Sunteți pe pagina 1din 42

FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL

Specializarea: Contabilitate si informatica de gestiune

Student

CUPRINS

Introducere

pag.

Cap.1. Descrierea activitatii economicoproductive


a unitatii. Prezentarea
compartimentului
financiarcontabil...4
Cap.
2.
Caiet
practica..6

de

Cap.
3.
Monografie
contabila...8
Anexe
Bibliografie

INTRODUCERE
Informatia si, indeosebi, informatia economica este astazi prezenta in toate
domeniile de activitate, fiind un element indispensabil al progresului. Realitatile
societatii moderne ne arata ca odata cu dezvoltarea economiei de piata si sporirea
gradului de complexitate a acesteia trebuie sa se dezvolte corespunzator si informatia
economica, pentru ca ea sa poata furniza elementele necesare luarii deciziilor, sa poata
reflecta exact situatia patrimoniala a unitatilor si rezultatele activitatii economico
financiare.
Informatia economica ne ajuta sa observam modul de utilizare a resurselor
materiale si umane, sa sesizam si sa examinam critic aspectele pozitive, dar si
deficientele existente, in vederea luarii masurilor ce se impun.
Valorificarea deplina a informatiei economice se poate realize numai in cadrul
unui sistem informational economic, conceput ca un ansamblu al mijloacelor si
metodelor de obtinere, stocare, si utilizare a informatiilor intr-un anumit domeniu al
activitatii social-economice.
Principala sursa de date a sistemului informational economic este contabilitatea.
Ea a existat in toate formatiunile social-economice ca rezultat al productiei materiale,
dar importanta, modul de organizare si sarcinile ei au fost diferite, in functie de
particularitatile modului de productie si telurile fiecarei oranduiri sociale.
Importanta contabilitatii rezida in valoarea ei universala, in functionalitatea
acesteia pe toate treptele dezvoltarii societatii omenesti. Printr-un sistem de notatii
specifice, contabilitatea observa, consemneaza si cuantifica, devenind astfel un reusit
mijloc de conducere si orientare a intregii activitati economice.

Contabilitatea este cea mai importanta sursa de informare economica a unei


natiuni, aproape toate deciziile economice au la baza informatia contabila sau derivate
ale acesteia.
( Oskar Morgenstern)

Cap.1.Descrierea activitatii economico- productive a unitatii.


Prezentarea compartimentului financiar-contabil
S.C. INSERF SRL BUZAU, cu sediul in Buzau, are ca obiect de activitate
producerea elementelor din cauciuc(furtune hidraulice de inalta ,medie si joasa presiune
cuple rapide,elemente de legatura).
Compartimentul financiar contabil al acestei unitati antreneaza doua genuri de
activitati: activitatea financiara si activitatea contabila. Acest lucru se poate observa si
in organigrama urmatoare:

DIRECTOR
ECONOMIC

Sef birou
financiar

Banca

Salarii

Casa

Sef birou
contabilitate

Avans.
spre
decont.

Gest.1
materii
prime

Gest.2
materii
prime

Mijl.
fixe

Cadrul de realizare a acestei functii este asigurat, in structura organizatiei, de directia


financiar-contabila condusa de catre directorul economic. La randul sau, directorul

Facturi
furniz.
clienti

economic are in subordine alte doua compartimente, si anume: biroul financiar si biroul
contabilitate.

Seful biroului financiar are, si el, in subordine, alte patru compartimente, mai
mici, fiecare compartiment fiind condus de catre un economist. Astfel, compartimentul
Banca se ocupa cu viramentele catre furnizori, pentru plata datoriilor, cu contractarea
de credite bancare, precum si cu incasarea unor chirii.
Compartimentul Salarii se ocupa cu plata salariilor catre salariati, cu
ordonantarea statelor de salarii, precum si cu incasarea si virarea la bugetul de stat a
obligatiilor salariale ale personalului.
Economistul de la compartimentul Casa se ocupa cu completarea dispozitiilor
de plata, a dispozitiilor de incasare. De asemenea, tot aici se au in vedere achizitiile de
materii prime, materiale pe baza de chitanta, precum si acordarea de avansuri
personalului.
In cadrul compartimentului Avansuri spre decontare, economistul raspunzator
de acest department are in vedere incasarea avansurilor spre decontare care nu au fost
utilizate in totalitate.
Seful biroului contabilitate se ocupa cu supervizarea activitatilor a patru
departamente. Astfel, departamentul Gestiunea 1 materii prime se ocupa cu
achizitionarea de materii prime, cu descarcarea de gestiune, cu darea in consum a
materiilor prime. Departamentul Gestiunea 2 materii prime are in vedere inventarierea
materiilor prime.
In cadrul departamentului Mijloace fixe, economistul se ocupa de inregistrarea
achizitiilor de mijloace fixe, de amortizarea mijloacelor fixe, precum si de casarea
anumitor mijloace fixe.
Departamentul Facturi furnizori clienti se ocupa de centralizarea
documentelor justificative ce stau la baza decontarilor cu tertii.

Cap.2. Caiet de practica

ZIUA 1 (07 IULIE 2008)


In aceasta zi am facut cunostinta cu directorul general al unitatii si cu directorul
economic.
ZIUA 2 (08 IULIE 2008)
In aceasta zi directorul economic al societatii m-a prezentat compartimentului
financiar-contabil.
ZIUA 3 (09 IULIE 2008)
In aceasta zi am aflat cateva lucruri despre societate, obiectul de activitate si
cateva din obiectivele pe termen lung ale societatii.
ZIUA 4 (10 IULIE 2008)
In aceasta zi am intocmit N.I.R.-uri la materiale.
ZIUA 5 (11 IULIE 2008)
In aceasta zi am ordonantat state de plata.
ZIUA 6 (14 IULIE 2008)

In aceasta zi am contabilizat iesirea materialelor in consum, pe baza Bonului de


Consum.
ZIUA 7 (15 IULIE 2008)
In aceasta zi am intocmit fise de magazine pentru stocurile de materii prime si
materiale.

ZIUA 8 ( 16 IULIE 2008)


In aceasta zi am intocmit dispozitii de plata, care se folosesc atunci cand se dau
bani spre decontare angajatilor societatii pentru achizitia de materiale si materii prime si
dispozitii de incasare, care servesc pentru depunerea in casierie a diferentelor din
avansurile spre decontare.
ZIUA 9 (17 IULIE 2008)
In aceasta zi am intocmit procese verbale de casare a unor mijloace fixe.
ZIUA 10 (18 IULIE 2008)
In aceasta zi am inregistrat in contabilitate achizitie unui calculator.
ZIUA 11 (21 IULIE 2008)
In aceasta zi am intocmit N.I.R-uri la materii prime.
ZIUA 12 (22 IULIE 2008)
In aceasta zi am sortat documentele justificative de operatii, documente ce stau
la baza inregistrarilor in contabilitate.
ZIUA 13 (23 IULIE 2008)
In aceasta zi am arhivat documentele justificative.
ZIUA 14 (24 IULIE 2008)
In aceasta zi am completat registre de casa.

