Sunteți pe pagina 1din 2
Dosarul nr. 12-1471 /2016 Tudeciitori : G.Moscalciuc, S.Lazari, A.Niculcea DECIZIE fn numele Legii 11.11.2016 mun. Chisinau Colegiul Penal al Curfii de Apel Chisindu Nichifor Corochii Pregedintele sedintei de judecats Ludmila Ous si Maria Negru Judecittorii Grefier Maricica Lungu, Doina Sechiras Cu participarea f Procurorilor : ‘Adriana Betigor si Vasile Bolduratu ‘Avocatilor: Igor Popa, Cristina Bancu , Tudor Osoianu si Viorel Berliba, Tulian Torga , Hona Nicula ra Anticoruptie judecdnd in sedinf& inchisé : apelul procurorului_ in Procuraty citre avocatului Ig. A Betisor; apelul declarat fn interesul inculpatului_V. Filat de Popa, apelul SA, IPTEH,, apelul avocatului I. Nicula in interesul SA,,IPTEH,, apelul avocatului Ig. Popa in interesul SA,,Capital Invest Company., apelu! avocatului Tu. Torga in interesul S. Diviricean, apelul companiei ,,Wordlway Limited,, si apelurile pirfilor cointeresate V. Bet, S. Diviricean si V. Pavaleanu declarate impotriva sentintei Judecdtoriei Buiucani din 27.06.2016 fn cauza penala privind fnvinuirea lui : Vladimir Filat Vasile, nascut la 06.05.1969, originar din s. L@pusna r- ul Héncesti, domiciliat in mun. Chisingu str, Gurie Grosu_ 27, studi, superioare, cfsdtorit, anterior nejudecat, cetdjean a R. Moldova, de comiterea infractiunilor prevazute la art, 324 alin, (3) lit, a) sib) CP si art. 326 alin: (3) lita) CP al RM, ‘Cauza sa aflat in procedura primei instanfe de 1a 23.12.2015 péni la 27.06.2016. ; Cauza sa aflat in procedura Curfii de Apel de la 27.07.2016 pnd la 11.11.2016. Asupra apelurilor in cauzi, Colegiul Penal Constatd: Chisin’u, din 27.06.2016, inculpatul 1, Prin sentinta Judecatoriei Buiucani, mun. de comiterea infractiunii prevazute la Vladimir Filat Vasile a fost recunoscut vinovat art, 324 alin. (3) lit. a) si lit. b) Cod penal si in baza acestei Legi i-a fost stabilita aps sub forma de inchisoare pe un termen de 8 ani cu amenda in mérime de 3 000 unititi conventionale, ceea ce constitule, in conformitate cu prevederile art. 64 alin. (2) din Codul penal al Republicii Moldova - 60 000 lei cu privarea de dreptul de a ocupa anumite functii publice pe un termen de 5 ani, cu retragerea distinctiei de BUSINESS ESTATE fai ni + Tot Vladimir Filat, prin intermediul aceleias! COs 0 000 Euro, ceea ce 5 INVESTMENT LTD” SRL, a primit la 21.08.2014 a de 2 748 000 MDL, de pe constituie in valuta nationala conform cursului BN! LP”, provenienta mijloacelor contul companiei nerezidente ,DOVASTRA CAPITAL 1’ companiei nerezidente financiare find din transferul efectuat de Pe cont onturile deschise la AS »METALFORUM LP”, inregistrati in Marea Britanie, © PRIVATBANK, care este gestionata de Ilan Sor, opERARIUS” SRL, utilizatg u Tot Vladimir Filat, prin intermediul compan Ie # define formal in calitate in calitate de mijloc pentru objinerea remuneratiet ilicite, end companiei 0 exercita de administrator pe Ciuntu Sergiu, insi gestionarea ¢€ facto a uma de 3.000 000 Rusu Ion la solicitarea lui Vladimir Filat, a primit la 28.07.201 i i BNM suma de 4] dolari SUA, ceea ce constituie in valutt national conform cume i Lpe peeventeats 910 000 MDL, de pe conturile companiei ,DOVASTRA CAPIT eas banilor find de la compania nerezidenti gestionatd de Ilan ah 2 orate Rust LIMITED” inregistrat& in Seychelles, conturile deschise la banca din Federat INTERNATIONAL BANK OF ST.PETERSBURG PLC”. Tot Vladimir Filat, prin intermediul companiei SC _»NEXT ESTATE INVESTMENT” SRL cu conturile deschise in banca din Romania »RAIFFEISEN BANK”, inregistrati in Roménia, avand formal in calitate de unic asociat pe Costea Costica, ins& gestionarea de facto a companiei 0 exercita Rusu Ion la solicitarea hi Vladimir Filat, a primit la 06.08.2014 suma de 150 000 dolari SUA, ceea ce constituie in valuti nafionali conform cursului BNM suma de 2 079 000 MDL, de pe contul companiei nerezidente ,,INVESTOS BUENOS LP”, care este gestionata de Ilan Sor, provenienta mijloacelor financiare fiind din creditul acordat la 01.08.2014 de catre BC ,,UNIBANK” SA companiei ,,CONTRADE” SRL, gestionata de Ilan Sor, in sumi de 2 083 500 dolari SUA. ~~ Tot Vladimir Filat, prin intermediul companiei ,,.RODOS OVERSEAS LTD”, inregistrata in Belize, conturile deschise la BC ,,BANCA SOCIALA” S.A., avand formal in calitate de unic asociat pe Costea Costicd, insi gestionarea de facto a companiei o exercita Rusu Ion la solicitarea lui Vladimir Filat, a primit la 29.09.2014 suma de 5 500 000 Euro, ceea ce constituie in valuta nafionali conform cursului BNM suma de 102 144 900 MDL, de pe contul companiei ,DOVASTRA CAPITAL LP” care este gestionati de Ilan Sor, mijloacele financiare provenind din creditul acordat de BC ,,BANCA SOCIALA” S.A. la 29.09.2014in sum de7 008 948 dolari SUA, societitii BIRO MEDIA SRL, cod fiscal 1013600020478, care de asemenea este gestionata de Ilan Sor. ; a Tot Vladimir Filat, prin intermediul companiei ,,BUS . INVESTMENT LTD” SRL a primit la 26.11.2014 suma de 2 793 Aaa betes constituie in valuta nafionali conform cursului BNM suma de 52 177 517 72 MDL. de pe contul companiei ,DOVASTRA CAPITAL LP*, mijlogcele financiare provenind din creditul acordat de citre ,,Banca de Economii” $.A. la 25.11.2014 in sum’ de 2793236 Euro, societitii ,CARITAS GROUP” §RL, cod. fiscal 1012600033082, care de asemenea este gestionata de Ilan Sor, . .

S-ar putea să vă placă și