Sunteți pe pagina 1din 2

FLUCTUATIA DE PERSONAL

Fluctua ia de personal are loc atunci cnd angaja ii p r sesc organiza ia i trebuie nlocui i. I. CAUZELE FLUCTUA IEI Factori interni: 1. salariu mic 2. munca este dezorganizat 3. implicarea organizational 4. satisfac ia n munc este sc zuta datorit : lipsei posibit ilor de promovare dificult i n integrare (lipsa programelor de integrare) lipsa unor programe de training dificult i n colaborarea cu colegii i eful direct Factori externi : 5. un post mult mai avantajos 6. rata sc zut a omajului 7. inexistenta unui sindicat puternic Plecarea dintr-o organiza ie se poate realiza prin : 1. demisia angajatului: cnd decizia de plecare i apar ine angajatului 2. ncetarea contractului de munc cu acordul p r ilor 3. pensionare cnd s-a atins limita de vrsta pentru pensionare i vechime n cmpul muncii 4. concediere decizia i apar ine managerului i este luat ca urmare a incompeten ei angajatului, nc lc rii unor reguli ale organiza iei, nedefinitiv rii dup perioada de prob 5. reduceri de personal ca urmare a restrngerii activit ii, implement rii unui sistem nou, schimb rii obiectivelor organiza iei, etc II. CLASIFICARE Fluctuatia poate fi : 1. voluntar este determinat de dorin a de plecare a angajatului 2. involuntar este detereminat de conducerea organiza iei

III. AVANTAJE/DEZAVANTAJE ALE FLUCTUA IEI DE PERSONAL: Dezavantajele : 1. reducerea productivit ii prin plecarea angaja ilor buni (fluctua ie disfunc ional 1) 2. m rirea timpului de instruire a noilor angaja i 3. consum de resurse materiale i de timp n procesul select rii de personal Avantaje : 1. cre terea productivit ii angajatilor prin plecarea celor mai pu in performan i (fluctua ie func ional ) 2. mbun t irea concordan ei post/angajat 3. economisirea de resurse financiare prin nlocuirea unor angaja i cu salarii foarte mari cu unii cu salarii mai mici (fiind la nceput, perioada de prob , perioada de stagiu) dar care au abilit i similare 4. flexibilitatea personalului 5. infuzia de noi idei n interiorul organiza iei IV. M SURAREA FLUCTUA IEI Rata fluctua iei2 = nr. de angaja i care p r sesc organiza ia ntr-o lun / nr. total de angaja i la mijlocul

lunii. Rata fluctua iei personalului variaz de la o organiza ie la alta. Nivele ridicate ale fluctua iei se nregistreaz pentru acele posturi care nu necesit abilit i deosebite, lucr rile solicitate fiind de rutin . Rata fluctua iei se poate determina pe fiecare departament/serviciu n parte. Astfel pe ansamblul organiza iei rata fluctua iei poate fi mic , dar ntr-un anumit domeniu de activitatea se poate remarca o rat ngrijoratoare a fluctua iei. Indicele de stabilitate = nr angaja i cu cel pu in un an vechime n organiza ie/ nr. de persoane angajate cu un an n urm Pentru a interveni ct mai eficient n scopul reducerii fluctua iei de personal este necesar identificarea : 1. departamentelor din care pleac angaja ii 2. nivelului de salarizare al celor care p r sesc organiza ia 3. vechimii n campul muncii a celor ce pleac 4. cauzelor fluctua iei V. PREVENIREA FLUCTUATIEI DE PERSONAL Controlul fluctua iei de personal se poate realiza prin diferite moduri: 1. stabilirea unei coresponden e ntre performanta individual i recompense 2. mbunat irea strategiei selec iei de personal (training cu persoanele din comisia de selec ie) 3. introducerea unor programe pentru integrarea noilor angaja i 4. planificarea resurselor umane 5. elaborarea unor planuri de carier 6. elaborarea unui program de instruire pentru angaja ii firmei 7. asigurarea unor condi ii bune de munc 8. revizuirea procedurilor disciplinare 9. folosirea unui sistem de plat echitabil Informa iile necesare pentru a identifica cauzele fluctua iei de personal i a reduce rata fluctua iei pot fi ob inute printr-un interviu care se ia celor ce p r sesc firma i prin aplicarea de chestionare care vizeaz satisfac ia n munc , stresul ocupa ional. In cadrul interviului purtat cu angaja ii ce p r sesc firma ntrebarile trebuie s fie foarte precise i s vizeze : Motivele plec rii atitudinea lui fa de politica de promovare, salarizare a firmei, fa de eful direct, colegi, fa de sarcinile ncredin ate, de modalitatea de comunicare i rezolvare a conflictelor n organizatie.