Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Data:.........

Clasa: a II-a

Propunător înv.Milea Viorica Şcoala „Buică Ionescu” loc Glodeni – Dâmboviţa

Disciplina Matematică

Scopul : Utilizarea conceptelor matematice şi dezvoltarea interesului şi motivaţiei pentru


studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate

Subiectul: Compararea, ordonarea şi rotunjirea nr formate din SZU

Tipul: lecţie mixtă

Obiective de referinţă
1.2 compararea şi ordonarea nr nat mai mici decât 1000 folosind simbolurile
4.1 să manifeste o atitudine pozitivă pentru aflarea rezultatelor unor exercitii şi probleme;
să manifeste disponibilitate în utilizarea nr şi a calculelor în viaţa cotidiană

Obiective operaţionale
1 să compare cel puţin 2 nr formate din SZU
2 să ordoneze cel puţin 4 nr formate din SZU
3 să rotunjească cel puţin la Z un nr format din SZU

Metode şi mijloace de învăţământ


exerciţiul, explicaţia, demonstraţia, problematizarea, m indep, jocul didactic

Strategii de lucru: activităţi frontale, grupale, individuale

Resurse : materiale – fişe de lucru, fişe evaluare formativă, materiale didactice( numărătoare
poziţională, bancnote, planşă joc didactic)
umane: clasa de elevi
de timp: 45 min
Scenariu didactic
Momentele
lecţiei Activitatea învăţătoarei Activitatea elevilor Dozare

Verificarea Solicit enunţarea temei Elevii citesc rezolvările şi 2 min


temei scrise pregătite.Verific cantitativ şi compară modul de rezolvare
selectiv tema. Ce vi s-a părut (temele sunt diferenţiate).
mai dificil?
Reactualizarea 4 min
ancorelor Activitate grup În grup, observă, se consultă, scriu
Citesc sarcina de lucru în grup. numerele. Un elev de la un grup
Care sunt numerele formate citeşte,în timp ce se face
din SZU ce se pot forma cu verificarea şi la celelalte grupuri.
cifrele 7, 0 şi 8? Ordonaţi
crescător numerele găsite. Exersează şi primeşte sarcinile de
Lucrez cu elevul cu CES. act independentă.

Trecerea la noua 3 min


lecţie Dacă aş cumpăra o maşinuţă Copiii găsesc soluţii pentru fiecare
care costă 870 lei, câte sute caz în parte, cu sprijin verbal şi
trebuie să dau la casă? utilizând bancnotele puse la
Dacă aş cumpăra o pereche de dispoziţie.
adidaşi care costă 708 lei, câte Află că au rotunjit numerele .
sute şi zeci de lei aş da la
casă?
Anunţarea 1 min
lecţiei şi a În lecţia de astăzi vom rotunji Scriu şi ei în caiete titlul.
obiectivelor nr formate din SZU, vom
compara şi ordona numere
până la 1000 ca şi în lecţia ant.
Scriu titlul la tablă.
Dirijarea 25 min
învăţării Activitate perechi
Lecţia nouă Primesc câte o fişă de forma
unui animal.
Citesc sarcina de lucru.
Aflaţi numerele ascunse de În perechi discută, găsesc soluţia
Învăţare, buburuză, fluturaş şi oiţă: şi scriu numărul. Apoi descoperă
exersare  Sunt între 600 şi 700. soluţia corectă ( ascunsă pe verso)
Am la SZU cifre identice. confruntând-o cu propria lor
 Sunt între 550 şi 600.Am descoperire.
cifra Z egală cu cifra U.
 Am 800. CifraZ este mai
mare decât 7 şi mai mică
decât 9. Cifra U este

 mai mică decât 1.


Primeşte o altă sarcină de lucru.
Lucrez cu elevul cu CES.
Copiii observă şi răspund
Se scriu numerele pe tablă. întrebărilor adresate lor în timpul
Explic procedeul de rotunjire a explicaţiilor ce li se dau.
numărului 666. Se pleacă de la
rotunjirea nr 66, fără sute.
Stabilesc pe axa nr locul nr Scriu în caiete.
666, între 660 şi 670. Constată 666 rotunjit la Z este 670.
că e mai apropiat de 670, deci Fixează pe axă nr cerute.
666 rotunjit la zeci este 670. 555 rotunjit la Z este 560.
Fixaţi pe axă nr 555 şi 880 rotunjit la sute este 900.
880(axele sunt deja desenate). 666 rotunjit la sute este 700.
555 rotunjit la S este 600.

Copiii citesc numerele.


 Se dau Rezolvă cerinţele, scriind
numerele:301;292; 343; numerele selectate.
364; 304; 337; 300--- 301; 292; 304
351;314;344.
a) Alegeţi nr mai apropiate 340--- 343; 337; 344
de 300 decât de 310.
b) Alegeţi nr mai apropiate
de 340 Ordonează frontal şi individual.
Ordonaţi numerele găsite,
crescător şi descrescător
folosind semnele cunoscute
(mai mare, mai mic, egal).
Fixarea
cunoştinţelor Activitate grup Observă , colaborează în găsirea
Joc didactic ( planşă cu numere soluţiei.
presărate în calea celor doi Se verifică soluţia găsită de
copii). fiecare grup ( de reprezentantul
 Andrei şi Mircea pleacă unui alt grup).
la bunici. Drumul
fiecăruia este marcat de
numerele care se pot
rotunji la 800 şi
respectiv la 900.Ajutaţi-i
pe copii să ajungă la
bunici. ( desen )

Obţinerea Copiii rezolvă sarcinile de grup, 6 min


performanţei Activitate independentă apoi verifică rezolvarea corectă a
( evaluare) itemilor.
Le dau elevilor o fişă de act
indep (anexă). Citesc şi explic
cerinţele.Precizez timpul de
lucru.
Prezint rezolvarea corectă. Exersează şi are o altă sarcină de
Lucrez cu elevul cu CES. lucru.

Transferul Copiii notează tema.Eventual cer 1 min


cunoştinţelor Tema pentru acasă(diferenţiată) lămuriri asupra ei.
Ex nr 8 şi 9 p. 55 (manual)
*ex nr 4,8 şi 9 p. 55

Aprecieri Exprimă opinii asupra desăşurării 1 min


Fac aprecieri verbale, şi participării la oră.
stimulative şi cu notare pentru
2-3 elevi.
Fişă de evaluare
Matematică

1 Compară:
a) 283 283 b) 5...2 572
304 403

c) Compară numărul 129 şi cel mai mic număr de trei cifre identice.
................................................................

2 a) Aşază în ordine crescătoare numerele: 134 25 570 950 680


.......................................................................................

b) Taie numărul ce nu corespunde ordonării:


362 309 304 480 300

c) Află 3 numere formate din SZU , cu cifra zecilor 7 şi a unităţilor 3. ordonează-le


descrescător.
.................................................................................................

3 a) Observă axa numerelor şi rotunjeşte nr 237 la zeci.

b) Aşază pe axă numerele: 820 ; 750; 890.

d) Rotunjeşte nr 417 la ordinul zecilor: ........


la ordinul sutelor: ........

OR Itemi de evaluare Apreciere / evaluare


1.2 I1 S- rezolvă a
B- rezolvă ab
FB- rezolvă abc
1.2 I2 S- rezolvă a
B- rezolvă ab
FB- rezolvă abc
4.1 I3 S- rezolvă a
B- rezolvă ab
FB- rezolvă abc

S-ar putea să vă placă și