concomitent ndep rtarea umidit ii ct i mpiedicarea unei expuneri prea mari a suprafe ei fa adei la energia termic . De umiditate sunt legate dou fenomene fizice: permeabilitatea vaporilor de ap i respingerea apei. Important este i influen a culorii pentru protec ia fa adei, tiind c nuan ele de culoare mai nchise absorb
Page 6

o cantitate mai mare de energie care n cazul n care se acumuleaz pe suprafa , conduce la o deteriorare mai rapid a materialului. In privin a renov rii fa adelor vechi, care sunt foarte s race n lian i i totodat cu capilarit i distruse, este recomandat s se aleaga o vopsea care nu numai s acopere aceste cr p turi dar i s previn cr parea noii pelicule de vopsea.

Vopsele pentru metale


Destinatia vopselelor pentru metale este in special protectia acestora fata de agentii agresivi. Metalul este un material de constructive cu rezistent cu costuri relative mici de utilizare fiind insa foarte vulnerabil daca nu este protejat. Pentru protejarea suprafe elor de fier i o el se folosesc mult vopselele tradi ionale pe baz de r ini alchidice pe baz de ulei. Protec ia este ndelungat dac protej m suprafa a printrun sistem compus din mai multe straturi. Protejarea suprafetei mpotriva ruginii prin aplicarea unei vopsele de acoperire sau email, imprim suprafe ei efectul decorativ dorit culoarea i gradul de luciu i o ap r mpotriva factorilor externi. Pentru folosirea n exterior sunt potrivite produsele de acoperire cu luciu, care sunt mai rezistente la factorii atmosferici iar pentru interior sunt potrivite emailurile lucioase i mate. Dac dorim un luciu rezistent n timp, acoperim suprafa a n plus cu un lac incolor.

Page 7

Vopselele pentru lemn


Lemnul este un organism viu c ruia i d m valoare de ntrebuin are. Sub influen a umidit ii i a varia iilor de temperatur , diversele specii de lemn se dilat sau se contract mai mult sau mai pu in. Razele ultraviolete descompun lignina din lemn i astfel acesta devine cenu iu, aspru i uscat. Este atacat de insectele xilofage i de microorganisme vegetale, dintre care cele mai ntlnite n zona noastr sunt ciuperca de lemn, putregaiul ruginiu i mucegaiul albastru. Lemnul neprotejat mb trne te i- i pierde calitatea i valoarea estetic .

De aceea este foarte important alegerea corect a solu iei de acoperire. Trebuie protejat mai ales lemnul din aer liber cu produse peliculogene, suficient de elastice pentru a putea prelua respira ia lemnului oferind totodat i o protec ie mpotriva influen elor atmosferice i biologice.

Protejarea lemnului
Pentru protejarea mpotriva efectelor negative provocate de diver ii factori atmosferici, avem la dispozi ie mijloace de acoperire foarte diversificate. Ce vopsea vom alege pentru scopul nostru, depinde de aspectul dorit i de condi iile la care este expus obiectul (zon montan , zon de litoral, localitate urban ....). Una dintre propriet ile cele mai importante ale vopselei pentru exterior, care pe lng Page 8

func ie decorativ are mai ales func ie protectoare, este c protejeaz lemnul mpotriva umidit ii prea mari.

Acoperiri pentru protec ia suprafe ei lemnului


Acoperirile pentru protec ia suprafe elor lemnoase exterioare le clasific m n general n:
y y y

emailuri; lacuri; lazur.

Emailurile sunt substan e de acoperire care formeaz o pelicul groas cu care acoperim complet textura lemnului i prin aceasta i eventualele defecte din lemn. Con in o mare cantitate de pigmen i, din care cauz sunt disponibile n multe culori la discre ie. Avantajul lor principal const n rezisten a la ap i permeabilitatea redus , ceea ce pentru lemn nseamn totodat i un neajuns. Prin expunerea obiectelor la influen a factorilor atmosferici se ajunge la degradarea acoperirii, apa p trunznd astfel prin pelicul n lemn. Apare mi carea lemnului i microfisuri n pelicula de email. Cantitatea prea mare de ap din lemn se acumuleaz , dnd na tere la apari ia de bule i exfoliere. Lacurile sunt emailuri f r pigmen i, n trecut se foloseau pentru lemnul din aer liber cnd se dorea s se p streze ct mai bine aspectul natural al lemnului. La folosirea lacurilor apar acelea i dificult i ca i la emailuri. ntruct lacurile nu con in pigmen i ci aditivi, trebuie s protej m lemnul (respectiv componentele lui care absorb razele UV) mpotriva ng lbenirii sau nchiderii culorii. De obicei li se adaug a a numi ii absorban i UV. Toate componentele principale ale lemnului sunt sensibile la lumina UV dar lignina este cea afectat cel mai mult. Rezultatul degrad rii ligninei este apari ia unor substan e care se pot sp la u or de pe suprafa a lemnului Rezultatul sp l rii cu ap i a ac iunii razelor UV este de colorarea mai rapid a suprafe ei ntr-o culoare cenu ie i degradarea lui foarte timpurie. Astfel apare o suprafa a reliefat . Gradul de