ZIUA 15 (25 IULIE 2008)


In aceasta zi am intocmit Bonuri de Consum la materii prime.

Cap.3. MONOGRAFIE CONTABILA


S.C. INSERF SRL BUZAU, care are ca profil activitatea de producerea
elementelor din cauciuc(furtune hidraulice de inalta ,medie si joasa presiune,cuple
rapide,elemente de legatura), prezinta la 01.01.2008 urmatoarea situatie patrimoniala:
S.C. INSERF SRL BUZAU.
Nr.Ord. Registru Com. J/10/468/2004
Cod fiscal: RO 16445331
Balanta de verificare la 01.01.2008

Simbol
cont
1012
121
129
212
301
302
303

Denumirea conturilor

345
348
401
403
405
4111
421
4311
4312
4371
4372
441
4423
444
5121
5124
5311
TOTAL

Solduri initiale
Debitoare

Capital subscris varsat


Profit si pierdere
Repartizarea profitului
Constructii
Materii prime
Materiale consumabile
Materiale de natura obiectelor de
inventar
Produse finite
Diferente de pret la produse
Furnizori
Efecte de platit
Efecte de platit pentru imobilizari
Clienti
Personal salarii datorate
Contributia unitatii la asigurarile sociale
Contributia personalului pentru pensia
suplimentara
Contributia unitatii la fondul de somaj
Contributia personalului la fondul de
somaj
Impozitul pe profit
TVA de plata
Impozitul pe salarii
Conturi la banci in lei
Conturi la banci in valuta
Casa in lei

21.300
15.000
6.000
1.500
3.000
25.000
2.410
19.000
12.000
8.000
14.000
18.000
2.900
200
170
90
1000
700
100
32.000
20.000
200
140.410

In cursul lunii ianuarie au loc urmatoarele operatiuni:


1) Se inchid conturile de rezultate ale anului precedent.
121 = 129

21.300

2) Pe baza de factura se achizitioneaza de la S.C. INTERPREST COM


BUZAU materii prime in valoare de 5.000 lei, TVA 19%.
% = 401
301

5.950
5.000

Creditoare
56.950
21.300

140.410

4426

9.50

3) Conform Procesului Verbal de Receptie se inregistreaza receptia copiatorului Canon


A3, cumparat pe baza de factura in valoare de 2.500 lei, TVA 19%, de la S.C.
AUTOTEHNIC S.R.L.
% = 404

2.975

214

2.500

4426

475

4) Conform Bonului de Consum, se dau in consum materii prime in valoare de 3.000


lei.

601 = 301

2.000

5) Se vand pe credit comercial produse finite in valoare de 3.000 lei, cost standard
1.000 lei.Ulterior, se primeste factura.
418 = %

3.570

701

- vanzarea produselor finite

3.000

4428

570

711 = 345

1.000

- descarcarea de gestiune

4111 = 418

3.570

- primirea facturii

4428 = 4427

570

6) Pe baza dispozitiei de plata, societatea acorda unui delegat al sau un avans in valoare
de 300 lei.

542 = 5311

100

7) Se primesc pe baza de aviz de insotire materii prime la o valoare de 1.900 lei, TVA
19%. Ulterior, se primeste factura.
% = 408

2.261 - achizitia materiilor prime

301

1.900

4428

361

408 = 401

2.261 - primirea facturii

4426 = 4428

361

8) Se inregistreaza plata efectuata catre furnizorul S.C. FURTUNURI GROUP


BUCURESTI in valoare de 5.000 lei la scadenta, in conditiile in care acesta a acceptat
un efect comercial pentru imobilizari.
405 = 5121

5.000

9) Societatea vinde un utilaj la un pret de livrare de 22.000 lei, TVA 19%. Ulterior, se
incaseaza prin virament.
461 = %
7583

26.180
22.000

4427

4.180

5121 = 461

26.180

10) Se inregistreaza totalul salariilor de platit colaboratorilor in suma de 3.000 lei.


621 = 401/colab. 3.000
11) Societatea primeste prin donatie o constructie in valoare de 25.000 lei, conform
Procesului Verbal de Donatie.
212 = 131

25.000

12) Se constituie un provizion pentru deprecierea creantelor-clienti in valoare de 400


lei.
6814 = 491

400

13) Societatea achizitioneaza cu titlu oneros un teren in valoare de 10.000 lei.


% = 404

11.900

2111

10.000

4426

1.900

404 = 5121

11.900

14) Se vand, pe baza facturii, produse finite in valoare de 4.000 lei, la un pret negociat
de 6.000 lei, TVA 19%.
4111 = %

7.140 - vanzarea de produse finite

701

6.000

4427

1.140

711 = 345

4.000 - descarcarea de gestiune

15) Se accepta de catre furnizorul S.C. DEDEMAN S.A. un bilet la ordin in valoare de
1.000 lei, scadent peste 3 luni.
401 = 403

1.000 - acceptatea biletului la ordin

403 = 5121

1.000 - plata biletului la ordin

16) Se calculeaza si se inregistreaza obligatiile unitatii asupra salariilor.


6451 = 4311

1.633,10 - C.A.S

6452 = 4371

350 - C.F.S.

6453 = 4313

490 - C.A.S.S.

635 = 447.1

52,50 - fond boli profesionale

635 = 447.2

17,50 - comision datorat D.M.S.P.S.

17) Se deschide un acreditiv in valoare de 500 lei, pentru plata unei facturi catre un
furnizor de imobilizari in valoare de 400 lei si se face plata, diferenta restituindu-se la
banca.
581 = 5121

500 - deschidere acreditiv

5411 = 581

500

404 = 5411

400 - plata facturii

581 = 5411

100 - inchidere acreditiv

5121 = 581

100 - restituirea diferentei la banca

18) Se obtin produse la un pret standard de 3.000 lei.


345 = 711

3.000

19) Societatea plateste salariile personalului in valoare de 5.000 lei


641 = 421

5.000

20) Se receptioneaza un procedeu tehnologic nou de fabricatie a unor produse, obtinut


prin cercetare proprie in valoare de 3.000 lei, amortizabil in 5 ani.
203 = 721

3.000 receptionarea procedeului

6811 = 280

50 - inregistrarea amortizarii

21) Societatea hotaraste majorarea capitalului social prin emiterea a 1000 actiuni la o
valoare nominala de 10.000 lei/1 actiune, pret de emisiune de 11.000 lei/1 actiune.
Incasarea valorii noilor actiuni emise se face in contul de la banca. Ulterior, prima de
emisiune este transferata la alte rezerve.
456 = %

11.000 - majorarea capitalului social

1011

10.000

1041

1.000

5121 = 456

11.000 - incasarea valorii noilor actiuni

1011 = 1012

10.000 - regularizarea capitalului

1041 = 1068

1.000 transferarea primei de emisiune la alte rezerve

22) Societatea trimite spre prelucrare la terti materii prime in valoare de 1.000 lei.
351 = 301

1.000

23) Se inregistreaza lipsuri in gestiune imputabile unei personae din afara unitatii in
valoare de 400 lei, TVA 19%.
461 = %

476

7588

400

4427

76

24) Societatea plateste o factura catre un furnizor de imobilizari in valoare de 1.500 lei,
printr-un credit bancar pe termen scurt.
404 = 5191

1.500

25) Se obtin din productie proprie produse finite la un pret de inregistrare de 5.000 lei.
345 = 711

5.000

26) Societatea inregistreaza cheltuielile cu energia facturate de ELECTRICA S.A. in


valoare de 500 lei, TVA 19% ce se achita cu un ordin de plata.
% = 401
605

500

4426

95

401 = 5121

595

5.95

27) Societatea rascumpara de la actionari prin contul de la banca 1.000 actiuni la un pret
de rascumparare de 1000 lei/actiune, valoare nominala de 1.100 lei/actiune.
502 = 5121

1.000 - rascumpararea actiunilor

1012 = %

1.100 - anularea actiunilor

7583

100

502

1.000

28) In contul materiilor prime pe care societatea urmeaza sa le achizitioneze de la S.C.


