Sunteți pe pagina 1din 2

LICEUL

DECIZIA NR.________ / ______________ privind ncadrarea i salarizarea n anul 2011 a d-nei/d-lui _________________________ n temeiul prevederile Legii 63 / 2011 privind ncadrarea i salarizarea n anul 2011 a personalului didactic i didactic auxiliar din nvmnt; n baza: - prevederilor art. 20 lit.(f) din Ordinul MECT nr.4925/2005 Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, cu modificrile i completrile ulterioare; - Ordinul / Deciziei nr.____________________ privind numirea n funcie, DIRECTORUL LICEULUI __________________________________________ DECIDE: Art.1. ncepnd cu data de 13 mai 2011 i pn la 31 decembrie 2011, prin aplicarea prevederilor Legii nr.63 din 10 mai 2011, privind ncadrarea i salarizarea n anul 2011 a personalului didactic i didactic auxiliar din nvmnt, d-na / d-l __________________________________________, profesor, studii superioare, grad did.____, trana de vechime n nvmnt____________, beneficiaz de drepturi de natur salarial stabilite n conformitate cu anexele din prezenta lege, astfel: A. Salariul de ncadrare al funciei didactice B. Indemnizaie de conducere % Ron
C. Indemnizaie pentru nvmnt special Ron % -

D. Gradaie de merit % Ron

E. Indemnizaie dirigenie % Ron

Spor de vechime n munc % Ron

Total salariul de baz brut Ron

Art.2. Prezenta decizie constituie act adiional la contractul individual de munc. Art.3. Drept de contestare conform art.30 din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitar a personalului pltit din fondurile publice. Art.4. Serviciul secretariat i compartimentul financiar-contabil vor duce la ndeplinire prezenta decizie. Art.5. Prezenta decizie a fost emis n 2 (dou) exemplare din care o copie de pe decizie se va comunica persoanei aflat n cauz. Director, Prof. Am primit un exemplar, Data: ______________, semntura________________ Secretar-ef,

LICEUL

DECIZIA NR.________ / ______________ privind ncadrarea i salarizarea n anul 2011 a d-nei/d-lui _________________________ n temeiul prevederile Legii 63 / 2011 privind ncadrarea i salarizarea n anul 2011 a personalului didactic i didactic auxiliar din nvmnt; n baza: - prevederilor art. 20 lit.(f) din Ordinul MECT nr.4925/2005 Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, cu modificrile i completrile ulterioare; -Ordinul / Deciziei nr. ____________________a privind numirea n funcie, DIRECTORUL LICEULUI _______________________________________ DECIDE: Art.1. ncepnd cu data de 13 mai 2011 i pn la 31 decembrie 2011, prin aplicarea prevederilor Legii nr.63 din 10 mai 2011, privind ncadrarea i salarizarea n anul 2011 a personalului didactic i didactic auxiliar din nvmnt, d-na / d-l __________________________________________, avnd funcia de ________________________________, treapta/gradul _____, studii____, beneficiaz de drepturi de natur salarial stabilite n conformitate cu anexele din prezenta lege, astfel:
CFP

A. Salariul de ncadrare al funciei didactice auxiliare

B. Indemnizaie de conducere % Ron

D. Gradaie de merit %
Ron

E. Spor de stabilitate % Ron

Spor de vechime n munc % Ron

Compen satie tranzi torie

Total salariul de baz brut Ron

Ron

ron

Art.2. Prezenta decizie constituie act adiional la contractul individual de munc. Art.3. Drept de contestare conform art.30 din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitar a personalului pltit din fondurile publice. Art.4. Serviciul secretariat i compartimentul financiar-contabil vor duce la ndeplinire prezenta decizie. Art.5. Prezenta decizie a fost emis n 2 (dou) exemplare din care o copie de pe decizie se va comunica persoanei aflat n cauz. Director, Prof. Secretar-ef,

Am primit un exemplar, Data: ______________, semntura________________