Page 9

degradare este propor ional cu timpul de expunere la lumina solar , la expunerea direct fiind chiar mai puternic. Lazurile sunt substan e de acoperire u or pigmentate care formeaz pe lemn o pelicul sub ire care coloreaz transparent lemnul astfel nct textura r mne vizibil . Lazurile sunt rezistente la ap datorit permeabilit ii lor mari, permi nd ca lemnul s respire. In aceste cazuri umiditatea lemnului variaz mult mai bine dect la acoperirile nepermeabile sau slab permeabile (emailuri). Lazurile se erodeaz i pelicula se sub iaz mai ncet ca urmare a influen elor m atmosferice. Avantajul lazurilor este u urin a cu care pot fi ref cute. La o nou aplicare, cur i tergem uscat suprafa a i apoi o remprosp t m cu un strat sau dou .

ntre inerea i refacerea


Pentru p strarea propriet ilor lemnului recomand m ca toate suprafe ele lemnoase s fie examinate regulat. La solicit ri normale, este suficient dac facem aceast examinare o dat pe an. O aten ie deosebit trebuie s acord m suprafe elor orizontale deoarece sunt solicitate mai intens de influen ele atmosferice dect cele verticale. De asemeni i punctele cardinale spre care sunt orientate suprafe ele influen eaz asupra ritmului de degradare; suprafe ele lemnoase ndreptate spre sud i vest sunt mai expuse dect cele ndreptate spre nord i est. O aten ie special trebuie acordat mobilierului de gradin degradat din cauza grindinei, de obicei observ m daunele numai dup ce lemnul devine cenu iu pe locul lovirii sau apare mucegaiul albastru. In asemenea cazuri v sf tuim s proteja i locul afectat cu o lazur (de ex, transparent ). La scurt timp va urma refacerea ntregii acoperiri.

Page 10

Vopsele ecologice
Con tientizarea importan ei unui mediu s n tos i curat a influen at mult productia la nivel mondial de vopsele. In procesul de modificare nentrerupt a re etelor pentru vopsele i grunduri, se urmareste nainte de toate eliminarea operativ a componentelor nocive i introducerea altora noi, acceptabile pentru natur i om. Astfel se dezvolta produse noi care respect ntrutotul recomand rile i

standardele cele mai preten ioase d.p.d.v. ecologic.

Vopselele i grundurile ecolgice sunt produse pe baze de r ini sintetice care se dilueaz cu ap . Unele produse le ve i recunoa te dup pe ti orul de pe ambalaj ct i din folosirea cuvntului acrilic din denumirea produsului

Page 11

Exemple
Vopsea acrilica
Produs: Vopsea gata preparata pe baza de rasina sintetica pantru interior si exterior. Compozitie: Liant organic, ingredient minerale, pigmenti, apa. Utilizare: Vopsea rezistenta la apa si factori climatic, pentru finisarea fatadelor sau la interior.

Date tehnice: Continut de parti solide Densitate Factor al rezistentei la permeabilitatea vaporilor de apa Necesarul de material (pe support fin) Ca. 0.5 kg/m^3 (pe strat inclusive grundare) Culori 200 nuante Cca. 70% Cca. 1.6 kg/dm^3 Ca. 200 250

Vopseaua Nanopor
Produs: Vopsea mineral gata preparata pe baza de silicat de potasiu pentru exterior si interior. Compozitie: Lianti minerali, umpluturi minerale, silicat de potasiu, pigmenti de natura organic, adaosuri cu cereal tipuri de finisaje. Utilizare: Vopsea rezistenta la apa si permeaabila la vapori de apa si dioxid de carbon, incombustibila, capacitate redusa de murdarire pentru toate suporturile minerale in interior si exterior indicate la protectia monumentelor si pentru reparatii si restaurari.

Page 12

Date tehnice: Continut de parti solide: Densitate Valoare pH. Factori de rezistenta la permeabilitatea la vapori Necesarul de material pe support fin culori Ca. 0.5 kg/m^3 pe strat (inclusive grundare) 200 nuante Ca. 6.5% Ca. 1.50 kg/dm^3 12 Ca. 30-40

Vopsea siliconica
Produs: vopsea gata preparata pe baza de rasini siliconice pentru interior si exterior. Compozitie: Emulsie de rasini siliconice, pigmenti, aditivi anorganici. Utilitare: Vopsea impermeabila, dar cu permeabilitate ridicata la vapori de apa, pentru suporturi minerale, prntru suporturi pe baza de rasini (tencuieli si vopsele). Pentru reparatii si renovari la cladirile vechi si noi, mai ales pentru protejarea monumentelor, revopsirea sistemelor termoizolante, pentru interior si exterior. Rezistenta la gaze si microorganism. Strat de protective in zona soclului. Date tehnice: Densitate: Factor al rezistentei: Valoare pH.: Consum ( pe support fin): Culori: Cca. 1.60 kg/dm^3 Cca. 80-120 Cca. 8 Cca. 0.5 kg/m^3 la o mana inclusive grundarea 200 nuante

Page 13

Page 14