ECO SEAL S.R.L. BUCURESTI se acorda acesteia din urma un avans in valoare de
500 lei. La primirea facturii de la furnizor, valoarea totala a fost de 800 lei, TVA 19%,
S.C INSERF SRL BUZAU. achitand numai diferenta.
409 = 5121
% = 401

500 - acordarea avansului


800 - achizitia de materii prime

301

6.72,27

4426

1.27,73

401 = 409

500 - decontarea avansului

401 = 5121

300 - achitarea diferentei

29) Pe baza statelor de plata se inregistreaza, dupa care se achita ajutoarele materiale
datorate personalului pe luna in curs in suma de 2.000 lei, reprezentand concedii
medicale si de maternitate.
4311 = 423
423 = 5311

2.000
2.000

30) Se inregistreaza amortizarea miloacelor fixe in valoare de 11.500 lei.


6811 = 281

11.500

31) Societatea vireaza la bugetul de stat impozitul pe profit datorat.


441 = 5121

1.000

32) Societatea constata un minus de inventar la materiale consumabile in valoare de 250


lei, pentru care nu s-a stabilit vinovatul.
473 = 302

250

602 = 473

250

33) Societatea inregistreaza dividendele datorate actionarilor in valoare de 3.000 lei.


117 = 457

3.000

34) Societatea ramburseaza un credit bancar pe termen scurt in valoare de 1.000 lei.
5191 = 5121

1.000

35) Se inregistreaza cheltuielile cu abonamentul telefonic in valoare de 300 lei, TVA


19 %.
% = 401

357

626

300

4426

57

36) Se dau in consum materiale consumabile in valoare de 350 lei.


602 = 302

350

37) Societatea incaseaza un credit bancar pe termen lung in valoare de 3.000 lei, cu o
rata a dobanzii de 10% pe an, termen de rambursare 3 ani.
5121 = 162
666 = 1682
% = 5121
1682
162

3.000 - primirea creditului


25 - inregistrarea dobanzii datorate
58,33 - plata dobanzii aferente unei luni
25
33,33

38) Societatea achizitioneaza o cladire in valoare de 20.000 lei, dar ca urmare a pozitiei
acesteia este estimate la o valoare de 25.000 lei.
% = 404

25.475

212

20.000

207

5.000

4426

475

39) Societatea inregistreaza factura primita de la o firma specializata in intretinerea si


reparatia mijloacelor fixe in valoare de 1.000 lei, TVA 19%.
% = 401

1.190

611

1.000

4426

190

40) Societatea importa materii prime in valoare de 5.000 EUR la un curs de 3,51 lei/1
EUR. Plata s-a efectuat peste doua zile, prin virament, cand cursul era de 3,50 lei/1
EUR.
% = 401
301

20.884,50
17.550

4426

3.334,50

401 = %

17.550

5124 17.500
765

50

41) Se inregistreaza TVA ul aferent lipsurilor imputate, astfel:


- personalului propriu 150 lei;
- tertilor 250 lei.
% = 4427

400

4282

150

461

250

42) Societatea inregistreaza actiunile proprii rascumparate cu plata ulterioara, in valoare


de 1.000 lei.
502 = 509

1.000

43) Societatea plateste dividendele nete cuvenite actionarilor in valoare de 3.000 lei.
581 = 5121

3.000

5311 = 581

3.000

457 = 5311

3.000

44) Societatea vireaza la bugetul de stat C.A.S. ul, C.F.S ul, C.A.S.S ul, fondul
pentru boli profesionale si comisionul datorat Directiei Muncii si Protectiei Sociale
inregistrate anterior.
% = 5121
4311

2.543.10
1.633,10

4371

350

4313

490

447.1

52,50

447.2

17,50

45) Societatea primeste o subventie pentru investitii de la bugetul de stat in valoare de


10.000 lei care, ulterior, se incaseaza prin contul de la banca.
445 = 131

10.000

5121 = 445

10.000

46) Societatea vinde o constructie in valoare de 8.000 lei, TVA 19%. Constructia este
amortizata in proportie de 90%, stiind ca valoarea ei de intrare este de 10.000 lei.
461 = %

9.520 - vanzarea unei constructii


7583

8.000

4427

1.520

% = 212

10.000 - scoaterea din evidenta

6583

1.000

281

9.000

47) Societatea achizitioneaza cu plata ulterioara titluri de participare in valoare de 3.000


lei care se vor achita prin virament.
261 = 269

3.000

269 = 5121

3.000

48) Se achizitioneaza pe baza de factura o constructie neterminata la un cost de achizitie


de 19.000 lei, TVA 19% care, ulterior, se finalizeaza cu forte proprii, inregistrandu-se
la o valoare totala de 2.000 lei.
% = 404

22.610 achizitia unei constructii neterminate

231

19.000

4426

3.610

212 = %

20.000 finalizarea constructiei cu forte proprii

231

19.000

722

1.000

49) Societatea constituie un provision pentru deprecierea unui teren in valoare de 3.000
lei.
6813 = 2911

3.000

50) Societatea primeste de la alte unitati din cadrul grupului materii prime in valoare de
10.000.000 lei.
301 = 451

1.000

51) Societatea plateste avansurile chenzinale datorate salariatilor in valoare de 10.000


lei.
581 = 5121

10.000

5311 = 581

10.000

425 = 5311

10.000

52) Societatea incaseaza de la un salariat al unitatii o imputatie in valoare de 2.500 lei.


