Sunteți pe pagina 1din 1

ANUNȚ

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei organizează în perioada 07.09.2022-27.11.2022


examene de autorizare a electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, verificatorilor de proiecte şi experţilor tehnici
de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, precum şi de vizare a documentelor care
atestă aceste calităţi.
Ţinând cont de măsurile instituite prin Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, desfăşurarea examenelor trebuie să respecte toate măsurile
prevăzute de legislaţie.
Programul de organizare și desfășurare:

Publicarea anunțului

07 – septembrie 23 – septembrie - 2022 Înscrierea candidaților la examenele/interviurile de autorizare, respective


2022 la vizarea documentelor deţinute

23 – septembrie - 2022 Termen final de înscriere

Data limită pentru publicarea în portal a listei tuturor candidaților


(solicitanți care îndeplinesc/nu îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulament),
cu indicarea motivelor de neîndeplinire, unde este cazul, şi cu precizarea
17 - octombrie - 2022 centrului în care vor fi programaţi)

21 - octombrie - 2022 Data limită pentru completarea dosarelor (după caz)

Data limită pentru publicarea în portal a listei finale a tuturor candidaților


(solicitanți care îndeplinesc-propuși la examen, propuşi la prelungire/vizare/ nu
îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulament -neadmiși), cu indicarea
25 – octombrie 2022 motivelor de neîndeplinire, unde este cazul

Publicarea listelor aferente fiecărui centru, cu precizarea seriei în care vor fi


programați candidații propuşi la examen.Publicarea listelor aferente programării
la interviu a candidaţilor la obţinerea calităţilor de verificator de proiecte şi
27 – octombrie - 2022 expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domenilor

28- octombrie - 27-noiembrie- 2022 Desfășurarea examenelor de autorizare

5 zile de la data comunicării rezultatelor Înregistrarea contestaţiilor

(*) Înscrierea se face prin transmiterea documentelor prin intermediul:


a) portalul ANRE: https://spv.anre.ro/autorizare-electrician/ , selectand ”Cerere inscriere examen
Energie Electrica”
b) serviciilor poștale/ firme de curierat, pe suport hârtie în cazul în care nu avetţ acces la internet;

Programul de organizare și desfasurare a examenelor ar putea suferi modificări în funcție de situaţia epidemiologică şi de
numărul solicitanților. Vă rugăm accesați periodic pagina de internet a ANRE pentru informații actualizate.
În conformitate cu prevederile Ordinului nr, 143/2021 de aprobare a tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de ANRE
în anul 2022, tariful perceput pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, verificatorilor
de proiecte şi experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, respectiv pentru vizarea
adeverinţelor care atestă calităţile menţionate anterior, SE ACHITĂ DE SOLICITANT ANTERIOR DEPUNERII
DOCUMENTAŢIILOR. Dosarele care nu au anexată dovada achitării tarifului de autorizare/vizare nu vor fi analizate.

S-ar putea să vă placă și