Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect

SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
a ședinței în plen a Parlamentului
din 17 noiembrie 2022
raport
distribuit
1 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.171/2012 privind piața de
deputaților capital (art.2, 4, 6, 7, ș.a.)
nr. 278 din 07.07.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
2 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.179/2016 cu privire la
deputaților întreprinderile mici și mijlocii (art.4, 5)
nr. 378 din 06.10.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
prioritar 3 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.179/2016 cu privire la
raport întreprinderile mici și mijlocii (art.3, 12, 131)
distribuit
deputaților
nr. 410 din 10.11.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
prioritar 4 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (cu privire la
raport activitatea statisticii oficiale în vederea consolidării accesului la sursele
distribuit
deputaților
de date administrative și private relevante pentru elaborarea statisticilor
oficiale, precum și a alinierii în continuare a statisticii naționale la
standardele și bunele practici ale UE)
nr. 411 din 10.11.2022 UE lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Biroul Național de Statistică)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană
raport
distribuit
5 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
deputaților nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni – art.12, 16, 18, ș.a.; Legea
nr.171/2012 privind piața de capital – art.6, 7, 10, ș.a.; ș.a.)
nr. 404 din 03.11.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor și Comisia
Națională a Pieței Financiare)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

1
raport
distribuit
6 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul funciar
deputaților nr.828/1991 – art.34; Legea nr.149/2006 privind fondul piscicol, pescuitul
și piscicultura – art.28; ș.a.)
nr. 320 din 21.07.2022 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații I.Coșeru, L.Voloh
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
raport
distribuit
7 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal
deputaților nr.1163/1997 - art.103; Legea nr.1456/1993 cu privire la activitatea
farmaceutică - pe tot parcursul textului; art.1, 51, 121, 16, 26)
nr. 163 din 28.04.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații A.Belîi, A. Oglinda, D.Perciun, M.Pancu
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
8 Proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier pentru
soluționarea contestațiilor – director general al Agenției Naționale
pentru Soluționarea Contestațiilor în urma demisiei
(Serghei MERJAN)
nr. 414 din 16.11.2022
Inițiator - deputatul D.Alaiba
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

S-ar putea să vă placă și