5311 = 4282

2.500

53) Societatea incaseaza un avans primit de la clienti pentru produsele vandute in


valoare de 3.000 lei.
5121 = 419

3.000

54) Se inregistreaza scoaterea din evidenta a unui client incert, in valoare de 5.000 lei.
654 = 4111

5.000

55) Conform listelor de inventar, se inregistreaza productia neterminata in valoare de


2.000 lei.
331 = 711

2.000

56) Se calculeaza costul efectiv al productiei obtinute, se stabilesc diferentele de pret si


se repartizeaza asupra produselor nevandute.
Costul efectiv (Cef) = Pn0 + Ch. Per. Pn1, Pn0=productia neterminata in perioada
anterioara;
Pn1=productia neterminata inregistrata in
luna curenta
Cef= 35.918,10 6.000 = 29.918,10 lei
Pret de inregistrare = 8.000 lei
Pinreg. < Cef

diferenta in plus nefavorabila in valoare de 21.918,10 lei

Repartizarea diferentelor de pret:


(SI + R)348
K348 =

X 100
(SI + RD)345

348

SI 2.410
(90) 21.918,10
RD 21.918,10

345
SI 25.000
(32) 3.000
(43) 5.000
RD 8.000

1.000 (6)
4.000 (20)
5.000 RC

2.410 + 21.918,10
K348 =

X 100 = 73,721%
25.000 + 8.000

K348 * RC345 = 73,721% * 5.000 = 36.86,05 lei


D

711

(6) 1.000
(20) 4.000
(91) 36.86,05

3.000 (32)
5.000 (43)
2.000 (80)
21.918,10 (90)
RD 8.686,05 31.918,10 RC
TSD 8.686,05 31.918,10 TSC
23.232,05
SFC
Inregistrarea diferentelor nefavorabile:
348 = 711

21.918,10

Repartizarea diferentelor de pret asupra produselor vandute:


711 = 348

3.686,05

57) Se inregistreaza inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli.


121 = %

35.918,10

601

2.000

602

600

605

500

611

1.000

621

3.000

626

300

635

70

641

5.000

6451

1.633,10

6452

350

6453

490

654

5.000

6583

1.000

666

25

6811

11.550

6813

3.000

6814

400

% = 121
701

66.782,05
9.000

711

23.232,05

721

3.000

722

1.000

7583

30.100

7588

400

765

50

58) Se inregistreaza decontarea TVA-ului.


D(+)

4426

C(-)

D(-)

4427

C(+)

(2)

950

570 (7)

(3)

475

4.180 (12)

(10) 361

1.140 (19)

(17) 1.900

76 (41)

(44)

95

400 (69)

(49) 127,73

1.520 (76)

(60)

7.886 RC

57

(65) 475
(66)

190

(67) 3.334,50
(80) 3.610
RD 11.575,23
4426 > 4427

4424 (TVA de recuperat)

% = 4426

11.575,23

4424

3.689,23

4427

7.886

59) Societatea stabileste rezultatul exercitiului si inregistreaza impozitul pe profit.


D

121

C
21.300 SI

(1) 21.300

66.782 (93)

(92) 35.918,10
RD 57.218,10
TSD 57.218,10

66.782 RC
88.082 TSC

308.63,90

SFC

PROFIT BRUT = 30.863,90 lei


REZERVA LEGALA = 30.863,90 * 5% = 1.543,19 lei
PROFIT IMPOZABIL = Profit brut + Cheltuieli nedeductibile fiscal-Cheltuieli
Deductibile fiscal

Profit impozabil = 30.863,90 1.543,19 = 29.320,70 lei


IMPOZITUL PE PROFIT = 293.20,70 * 25% = 73.30,18 lei
PROFITUL NET = Profit brut Impozit pe profit
Profit net = 30.863,90 7.330,18 = 23.533,72 lei
60) Inregistrarea rezervei legale:
129 = 1061

1.543,19

61) Inregistrarea impozitului pe profit:


691 = 441

7.330,18

62) Inchiderea contului de cheltuieli cu impozitul pe profit:


121 = 691

7.330,18

Unitatea: S.C. INSERF SRL BUZAU


REGISTRU JURNAL
Nr. Data
Docu- Explicatii
Simbol conturi

Nr. Pagina:1
Sume totale

Crt.

mentul
Felul

1.

01.01

2.

03.01

3.

04.01

4.

06.01

5.

07.01

Report
N. C.
Inchiderea conturilor
de rezultate
Factura Achizitie de materii
prime
P.V.R.

Receptia unui mijloc


fix

Factura
B. C.
Darea in consum a
materiilor prime
Aviz
Vanzarea de produse
insotire finite

6.
7.

07.01
09.01

N.C.
Descarcarea de gest.
Factura Se primeste factura

8.

10.01

R.C.

9.

11.01

Acordarea unui avans


de trezorerie
Aviz
Achizitia de materii
insotire prime

10.

13.01

Factura Se primeste factura

11.

13.01

E..C.

12.

13.01

13.
14.
15.

14.01

Achitare furnizor
printr-un efect com.
pentru imobilizari
Factura Vanzarea unui utilaj
O.P.

Incasarea contraval.
utilajului
15.01 Stat de Inreg. salariilor de
salarii
platit colaboratorilor
15.01 P.V. de Primirea prin donatie
donatie a unei constructii
TOTAL DE REPORTAT
Intocmit,

Debitoare

Creditoare

121

129

%
301
4426
%
214
4426
601

401

418

%
701
4428
345
418
4427
5311

711
4111
4428
542

Debitoare

Creditoare

21.300

21.300
5.950

5.000
950
404
301

2.975
2.500
475
2.000

2.000

3.570
1.000
3.570
570
100

3.000
570
1.000
3.570
570
100

%
301
4428
408
4426
405

408

461

%
7583
4427
461

26.180
26.180

22.000
4.180
26.180

401
colab.
131

3.000

3.000

25.000

25.000

5121
621
212

401
4428
5121

2.261
1.900
361
2.261
361
5.000

131.278
Verificat,

2.261
361
5.000

131.278

Unitatea: S.C. INSERF SRL BUZAU


REGISTRU JURNAL
Nr.
Crt.

Data

Documentul
Felul

Explicatii

Simbol conturi
Debi- Creditoare
toare

Nr. Pagina:2
Sume totale
Debitoare
Creditoare

16.

16.01

17.

16.01

18.

17.01

19.

17.01

Report
N.C.
Constituirea unui
provizion pt. depr.
creantelor-clienti
Factura Achizitia cu titlu
oneros a unui teren
O.P.

Plata contravalorii
terenului
Factura Vanzarea de produse
finite

20.

17.01

N.C.

21.

18.01

N.C.

22.
23.
24.
25.
26.

19.01
19.01
19.01
19.01
19.01

27.

19.01

28.

20.01

29.
30
31.

20.01
21.01
21.01

32.
33.
34.

21.01
21.01
22.01

35.

22.01

Descarcarea de gest.

Acceptarea biletului
la ordin de catre un
furnizor
E.C.
Plata billet. la ordin
N.C.
Inregistrare C.A.S.
N.C.
Inregistrare C.F.S.
N.C.
Inregistrare C.A.S.S.
N.C.
Inregistrare fond boli
profesionale
N.C.
Inregistrare comision
datorat D.M.S.P.S.
E.C.
Deschiderea unui
acreditiv
N.C.
Achitarea facturii
N.C.
Inchidere acreditiv
O.P.
Restituirea diferentei
la banca
N.C.
Se obtin produse
Stat sal Se platesc salariile
P.V.R. Obtinerea din prod.
proprie a unui
procedeu tehnologic
N.C.
Inreg. amortizarii
TOTAL DE REPORTAT
Intocmit,

131.278
400

6814

491

%
2111
4426
404

404

4111

7.140

711

%
701
4427
345

4.000

6.000
1.140
4.000

401

403

1.000

1.000

403
6451
6452
6453
635

5121
4311
4371
4313
447.1

1.000
1.633,10
350
490
52,50

1.000
1.633,10
350
490
52,50

635

447.2

17,50

17,50

581
5411
404
581
5121

5121
581
5411
5411
581

345
641
203

711
421
721

6811

280

5121

11.900
10.000
1.900
11.900

Data

Docu-

Explicatii

Simbol conturi

11.900

500
500
400
100
100

500
500
400
100
100

3.000
5.000
3.000

3.000
5.000
3.000

50
50
183.811,10
183.811,10
Verificat,

Unitatea: S.C. INSERF SRL BUZAU


REGISTRU JURNAL
Nr.

131.278
400

Nr. Pagina:3
Sume totale

Crt.
36.

mentul
Felul
22.01

37.

22.01

38.
39.

22.01
23.01

40.

23.01

41.

23.01

42.

23.01

43.

24.01

44.

24.01

45.

24.01

46.

24.01

47.

24.01

48.

25.01

49.

26.01

Hot.
A.G.A

Debitoare
Report
Emisiunea noilor
actiuni

E.C.

Incasarea contraval.
noilor actiuni emise
N.C.
Regularizare capital
N.C.
Transferarea primei
de emisiune la alte
rezerve
B.P.T. Trimiterea de materii
prime spre prelucrare
la terti
Decizie Inreg.unor lipsuri in
de imp. gest.imputabile unei
pers.din afara unitatii
Contr. Plata unui furnizor de
Credit. imob.printr-un credit
bancar pe term. scurt
N.C.
Se obtin produse din
productie proprie
Factura Inreg.cheltuielilor cu
energia
O.P
E.C.
E.C.
N.C.
N.C.

Achitarea contraval.
facturii cu energia
Rascumpararea unor
actiuni de la actionari
Anularea actiunilor

O.P.
Acordarea unui avans
E.C.
unui furnizor
Factura Achizitia de materii
prime

456

Creditoare

5121

%
1011
1041
456

1011
1041

Debitoare
183.811,10
11.000

Creditoare
183.811,10

11.000

10.000
1.000
11.000

1012
1068

10.000
1.000

10.000
1.000

351

301

1.000

1.000

461
404

%
7588
4427
5191

1.500

400
76
1.500

345

711

5.000

5.000

%
605
4426
401

401

476

595

5121

500
95
595

595

502

5121

1.000

1.000

1012

%
7583
502
5121

1.100

409
%
301
4426

100
1.000
500

500

401

TOTAL DE REPORTAT
Intocmit,

800
672,27
127,73
229.377,10
Verificat,

229.377,10

Unitatea: S.C. INSERF SRL BUZAU


REGISTRU JURNAL
Nr.

Data

Docu-

Explicatii

Simbol conturi

Nr. Pagina:4
Sume totale

Crt.

mentul
Felul

50.
51.
52.

26.01
26.01
26.01

53.

26.01

54.

26.01

55.

26.01

56.

26.01

57.

26.01

58.

27.01

59.

27.01

60.

27.01

Report
N.C.
Decontarea avansului
O.P.
Achitarea diferentei
N.C.
Inreg.ajutoarelor mat.
datorate personalului
R.C.
Plata ajutoarelor mat.
datorate personalului
O.P.
Virarea la bug.de stat
E.C.
a impoz. pe profit
Decizie Constatarea unui
de imp. minus la inv. pt. care
nu s-a stab.vinovatul
N.C.
Trecerea pe Ch.a
minusului la inventar
Sit.de
Inreg.amortizarii
calcul
mijloacelor fixe
N.C.
Inreg.dividendelor
datorate asociatilor
E.C.
Rambursarea unui
credit bancar pe
termen scurt
Factura Inreg. Ch.cu abonam.
telefonic

61.

27.01

B.C.

62.

27.01

63.
64.

27.01
27.01

Contr.
Credit.
N.C.
O.P
E.C.

65.

27.01

Debitoare

Darea in consum de
mat.consumabile
Primirea unui credit
bancar pe term. lung
Inreg.dobanzii dat.
Plata dob. aferente
unei luni

Factura Achizitia unei cladiri

Creditoare

Debitoare

Creditoare

401
401
4311

409
5121
423

229.377,10
500
300
2.000

423

5311

2.000

2.000

441

5121

1.000

1.000

473

302

250

250

602

473

250

250

6811

281

11.500

11.500

117

457

3.000

3.000

5191

5121

1.000

1.000

%
626
4426
602

401

357

302

300
57
350

350

5121

162

3.000

3.000

666
%
1682
162
%
212
207
4426

1682
5121

25

404

25.475
20.000
5.000
475
280.442,43
Verificat,

Unitatea: S.C. INSERF SRL BUZAU


REGISTRU JURNAL
Data

Docu-

Explicatii

25
58,33

25
33,33

TOTAL DE REPORTAT
Intocmit,

Nr.

229.377,10
500
300
2.000

Simbol conturi

Nr. Pagina:5
Sume totale

280.442,43

Crt.
66.
67.
68.
69.

mentul
Felul
27.01
27.01
29.01
29.01

70.

29.01

71.

29.01

72.
73.

29.01
29.01

74.

29.01

75.
76.

29.01
29.01

Debitoare

Report
Factura Inreg. Ch.cu reparatia
si intretinerea mijl.
fixe
Factura Importarea de materii
prime
O.P.
E.C.

N.C.

Primirea unei
subventii de la bug.
de stat
E.C.
Incasarea subventiei
Factura Vanzarea unei
constructii

Debitoare
280.442,43

%
611
4426
%
301
4426
Plata materiilor prime 401
importate

Decizie Inreg.T.V.A-ului
de imp. aferent lipsurilor
imputabile tertilor si
pers.propriu
N.C.
Inreg.actiunilor
proprii rascumparate
cu plata ulterioara
E.C.
Ridicare numerar din
banca si depunerea in
casierie pt.plata divid.
nete
R.C.
Plata divid.nete
O.P.
Virarea la bug.de stat
a oblig sociale ale
unitatii

Creditoare

%
4282
461

401
401
%
5124
765
4427

20.884,50
17.550
3.334,50
17.550
17.500
50
400
150
250

502

509

1.000

1.000

581
5311

5121
581

3.000
3.000

3.000
3.000

457
%
4311
4371
4313
447.1
447.2
445

5311
5121

3.000

3.000
2.543,10

5121
461

445
%
7583
4427

131

1.633,10
350
490
52,50
17,50
10.000
10.000
9.520

Docu-

Explicatii

362.530,03
Verificat,

Simbol conturi

10.000
10.000
8.000
1.520

Unitatea: S.C. INSERF SRL BUZAU


REGISTRU JURNAL
Data

280.442,43
1.190

1.000
190

TOTAL DE REPORTAT
Intocmit,

Nr.

Creditoare

Nr. Pagina:6
Sume totale

362.530,03

Crt.
77.

mentul
Felul
29.01

78.

29.01

79.
80.

29.01
29.01

81.

30.01

N.C.

Report
Scoaterea din evid.a
constructiei

Doc.de
bursa

Debitoare

Creditoare

%
6583
281
261

212

Achizitia unor titluri


de participare cu
plata ulterioara
E.C.
Plata titlurilor de part. 269
Factura Achizitia unei constr. %
neterminate
231
4426
P.V.R. Finalizarea cu forte
212
proprii a constructiei

82.

30.01

N.C.

83.

30.01

N.C.

84.

30.01

E.C.

85.

30.01

R.C.

86.

30.01

R.C.

87.

30.01

O.P.

88.

30.01

N.C.

89.

30.01

Lista
de inv.

Constituirea unui
provizion pt.depr.
unui teren
Primirea de materii
prime de la alte unit.
din cadrul grupului
Ridicare numerar de
la banca si depunerea
In casierie pt.plata
avansurilor chenzin.
Plata avansurilor
chenzinale
Incasarea de la un sal.
al unitatii a unei
imputatii
Incasarea unui avans
primit de la clienti
Scoaterea din evid.a
unui client incert
Inregistrare productie
neterminata

269
5121
404

6813

%
231
722
2911

301

Debitoare
362.530,03
1.000
9.000
3.000
3.000

Creditoare
362.530,03
10.000
3.000
3.000
22.610

19.000
3.610
20.000
3.000

19.000
1.000
3.000

451

1.000

1.000

581
5311

5121
581

10.000
10.000

10.000
10.000

425

5311

10.000

10.000

5311

4282

2.500

2.500

5121

419

3.000

3.000

654

4111

5.000

5.000

331

711

2.000

2.000

TOTAL DE REPORTAT
Intocmit,

467.640,33
467.640,03
Verificat,

Unitatea: S.C. INSERF SRL BUZAU


REGISTRU JURNAL
Nr.

Data

Docu-

Explicatii

Simbol conturi

Nr. Pagina:7
Sume totale

Crt.

mentul
Felul

90.

30.01

N.C.

91.

30.01

N.C.

92.

30.01

N.C.

93.

94.
95.

30.01

30.01

N.C.

Decont
T.V.A

Debitoare
Report
Inreg.diferentei
nefavorabile
Repartizarea dif.de
pret asupra prod.vand
Inchiderea conturilor
de cheltuieli

Inchiderea conturilor
de venituri

Decontarea T.V.A

30.01

Contr. Constituirea rezervei


societ. legale
TOTAL DE REPORTAT
Intocmit,

Creditoare

Debitoare

Creditoare
467.640,03
21.918,10

348

711

467.640,03
21.918,10

711

348

3.686,05

121

%
601
602
605
611
621
626
635
641
6451
6452
6453
654
6583
666
6811
6813
6814
121

35.918,10

%
701
711
721
722
7583
7588
765
%
4424
4427
129

2.000,00
600,00
500,00
1.000,00
3.000,00
300,00
70,00
5.000,00
1.633,10
350,00
490,00
5.000,00
1.000,00
25,00
11.550,00
3.000,00
400,00
66.782,05
90.00,00
23.232,05
3.000,00
1.000,00
30.100,00
400,00
50,00

4426
1061

11.575,23
3.689,23
7.886,00
1.543,19
609.062,75
Verificat,

Unitatea: S.C. INSERF SRL BUZAU


REGISTRU JURNAL
Nr.

Data

Docu-

Explicatii

3.686,05

Simbol conturi

Nr. Pagina:8
Sume totale

1.543,19
609.062,75

Crt.

mentul
Felul

95.

30.01

N.C.

96.

30.01

N.C.

TOTAL
Intocmit,

Debitoare
Report
Inreg.impozitului pe
691
profit
Inchiderea contului
121
de ch.cu imp.pe profit

Creditoare

Debitoare

Creditoare

441

609.062,75
7.330,17

609.062,75
7.330,17

691

7.330,17

7.330,17

623.723,11
Verificat,

623.723,11

S.C. INSERF SRL BUZAU


BALANTA DE VERIFICARE
Intocmita la 31 ianuarie 2008
Nr. Simb
Denumire
Crt. cont
cont
1.
1011
Capital subscris
nevarsat
2.
1012
Capital subscris
varsat
3.
1041
Prime de
emisiune
4.
1061
Rezerve legale
5.
1068
Alte rezerve
6.
117
Rezultatul
reportat
7.
121
Profit si pierdere

Solduri initiale
Debitoare
Creditoare
-------

Rulaje
Debitoare
10.000

----

56.950

1.100

----

----

----------

----------

-------

----

21.300

Creditoare
10.000

TOTAL SUME
Debitoare
Creditoare
10.000
10.000

SOLDURI FINALE
Debitoare Creditoare
-------

10.000

1.100

66.950

----

1.000

1.000

1.000

1.000

----

3.000

1.543,19
1.000
----

3.000

15.43,19
1.000
----

64.548,27

66.782,05

------64.548,2

------3.000

880.82,05

----

21.300

1.543,1
9
----

3.000

----

25

----

65.850
---15.43,19
1.000
---23.533,77

7
8.

129

9.

131

10.

162

11.

1682

Repartiz.
Profitului
Subventii
pt.investit
Credite bancare
pe
termen lung
Dob. aferente
cred.
bancare pe
termen.lung

21.300

----

1.543,19

21.300

----

----

----

35.000

22.843,1
9
----

----

----

33,33

3.000

33,33

----

----

25

25

25

35.000

---35.000
2.966,67
----

12.

203

----

----

207

Chelt.de
dezvoltare
Fond comercial

13.

----

----

14.

2111

Terenuri

----

----

15.

212

Constructii

15.000

----

16.

214

----

----

3.00

----

3.000

----

3.000

----

5.00

----

5.000

----

5.000

----

10.00 ----

10.000

----

10.000

----

70.000

----

2.500

----

0
0
0
65.00

10.000

80.000

10.000

0
Mobilier,aparatu
ra
birotica
17. 231
Imob.corp.in
curs
18. 261
Titl. de
participare
detinute la filiale
din cadrul
grupului
19. 269
Varsam.de
efectuat
pt. imob.
financiare
20. 280
Amortizarea
imob.
necorporale
21. 281
A. imob.
corporale
TOTAL DE REPORTAT
Intocmit,

2.50 ----

2.500

----

0
----

----

19.00

19.000

19.000

19.000

----

----

0
----

----

3.00

----

3.000

----

3.000

----

----

----

3.00

3.000

3.000

3.000

----

----

50

----

50

11500

----

2.500

0
----

----

----

----

36.300

78.250

----

50
9.000

11.500

200.749,80 193.200,24
Verificat,

---9.000
237.049,80

271.450,24

98.043,19

1.324.43,63

S.C. INSERF BUZAU SRL


BALANTA DE VERIFICARE
Intocmita la 31 ianuarie 2008
Nr.
Simb
Denumire cont
Crt
cont
REPORT
22.
2911
Proviz.pt.deprec
ierea
Terenurilor
23.
301
Materii prime
24.
302
Mat.
consumabile
25.
303
Mat.de natura
ob. de
inventar
26.
331
Produse in curs
de ex
27.
345
Produse finite
28.
348
Dif.de pret la
prod.
29.
351
Materii si
mat.aflate
la terti
30.
401
Furnizori
31.
401/co Furnizori
l
colab.
32.
403
Efecte de platit
33.
404
Furnizori de

Solduri initiale
Debitoare Creditoare
36.300
78.250
-------

Rulaje
Debitoare
200.749,80
----

Creditoare
193.200,24
3.000

TOTAL SUME
Debitoare
Creditoare
237.049,80
271.450,24
---3.000

6.000
1.500

-------

26.122,26.
----

3.000
600

32.122,26
1.500

30.00

----

----

----

3.000

----

3.000

----

----

----

2.000

----

2.000

----

2.000

----

25.000
2.410

-------

8.000
219.18,10

28.000
206.42,05

-------

----

----

1.000

----

-------

19.000
----

19.945

32.037,50
3.000

-------

12.000
----

---1.000
13.800

5.000
3.686,05

1.000
62.960

3.000
600

33.000
243.28,10
1.000

5.000
36.86,05
----

SOLDURI FINALE
Debitoare
Creditoare
98.043,19
132.443,63
---3.000
29.122,26
900

1.000

-------

----

18.945

510.37,50
3.000

-------

31.092,50
3.000

1.000
13.800

13.000
62.960

-------

12.000
49.160

----

imob.
34.
405
Efecte de platit
pt.
imobilizari
35.
408
Furniz.fact.nesosite
36.
409
Furnizori debitori
37.
4111
Clienti
38.
418
Clienti-facturi
de
intocmit
39.
419
Clienti
creditori
40.
421
Personalsal.datorate
41.
423
Personalajutoare
materiale
datorate
42.
425
Avansuri
acordate
personalului
43.
4282
Alte creante in
leg.cu
personalul
TOTAL DE REPORTAT
Intocmit,

----

8.000

5.000

5.000

8.000

----

----

----

2.261

2.261

2.261

2.261

----

----

----

----

500

500

500

500

----

----

14.000
----

-------

10.710
3.570

5.000
3.570

24.710
3.570

5.000
3.570

1.910
----

-------

----

----

----

3.000

----

3.000

----

3.000

----

18.000

----

5.000

----

23.000

----

23.000

----

----

2.000

2.000

----

----

----

----

10.000

10.000

----

----

----

150

88.210

135.250

328.726,17

----

2.000

----

2.000

10.000
2.500

3.313.14,79
Verificat,

150
415.936,17

---2.500
4.665.64,79

---212.417,51

3.000

2.350
262.046,13

S.C. INSERF SRL BUZAU


BALANTA DE VERIFICARE
Intocmita la 31 ianuarie 2008
Nr
Simbo Denumire cont
crt.
l
cont
REPORT

Solduri initiale
Debitoare Creditoare
88.210

135.25

Rulaje
Debitoare
328.726,17

Creditoare

TOTAL SUME
Debitoare
Creditoare

331.314,79

415.936,17

466.564,79

1.633,10

3.633,10

4.533,10

0
44.

4311

Cu.A.S

----

2.90

3.633,10

SOLDURI FINALE
Debitoare
Creditoare
212.417,5
1
----

262.046,13
900

0
45.

4312

46.
47.
48.
49.

4313
4371
4372
441

50.
51.

4423
4424

52.

4426

53.
54.

4427
4428

55.

444

56.

445

Cp.P.S.
Cu.A.S.S.
Cu.F.S.
Cp.F.S.
Impozitul pe
profit
TVA de plata
TVA de
recuperat
TVA
deductibila
TVA colectata
TVA
neexigibila
Impozit pe
salarii
Subventii

----------------

20

----

0
----

---490
350

170
90
1.000

----

700

----

1.000

----

3.689,23

----

----

11.575,23

-------

-------

----

---10.000

490
350
----

7.330,17
-------

1.000

200

----

490
520
90
8.330,17

-------------

700

----

---3.689,23

11.575,23

7.886
931
100

----

490
350
----

-------

----

----

10.000

---170
90
7.330,17
700
3.689,2

----

11.575,23

11.575,23

3
----

----

7.886
931

7.886
931

-------

-------

100

----

10.000

----

7.886
931
----

----

200

---10.000

100
----

57.

447.1

Fond boli
profes.
58.
447.2
Comision
59.
451
Decontari in
cadrul grupului
60.
456
Decontari cu
asoc.
privind capitalul
61.
457
Dividende de
plata
62.
461
Debitori diversi
63.
473
Decontari din
op.
in curs de clarif.
64.
491
Proviz.pt.depr.
creantelorclienti
65.
502
Actiuni proprii
66.
509
Varsam.de
efect.pt
investitii fin.pe
termen scurt
67.
5121
Conturi la banci
in
lei
TOTAL DE REPORTAT
Intocmit,

----

----

52,50

52,50

52,50

52,50

----

----

-------

-------

17,50

17,50
1.000

17,50

17,50
1.000

-------

----

----

----

11.000

11.000

11.000

11.000

----

----

----

----

3.000

3.000

3.000

3.000

----

----

-------

-------

36.426
250

26.180
250

36.426
250

26.180
250

10.246
----

-------

----

----

----

-------

-------

----

32.000
120.210

---140.410

----

2.000

53.280
474.306,73

----

400

----

1.000
1.000

----

41.396,43
456.806,73
Verificat,

400
2.000

85.280
593.516,73

1.000
1.000

1.000

---1.000
----

400
---1.000

41.396,43

43.883,56

----

597.216,73

271.236,31

273.936,31

S.C. INSERF SRL BUZAU


BALANTA DE VERIFICARE
Intocmita la 31 ianuarie 2008
Nr. Simbol Denumire cont
Crt. cont
REPORT
68. 5124
Conturi la banci in
valuta
69. 5191
Credite bancare pe
termen scurt
70. 5311
Casa in lei
71. 5411
Acreditive in lei
72. 542
Avansuri de trez.
73. 581
Viramente interne
74. 601
Chelt.cu
mat.prime
75. 602
Chelt.cu mat.cons.
76. 605
Chelt.privind
energia si apa
77. 611
Chelt.cu
intretinere
si reparatii
78. 621
Chelt.cu
colaborat.
79. 626
Chelt.postale si
taxe de telecom.

Solduri initiale
Debitoare Creditoare
120.210
1.40.410
2.000
----

Rulaje
Debitoare
474.306,73
----

Creditoare
456.806,73
17.500

TOTAL SUME
Debitoare
Creditoare
593.516,73
597.216,73
20.000
17.500

----

----

1000

1.500

1.000

1.500

200
-------------

----------------

15.500
500
100
13.600
2.000

15.100
500
---13.600
2.000

15.700
500
100
13.600
2.000

15.100
500
---13.600
2.000

-------

-------

600
500

600
500

600
500

----

----

1.000

1.000

----

----

3.000

----

----

300

SOLDURI FINALE
Debitoare
Creditoare
271.236,31
273.936,31
2.500
-------

500
600

-------

----------------

600
500

-------

-------

1.000

1.000

----

----

3.000

3.000

3.000

----

----

300

300

300

----

----

---100

80.

635

Chelt.cu alte imp.,


taxe si varsaminte
asimilate
81. 641
Chelt.cu salariile
personalului
82. 6451
Chelt.pv.C.A.S.
83. 6452
Chelt.pv.F.S.
84. 6453
Chelt.pv.C.A.S.S.
85. 654
Pierderi din creant
legate de particip.
86. 6583
Chelt.pv.activele
cedate si alte op.
de capital
87. 666
Chelt.pv.dobanzile
TOTAL DE REPORTAT
Intocmit,

----

----

70

70

70

70

----

----

----

----

5.000

5.000

5.000

5.000

----

----

-------------

-------------

1.633,10
350
490
5.000

1.633,10
350
490
5.000

1.633,10
350
490
5.000

1.633,10
350
490
5.000

-------------

-------------

----

----

1.000

1.000

1.000

1.000

----

----

---140.410

---140.410

25
525.974,83

25
525.974,83

25
666.384,83

25
666.384,83

---274.436,31

---274.436,31

Verificat,

S.C. INSERF SRL BUZAU


BALANTA DE VERIFICARE
Intocmita la 31 ianuarie 2008
Nr. Simbo Denumire cont
Crt l
.
cont
REPORT
88. 6811
Chelt.de
exploatare
pv.amortiz.imob.
89. 6813
Chelt.de
exploatare
90. 6814
Chelt.de exploat
pv.proviz.pt.depr.
activelor circulant
91. 691
Chelt.cu
impozitul pe prof
92. 701
Venituri din vanz.
produselor finite
93. 711
Variatia stocurilor
94. 721
Venituri din prod.
de imob.necorp.
95. 722
Venituri din prod.
de imob.corporale
96. 7583
Venituri din vanz.
activelor si alte
op.de capital

Solduri initiale
Debitoare Creditoare

Rulaje
Debitoare

Creditoare

TOTAL SUME
Debitoare
Creditoare

SOLDURI FINALE
Debitoare
Creditoare

140.410
----

140.410
----

525.974,83
11.550

525.974,83
11.550

666.384,83
11.550

666.384,83
11.550

274.436,31
----

274.436,31
----

----

----

3.000

3.000

3.000

3.000

----

----

----

----

400

400

400

400

----

----

----

----

7.330,17

7.330,17

7.330,17

7.330,17

----

----

----

----

9.000

9.000

9.000

9.000

----

----

-------

-------

31.918,10
3.000

-------

-------

----

----

----

----

31.918,10
3.000

31.918,10
3.000

31.918,10
3.000

1.000

1.000

1.000

1.000

----

----

30.100

30.100

30.100

30.100

----

----

97.

7588

98.

765

Alte venituri din


exploatare
Venituri din dif.
de curs valutar

TOTAL

----

----

400

400

400

400

----

----

----

----

50

50

50

50

----

----

140.410

1.404.10

274.436,31

274.436,31

623.723,11

623.723,11

Intocmit,
Verificat,

764.133,11

764.133,11

BILANT
Incheiat la data de 30.01.2008
Nr.
rd.
A
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZARI NECORPORALE
(ct. 201+203+205+207+208+233+234-2801-2803-28052807-290-293*)
II. IMOBILIZARI CORPORALE
(ct.211+212+213+214+231+232+-2811-2812-2813-2814291-293*)
III. IMOBILIZARI FINANCIARE
(ct. 261+262+263+265+267-296)
ACTIVE IMOBILIZATE (TOTAL)
(rd. 01 la 03)
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
(ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348 +
351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)
II. CREANTE
(Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai
mare de un an se prezinta eparate)
(ct.4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382
+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482
+451**+452**+456**+4582+461+473**-491-495-496+
5187)
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
(ct.501+502+503+505+506+508+5113+5114-591-593595 -596-598)
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI
(ct. 5112+5121+5124+5125+531+532+541+542)
ACTIVE CIRCULANTE (TOTAL)
(rd. 05 la 08)
C. CHELTUIELI IN AVANS
(ct.471)
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O
PERIOADA DE PANA LA UN AN
(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+ 405
+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+
437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***
+447***+4481+451***+452***+455+456***+457+4581
+ 462+473***+ 509+5186+519)
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV
DATORII CURENTE NETE

- mii lei - Sold la

Inceputul
lunii
1

Sfarsitul
lunii
2

01

-----

7.950

02

15.000

77.000

03

-----

3.000

04

15.000

87.950

05

37.910

84.664,32

06

14.000

39.885,23

07

-----

1.000

08

52.200

47.083,57

09

104.110

172.633,12

10

-----

-----

11

62.160

139.234,34

12

41.950

33.398,77

(rd. 09+10-11-18)
F. TOTAL ACTIE MINUS DATORII CURENTE
(rd. 04+12-17)
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O
PERIOADA MAI MARE DE UN AN
(ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405
+408+419+421+423+424-426+427+4281+431***+
437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+
447***+4481+451***+452***+455+456***+457+4581+
462+473***+509+5186+519)
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI
CHELTUIELI
(ct.151)
I. VENITURI IN AVANS
rd.(17+18), din care:
ct. 131
ct. 472
J. CAPITAL SI REZERVE
I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:
- capital subscris nevarsat (1011)
- capital subscris varsat (1012)
- patrimonial regiei (1015)
II. PRIME DE CAPITAL
(ct.104)
III. REZERVE DIN REEVALUARE
Sold C
(ct. 105)
Sold D
IV. REZERVE
(ct.106)
V. REZULTATUL REPORTAT
Sold C
(ct. 117)
Sold D
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI Sold C
FINANCIAR
Sold D
Repartizarea profitului
(ct. 129)
TOTAL CAPITALURI PROPRII
(rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)
Patrimoniul public
(ct. 1016)
TOTAL CAPITALURI
(rd. 32+33)

13

56.950

86.348,77

14

62.160

139.234,34

15

-----

-----

16

----

35.000

17
18
19

--------56.950

35.000
----65.850

20
21
22
23

----56.950
---------

----65.850
---------

24
25
26

-------------

--------2.543,19

27
28
29
30
31

----------------21.300

----3.000
23.533,77
----1.543,19

32

35.650

87.383,77

33

-----

-----

34

35.650

87.383,77

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele, prenumele

Numele,

prenumele
Semnatura

Semnatura

BIBLIOGRAFIE

Dumitreanu E. Contabilitate Financiara II, Ed. Sedcom Libris,


Iasi, 2001;
Dumitreanu E., Scortescu Gh., Toma C., Berheci I., Mardiros D.
- Contabilitate financiara I (vol. I), Ed. Sedcom
Libris, Iasi, 2002;
Dumitreanu E., Scortescu Gh., Toma C., Berheci I., Mardiros D.
- Contabilitate financiara I (vol. II), Ed. Sedcom
Libris, Iasi, 2002;
**** OMFP nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile
Armonizate cu Directia a-IV-a CEE si Standardele
Internationale de Contabilitate, publicat in M.O.
Nr. 85/2001;
**** OMFP nr. 306/26.02.2002, pentru aprobarea Reglementarilor
Contabile simplificate, armonizate cu Directivele
Europene, publicat in M.O. nr. 279/25.04.2002.